มท.1 เตรียมใช้นโยบาย "ส่งเสริม" แทน "ปกป้อง" สถาบันฯ

มหาดไทยลงนามร่วม 8 หน่วยงาน ส่งเสริม "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" มท.1 เผยรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องสถาบัน เพราะการปกป้องฯ เท่ากับว่าเหมือนมีคนไม่เคารพและจ้องทำร้าย แต่รัฐบาลเห็นว่าทุกคนมุ่งมั่นและรักสถาบันฯ ไม่มีใครมุ่งทำร้าย ดังนั้นจึงจะส่งเสริมมากกว่า

สำนักข่าวไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นที่ ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม

เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างสำนึกความเป็นชาติ และหวงแหนในการพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ

นายยงยุทธ กล่าวว่า แนวทางการทำงานจะแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 1.การสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดหลักสูตรอบรมในทุกระดับ และ 2.การสร้างความตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป

“รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายในการส่งเสริมปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ได้มีนโยบายในการปกป้องสถาบัน เพราะการปกป้องสถาบัน ดูเหมือนจะมีคนที่ไม่เคารพสถาบันและจ้องทำร้าย แต่รัฐบาลชุดนี้เห็นแล้วว่าทุกคนมุ่งมั่นและรักสถาบัน ไม่มีใครมุ่งทำร้าย ดังนั้นจึงจะส่งเสริมมากกว่า” นายยงยุทธกล่าว

Comments

เหลี่ยมกลับลำคอมมิวนิสต์ไม่กร

เหลี่ยมกลับลำคอมมิวนิสต์ไม่กระอักเลือดแย่เหรอ จะเอาสงครามกลางเมือง กลางเมืองแบบไหนดีล่ะ????

แบบผีตายโหงอย่าง ธนพงศ์ แป้นมี หรือเป่าจ๊า

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100629/340396/%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A.html

แบบนี้ก็ยังดีกว่าไอ้พรรคหกสิบ

แบบนี้ก็ยังดีกว่าไอ้พรรคหกสิบหกปีแห่งความว่างเปล่าคอยแต่เกาะขาเผด็จการและเอาสถาบันมาทำลายล้างคู่ต่อสู้ทางการเมือง ใช่ประชาชนคิดเองเป็น ไม่มีใครว่างงานคิดจะล้มสถาบันล้มเจ้าอย่างที่พวกกบฏเสื้อเหลืองและพรรคประชาธิปดชอบแหกปากตอแหลหรอก

การสร้างความเข้าใจ

การสร้างความเข้าใจ คือการพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับ ไม่ใช่การยัดเยียด มันต้องเป็นทั้งผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้ ให้ความคิด ยอมรับความคิดแล้วก็เคารพความคิดของคนอื่นด้วย

เห็นด้วยกับการเปลี่ยนวิธีคิด

เห็นด้วยกับการเปลี่ยนวิธีคิด

เป็นใคร บังอาจจะปกป้อง หมิ่นชัดๆ
พึงรู้ว่าท่านอยู่เหนือเศียรเกล้า คนไทยเคารพอยู่แล้ว

กระบวนการที่ดำเนินไป ก็สวนทางกับความรู้สึกของประชาชน
ทำให้คนรู้สึกไม่ดี กับผลการวินิจฉัย
กลายเป็นตั้งป้อม ตั้งค่าย แบ่งก๊ก เอาไม่เอาเจ้า
มีคนไม่ดี จิตใจต่ำ เอาชนะเขาทางการเมืองไม่ได้
ชนะใจประชาชนไม่ได้ ก็ล้มเขา แล้วยัดข้อหาให้

ใครมันจะโง่จนไม่รู้ว่าคนไทยรักท่านขนาดไหน
ตราบที่ท่านอยู่ ไม่มีทาง ที่จะมีใครคิดว่า จะล้มท่านแล้วขึ้นเป็นประมุขแทน

เห็นมีแต่คุณสุเทพกับ สองสนธิ ที่พูด