กวีประชาไท: เสื้อแดงผู้แกร่งกล้า

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เสื้อแดงผู้แกร่งกล้า  คือมหาประชาชัย

หยัดยืนอย่างเกรียงไกร  มิเคยท้อระย่อตาม

 

หลั่งเลือดราดแผ่นดิน มิยอมสิ้นมิเกรงขาม

เลื่องชื่อระบือนาม  นักต่อสู้กู้เสรี

 

แน่วแน่แม้ม้วยมรณ์ มิโอนอ่อนบ่อนศักดิ์ศรี

เลือดข้นล้นปฐพี  เพื่อประชาธิปไตย

 

ฆ่ากลางบนทางเดิน  ราชดำเนินเกินผลักไส

มิถอยด้อยลงไป  ยิ่งเข่นฆ่ายิ่งท้าทาย

 

รถเกราะเจาะกลางวง ราชประสงค์คงสลาย

ร้อยศพล้มเรียงราย  ไม่หนีหายหมายมั่นคง

 

หลายคนทนจำขัง หากใจยังยั่งยืนยง

ศรัทธากล้าดำรง ความประสงค์คงมั่นใจ

 

ร้อยพาลร้อยศัตรู  หมายข่มขู่หมายขับไส

จะหยันทุกวันไป  มิค้อมต่อทรชน

 

เสื้อแดงผู้แกร่งกล้า  ยืนทายท้าทุกแห่งหน

ต่อสู้คู่มวลชน  จนเสรีมีคืนมา

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์