สนนท.ชูกรณีอากงเรียกร้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์เรื่อง สิทธิประกันตัว แก้หรือยกเลิก112

9 พฤษภาคม 2555  สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย( สนนท.)ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อกรณี อากงsms ผู้ต้องขังคดีส่งข้อความsmsที่ถูกระบุว่าละเมิดเบื้องสูง ที่ได้เสียชีวิตไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพภายหลังการขอยื่นประกันตัวโดยให้เหตุผลในเรื่องอายุและสุขภาพแต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวจากศาล

ในแถลงการณ์ สนนท.เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ ลงมาความเป็นธรรมต่อคดีนักโทษทางการเมืองตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทุกกรณี ทั้งจากกระบวนการศาลยุติธรรม และการละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิการเป็นพลเมืองแห่งรัฐความอัปยศที่ถูกเป็นเหยื่อในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้สิทธิในการประกันตัว รวมถึงการแก้ไขหรือยกเลิก ม.112


..........................................................................................................................................

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๓ แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตอากง

 

 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัยต่อการจากไปและและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักต่อครอบครัวตั้งนพกุล หรือ อากง และไว้อาลัยต่อเสรีภาพในการประกันตัวของนักโทษทางการเมือง ในการถูกดำเนินคดีอันอัปยศแห่งระบบตุลาการไทย ผู้ตกเป็นเหยื่อกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือกฎหมายอาญามาตรา 112ภายใต้ความไร้เสรีภาพแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ ภายใต้การสูญเสียหยดน้ำตาความหดหู่ไร้ซึ่งเสรีภาพในการได้รับสิทธิของผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันตัว สิทธิในการเข้าถึงสาธารณสุข ฯลฯ ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แรงกดทับของอำนาจเผด็จการในคราบบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย นั้นแสดงออกซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลโดยชัดเจน


การซ่อนเร้นความเคลือบเเคลงสงสัยต่อการจากไปของอากง  การกำราบให้ยอมสิโรราบต่ออำนาจเผด็จการนอกระบบโดยอำนาจตุลาการ ได้ส่งผลสั่นสะเทือนต่อทั้งความรู้สึก ต่อคำถามที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม อากง ผู้ต้องหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นอาชญากรรมโดยแท้จริงใช่หรือไม่ กระบวนการการไต่สวนรองรับความเป็นพลเมืองในประเทศนี้เพียงแค่คดี การส่ง sms หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเพราะเหยื่ออากง เข้าทางภาพมิติทางการเมืองใช่หรือไม่ เป็นอาวุธที่ให้ผู้มีอำนาจลงทัณฑ์ อากงถูกหยิบใช้  ขณะที่อารยประเทศกำลังจับตามองประเด็นการละเมิดสิทธิ การคุกคามจากอำนาจรัฐที่มีต่อเสรีภาพของประชาชน อากง ถูกเซ่นไหว้ด้วยความตายพร้อมกับเสรีภาพในการเรียกร้องต่อกระบวนการยุติธรรม ด้วยการคุกคามแห่งอำนาจรัฐ ด้วยกฎหมายที่ถูกตีตราแห่งอำนาจเผด็จการ การตอบคำถามต่อผู้สูญเสีย การได้รับความยุติธรรม การได้รับการรักษา การได้สิทธิในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพียงพอหรือไม่ ขณะเดียวกันโทษอัตราสูงเยี่ยงคดีของ อากง  กับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลกับถูกปล่อยตัว หรือ อากง ถูกคดี ม112 หมิ่นพระบรมเดชานุภาพกระบวนการศาลยุติธรรมต้องมีข้อยกเว้น เลือกกระทำ เลือกปฏิบัติ ในการใช้อำนาจอธิปัตย์ทางตุลาการ


เราสหพันธ์นิศิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย และขอเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจ ผู้ไม่มีอำนาจ ผู้กระหายในอำนาจ และผู้ไม่อยากจะมีอำนาจ ดังนี้


1.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศ โดย ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงมาแก้ไขปัญหาให้ ความเป็นธรรมต่อคดีนักโทษทางการเมืองตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทุกกรณี ทั้งกระบวนการศาลยุติธรรม และการละเมิดสิทธิเสรีภาพ แห่งสิทธิการเป็นพลเมืองแห่งรัฐ จากความอัปยศที่ถูกเป็นเหยื่อในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

2.ขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว ผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง ม.112 ให้ได้รับอิสรภาพ มีสิทธิในการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม พร้อมทั้งการเยียวยาผู้ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

3.ขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา112 โดยเร็ว ซึ่งถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ทั้งที่มาแห่งบทบัญญัติอันไม่ชอบธรรมแห่งรัฐธรรมนูญเผด็จการ เพื่อมิให้ ผู้บริสุทธิ์ถูกกระทำโดยเครื่องมือแห่งอำนาจตุลาการของราชอาณาจักรไทย

ด้วยจิตคารวะ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย