Skip to main content
sharethis

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เชิดชูครูกฎหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย โดยมีการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดงานสัมมนา มีดังนี้

 

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนสัมมนา ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) ชั้น 1

13.00 - 13.30 น. ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย กล่าวรายงาน

คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

ฉายวีดีทัศน์ ชีวประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

13.30 – 16.00 น. สัมมนาในหัวข้อ “มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม”

วิทยากรการสัมมนา

1. นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้

2. นายสมชาย หอมลออ กรรมการคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการสัมมนาโดย อาจารย์ สาวตรี สุขศรี หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีกร อาจารย์ ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.000 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น

16.30 น. ปิดการสัมมนา

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net