รือเสาะไม่หวั่นถูกจับตาผุดชมรมตาดีกาแทน ‘กลุ่มนะห์ฎอ’

10 ตำบลรือเสาะ จับมือตั้ง “ชมรมตาดีกา” หลังภัยไฟใต้ส่งผลกระทบกิจกรรมครูตาดีกา จนต้องยุบ “ชมรมตาดีกานะห์ฎอ” เหตุต้องสงสัยเป็นภัยความมั่นคง

นายมุสตอปา อูเซ็ง อายุ 62 ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน เปิดเผยว่า เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อชมรมตาดีกานะห์ฎอ หรือ Pertanam (Persatua Tadika Nahdhah Maju) จนต้องยุติบทบาทของชมรมฯ ลง เนื่องจากสมาชิกของชมรมฯ ถูกเพ่งเล็งว่า เป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทำให้สมาชิกชมรมฯ ไม่กล้าเข้าไปสอนโรงเรียนตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนเชื่อว่าคงไม่สามารถฟื้นฟูชมรมฯ ขึ้นมาใหม่ได้อีก  

นางซารีปะ ดอเลาะ อายุ 49 ปี ประธานชมรมตาดีกา หรือ Putra และครูสอนศาสนาโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน เปิดเผยว่า ชมรมตาดีกานะห์ฎอ เป็นชมรมที่อยู่ภายใต้โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน มีอุสตาซ และอุสตาซะห์ของโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน เป็นผู้ดูแล สำหรับชมรมตาดีกานะห์ฎอดำเนินการมานานกว่า 20 ปี หลังจากเกิดเหตุการณ์ปี 2547 ชมรมตาดีกานะห์ฎอก็ถูกยุบ และไม่มีการรวมตัวกันอีก จนกระทั่งปี 2554 จึงมีการก่อตั้งชมรมใหม่ขึ้นมา ชื่อว่า Putra (Persatuan tadika Resok) ดูแลโรงเรียนตาดีกาในอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีกระบวนการทำงานเหมือนเดียวกับ Pertanam เป็นการรวมตัวของครูโรงเรียนตาดีกาทั้ง 10 ตำบล โดยส่งตัวแทนตำบลละ 2 คน มาร่วมจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนตาดีกาด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการประสานงานและจัดหลักสูตรโรงเรียนตาดีการ่วมกัน

สำหรับชมรมตาดีกา หรือ Putra เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและจัดหลักสูตรโรงเรียนตาดีในระดับอำเภอ ผ่านสัมพันธ์ระหว่างครูด้วยกัน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมือนกัน มีจุดประสงค์เดียวกันคือพัฒนาสังคมให้มีความร่วมมือร่วมใจและส่งเสริมการทำความดี

 

หมายเหตุ 

โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)

 

Comments

ต้องขจัดโจรใต้ให้สิ้นซาก ดร.โ

ต้องขจัดโจรใต้ให้สิ้นซาก

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ดินแดนภาคใต้ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ แต่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โจรจีนมาลายู ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังไม่ทำผู้บริสุทธิ์ อย่าอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยผู้ก่อการร้ายที่มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์ยินดีเสียสิทธิบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตและความสงบสุข รัฐบาลจึงควรมีการตราพระราชบัญญัติพิเศษตั้งกองกำลังพิเศษ ศาลพิเศษ เรือนจำพิเศษ จัดการกับปัญหานี้ให้เด็ดขาด

จากเหตุการณ์วินาศกรรมที่หน้าโรงแรมลีการ์เดน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่ในเขตเทศบาลนครยะลาในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 ศพ และบาดเจ็บมากกว่า 400 คนนั้น ผมขอไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในครั้งนี้

ต่อปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้นั้น ขอให้ทุกท่านโปรดคิดใหม่เถิดว่า เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน เพราะเป็นเรื่องอดีตที่ผลัดเปลี่ยนหมุนไปตามยุคสมัย ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า การก่อการร้ายสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มนุษยชาติไม่อาจยอมรับได้ และประชาชนในพื้นที่ต่างยินดีที่จะเสียสิทธิมนุษยชนพื้นฐานบางอย่างเพื่อความสงบสุข ดังนั้นรัฐบาลจึงอาจเสนอรัฐสภาตราพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้าย โดยให้สามารถจับกุม คุมขังผู้ต้องหาการก่อการร้ายได้ยาวนานกว่าปกติ ให้มีศาลตัดสินผู้ก่อการร้าย มีเรือนจำพิเศษสำหรับคุมขังผู้ก่อการร้าย

รัฐบาลไม่พึงกลัวว่าต่างประเทศจะเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่น ๆ ต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาการก่อการร้ายโดยไม่นำพาต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับคนทั่วไป ปัญหาการก่อการร้ายต่างจากปัญหาความเห็นต่างทางการเมือง เช่น กรณีเสื้อเหลือง เสื้อแดง กรณีคอมมิวนิสต์ หรืออื่น ๆ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านั้นไม่เคยมุ่งทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์

ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดการให้เด็ดขาดกับการออกกฎหมายพิเศษ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ ตุลาการ ราชทัณฑ์ โดยมีกองกำลังเฉพาะ มีเรือนจำพิเศษ มีศาล ฯลฯ เพื่อจัดการการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและเด็ดขาด ส่วนการป้องกัน เยียวยา ให้อภัยโทษกับผู้กลับใจหรืออื่นใด ก็สามารถดำเนินการควบคู่กันไป เพราะในทางเศรษฐกิจปัจจุบัน มาเลเซียซึ่งเคยยากจนกว่าไทย กลับมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่าไทยถึงเกือบหนึ่งเท่าตัว จึงทำให้คนไทยใจทาสบางส่วนต้องการแยกแผ่นดิน ผิดกับกรณีชาวพม่าที่บรรพบุรุษสามารถพิชิตไทยได้ ก็ยังยินดีมาขายแรงงานในประเทศไทย เพราะประเทศไทยร่ำรวยกว่านั่นเอง

การอ่อนข้อให้กับการก่อการร้ายได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นแต่ในกรณีการจัดฉากด้วยเล่ห์กลเพทุบายของผู้มีใจเห็นแก่อริราชศัตรูที่จะบ่อนทำลายอธิปไตยของไทยเท่านั้น

ผมขอตอบคุณโสภณ

ผมขอตอบคุณโสภณ แทรกเข้าไปในเนื้อหาเลยนะครับ
ต้องขจัดโจรใต้ให้สิ้นซาก **** คือคุณโสภณ ต้องการให้ฆ่าโจรใต้ให้หมดใช่ไหมครับ คุณโสภณนับถือศาสนาไหนครับ ที่สนับสนุนการฆ่าคน หรือ จะเบี่ยงเบนว่า “สิ้นซาก” คือ ทำให้หายไปเฉย ๆ ****
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ดินแดนภาคใต้ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ
****ขึ้นต้นใช้ได้ครับ พยายามบอกว่า “ไม่ใช่ของพวกมึง”.....แต่คนไทยมักคิดว่าชนชาติไทยและศาสนาพุทธ เป็นเจ้าของดินแดนภาคใต้เหล่านั้น มันเลยนำมาซึ่งการเหยียดชนชาติ เหยียดศาสนา หรือที่คุณโสภณกล่าวมา คุณโสภณไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น” ****
แต่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โจรจีนมาลายู ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังไม่ทำผู้บริสุทธิ์ อย่าอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยผู้ก่อการร้ายที่มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์ยินดีเสียสิทธิบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตและความสงบสุข รัฐบาลจึงควรมีการตราพระราชบัญญัติพิเศษตั้งกองกำลังพิเศษ ศาลพิเศษ เรือนจำพิเศษ จัดการกับปัญหานี้ให้เด็ดขาด
จากเหตุการณ์วินาศกรรมที่หน้าโรงแรมลีการ์เดน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่ในเขตเทศบาลนครยะลาในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 ศพ และบาดเจ็บมากกว่า 400 คนนั้น ผมขอไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในครั้งนี้
ต่อปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้นั้น ขอให้ทุกท่านโปรดคิดใหม่เถิดว่า เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน เพราะเป็นเรื่องอดีตที่ผลัดเปลี่ยนหมุนไปตามยุคสมัย ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ
****คุณโสภณเน้นย้ำเองนะครับว่า “ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ” แล้วในใจลึก ๆ ของคุณโสภณ คิดว่า มันเป็นของชนชาติคุณโสภณเองหรือเปล่า หรือแค่เพียงต้องการผลักว่า มันไม่ใช่ของคน “พวกนั้น” แต่ มันเป็นของ “พวกกู” ซึ่งถ้าคุณโสภณคิดแบบนั้น ก็ผิดเงื่อนไข ที่คุณโสภณ ตั้งไว้เองนะครับ
และคำกล่าว ที่ว่า “เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน” ตอนนี้รัฐไทยยอมรับไปแล้วครับว่า ตรงนั้นเป็นดินแดนลังกาสุกะ คุณโสภณลองขับรถไปปัตตานี ดูซิครับ ระหว่าง อำเภอจะนะ ก่อนจะเข้าไปปัตตานี จะมีป้าย ใหญ่โตเลย เขียนว่า “ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานี ดินแดนลังกาสุกะ” ดูตาม link นี้ก็ได้นะครับ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=640394 จะมีรูปอยู่
คือ การที่คุณโสภณไม่ให้ไปสนใจว่า มันเป็นดินแดนของใครเนี่ย คือพยายามบอก เป็นนัย ๆ นั่นแหละครับว่า “ตอนนี้มันเป็นของเรา” และทำยังงัยก็ได้ ให้มันมาเป็นของเรา แบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือไม่จริง ****
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า การก่อการร้ายสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มนุษยชาติไม่อาจยอมรับได้ และประชาชนในพื้นที่ต่างยินดีที่จะเสียสิทธิมนุษยชนพื้นฐานบางอย่างเพื่อความสงบสุข ดังนั้นรัฐบาลจึงอาจเสนอรัฐสภาตราพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้าย โดยให้สามารถจับกุม คุมขังผู้ต้องหาการก่อการร้ายได้ยาวนานกว่าปกติ ให้มีศาลตัดสินผู้ก่อการร้าย มีเรือนจำพิเศษสำหรับคุมขังผู้ก่อการร้าย
**** คุณโสภณครับ ปัจจุบันรัฐไทย ใช้คำว่า “ผู้ก่อความไม่สงบ” นะครับเท่าที่ผมจำได้ เขายังไม่ได้ upgrade ขึ้นมาเป็น “ผู้ก่อการร้าย” เลยครับ และมาตราการที่คุณโสภณเสนอมาหนะครับ เขาทำมาหมดแล้ว พรก.ฉุกเฉิน ที่ออกสมัยทักษิณนั่นแหละครับ แบบพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้ายเลยครับ จับและขังยาวได้เลย มีศาลที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ คือศาลที่อำเภอนาทวี และมีคุกด้วยครับ อยู่ที่อำเภอนาทวี เช่นเดียวกันครับเอาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย และเป็นงัยครับ คุณทักษิณออกมายอมรับว่า มันเป็นนโยบายที่ผิดพลาด เขาทำมาหมดแล้วครับ ไอ้แบบแรง ๆ เนี่ย ผลลัพธ์มีแต่ แย่กับแย่ครับ และแนวทางที่ดีที่สุด คือการ “เจรจา”****
รัฐบาลไม่พึงกลัวว่าต่างประเทศจะเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่น ๆ ต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาการก่อการร้ายโดยไม่นำพาต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับคนทั่วไป ปัญหาการก่อการร้ายต่างจากปัญหาความเห็นต่างทางการเมือง เช่น กรณีเสื้อเหลือง เสื้อแดง กรณีคอมมิวนิสต์ หรืออื่น ๆ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านั้นไม่เคยมุ่งทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์
**** ไม่ต้องเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะตอนนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนในไทย มันห่วยแตก อยู่แล้วครับ 5555 จริง ๆ นะครับ Human Right Watch ออกมาพูดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว ****
ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดการให้เด็ดขาดกับการออกกฎหมายพิเศษ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ ตุลาการ ราชทัณฑ์ โดยมีกองกำลังเฉพาะ มีเรือนจำพิเศษ มีศาล ฯลฯ เพื่อจัดการการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและเด็ดขาด ส่วนการป้องกัน เยียวยา ให้อภัยโทษกับผู้กลับใจหรืออื่นใด ก็สามารถดำเนินการควบคู่กันไป เพราะในทางเศรษฐกิจปัจจุบัน มาเลเซียซึ่งเคยยากจนกว่าไทย กลับมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่าไทยถึงเกือบหนึ่งเท่าตัว จึงทำให้คนไทยใจทาสบางส่วนต้องการแยกแผ่นดิน ผิดกับกรณีชาวพม่าที่บรรพบุรุษสามารถพิชิตไทยได้ ก็ยังยินดีมาขายแรงงานในประเทศไทย เพราะประเทศไทยร่ำรวยกว่านั่นเอง
การอ่อนข้อให้กับการก่อการร้ายได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นแต่ในกรณีการจัดฉากด้วยเล่ห์กลเพทุบายของผู้มีใจเห็นแก่อริราชศัตรูที่จะบ่อนทำลายอธิปไตยของไทยเท่านั้น
**** อย่างที่คุณโสภณเสนอมา เขาทำมาหมดแล้วครับ แต่ผลกลับลุกลาม บานปลาย และสุดท้าย ต้องจบลงที่โต๊ะเจรจา อยู่ดี ไม่เชื่อก็ลองดู ตอนต่อไปครับ*****

อีกนิดนะครับ

อีกนิดนะครับ การที่ให้เขาปกครองตนเอง ภายใต้การกำกับ ของรัฐไทย มันทำให้คนไทย รู้สึกเสียหน้ามากมายเลยเหรอครับ

เทพเจ้าอิอิ

[quote=เทพเจ้าอิอิ]ผมขอตอบคุณโสภณ แทรกเข้าไปในเนื้อหาเลยนะครับ
ต้องขจัดโจรใต้ให้สิ้นซาก **** คือคุณโสภณ ต้องการให้ฆ่าโจรใต้ให้หมดใช่ไหมครับ คุณโสภณนับถือศาสนาไหนครับ ที่สนับสนุนการฆ่าคน หรือ จะเบี่ยงเบนว่า “สิ้นซาก” คือ ทำให้หายไปเฉย ๆ ****
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ดินแดนภาคใต้ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ
****ขึ้นต้นใช้ได้ครับ พยายามบอกว่า “ไม่ใช่ของพวกมึง”.....แต่คนไทยมักคิดว่าชนชาติไทยและศาสนาพุทธ เป็นเจ้าของดินแดนภาคใต้เหล่านั้น มันเลยนำมาซึ่งการเหยียดชนชาติ เหยียดศาสนา หรือที่คุณโสภณกล่าวมา คุณโสภณไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น” ****
แต่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โจรจีนมาลายู ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังไม่ทำผู้บริสุทธิ์ อย่าอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยผู้ก่อการร้ายที่มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์ยินดีเสียสิทธิบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตและความสงบสุข รัฐบาลจึงควรมีการตราพระราชบัญญัติพิเศษตั้งกองกำลังพิเศษ ศาลพิเศษ เรือนจำพิเศษ จัดการกับปัญหานี้ให้เด็ดขาด
จากเหตุการณ์วินาศกรรมที่หน้าโรงแรมลีการ์เดน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่ในเขตเทศบาลนครยะลาในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 ศพ และบาดเจ็บมากกว่า 400 คนนั้น ผมขอไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในครั้งนี้
ต่อปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้นั้น ขอให้ทุกท่านโปรดคิดใหม่เถิดว่า เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน เพราะเป็นเรื่องอดีตที่ผลัดเปลี่ยนหมุนไปตามยุคสมัย ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ
****คุณโสภณเน้นย้ำเองนะครับว่า “ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ” แล้วในใจลึก ๆ ของคุณโสภณ คิดว่า มันเป็นของชนชาติคุณโสภณเองหรือเปล่า หรือแค่เพียงต้องการผลักว่า มันไม่ใช่ของคน “พวกนั้น” แต่ มันเป็นของ “พวกกู” ซึ่งถ้าคุณโสภณคิดแบบนั้น ก็ผิดเงื่อนไข ที่คุณโสภณ ตั้งไว้เองนะครับ
และคำกล่าว ที่ว่า “เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน” ตอนนี้รัฐไทยยอมรับไปแล้วครับว่า ตรงนั้นเป็นดินแดนลังกาสุกะ คุณโสภณลองขับรถไปปัตตานี ดูซิครับ ระหว่าง อำเภอจะนะ ก่อนจะเข้าไปปัตตานี จะมีป้าย ใหญ่โตเลย เขียนว่า “ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานี ดินแดนลังกาสุกะ” ดูตาม link นี้ก็ได้นะครับ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=640394 จะมีรูปอยู่
คือ การที่คุณโสภณไม่ให้ไปสนใจว่า มันเป็นดินแดนของใครเนี่ย คือพยายามบอก เป็นนัย ๆ นั่นแหละครับว่า “ตอนนี้มันเป็นของเรา” และทำยังงัยก็ได้ ให้มันมาเป็นของเรา แบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือไม่จริง ****
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า การก่อการร้ายสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มนุษยชาติไม่อาจยอมรับได้ และประชาชนในพื้นที่ต่างยินดีที่จะเสียสิทธิมนุษยชนพื้นฐานบางอย่างเพื่อความสงบสุข ดังนั้นรัฐบาลจึงอาจเสนอรัฐสภาตราพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้าย โดยให้สามารถจับกุม คุมขังผู้ต้องหาการก่อการร้ายได้ยาวนานกว่าปกติ ให้มีศาลตัดสินผู้ก่อการร้าย มีเรือนจำพิเศษสำหรับคุมขังผู้ก่อการร้าย
**** คุณโสภณครับ ปัจจุบันรัฐไทย ใช้คำว่า “ผู้ก่อความไม่สงบ” นะครับเท่าที่ผมจำได้ เขายังไม่ได้ upgrade ขึ้นมาเป็น “ผู้ก่อการร้าย” เลยครับ และมาตราการที่คุณโสภณเสนอมาหนะครับ เขาทำมาหมดแล้ว พรก.ฉุกเฉิน ที่ออกสมัยทักษิณนั่นแหละครับ แบบพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้ายเลยครับ จับและขังยาวได้เลย มีศาลที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ คือศาลที่อำเภอนาทวี และมีคุกด้วยครับ อยู่ที่อำเภอนาทวี เช่นเดียวกันครับเอาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย และเป็นงัยครับ คุณทักษิณออกมายอมรับว่า มันเป็นนโยบายที่ผิดพลาด เขาทำมาหมดแล้วครับ ไอ้แบบแรง ๆ เนี่ย ผลลัพธ์มีแต่ แย่กับแย่ครับ และแนวทางที่ดีที่สุด คือการ “เจรจา”****
รัฐบาลไม่พึงกลัวว่าต่างประเทศจะเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่น ๆ ต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาการก่อการร้ายโดยไม่นำพาต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับคนทั่วไป ปัญหาการก่อการร้ายต่างจากปัญหาความเห็นต่างทางการเมือง เช่น กรณีเสื้อเหลือง เสื้อแดง กรณีคอมมิวนิสต์ หรืออื่น ๆ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านั้นไม่เคยมุ่งทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์
**** ไม่ต้องเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะตอนนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนในไทย มันห่วยแตก อยู่แล้วครับ 5555 จริง ๆ นะครับ Human Right Watch ออกมาพูดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว ****
ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดการให้เด็ดขาดกับการออกกฎหมายพิเศษ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ ตุลาการ ราชทัณฑ์ โดยมีกองกำลังเฉพาะ มีเรือนจำพิเศษ มีศาล ฯลฯ เพื่อจัดการการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและเด็ดขาด ส่วนการป้องกัน เยียวยา ให้อภัยโทษกับผู้กลับใจหรืออื่นใด ก็สามารถดำเนินการควบคู่กันไป เพราะในทางเศรษฐกิจปัจจุบัน มาเลเซียซึ่งเคยยากจนกว่าไทย กลับมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่าไทยถึงเกือบหนึ่งเท่าตัว จึงทำให้คนไทยใจทาสบางส่วนต้องการแยกแผ่นดิน ผิดกับกรณีชาวพม่าที่บรรพบุรุษสามารถพิชิตไทยได้ ก็ยังยินดีมาขายแรงงานในประเทศไทย เพราะประเทศไทยร่ำรวยกว่านั่นเอง
การอ่อนข้อให้กับการก่อการร้ายได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นแต่ในกรณีการจัดฉากด้วยเล่ห์กลเพทุบายของผู้มีใจเห็นแก่อริราชศัตรูที่จะบ่อนทำลายอธิปไตยของไทยเท่านั้น
**** อย่างที่คุณโสภณเสนอมา เขาทำมาหมดแล้วครับ แต่ผลกลับลุกลาม บานปลาย และสุดท้าย ต้องจบลงที่โต๊ะเจรจา อยู่ดี ไม่เชื่อก็ลองดู ตอนต่อไปครับ*****[/quote]

คุณมันพวกโจรใต้นี่เอง
ผมว่าเราต้องรักษากฎหมายให้เคร่งครัด
ทำสงครามกับคนชั่วให้สิ้นซากครับผม
ทีผ่านมาพอเราจะขจัดคนชั่วบริบาลคนดี
คนชั่วและพวกก็ฉุดรั้งเราไว้จึงทำไม่สำเร็จ
พวกคนชั่วได้คืบเอาศอก
เราต้องรบเพื่อผู้บริสุทธิ์ครับ

เทพเจ้าอิอิ

[quote=เทพเจ้าอิอิ]อีกนิดนะครับ การที่ให้เขาปกครองตนเอง ภายใต้การกำกับ ของรัฐไทย มันทำให้คนไทย รู้สึกเสียหน้ามากมายเลยเหรอครับ[/quote]

อย่าปล่อยให้คนชั่วฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วลอยนวลได้รัฐไปหนึ่งรัฐ ถ้าคิดอย่างนั้น ป่านนี้ จคม ได้ตั้งประเทศของตนเองในมาเลเซียไปแล้ว

อย่าให้คนไทยใจทาส ขี้ข้าอริราชศัตรูครองเมืองเด็ดขาดครับ

โสภณ พรโชคชัย

[quote=โสภณ พรโชคชัย][quote=เทพเจ้าอิอิ]ผมขอตอบคุณโสภณ แทรกเข้าไปในเนื้อหาเลยนะครับ
ต้องขจัดโจรใต้ให้สิ้นซาก **** คือคุณโสภณ ต้องการให้ฆ่าโจรใต้ให้หมดใช่ไหมครับ คุณโสภณนับถือศาสนาไหนครับ ที่สนับสนุนการฆ่าคน หรือ จะเบี่ยงเบนว่า “สิ้นซาก” คือ ทำให้หายไปเฉย ๆ ****
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ดินแดนภาคใต้ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ
****ขึ้นต้นใช้ได้ครับ พยายามบอกว่า “ไม่ใช่ของพวกมึง”.....แต่คนไทยมักคิดว่าชนชาติไทยและศาสนาพุทธ เป็นเจ้าของดินแดนภาคใต้เหล่านั้น มันเลยนำมาซึ่งการเหยียดชนชาติ เหยียดศาสนา หรือที่คุณโสภณกล่าวมา คุณโสภณไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น” ****
แต่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โจรจีนมาลายู ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังไม่ทำผู้บริสุทธิ์ อย่าอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยผู้ก่อการร้ายที่มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์ยินดีเสียสิทธิบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตและความสงบสุข รัฐบาลจึงควรมีการตราพระราชบัญญัติพิเศษตั้งกองกำลังพิเศษ ศาลพิเศษ เรือนจำพิเศษ จัดการกับปัญหานี้ให้เด็ดขาด
จากเหตุการณ์วินาศกรรมที่หน้าโรงแรมลีการ์เดน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่ในเขตเทศบาลนครยะลาในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 12 ศพ และบาดเจ็บมากกว่า 400 คนนั้น ผมขอไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในครั้งนี้
ต่อปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้นั้น ขอให้ทุกท่านโปรดคิดใหม่เถิดว่า เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน เพราะเป็นเรื่องอดีตที่ผลัดเปลี่ยนหมุนไปตามยุคสมัย ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ
****คุณโสภณเน้นย้ำเองนะครับว่า “ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ” แล้วในใจลึก ๆ ของคุณโสภณ คิดว่า มันเป็นของชนชาติคุณโสภณเองหรือเปล่า หรือแค่เพียงต้องการผลักว่า มันไม่ใช่ของคน “พวกนั้น” แต่ มันเป็นของ “พวกกู” ซึ่งถ้าคุณโสภณคิดแบบนั้น ก็ผิดเงื่อนไข ที่คุณโสภณ ตั้งไว้เองนะครับ
และคำกล่าว ที่ว่า “เราไม่ต้องไปสับสนกับประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของใครมาก่อน” ตอนนี้รัฐไทยยอมรับไปแล้วครับว่า ตรงนั้นเป็นดินแดนลังกาสุกะ คุณโสภณลองขับรถไปปัตตานี ดูซิครับ ระหว่าง อำเภอจะนะ ก่อนจะเข้าไปปัตตานี จะมีป้าย ใหญ่โตเลย เขียนว่า “ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานี ดินแดนลังกาสุกะ” ดูตาม link นี้ก็ได้นะครับ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=640394 จะมีรูปอยู่
คือ การที่คุณโสภณไม่ให้ไปสนใจว่า มันเป็นดินแดนของใครเนี่ย คือพยายามบอก เป็นนัย ๆ นั่นแหละครับว่า “ตอนนี้มันเป็นของเรา” และทำยังงัยก็ได้ ให้มันมาเป็นของเรา แบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือไม่จริง ****
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า การก่อการร้ายสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มนุษยชาติไม่อาจยอมรับได้ และประชาชนในพื้นที่ต่างยินดีที่จะเสียสิทธิมนุษยชนพื้นฐานบางอย่างเพื่อความสงบสุข ดังนั้นรัฐบาลจึงอาจเสนอรัฐสภาตราพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้าย โดยให้สามารถจับกุม คุมขังผู้ต้องหาการก่อการร้ายได้ยาวนานกว่าปกติ ให้มีศาลตัดสินผู้ก่อการร้าย มีเรือนจำพิเศษสำหรับคุมขังผู้ก่อการร้าย
**** คุณโสภณครับ ปัจจุบันรัฐไทย ใช้คำว่า “ผู้ก่อความไม่สงบ” นะครับเท่าที่ผมจำได้ เขายังไม่ได้ upgrade ขึ้นมาเป็น “ผู้ก่อการร้าย” เลยครับ และมาตราการที่คุณโสภณเสนอมาหนะครับ เขาทำมาหมดแล้ว พรก.ฉุกเฉิน ที่ออกสมัยทักษิณนั่นแหละครับ แบบพระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้ายเลยครับ จับและขังยาวได้เลย มีศาลที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ คือศาลที่อำเภอนาทวี และมีคุกด้วยครับ อยู่ที่อำเภอนาทวี เช่นเดียวกันครับเอาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย และเป็นงัยครับ คุณทักษิณออกมายอมรับว่า มันเป็นนโยบายที่ผิดพลาด เขาทำมาหมดแล้วครับ ไอ้แบบแรง ๆ เนี่ย ผลลัพธ์มีแต่ แย่กับแย่ครับ และแนวทางที่ดีที่สุด คือการ “เจรจา”****
รัฐบาลไม่พึงกลัวว่าต่างประเทศจะเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่น ๆ ต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาการก่อการร้ายโดยไม่นำพาต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับคนทั่วไป ปัญหาการก่อการร้ายต่างจากปัญหาความเห็นต่างทางการเมือง เช่น กรณีเสื้อเหลือง เสื้อแดง กรณีคอมมิวนิสต์ หรืออื่น ๆ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านั้นไม่เคยมุ่งทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์
**** ไม่ต้องเพ่งเล็งเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะตอนนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนในไทย มันห่วยแตก อยู่แล้วครับ 5555 จริง ๆ นะครับ Human Right Watch ออกมาพูดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว ****
ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดการให้เด็ดขาดกับการออกกฎหมายพิเศษ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ ตุลาการ ราชทัณฑ์ โดยมีกองกำลังเฉพาะ มีเรือนจำพิเศษ มีศาล ฯลฯ เพื่อจัดการการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและเด็ดขาด ส่วนการป้องกัน เยียวยา ให้อภัยโทษกับผู้กลับใจหรืออื่นใด ก็สามารถดำเนินการควบคู่กันไป เพราะในทางเศรษฐกิจปัจจุบัน มาเลเซียซึ่งเคยยากจนกว่าไทย กลับมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่าไทยถึงเกือบหนึ่งเท่าตัว จึงทำให้คนไทยใจทาสบางส่วนต้องการแยกแผ่นดิน ผิดกับกรณีชาวพม่าที่บรรพบุรุษสามารถพิชิตไทยได้ ก็ยังยินดีมาขายแรงงานในประเทศไทย เพราะประเทศไทยร่ำรวยกว่านั่นเอง
การอ่อนข้อให้กับการก่อการร้ายได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นแต่ในกรณีการจัดฉากด้วยเล่ห์กลเพทุบายของผู้มีใจเห็นแก่อริราชศัตรูที่จะบ่อนทำลายอธิปไตยของไทยเท่านั้น
**** อย่างที่คุณโสภณเสนอมา เขาทำมาหมดแล้วครับ แต่ผลกลับลุกลาม บานปลาย และสุดท้าย ต้องจบลงที่โต๊ะเจรจา อยู่ดี ไม่เชื่อก็ลองดู ตอนต่อไปครับ*****[/quote]

คุณมันพวกโจรใต้นี่เอง
ผมว่าเราต้องรักษากฎหมายให้เคร่งครัด
ทำสงครามกับคนชั่วให้สิ้นซากครับผม
ทีผ่านมาพอเราจะขจัดคนชั่วบริบาลคนดี
คนชั่วและพวกก็ฉุดรั้งเราไว้จึงทำไม่สำเร็จ
พวกคนชั่วได้คืบเอาศอก
เราต้องรบเพื่อผู้บริสุทธิ์ครับ[/quote]

เรื่องพื้นฐาน แค่ว่า เข้าใจว่าเขาเป็นยังงัย คิดยังงัย คุณโสภณยังไม่ทราบเลยครับ ว่าเขาเป็นยังงัย และคิดยังงัย คุณโสภณ จะไปแก้ปัญหาเขาเหรอครับ และผลักคนอีกกลุ่ม ให้เป็นคนชั่ว ที่ต้องกำจัด ผมหละอนาถใจ กับแนวคิดแบบนี้แหละครับ ที่ไม่ถกเถียง จากเนื้อหา เอาเนื้อหาของผมข้างบน มาแย้งซิครับ ถึงจะแน่จริง

โสภณ พรโชคชัย

[quote=โสภณ พรโชคชัย][quote=เทพเจ้าอิอิ]อีกนิดนะครับ การที่ให้เขาปกครองตนเอง ภายใต้การกำกับ ของรัฐไทย มันทำให้คนไทย รู้สึกเสียหน้ามากมายเลยเหรอครับ[/quote]

อย่าปล่อยให้คนชั่วฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วลอยนวลได้รัฐไปหนึ่งรัฐ ถ้าคิดอย่างนั้น ป่านนี้ จคม ได้ตั้งประเทศของตนเองในมาเลเซียไปแล้ว

อย่าให้คนไทยใจทาส ขี้ข้าอริราชศัตรูครองเมืองเด็ดขาดครับ[/quote]

จคม กับ ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แตกต่างกันลิบลับเลยครับ คุณโสภณเอามาเทียบกันได้ยังงัยครับ 5555 แล้วไปด่าคนไทยบางกลุ่ม "คนไทยใจทาส" อีก เอ้าา ไปกันใหญ่

“ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโด

“ไม่ใช่ของชนชาติหรือศาสนาใดโดยเฉพาะ” ตอบได้ไหมครับ ว่า เป็นของคนไทยและศาสนาพุทธ หรือเปล่าครับ

ถ้าตอบไม่ได้ ก็ จบข่าว หละครับ 55555555555555555