ศาลยะลารับฟ้องคดีแพ่งกรณีทหารสังหาร ‘อาหะมะ มะสีละ’

ศาลยะลารับฟ้องและยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล คดีเรียกค่าเสียหายทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ทหารยิงนายอาหะมะ มะสีละ ชาวบ้านเสียชีวิตระหว่างลาดตระเวน อ้างเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการไม่สงบ ครอบครัวยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟ้องศาลแพ่ง นัดพร้อม 16 ก.ค.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555  ศาลจังหวัดยะลาได้นัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในคดีหมายเลขดำที่ 190/2554  ระหว่างนางอูงุง  กูโน  ที่ 1  ด.ช. อับดุลเล๊าะห์  มะสีละ  ที่ 2 ด.ญ.วิลดาน มะสีละ  ที่ 3 เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1 กระทรวงกลาโหม ที่ 2 กองทัพบกที่ 3 เป็นจำเลย  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดของจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดใช้อาวุธปืนยิงทำให้นายอาหะมะ  มะสีละ จนถึงแก่ความตาย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ทนายโจทก์นำพยานเข้าสืบสามปาก  ศาลไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และมีคำสั่งรับฟ้อง  โดยศาลได้นัดพร้อมในวันที่  16  กรกฎาคม  2555 เวลา 9.00 น.

สำหรับเหตุในคดีนี้ คือ เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2553 เจ้าหน้าที่ทหารประจำหน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่ 12  ได้ใช้อาวุธปืนยิงนายอาหะมะ  สะสีละ  ในระหว่างออกลาดตระเวนเดินเท้า  จนเป็นเหตุให้นายอาหะมะ  สะสีละ  ถึงแก่ความตาย  และได้เผยแพร่ข่าวว่านายอาหามะ  มะสีละ เป็นสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่  ขณะที่ญาติยืนยันว่านายอาหามะ  มะสีละ  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบแต่อย่างใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความเศร้าเสียใจและความสูญเสียแก่ครอบครัวอย่างมาก ทางครอบครัวจึงประสงค์ให้สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และกองทัพบก ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในการกระทำละเมิดดังกล่าว  จึงนำคดีมายื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554          

ต่อมาวันที่  4  สิงหาคม  2554  ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา โดยเห็นว่าเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือการกระทำอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้อง แต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 และศาลอุทธรณ์ ภาค 9  ได้มีคำสั่งว่าคดีดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเดียวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจในการยิงนายอาหามะ มะสีละ จนถึงแก่ความตาย ข้อพิพาทในคดีจึงเป็นคดีที่มิใช่คดีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองแต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์