คนงานโฮยาร้องสภาหอการค้าอเมริกัน จี้สมาชิกให้โฮยารับคนงานถูกเลิกจ้าง

เมื่อวานนี้ (24 เม.ย.) ที่สภาหอการค้าไทยอเมริกัน เครือข่ายกู้ดอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยและคนงานที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัทโฮยา จ.ลำพูน ได้ยื่นจดหมายให้สภาหอการค้าฯ เพือให้สภาหอการค้าฯ กดดันสมาชิกที่เป็นลูกค้าของโฮยา คือ บริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์อย่าง Seagate และ WD ให้เรียกร้องต่อโฮยา เพือให้มีการปฏิบัติต่อคนงานอย่างเป็นธรรมด้วยการรับคนงานที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงาน โดยมีตัวแทนสภาหอการค้าฯ มารับจดหมาย

ทั้งนี้หลังจากการเจรจาที่กรรมาธิการแรงงานรัฐสภาให้มีการเจราจาเพื่อรับคนงานเข้ากลับทำงานเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา นั้นปรากฎว่าไม่มีความคืบหน้า และสถานการณืยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกเพราะหลังจากนั้นทางบริษัทได้มีการเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงาน

Comments

ลูกจ้างต้องได้รับความเป็นธรรม

ลูกจ้างต้องได้รับความเป็นธรรมได้ในสิ่งที่ถูกต้องและก็เช่นกันคุณต้องให้บริษัทด้วย ในที่นี้สังคมได้ถูกมองว่าเรื่องทุกเรื่องมุ่งไปที่การเมือง เป็นเรื่องการเมือง และเท่าที่ติดตามนะครับเป็นลูกจ้างกำลังข่มขู่นายจ้าง ซึ่งผมคิดว่ายาก และเมื่อถึงที่สุดเขาก็คงย้ายฐานการผลิต ทุกเรื่องก็จบ