“เราคืออากง” และ “กรรมการสิทธิฯ ก็คืออากง”

 

เป็นเรื่อง “ช็อก” วงการสิทธิมนุษยชนโลกไปแล้ว เมื่อคุณหมอนิรันดร์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถูกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำทีมพนักงาน พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คน บุกโรงพักแจ้ง “ข้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์” เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยข้อกล่าวหานั้นมีว่า

 
“หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ โดยไม่ให้การเคารพน้อมนำพระราชดำริพระราชกระแส และพระราชเสาวนีย์ โดยมีการมีมติยกเลิกโครงการปลูกพืชอาหารช้างเพื่อเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของช้าง...” (ดู ASTV ผู้จัดการออนไลน์)
 
เห็นได้ชัดว่า โดยนิยามคำว่า “หมิ่นสถาบัน” ที่ตีความกันไปได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต หรือ “ครอบจักรวาล” และใครๆ ก็แจ้งความเอาผิดตามมาตรา 112 ได้นั้น ทำให้ใครก็ตามในประเทศนี้อาจกลายเป็น “อากง” คนต่อๆ ไปได้ทั้งนั้น แม้แต่กรรมการสิทธิฯเอง
 
ข้อโต้แย้งที่ว่า “กฎหมายมันอยู่เฉยๆ ถ้าคนไม่ทำผิด ก็ไม่ต้องเดือดร้อน” นั้น เป็นข้อโต้แย้งที่ “เลื่อนลอย” อย่างยิ่ง
 
ถามว่าในกรณีถ้าคุณหมอนิรันดร์ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา หรือกระทั่งเสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาล แม้ผลสุดท้ายศาลอาจตัดสินว่า “ไม่ผิด” มันมีความหมายเท่ากับเขา “ไม่เดือดร้อน” หรือ เท่ากับสิทธิมนุษยชนของเขาไม่ได้ถูกละเมิดไปแล้วหรือ? การที่กฎหมายเปิดช่องให้ถูกนำมาใช้ได้ในลักษณะนี้เท่ากับกฎหมายโดยตัวมันเองไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆ หรือ?
 
บางคนอาจโต้แย้งอีกว่า “นั่นมันเป็นปัญหาของการใช้กฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาของตัวกฎหมาย” ถ้าอย่างนั้นขอให้ดูตัวอย่างของจริงเลยก็ได้คือ กรณีคำพิพากษา “คดีอากง SMS” ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.3111/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อ.4726/2554
 
(http://thwikisource.org/wiki%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E5E0%B8%B...)
 
ศาลพิพากษาว่า “จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๒), (๓) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี กับความผิดฐานนำเข้าสู่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ และความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกกระทงละห้าปี รวมสี่กระทง เป็นจำคุกยี่สิบปี”
 
คำพิพากษาดังกล่าถูกตั้งคำถามใน 2-3 ประเด็นสำคัญเป็นอย่างน้อย คือ
 
1. ไม่ได้อ้างอิงประจักษ์พยานว่า “อากงเป็นผู้ส่งข้อความ 4 ข้อความจริง” แต่เพียง “อาศัยเหตุผลจากพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีที่โจทก์นำสืบเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงการกระทำและเจตนาซึ่งอยู่ภายใน...” จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า การพิพากษาคดีอาญาที่มีโทษจำคุกสูงมากถึง 20 ปี โดย “ไม่มีประจักษ์พยานเป็นเหตุให้สิ้นสงสัย” ว่า จำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดจริงนั้น เป็นคำพิพากษาที่ยุติธรรมหรือไม่
 
2. การอ้าง “เหตุผลวิบัติ” (fallacy) กล่าวคือ คำพิพากษาอ้างว่า “...ซึ่งข้อความดังกล่าวล้วนไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริงที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทย...”
 
จะเห็นว่า ข้อสรุปที่ว่า“ข้อความดังกล่าวล้วนไม่เป็นความจริง”ไม่ได้มาจากการนำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานพิสูจน์จนประจักษ์ชัดว่า ข้อความดังกล่าวนั้น “ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง” อย่างไร แต่เป็นข้อสรุปที่มาจากข้ออ้างที่ว่า “เพราะข้อเท็จจริงที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทย...” ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่เกี่ยวกับการพิสูจน์ “เนื้อหา” ของข้อความที่อ้างว่าจำเลยเป็นผู้ส่งแต่อย่างใด
 
การอ้างเหตุผลดังกล่าวจึง “ไม่สมเหตุสมผล” (invalid) หรือเป็น “เหตุผลวิบัติ” เนื่องจากข้ออ้างกับข้อสรุปไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน หรือ “เป็นคนละเรื่องกัน” เพราะแม้ข้อความที่ศาลอ้างจะเป็นจริง แต่มันก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่า “ข้อความ 4 ข้อความ” นั้นเป็นเท็จ การพิสูจน์ว่าข้อความ 4 ข้อความเป็นเท็จ ต้องพิสูจน์จากการให้แสดงพยานหลักฐานทุกอย่างที่ข้อความนั้นระบุถึง
 
เหมือนเรากล่าวว่า “ข้อความว่าอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนเป็นเท็จ เพราะอภิสิทธิ์เป็นคนดี” จะเห็นว่าข้ออ้าง “เพราะอภิสิทธิ์เป็นคนดี” ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกับข้อสรุปว่า “ข้อความว่าอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนเป็นเท็จ” เนื่องจากการจะพิสูจน์ได้ว่าข้อความนี้จริงหรือไม่ ต้องให้นำพยานหลักฐานมายืนยัน ไม่ใช่อ้าง “ความเป็นคนดี” ของผู้ถูกกล่าวหามายืนยันหักล้าง
 
3. กรณีที่ 1 สะท้อนปัญหาของ “มาตรฐานความยุติธรรม” เรื่องการยึดการพิสูจน์ประจักษ์พยานจนเป็นเหตุให้สิ้นสงสัยในการตัดสินคดีอาญาตามมาตรา 112 กรณีที่ 2 สะท้อนปัญหาความไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินคดีอาญาตามมาตรา 112 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่กฎหมายมาตรานี้ไม่เปิดโอกาสให้จำเลยได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงพยานหลักฐานว่า ข้อความของตน (ที่ถูกตัดสินว่าเป็นเท็จ) นั้นเป็น “ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ” หรือไม่
 
4. การที่มาตรา 112 ไม่เปิดโอกาสให้จำเลยได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงพยานหลักฐานว่า ข้อความของตน (ที่ถูกตัดสินว่าเป็นเท็จ) นั้นเป็น “ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ” หรือไม่ สะท้อนปัญหาของ “ตัวกฎหมาย” โดยตรงว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดหลักสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรม คือถ้าเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาจำเลยย่อมได้รับสิทธิเสรีภาพในเรื่องดังกล่าว
 
การไม่ให้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวย่อมเป็นการ “ลดทอนความเป็นมนุษย์” มากอยู่แล้ว เพราะเท่ากับไม่ให้จำเลยมีเสรีภาพที่จะ “พูดความจริง” เพื่อปกป้อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ของตนเอง ทว่าการไม่ให้ประกันตัวในกรณีของอากงทั้งที่ยืนประกันตัวถึง 8 ครั้ง โดยอ้างปัญหาความชราและอาการป่วยด้วยโรคร้ายแรงนั้น ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า อย่าว่าแต่ร้องขอ “ความยุติธรรม” แล้วจะไม่ได้รับเลย แม้แต่ร้องขอ “ชีวิต” ระบบยุติธรรมไทยที่ยืนยัน “ความยุติธรรมภายใต้มาตรา 112” ก็ไม่อาจให้ได้
 
ฉะนั้น ในประเทศนี้ “เราคืออากง” ใครๆ ก็อาจมีชะตากรรมแบบอากงได้ แม้แต่ “คุณตั๊ก บงกช” เองก็อาจอาจตกเป็นอากงคนต่อไปได้ถ้ามีใครไปแจ้งความว่า ที่คุณพูดว่า “...ครอบครัวของพ่อฉัน” นั้น เป็นการแสดงตนเป็นคนในครอบครัวของพ่อหรือ “ตีตนเสมอเจ้า” หรือไม่
 
และเวลานี้แม้แต่กรรมการสิทธิฯ เองก็ตกเป็น “เหยื่อ 112” หรือเป็น “อากง” รายล่าสุด เกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้ เมื่อกรรมการสิทธิฯก็ปกป้องตนเองจากการใช้มาตรา 112 ไม่ได้ ที่กรรมการสิทธิ์ไม่มี “ท่าทีที่ชัดเจน” เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 112 จนกระทั่ง “นิ่งเฉย” กับกรณี “อากงตายในคุก” ก็เป็นเรื่องน่าอัปยศอดสูในบทบาทการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในชาติมากเหลือเกินแล้ว
 
หากกรรมการสิทธิฯชุดนี้ ยังขาด “จิตวิญญาณปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมพอที่จะยอมรับปัญหาของมาตรา 112 อย่างตรงไปตรงมา และออกมาสนับสนุนให้มีการแก้ไข ก็ “ควรลาออกทั้งคณะ” ได้แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมนี้มี “ลมหายใจแห่งสิทธิความเป็นมนุษย์” ได้บ้าง!
 

Comments

ใครก็ได้ช่วยไปแจ้งความที เสี่

ใครก็ได้ช่วยไปแจ้งความที

เสี่ยที่เอาธนบัตรไทยไปเสียบนมน้องจ๊ะ เทอร์โบ เป็นการกระทำที่เข้าข่าย ม.112 มีภาพคลิปในยูทูปให้เห็น คนดูเป็นหลักล้าน หลักฐานคาตา

แล้วต่อไปนี้ใครก็ตามที่เอาธนบัตรไปไว้ในกระเป๋าแล้วใส่ไว้ต่ำกว่าบั้นเอว ต้องแจ้งความดำเนินคดีให้หมด เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ จากนี้ไปคนไทยทุกคนต้องเอาเงินแปะไว้ที่หน้าผาก หรือทูนไว้บนหัว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันสูงสุดของชาติ

เป็นการตัดสินตามความเชื่อของผ

เป็นการตัดสินตามความเชื่อของผู้พิพากษา เนื่องจากเขาเชื่อตั้งแต่ต้นว่า อากงผิดจริงโดยไม่ต้องสงสัยและเขาหลับหูหลับตาเชื่อจริงๆ ว่าใครก็แล้วแต่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดี ก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่ามันดีจริงหรือไม่ (เป็นความดีสำเร็จรูป)
อากงไม่ได้ผิดเพราะการพิสูจน์พยานหลักฐานจนสิ้นสงสัย แต่อากงผิดเพราะความเชื่อว่าผิด ม. 112 เป็นความผิดสำเร็จรูป เและการตีสำบัดสำนวนโวหาร บรรยายความผิดอย่างวิปริต ผิดวิสัย ขององค์กรตุลาการไทยในยุคตุลาการภิวัฒน์ ไม่มีการยกประโยชน์ให้จำเลยในเหตุอันยังไม่สิ้นสงสัยนั้นดังที่เป็นกฎเกณฑ์ในระบบยุติธรรมของอารยประเทศในโลกใบนี้ รวมถึงประเทศไทยทีกล่าวอ้างว่าเราเป็นประเทศศิวิไลซ์แล้ว

Boydkc

[quote=Boydkc]ใครก็ได้ช่วยไปแจ้งความที

เสี่ยที่เอาธนบัตรไทยไปเสียบนมน้องจ๊ะ เทอร์โบ เป็นการกระทำที่เข้าข่าย ม.112 มีภาพคลิปในยูทูปให้เห็น คนดูเป็นหลักล้าน หลักฐานคาตา

แล้วต่อไปนี้ใครก็ตามที่เอาธนบัตรไปไว้ในกระเป๋าแล้วใส่ไว้ต่ำกว่าบั้นเอว ต้องแจ้งความดำเนินคดีให้หมด เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ จากนี้ไปคนไทยทุกคนต้องเอาเงินแปะไว้ที่หน้าผาก หรือทูนไว้บนหัว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันสูงสุดของชาติ[/quote]

เห็นด้วย ครับต้องออกกฏหมายให้ทุกคนใช้กระวเป๋าสพายไว้ใส่ตังค์

ขอต่อให้คุณ boydkc

ขอต่อให้คุณ boydkc อีกนิ๊ดดดดดดดดดดดด

ใครก็ได้ ช่วยไปแจ้งความจับ "น้องตั๊ก บงกช" ของผมที (ผมตกหลุมรักเธอตั้งแต่ดูหนังเรื่อง คำพิพากษา ที่มีไอ้ฟัก (ภาษาไทยนะครับ) และอีสมทรง ผมว่าดูเธอ 11 ร.ด.และปัญญาอ่อนดี ในชีวิตจริงเธอเป็นคน(หน้าอก,หน้า..)ใจใหญ่ แถมมีน้ำใจเหลือล้นอีกตะหาก เธอเปิดนม เปิดอะไรต่อมิอะไรซึ่งมากกว่านมให้พวกเราได้ดูกัน ซึ่งผูหญิงดีๆ ทั่วไปไม่มีใครมีน้ำใจเทียมเท่านางในฝันของผมคนนี้...
เฮ้อออ.. ผมอยู่ใกลคนละซีกโลก ยิ่งนานยิ่งคิดถึงเธอ แทบขาดใจ อ๊วกกกก..พูดเองอ๊วกเอง ถื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล

...แต่ขอให้เหล่าผู้ต่อต้านการแก้ไข ม. 112 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ชมรมองครักษ์พิทักษ์ ม. 112 )เท่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิ์นี้....
ข้อหา... ตีตนเสมอเจ้า แอบอ้าง (ว่าเป็นครอบครัวของพ่อ) ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เนรคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฯลฯ ....สุดแท้แต่จะมีปัญญาบรรยายความผิดให้มากน้อยเท่าใดก็ได้
ถ้าเธอถูกจับ ผมจะเป็นผู้ไปขอประก้นเธอเอง โดยใช้ตัวและหัว...ใจ เป็นหลักทรัพย์

Anarchist wrote:ขอต่อให้คุณ

[quote=Anarchist]ขอต่อให้คุณ boydkc อีกนิ๊ดดดดดดดดดดดด

ใครก็ได้ ช่วยไปแจ้งความจับ "น้องตั๊ก บงกช" ของผมที (ผมตกหลุมรักเธอตั้งแต่ดูหนังเรื่อง คำพิพากษา ที่มีไอ้ฟัก (ภาษาไทยนะครับ) และอีสมทรง ผมว่าดูเธอ 11 ร.ด.และปัญญาอ่อนดี ในชีวิตจริงเธอเป็นคน(หน้าอก,หน้า..)ใจใหญ่ แถมมีน้ำใจเหลือล้นอีกตะหาก เธอเปิดนม เปิดอะไรต่อมิอะไรซึ่งมากกว่านมให้พวกเราได้ดูกัน ซึ่งผูหญิงดีๆ ทั่วไปไม่มีใครมีน้ำใจเทียมเท่านางในฝันของผมคนนี้...
เฮ้อออ.. ผมอยู่ใกลคนละซีกโลก ยิ่งนานยิ่งคิดถึงเธอ แทบขาดใจ อ๊วกกกก..พูดเองอ๊วกเอง ถื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล

...แต่ขอให้เหล่าผู้ต่อต้านการแก้ไข ม. 112 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ชมรมองครักษ์พิทักษ์ ม. 112 )เท่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิ์นี้....
ข้อหา... ตีตนเสมอเจ้า แอบอ้าง (ว่าเป็นครอบครัวของพ่อ) ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เนรคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฯลฯ ....สุดแท้แต่จะมีปัญญาบรรยายความผิดให้มากน้อยเท่าใดก็ได้
ถ้าเธอถูกจับ ผมจะเป็นผู้ไปขอประก้นเธอเอง โดยใช้ตัวและหัว...ใจ เป็นหลักทรัพย์[/quote]

แม้การที่จำเลยได้กล่าวอ้างนั้น เป็นความผิดตาม ม.112 แต่เนื่องจากเป็นการกระทำไปด้วยเจตจำนงแห่งความภักดี อีกทั้งการลงโทษไปไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน

ดังนั้นสานจึงอ้างอิงจากคำตัดสินเดิมของคดีนายสนธิ ลิ้มทองกุล ให้จำเลยพ้นผิดในทุกกรณี

อันนี้ไม่ต้องเป็นพี่ริว จิตสัมผัส ก็ทำนายได้นะคร๊าบ

อ้างพ่อเพื่อเหยียบย่ำคนตาย อ้

อ้างพ่อเพื่อเหยียบย่ำคนตาย
อ้างพ่อเพื่อขัดขงางการบริหารงานสิ่งแวดล้อม

เป็นความดีหรือสมเหตุดีหรือมีผลดีและทำดี
อย่างใดก็ดีก็นับเป็นความดีประการหนึ่ง
หรือประการใดที่จะเป็นประโยชน์ทั่วกัน
อนึ่งเป็นความดีทุกคนขอให้ดีและมีความสุข

ดีครับใช้112กันเยอะๆ.

ดีครับใช้112กันเยอะๆ. ชาวบ้านจะได้เห็นผลร้ายของมันแล้วสักวันคงถึงวันนั้น.

เราคือ อากง เราคือเหยื่อ

เราคือ อากง เราคือเหยื่อ เหยื่อของอำนาจเผด็จการที่ใช้อำนาจปากกระบอกปืน เบียดเบียนพวกเรามาเนินนาน เวรกรรมกำลังเริ่มสนองพวกเหล่าอสูรร้าย .

"หากกรรมการสิทธิฯชุดนี้

"หากกรรมการสิทธิฯชุดนี้ ยังขาด “จิตวิญญาณปกป้องสิทธิมนุษยชน” ไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมพอที่จะยอมรับปัญหาของมาตรา 112 อย่างตรงไปตรงมา และออกมาสนับสนุนให้มีการแก้ไข ก็ “ควรลาออกทั้งคณะ” ได้แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมนี้มี “ลมหายใจแห่งสิทธิความเป็นมนุษย์” ได้บ้าง! "
..............................................................................

"ตามมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย"
................................................................................
ถามว่า ทำไม กสม.จึงเงียบ เกี่ยวกับกรณีอากง
ถามว่า ทำไม กสม.จึงไม่ปกป้องสิทธิ์ของประชาชน
ถามว่า ทำไม กสม.จึงปกป้องสิทธิ์ของ พธม. ปชป. และอำมาตย์ เท่านั้น
คำตอบคือ กสม.มาจากไหน ใครแต่งตั้ง กสม.เป็นองค์กรของใคร เพื่อใคร

เรื่องนี้

เรื่องนี้ ผมว่า...

คณะกรรมการสิทธิ น่าจะให้โอกาสชุดทนายความคดีอากงทำคดีให้นะครับ จะได้มีโอกาสแก้ตัวที่ว่าความจนอากงโดนศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดจริง...

ประสพการณ์ ต่อสู้คดีประเภทนี้มีมาแล้ว คงไม่แพ้ซ้ำแพ้ซากอีก....

คดีนี้ ใจเย็นนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวผลเอ็กซ์เรย์ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นใคร ลูกน้องใคร เจตนาที่ฟ้องน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ก็จะออกมาให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันในรายละเอียดต่อไป.....

คดีนี้ ผมว่า ถ้าจะฟ้องกันน่าจะฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องคำสั่งทางปกครองขัดแย้งกันมากกว่า......คดีนี้สงสัย อัยการสั่งไม่ฟ้องเสียมากกว่าเพราะ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง

อิ อิ อิ ของอากงนั้น ข้อความที่ส่งไปมันชัดเจน ว่าผู้ส่งมีเจตนาหมิ่นฯ

เรื่องแบบนี้ไปฟ้องคดีหมิ่นฯ กลิ่นมัน ตุๆ อยู่....นะครับ

ออกดราม่า ชอบกล.......

BBBB BBBB คากคาก คากคาก.....

BBBB
BBBB

คากคาก
คากคาก.....

ไหนๆอะไรมันก็เละตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กบูดโดนคาร์บอมบ์ไปแร้วว์
และก็เพื่อเป็นการรับลมฝนแห่งวสันตฤดูให้สุดจ๊าบบ์กันไปจนถึงกึ๋นส์ชั้นใน---
ดังนั้น......

๑.
ขอประนาม( สาปแช่ง )มาอย่างเป็นทางการ
ต่อ >> ฝูงสลิ่มทั้งปวง (หมดประเทศเทย : สลิ่มควาย / สลิ่มทาส / สลิ่มเห่ยส์แต๋วว์ระเบิด / ฯลฯ )
ที่ไม่ยอมสุมหำกันดันก้น "เฮียตุลย์ชุลหมูด" ให้ออกมายืนถือป้ายเชียร์ "เฮียไชวัด ลิ้มฯ" ผู้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการแจ้งจับกรรมการสิทธิ์ฯด้วยข้อหา ๑๑๑๑๒๒.....

คาก
คาก
คาก....

๒.
ขอเย้ยหยันมาอย่างเป็นทางการ
ต่อ >> คณะกรรมการหากินกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศเทย
ที่พากันเงียบเฉยเหมือนอมส้นตีลล์รสน้ำผึ้งผสมมะนาวจำนวน ๑๑๒ เม็ดไว้ในปาก
แล้ววางฟอร์มแบบ"ผู้ทรงคุณธรรม"นอนสวาปาล์ม(แดก)เงินเดือนแพงบรรลัยกันไปวันๆ--โดยทำเป็นตาบอด( สองข้าง )มองไม่เห็นว่ากฎหมาย ๑๑๑๑๒๒ นั้น มันสัมพันธ์กะปัญหาสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลยังไงมั่ง.....
ขณะเดียวกันก็( เสือก )ขยันเกินจำเป็นยังกะกิน "คาราบาว(ไม่)แดง" เกินวันละ ๒ ขวดจนชาวโลกจับพิรุธได้แบบเห็นๆ กับการ >> คอยมองหาช่องที่จะ เ ชื อ ด "ขบวนการทักษิณ&ชนชาวเสื้อแดง" เพื่อเชลียร์ก้นฝูงอำมาตย์ไปด้วยเป็นระยะๆตามสถานการณ์ทางการเมือง.....

ไม่รู้ว่ากิน"ซันคาร่า"ผิดซองอ๊ะป่าว ?
คาก
คาก
คาก...

๓.
ขอยืนเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงยีนส์ลีวายส์๕๐๑แล้วถุยส์น้ำลายท้าทายมาอย่างเป็นทางการ
ต่อ >> บุคคล/และนิติบุคคลทั้งหมดประเทศเทยที่ชอบ"ประกาศแอบอ้างตัวเองว่าจงรักภักดีกว่าใครทั้งโลก"วันละ ๓ ครั้งหลังอาหาร( วันหยุดเพิ่มรอบดึก-อีกต่างหาก )
ว่า >> ไ ม่ ก ล้ า พ อ ( แหย ) ที่จะฟ้อง "เจ๊ตั๊กโนตม" ด้วยข้อหา ๑๑๑๑๒๒--โทษฐานที่ "บังอาจกระทำการประกาศต่อสาธารณะว่าตัวเองมีพ่อเป็น@@@ -อันเป็นการตีตนเสมอว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายในระดับ@@@"......

ก ล้ า ฟ้ อ ง ม ะ ?
รึว่าต้องให้ "เจ๊ตั๊กโนตม" แกเปลี่ยนชื่อเป็น "เจ๊อากง" ซะก่อน?

คาก
คาก
คาก.....

๔.
ขอฟื้นฝอยหาตะขาบ( กวนอารมณ์ )มาอย่างเป็นทางการ
ต่อ >> ขบวนการยุติความเป็นธรรมทั้งปวงในประเทศเทย......

ว่า--
ตกลงเรื่อง "เปรมติณฯ / สิทธิเศวตฯ / อานันท์ปันฯ" ในกรณี "วิกิลีกส์ปากสว่าง" นั้น
เรื่องมัน ไ ป ถึ ง ไ ห น แย้วว์ ?.....
- มี "ชนชั้นเฟ้ซบุ๊กขี้เปียก"( เช่น "เจ๊ตั๊กโนตม" )พากันกด share กด like กันมั่งมะ ?
- ass tv. ได้ทำตัวเป็น "รปภ.เฝ้าแผ่นดิน" ด้วยการพาดหัวว่า "วิกิลีกส์หนุนหลังพวกล้มเจ้า" อ๊ะป่าว ?
- มีฝูงสลิ่มพากันมา "ฟ้องตำรวจ" ให้ดำเนินการรึยัง ?
- ฯลฯ

ถ้า "ยังไม่มี(ห่า)อะไรเลย"---
แล้วเราจะตอบ "ความกังขาของผู้คนทั้งโลก" เมื่อเปรียบเทียบกะ "คดีอากรง" ว่ายังไงดีล่ะ ??

รึว่าตีลูกเฉยเหมือนอมส้นตีลล์รสน้ำผึ้งผสมมะนาวไว้ในปากแบบชาวคณะกรรมการหากินกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศเทย
แล้วก้มหน้าดูคลิปโป๊บน i-phone รุ่นล่าสุดกันต่อไปเรื่อยๆฮิ ?....

จะเอากันยังงั้นเรอะ ?
คาก
คาก
คาก....

๕.
เอาแค่นี้ก่อน
เพราะชักจะหิวข้าวซะแร้วว์.....
เดี๋ยวค่อยมาสร้างความปรองดองต่อ.

อย่ารีบเปลี่ยนช่องซะล่ะ....
--------------------
คากคาก
คากคาก
คากคาก
คากคาก......
( ^O^ )
BBBB
BBBB

ถ้าบังเอิิญผมหยิบธนบัตรออกจาก

ถ้าบังเอิิญผมหยิบธนบัตรออกจากกระเป๋า แล้วมันล่วงไปที่เท้าผม ผมไม่ตายเหรอครับแบบนี้ โดน ม.112 อ๊วกแตก อาจตายในคุกได้ กฎหมายมันเป็นภัยต่อคนทั้งประเทศเสียแล้ว

[quote=Boydkc]ใครก็ได้ช่วยไปแจ้งความที

เสี่ยที่เอาธนบัตรไทยไปเสียบนมน้องจ๊ะ เทอร์โบ เป็นการกระทำที่เข้าข่าย ม.112 มีภาพคลิปในยูทูปให้เห็น คนดูเป็นหลักล้าน หลักฐานคาตา

แล้วต่อไปนี้ใครก็ตามที่เอาธนบัตรไปไว้ในกระเป๋าแล้วใส่ไว้ต่ำกว่าบั้นเอว ต้องแจ้งความดำเนินคดีให้หมด เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ จากนี้ไปคนไทยทุกคนต้องเอาเงินแปะไว้ที่หน้าผาก หรือทูนไว้บนหัว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันสูงสุดของชาติ[/quote]

akarathep

[quote=akarathep]ถ้าบังเอิิญผมหยิบธนบัตรออกจากกระเป๋า แล้วมันล่วงไปที่เท้าผม ผมไม่ตายเหรอครับแบบนี้ โดน ม.112 อ๊วกแตก อาจตายในคุกได้ กฎหมายมันเป็นภัยต่อคนทั้งประเทศเสียแล้ว

[quote=Boydkc]ใครก็ได้ช่วยไปแจ้งความที

เสี่ยที่เอาธนบัตรไทยไปเสียบนมน้องจ๊ะ เทอร์โบ เป็นการกระทำที่เข้าข่าย ม.112 มีภาพคลิปในยูทูปให้เห็น คนดูเป็นหลักล้าน หลักฐานคาตา

แล้วต่อไปนี้ใครก็ตามที่เอาธนบัตรไปไว้ในกระเป๋าแล้วใส่ไว้ต่ำกว่าบั้นเอว ต้องแจ้งความดำเนินคดีให้หมด เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ จากนี้ไปคนไทยทุกคนต้องเอาเงินแปะไว้ที่หน้าผาก หรือทูนไว้บนหัว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันสูงสุดของชาติ[/quote][/quote]

ถ้าจะเอาจริงๆ ต้องไปตามจับพวกชาวบ้านที่มาออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์เฉลิมพระเกียรติด้วย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ปล่อยให้เก่า ให้กระดำกระด่างได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้ควรเก็บไว้ในที่ไม่โดนแดด กรอบต้องเป็นกรอบหลุยส์เลี่ยมทอง มันเป็นความมั่นคงของประเทศไทย พวกชาวบ้านพวกนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลย

ขอสาปแช่งใครก็ตามที่มันเบียดเ

ขอสาปแช่งใครก็ตามที่มันเบียดเบียน ทำให้อากงต้องตายไปอย่างทรมาน ของให้มันจงโดนกรรมสนองให้ครอบครัวลูกหลานของมันต้องทนทรมานเจ็บปวดเหมือนอากงด้วยเถอะ.

ถ้าใครไม่ให้การเคารพน้อมนำพระ

ถ้าใครไม่ให้การเคารพน้อมนำพระราชดำริพระราชกระแส และพระราชเสาวนีย์ แล้วถือว่าหมิ่นพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ แม่งประชาชนประเทศนี้ก็คงมีความผิดฐานหมิ่นกันทั้งประเทศ พระราชดำริพระราชกระแสกลายเป็นกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เสียอีก

น่าอนาถใจ

น่าอนาถใจ ศาลไทย...สร้างความแตกแยกให้สังคมไทย...เพราะความไร้มาตรฐานสากล..

อย่างเคสอากงขอบอกว่าข้างบนคิด

อย่างเคสอากงขอบอกว่าข้างบนคิดได้โง่มากที่เอาคนติดๆคุกไปก่อน ถ้าคุณให้ความยุติธรรมเข้าแบบขบวนการยุติธรรมปกติ กระแสก็จะไม่รุนแรง แต่อากงตายในคุกงานนี้เลยงานเข้าตัวเอง ผมว่าคดีแบบนี้ถ้าข้างบนยังจะเล่นแบบนี้อยู่ ตัวเองนั่นแหล่ะต้องระวัง

ผมยังมีความเชื่อส่วนตัวว่าประ

ผมยังมีความเชื่อส่วนตัวว่าประเทศไทยยังจะต้องมีสถาบันฯ นี้อยู่เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของคนไทย และก็เป็นสิงหนึ่งเกื่อบจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมภูมิใจในความเป็นไทยของผม

แต่เนื่องจากว่ามีบุคคลหลายพวกที่เกาะกินและใช้สถาบันนี้เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเอง และทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยใช้สถานบันนี้เป็นเครื่องมือ โดยมีกฏหมายมาตรา 112 เป็นเครืองมือหลัก

เราจะไม่สามารถใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาเพื่อการที่จะแก้ไขกฏหมายตัวนี้ได้อย่างที่กำลังพยามทำกันอยู่ เนื่องจากบุคคลที่ว่าเหล่านี้มิได้มีจิตใจที่จะรักและเทิดทูนสถานบันฯนี้จริงๆอย่างที่ว่าข้างต้น เขาจะต้องใช้วิธีการต่างๆน่าๆออกมาต่อต้าน

วิธีการหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้คือต้องบอกให้พวกเขาเหล่านั้นทราบว่าเครื่องมือของเขานั้นมันกำลังกลับมาทำร้ายพวกเขาเอง

แต่ก็มีนักวิชาการและผู้รักความยุติธรรมหลายๆท่านไม่เห็นด้วยที่จะใช้กฏหมาย ม 112 นี้ในการจัดการกับคนเหล่านั้น เพราะถ้าเราทำไปเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนพวกนั้น คือมีแต่จะทำให้สถาบันที่รักต้องตกต่ำลง

แต่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วหละครับที่จะต้องทำ ก่อนที่จะสายไป

เราน่าจะตั้งกลุ่มคนที่ออกไปฟ้องร้องคนเหล่านี้ในทุกๆโรงพักของประเทศไทยในกรณีที่เราคิดว่าพวกเขากระทำการใดๆที่เข้าขายผิดในมาตรานี้ แม้ว่าท้ายสุดอัยการจะไม่สั่งฟ้อง แต่ตามกฏหมายเขาต้องไปรับฟังข้อกล่าวหา ถึงเวลานั้นเขาจะหายแกล้งโง่ว่ากฏหมายนี้ถูกผิดและเหมาะสมอย่างไร จากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบการดำเนินการของฝ่ายต่างๆว่าปฏิบัตรต่อคนเหล่านั้นแตกต่างอย่างไรกันบ้างในแต่ละกรณีและนำออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ

คราวนี้ลองมาดูข้อหาที่จะนำมาใช้บ้าง

สำหรับคนกลุ่มที่มักจะออกมาปกป้องและน่าจะได้ผลประโยชน์กับสถาบันนี้มากที่สุดในตลอดยุคสมัย ที่ยิ่่งออกมาแสดงตัวปกป้องก็ยิ่งร้ำรวยและมียศใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ เป็นข้าราชการอาชีพตลอดชาติแต่มีเงินได้เป็นร้อยร้อยล้าน เพราะรักสถาบัน พวกนี้จะต้องถูกฟ้องร้องด้วยข้อหา "หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ โดยไม่ให้การเคารพน้อมนำพระราชดำริพระราชกระแสในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง" คนพวกนี้จะใช้รถราคาแพงๆ ลูกเมียใช้สินค้าจากเมืองนอกที่หรูหร่าและฟุ้มเฟือย อยู่บ้านใหญ่ๆโตๆเกินความพอเพียงดังพระราชดำริ

สำหรับบุคคลทั้วๆไปที่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลว่ากฏหมายนี้มีปัญหาอย่างไร ตะบี่ตะบันว่ารักและจะปกป้องแต่ไม่ฟังเหตุฟังผล อาจจะต้องโดนแบบประเภทที่คุณนักปรัชญาชายขอบว่า ในข้อหาตีตนเสมอเจ้า เพราะออกมาเรียกพระมหากษัตริย์ ว่าพ่อและมาทึกทักว่าเป็นครอบครัวของตัวเอง หรือแม้กระทั้งข้อหาการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ หรือการแสดงความเคารพต่อสถาบันสูงสุดของชาติโดยนำธนบัตรไปไว้ในกระเป๋าแล้วใส่ไว้ต่ำกว่าบั้นเอว เป็นต้น

ถึงเวลานั้นประเทศไทยของเราก็จะวุ้นวายเพราะกฏหมายตัวนี้ และทุกๆคนก็จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการแก้ไข

เววัง

บางกอก wrote:เรื่องนี้

[quote=บางกอก]เรื่องนี้ ผมว่า...

คณะกรรมการสิทธิ น่าจะให้โอกาสชุดทนายความคดีอากงทำคดีให้นะครับ จะได้มีโอกาสแก้ตัวที่ว่าความจนอากงโดนศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดจริง...

ประสพการณ์ ต่อสู้คดีประเภทนี้มีมาแล้ว คงไม่แพ้ซ้ำแพ้ซากอีก....

คดีนี้ ใจเย็นนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวผลเอ็กซ์เรย์ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นใคร ลูกน้องใคร เจตนาที่ฟ้องน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ก็จะออกมาให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันในรายละเอียดต่อไป.....

คดีนี้ ผมว่า ถ้าจะฟ้องกันน่าจะฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องคำสั่งทางปกครองขัดแย้งกันมากกว่า......คดีนี้สงสัย อัยการสั่งไม่ฟ้องเสียมากกว่าเพราะ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง

อิ อิ อิ ของอากงนั้น ข้อความที่ส่งไปมันชัดเจน ว่าผู้ส่งมีเจตนาหมิ่นฯ

เรื่องแบบนี้ไปฟ้องคดีหมิ่นฯ กลิ่นมัน ตุๆ อยู่....นะครับ

ออกดราม่า ชอบกล.......[/quote]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ศาลปกครอง โดยสรุปจะว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และหากมีการละเมิดก้อต้องชดใช้กัน

แต่

ประโยคที่คุณว่า "ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง" ตรงนี้ มันฟังทะแมร่ง ๆเหมือนรู้ งู ๆ ปลา ๆ น่ะ พูดเรื่องเจตนามันคดีอาญาคดีแพ่งมากกว่า
คดีปครองมันต้อว่าด้วยการมีคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ ควรมีการยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ หรือให้ยุิการกระทำนั้หรือไม่
คนอ่านเขาไม่บอดไม่ใบ้เหมือนพวกสลิ่มหลากสีน่ะครับ ที่จะยัดอะไนใส่หัวก้อรับได้หมด
หากชอบพิมพ์ชอบเขียนแบบนี้ ไปที่นู้นเลย เวปแมนเนเจอร์เขายินดีรับเครื่องหมายการค้าแบบนี้

บางกอก wrote:เรื่องนี้

[quote=บางกอก]เรื่องนี้ ผมว่า...

คณะกรรมการสิทธิ น่าจะให้โอกาสชุดทนายความคดีอากงทำคดีให้นะครับ จะได้มีโอกาสแก้ตัวที่ว่าความจนอากงโดนศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดจริง...

ประสพการณ์ ต่อสู้คดีประเภทนี้มีมาแล้ว คงไม่แพ้ซ้ำแพ้ซากอีก....

คดีนี้ ใจเย็นนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวผลเอ็กซ์เรย์ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นใคร ลูกน้องใคร เจตนาที่ฟ้องน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ก็จะออกมาให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันในรายละเอียดต่อไป.....

คดีนี้ ผมว่า ถ้าจะฟ้องกันน่าจะฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องคำสั่งทางปกครองขัดแย้งกันมากกว่า......คดีนี้สงสัย อัยการสั่งไม่ฟ้องเสียมากกว่าเพราะ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง

อิ อิ อิ ของอากงนั้น ข้อความที่ส่งไปมันชัดเจน ว่าผู้ส่งมีเจตนาหมิ่นฯ

เรื่องแบบนี้ไปฟ้องคดีหมิ่นฯ กลิ่นมัน ตุๆ อยู่....นะครับ

ออกดราม่า ชอบกล.......[/quote]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ศาลปกครอง โดยสรุปจะว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และหากมีการละเมิดก้อต้องชดใช้กัน

แต่

ประโยคที่คุณว่า "ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง" ตรงนี้ มันฟังทะแมร่ง ๆเหมือนรู้ งู ๆ ปลา ๆ น่ะ พูดเรื่องเจตนามันคดีอาญาคดีแพ่งมากกว่า
คดีปครองมันต้อว่าด้วยการมีคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ ควรมีการยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ หรือให้ยุิการกระทำนั้หรือไม่
คนอ่านเขาไม่บอดไม่ใบ้เหมือนพวกสลิ่มหลากสีน่ะครับ ที่จะยัดอะไนใส่หัวก้อรับได้หมด
หากชอบพิมพ์ชอบเขียนแบบนี้ ไปที่นู้นเลย เวปแมนเนเจอร์เขายินดีรับเครื่องหมายการค้าแบบนี้

Boydkc wrote:Anarchist

[quote=Boydkc][quote=Anarchist]ขอต่อให้คุณ boydkc อีกนิ๊ดดดดดดดดดดดด

ใครก็ได้ ช่วยไปแจ้งความจับ "น้องตั๊ก บงกช" ของผมที (ผมตกหลุมรักเธอตั้งแต่ดูหนังเรื่อง คำพิพากษา ที่มีไอ้ฟัก (ภาษาไทยนะครับ) และอีสมทรง ผมว่าดูเธอ 11 ร.ด.และปัญญาอ่อนดี ในชีวิตจริงเธอเป็นคน(หน้าอก,หน้า..)ใจใหญ่ แถมมีน้ำใจเหลือล้นอีกตะหาก เธอเปิดนม เปิดอะไรต่อมิอะไรซึ่งมากกว่านมให้พวกเราได้ดูกัน ซึ่งผูหญิงดีๆ ทั่วไปไม่มีใครมีน้ำใจเทียมเท่านางในฝันของผมคนนี้...
เฮ้อออ.. ผมอยู่ใกลคนละซีกโลก ยิ่งนานยิ่งคิดถึงเธอ แทบขาดใจ อ๊วกกกก..พูดเองอ๊วกเอง ถื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล

...แต่ขอให้เหล่าผู้ต่อต้านการแก้ไข ม. 112 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ชมรมองครักษ์พิทักษ์ ม. 112 )เท่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิ์นี้....
ข้อหา... ตีตนเสมอเจ้า แอบอ้าง (ว่าเป็นครอบครัวของพ่อ) ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เนรคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฯลฯ ....สุดแท้แต่จะมีปัญญาบรรยายความผิดให้มากน้อยเท่าใดก็ได้
ถ้าเธอถูกจับ ผมจะเป็นผู้ไปขอประก้นเธอเอง โดยใช้ตัวและหัว...ใจ เป็นหลักทรัพย์[/quote]

แม้การที่จำเลยได้กล่าวอ้างนั้น เป็นความผิดตาม ม.112 แต่เนื่องจากเป็นการกระทำไปด้วยเจตจำนงแห่งความภักดี อีกทั้งการลงโทษไปไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน

ดังนั้นสานจึงอ้างอิงจากคำตัดสินเดิมของคดีนายสนธิ ลิ้มทองกุล ให้จำเลยพ้นผิดในทุกกรณี

อันนี้ไม่ต้องเป็นพี่ริว จิตสัมผัส ก็ทำนายได้นะคร๊าบ[/quote]
-อ้าวถูกต้องครับ

จันแดง wrote:บางกอก

[quote=จันแดง][quote=บางกอก]เรื่องนี้ ผมว่า...

คณะกรรมการสิทธิ น่าจะให้โอกาสชุดทนายความคดีอากงทำคดีให้นะครับ จะได้มีโอกาสแก้ตัวที่ว่าความจนอากงโดนศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดจริง...

ประสพการณ์ ต่อสู้คดีประเภทนี้มีมาแล้ว คงไม่แพ้ซ้ำแพ้ซากอีก....

คดีนี้ ใจเย็นนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวผลเอ็กซ์เรย์ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นใคร ลูกน้องใคร เจตนาที่ฟ้องน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ก็จะออกมาให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันในรายละเอียดต่อไป.....

คดีนี้ ผมว่า ถ้าจะฟ้องกันน่าจะฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องคำสั่งทางปกครองขัดแย้งกันมากกว่า......คดีนี้สงสัย อัยการสั่งไม่ฟ้องเสียมากกว่าเพราะ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง

อิ อิ อิ ของอากงนั้น ข้อความที่ส่งไปมันชัดเจน ว่าผู้ส่งมีเจตนาหมิ่นฯ

เรื่องแบบนี้ไปฟ้องคดีหมิ่นฯ กลิ่นมัน ตุๆ อยู่....นะครับ

ออกดราม่า ชอบกล.......[/quote]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ศาลปกครอง โดยสรุปจะว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และหากมีการละเมิดก้อต้องชดใช้กัน

แต่

ประโยคที่คุณว่า "ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง" ตรงนี้ มันฟังทะแมร่ง ๆเหมือนรู้ งู ๆ ปลา ๆ น่ะ พูดเรื่องเจตนามันคดีอาญาคดีแพ่งมากกว่า
คดีปครองมันต้อว่าด้วยการมีคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ ควรมีการยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ หรือให้ยุิการกระทำนั้หรือไม่
คนอ่านเขาไม่บอดไม่ใบ้เหมือนพวกสลิ่มหลากสีน่ะครับ ที่จะยัดอะไนใส่หัวก้อรับได้หมด
หากชอบพิมพ์ชอบเขียนแบบนี้ ไปที่นู้นเลย เวปแมนเนเจอร์เขายินดีรับเครื่องหมายการค้าแบบนี้[/quote]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ถึง จันแดง
คำว่า คดีนี้ ในคอมเมนท์ของผม หมายถึงคดีหมิ่นฯที่แจ้งความกันอยู่...

ส่วนความเห็นส่วนตัวที่ว่า ที่จริง คดีนี้ ควรเป็นการฟ้องศาลปกครอง ระหว่างหน่วยงานที่ออกคำสั่งปกครองขัดแย้งกันมากกว่า ก็เพราะ ทรัพย์สินมูลเหตุที่ขัดแย้งกันมันเป็นของรัฐ
ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ จะไปดึงฟ้าต่ำทำไม.....

ประเด็นว่า คนฟ้องเป็นใคร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ติดตามรับใช้ใคร จึงควรได้รับการตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้....ในเวปผู้จัดการเริ่มแฉแล้ว...

อนึ่ง หากคดีนี้ ฝ่ายถูกฟ้องไม่ดำเนินคดีกลับไปในลักษณะ ฟ้องเท็จ แจ้งความเท็จ...

สังคมก็อาจตั้งข้อสังเกตุ ได้ว่า...

เป็นการสมคบคิดกันสองฝ่าย..ดึงฟ้าต่ำ....หรือเปล่า

ซึ่งก็คงได้แต่ประนามกันไป.......จะมีใครไปฟ้องหมิ่น ก็พิสูจน์ยากครับ...

มุกนี้ ผู้บงการใช้บ่อย เก่าแล้วครับ..เก่าพอๆกับ มุกบทความในนิตยสารต่างประเทศที่ไม่มีชื่อผู้เขียน .......ซึ่งมีค่าไม่ต่างจากบทความในพื้นที่ขายโฆษณา

เรื่องกฎหมายการเมืองการปกครองจันแดง ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไป เดี๋ยวก็โผล่พ้นดินโคลนใต้น้ำขึ้นมาเอง.....ไม่ต้องรีบเมนท์ รีบตอบมากนัก มีความรู้อยู่แค่นี้ ผู้อ่านท่านอื่น เขาอาจรำคาญก็ได้.....

00000000000000000

[quote=00000000000000000][quote=Boydkc][quote=Anarchist]ขอต่อให้คุณ boydkc อีกนิ๊ดดดดดดดดดดดด

ใครก็ได้ ช่วยไปแจ้งความจับ "น้องตั๊ก บงกช" ของผมที (ผมตกหลุมรักเธอตั้งแต่ดูหนังเรื่อง คำพิพากษา ที่มีไอ้ฟัก (ภาษาไทยนะครับ) และอีสมทรง ผมว่าดูเธอ 11 ร.ด.และปัญญาอ่อนดี ในชีวิตจริงเธอเป็นคน(หน้าอก,หน้า..)ใจใหญ่ แถมมีน้ำใจเหลือล้นอีกตะหาก เธอเปิดนม เปิดอะไรต่อมิอะไรซึ่งมากกว่านมให้พวกเราได้ดูกัน ซึ่งผูหญิงดีๆ ทั่วไปไม่มีใครมีน้ำใจเทียมเท่านางในฝันของผมคนนี้...
เฮ้อออ.. ผมอยู่ใกลคนละซีกโลก ยิ่งนานยิ่งคิดถึงเธอ แทบขาดใจ อ๊วกกกก..พูดเองอ๊วกเอง ถื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล

...แต่ขอให้เหล่าผู้ต่อต้านการแก้ไข ม. 112 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ชมรมองครักษ์พิทักษ์ ม. 112 )เท่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิ์นี้....
ข้อหา... ตีตนเสมอเจ้า แอบอ้าง (ว่าเป็นครอบครัวของพ่อ) ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เนรคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฯลฯ ....สุดแท้แต่จะมีปัญญาบรรยายความผิดให้มากน้อยเท่าใดก็ได้
ถ้าเธอถูกจับ ผมจะเป็นผู้ไปขอประก้นเธอเอง โดยใช้ตัวและหัว...ใจ เป็นหลักทรัพย์[/quote]

แม้การที่จำเลยได้กล่าวอ้างนั้น เป็นความผิดตาม ม.112 แต่เนื่องจากเป็นการกระทำไปด้วยเจตจำนงแห่งความภักดี อีกทั้งการลงโทษไปไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน

ดังนั้นสานจึงอ้างอิงจากคำตัดสินเดิมของคดีนายสนธิ ลิ้มทองกุล ให้จำเลยพ้นผิดในทุกกรณี

อันนี้ไม่ต้องเป็นพี่ริว จิตสัมผัส ก็ทำนายได้นะคร๊าบ[/quote]
-อ้าวถูกต้องครับ[/quote]
.............................................................................................

งั้นกรณีอากงการลงโทษการกระทำก่อให่เกิดประโยชน์ต่อสาะรณะใชไหม?สาธณะได้ประโยชน์ก้อ่ออเมื่อได้รู้่าอากงได้Massageด้วยข้อตวามอะไรจึงจะวิเคาะห์ได้และกระทบต่อความั่นคงห่รับอย่างไร ประชาชนีปัญญาคิดเองได้ครบ

บางกอก wrote:จันแดง

[quote=บางกอก][quote=จันแดง][quote=บางกอก]เรื่องนี้ ผมว่า...

คณะกรรมการสิทธิ น่าจะให้โอกาสชุดทนายความคดีอากงทำคดีให้นะครับ จะได้มีโอกาสแก้ตัวที่ว่าความจนอากงโดนศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดจริง...

ประสพการณ์ ต่อสู้คดีประเภทนี้มีมาแล้ว คงไม่แพ้ซ้ำแพ้ซากอีก....

คดีนี้ ใจเย็นนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวผลเอ็กซ์เรย์ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นใคร ลูกน้องใคร เจตนาที่ฟ้องน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ก็จะออกมาให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันในรายละเอียดต่อไป.....

คดีนี้ ผมว่า ถ้าจะฟ้องกันน่าจะฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องคำสั่งทางปกครองขัดแย้งกันมากกว่า......คดีนี้สงสัย อัยการสั่งไม่ฟ้องเสียมากกว่าเพราะ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง

อิ อิ อิ ของอากงนั้น ข้อความที่ส่งไปมันชัดเจน ว่าผู้ส่งมีเจตนาหมิ่นฯ

เรื่องแบบนี้ไปฟ้องคดีหมิ่นฯ กลิ่นมัน ตุๆ อยู่....นะครับ

ออกดราม่า ชอบกล.......[/quote]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ศาลปกครอง โดยสรุปจะว่าด้วยการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และหากมีการละเมิดก้อต้องชดใช้กัน

แต่

ประโยคที่คุณว่า "ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง" ตรงนี้ มันฟังทะแมร่ง ๆเหมือนรู้ งู ๆ ปลา ๆ น่ะ พูดเรื่องเจตนามันคดีอาญาคดีแพ่งมากกว่า
คดีปครองมันต้อว่าด้วยการมีคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ ควรมีการยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ หรือให้ยุิการกระทำนั้หรือไม่
คนอ่านเขาไม่บอดไม่ใบ้เหมือนพวกสลิ่มหลากสีน่ะครับ ที่จะยัดอะไนใส่หัวก้อรับได้หมด
หากชอบพิมพ์ชอบเขียนแบบนี้ ไปที่นู้นเลย เวปแมนเนเจอร์เขายินดีรับเครื่องหมายการค้าแบบนี้[/quote]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ถึง จันแดง
คำว่า คดีนี้ ในคอมเมนท์ของผม หมายถึงคดีหมิ่นฯที่แจ้งความกันอยู่...

ส่วนความเห็นส่วนตัวที่ว่า ที่จริง คดีนี้ ควรเป็นการฟ้องศาลปกครอง ระหว่างหน่วยงานที่ออกคำสั่งปกครองขัดแย้งกันมากกว่า ก็เพราะ ทรัพย์สินมูลเหตุที่ขัดแย้งกันมันเป็นของรัฐ
ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ จะไปดึงฟ้าต่ำทำไม.....

ประเด็นว่า คนฟ้องเป็นใคร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ติดตามรับใช้ใคร จึงควรได้รับการตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้....ในเวปผู้จัดการเริ่มแฉแล้ว...

อนึ่ง หากคดีนี้ ฝ่ายถูกฟ้องไม่ดำเนินคดีกลับไปในลักษณะ ฟ้องเท็จ แจ้งความเท็จ...

สังคมก็อาจตั้งข้อสังเกตุ ได้ว่า...

เป็นการสมคบคิดกันสองฝ่าย..ดึงฟ้าต่ำ....หรือเปล่า

ซึ่งก็คงได้แต่ประนามกันไป.......จะมีใครไปฟ้องหมิ่น ก็พิสูจน์ยากครับ...

มุกนี้ ผู้บงการใช้บ่อย เก่าแล้วครับ..เก่าพอๆกับ มุกบทความในนิตยสารต่างประเทศที่ไม่มีชื่อผู้เขียน .......ซึ่งมีค่าไม่ต่างจากบทความในพื้นที่ขายโฆษณา

เรื่องกฎหมายการเมืองการปกครองจันแดง ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไป เดี๋ยวก็โผล่พ้นดินโคลนใต้น้ำขึ้นมาเอง.....ไม่ต้องรีบเมนท์ รีบตอบมากนัก มีความรู้อยู่แค่นี้ ผู้อ่านท่านอื่น เขาอาจรำคาญก็ได้.....[/quote]
...................................................
รำคราญใรหรือ? ผมเป็นคนเห็นขี้กองอยู่ตามที่สาธาณะอยู่ข้างหน้า จะไม่เดินข้ามคับ แต่จะกวาดขี้ลงถังก่อน เด๋่่วคนมาที่หลังจะเดินมาเต๊ะกองขี้ให้เหม็นติดเสื้อผ้า ติดตีน ให้รำคราญใจกันมากกว่า ทั้งสกปรก ท้งเหม็นอยางนี้ หากผมดูดายก้อกระไรอยุ่น่ะครับ...ยอมเปลืองเนื้อเปืองตัวยอมเหนื่อยแทนคนอื่นก้อเท่านั้น

บางกอก wrote: ฯลฯ คดีนี้

[quote=บางกอก]

ฯลฯ

คดีนี้ ใจเย็นนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวผลเอ็กซ์เรย์ว่า ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นใคร ลูกน้องใคร เจตนาที่ฟ้องน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ก็จะออกมาให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันในรายละเอียดต่อไป.....

ฯลฯ

คดีนี้สงสัย อัยการสั่งไม่ฟ้องเสียมากกว่าเพราะ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะหมิ่น ไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้อง

อิ อิ อิ ของอากงนั้น ข้อความที่ส่งไปมันชัดเจน ว่าผู้ส่งมีเจตนาหมิ่นฯ

เรื่องแบบนี้ไปฟ้องคดีหมิ่นฯ กลิ่นมัน ตุๆ อยู่....นะครับ

ออกดราม่า ชอบกล.......[/quote]

คาก
คาก
คาก......

"เฮียบองกาก"
ไม่อยากพูดยังงี้มั่งเรอะ ? :

[ >> คดีนี้เย็นใจได้ เดี๋ยวผลx-ray ว่า
ฝ่ายผู้ ไ ม่ ฟ้องเป็นใคร เป็นลูกน้องใคร / เจตนาที่ ไ ม่ ฟ้ อ ง มีหน้าฉากและหลังฉากยังไง
ก็จะ "ทำให้มันเงียบหาย" ให้สังคมลืมวิพากษ์วิจารณ์กันไป....

คดีนี้
ผมว่าอัยการคงไม่สั่งฟ้องซะมากกว่า เพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่่แกนนำนปช. และ ไม่ใช่สส.เพื่อไทย ไม่เข้าง่ามและรูที่จะฟ้อง....

๓ อิ...
ของ "อากรง" นั้น แม้จะเป็นการพิจารณาลับสุดยอดในศาล แต่ผมก็ขอ "อำแหลก" ในฐานะเป็น "หำใบที่สามของอำมาตย์" ว่า ผ ม ไ ด้ เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม sms นั้นแล้ว...
และ ผมก็เลยตีขลุม( ดับเบิ้ลอำ )ให้เข้าทางของผม ว่า >> มีเจตนาหมิ่น.....

เรื่องนี้
แม้ผมจะ "เลียก้นอำมาตย์" กลิ่นตุๆ
แต่ก็ดูลิเก ชอบกล....

๓ อิ.... << ]

----------------------
คากคาก
คากคาก
คากคาก.....
( ^O^ )
BBBB
BBBB

ปล.

จะ "ทำกิ๊บเก๋" เลียก้นอำมาตย์แล้วเบี่ยงเบนเหตุการณ์ทั้งที
ก็อำแหลกไปเลยว่า "เจ๊ตัีกโนตม" กับ "เฮียกระบือ บรรลัยฤทธิ์"
คือ "ดาราเสื้อแดง" ที่ "สมคบคิด" กับคณะนิติราษฎร์ >>> จัดฉากสร้างเรื่องเพื่อให้คนโจมตีสถาบัน.....

ยังงี้
จะเนียนกิ๊กแบบ all in one กว่าม้างง์-เฮีย ?
คาก
คาก
คาก....

บทความนี้ วิเคราะ์ห์คดีอากง

บทความนี้ วิเคราะ์ห์คดีอากง และ ม.112 ด้วยเหตุผลและหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุด กระบวนการพิจารณา ม.112 ของผู้พิพากษา อาศัยความเป็นผู้ "รักเจ้า" หรือ "คลั่งเจ้า" เข้าตีความกฎหมายอย่างไม่สอดคล้องกับการพิสูจน์ทางหลักฐาน และข้อเท็จจริง นั้นแสดงว่า "ความคลั่งเจ้า" ได้แฝงเข้าไปอยู่ในในของคนในกระบวนการยุติธรรม จนไม่แยกแยะระหว่างมนุษยธรรม กับ ความภักดี

อาทิตย์ wrote:บทความนี้

[quote=อาทิตย์]บทความนี้ วิเคราะ์ห์คดีอากง และ ม.112 ด้วยเหตุผลและหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุด กระบวนการพิจารณา ม.112 ของผู้พิพากษา อาศัยความเป็นผู้ "รักเจ้า" หรือ "คลั่งเจ้า" เข้าตีความกฎหมายอย่างไม่สอดคล้องกับการพิสูจน์ทางหลักฐาน และข้อเท็จจริง นั้นแสดงว่า "ความคลั่งเจ้า" ได้แฝงเข้าไปอยู่ในในของคนในกระบวนการยุติธรรม จนไม่แยกแยะระหว่างมนุษยธรรม กับ ความภักดี[/quote]
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

คอมเมนท์แบบนี้...ขอเตือนว่า...ระวังจะโดนข้อหาหมิ่นศาลนะครับ..

บางกอก wrote:อาทิตย์

[quote=บางกอก][quote=อาทิตย์]บทความนี้ วิเคราะ์ห์คดีอากง และ ม.112 ด้วยเหตุผลและหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุด กระบวนการพิจารณา ม.112 ของผู้พิพากษา อาศัยความเป็นผู้ "รักเจ้า" หรือ "คลั่งเจ้า" เข้าตีความกฎหมายอย่างไม่สอดคล้องกับการพิสูจน์ทางหลักฐาน และข้อเท็จจริง นั้นแสดงว่า "ความคลั่งเจ้า" ได้แฝงเข้าไปอยู่ในในของคนในกระบวนการยุติธรรม จนไม่แยกแยะระหว่างมนุษยธรรม กับ ความภักดี[/quote]
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

คอมเมนท์แบบนี้...ขอเตือนว่า...ระวังจะโดนข้อหาหมิ่นศาลนะครับ..[/quote]

ขนาดวิจารณ์แบบนี้ทำไม่ได้ สงสัยไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับท่าน ผู้พิพากษาตัดสินอะไร อย่าเอามาสอนในภาควิชานิติศาสตร์นะครับ เพราะเผื่อไปถกกันเกี่ยวกับแนวทางการตัดสิน ก็จะโดนหมิ่นศาลหมด

Boydkc wrote:บางกอก

[quote=Boydkc][quote=บางกอก][quote=อาทิตย์]บทความนี้ วิเคราะ์ห์คดีอากง และ ม.112 ด้วยเหตุผลและหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุด กระบวนการพิจารณา ม.112 ของผู้พิพากษา อาศัยความเป็นผู้ "รักเจ้า" หรือ "คลั่งเจ้า" เข้าตีความกฎหมายอย่างไม่สอดคล้องกับการพิสูจน์ทางหลักฐาน และข้อเท็จจริง นั้นแสดงว่า "ความคลั่งเจ้า" ได้แฝงเข้าไปอยู่ในในของคนในกระบวนการยุติธรรม จนไม่แยกแยะระหว่างมนุษยธรรม กับ ความภักดี[/quote]
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

คอมเมนท์แบบนี้...ขอเตือนว่า...ระวังจะโดนข้อหาหมิ่นศาลนะครับ..[/quote]

ขนาดวิจารณ์แบบนี้ทำไม่ได้ สงสัยไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับท่าน ผู้พิพากษาตัดสินอะไร อย่าเอามาสอนในภาควิชานิติศาสตร์นะครับ เพราะเผื่อไปถกกันเกี่ยวกับแนวทางการตัดสิน ก็จะโดนหมิ่นศาลหมด[/quote]

อ่านแล้วยิ้มหนะ หมิ่นโน้น หมิ่นนี่ แล้วก็จบที่ หมิ่นศาล...................

`เหนื่อยครับ

[quote=`เหนื่อยครับ]ผมยังมีความเชื่อส่วนตัวว่าประเทศไทยยังจะต้องมีสถาบันฯ นี้อยู่เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของคนไทย และก็เป็นสิงหนึ่งเกื่อบจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมภูมิใจในความเป็นไทยของผม

แต่เนื่องจากว่ามีบุคคลหลายพวกที่เกาะกินและใช้สถาบันนี้เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเอง และทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยใช้สถานบันนี้เป็นเครื่องมือ โดยมีกฏหมายมาตรา 112 เป็นเครืองมือหลัก

เราจะไม่สามารถใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาเพื่อการที่จะแก้ไขกฏหมายตัวนี้ได้อย่างที่กำลังพยามทำกันอยู่ เนื่องจากบุคคลที่ว่าเหล่านี้มิได้มีจิตใจที่จะรักและเทิดทูนสถานบันฯนี้จริงๆอย่างที่ว่าข้างต้น เขาจะต้องใช้วิธีการต่างๆน่าๆออกมาต่อต้าน

วิธีการหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้คือต้องบอกให้พวกเขาเหล่านั้นทราบว่าเครื่องมือของเขานั้นมันกำลังกลับมาทำร้ายพวกเขาเอง

แต่ก็มีนักวิชาการและผู้รักความยุติธรรมหลายๆท่านไม่เห็นด้วยที่จะใช้กฏหมาย ม 112 นี้ในการจัดการกับคนเหล่านั้น เพราะถ้าเราทำไปเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนพวกนั้น คือมีแต่จะทำให้สถาบันที่รักต้องตกต่ำลง

แต่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วหละครับที่จะต้องทำ ก่อนที่จะสายไป

เราน่าจะตั้งกลุ่มคนที่ออกไปฟ้องร้องคนเหล่านี้ในทุกๆโรงพักของประเทศไทยในกรณีที่เราคิดว่าพวกเขากระทำการใดๆที่เข้าขายผิดในมาตรานี้ แม้ว่าท้ายสุดอัยการจะไม่สั่งฟ้อง แต่ตามกฏหมายเขาต้องไปรับฟังข้อกล่าวหา ถึงเวลานั้นเขาจะหายแกล้งโง่ว่ากฏหมายนี้ถูกผิดและเหมาะสมอย่างไร จากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบการดำเนินการของฝ่ายต่างๆว่าปฏิบัตรต่อคนเหล่านั้นแตกต่างอย่างไรกันบ้างในแต่ละกรณีและนำออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ

คราวนี้ลองมาดูข้อหาที่จะนำมาใช้บ้าง

สำหรับคนกลุ่มที่มักจะออกมาปกป้องและน่าจะได้ผลประโยชน์กับสถาบันนี้มากที่สุดในตลอดยุคสมัย ที่ยิ่่งออกมาแสดงตัวปกป้องก็ยิ่งร้ำรวยและมียศใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ เป็นข้าราชการอาชีพตลอดชาติแต่มีเงินได้เป็นร้อยร้อยล้าน เพราะรักสถาบัน พวกนี้จะต้องถูกฟ้องร้องด้วยข้อหา "หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ โดยไม่ให้การเคารพน้อมนำพระราชดำริพระราชกระแสในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง" คนพวกนี้จะใช้รถราคาแพงๆ ลูกเมียใช้สินค้าจากเมืองนอกที่หรูหร่าและฟุ้มเฟือย อยู่บ้านใหญ่ๆโตๆเกินความพอเพียงดังพระราชดำริ

สำหรับบุคคลทั้วๆไปที่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลว่ากฏหมายนี้มีปัญหาอย่างไร ตะบี่ตะบันว่ารักและจะปกป้องแต่ไม่ฟังเหตุฟังผล อาจจะต้องโดนแบบประเภทที่คุณนักปรัชญาชายขอบว่า ในข้อหาตีตนเสมอเจ้า เพราะออกมาเรียกพระมหากษัตริย์ ว่าพ่อและมาทึกทักว่าเป็นครอบครัวของตัวเอง หรือแม้กระทั้งข้อหาการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ หรือการแสดงความเคารพต่อสถาบันสูงสุดของชาติโดยนำธนบัตรไปไว้ในกระเป๋าแล้วใส่ไว้ต่ำกว่าบั้นเอว เป็นต้น

ถึงเวลานั้นประเทศไทยของเราก็จะวุ้นวายเพราะกฏหมายตัวนี้ และทุกๆคนก็จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการแก้ไข

เววัง[/quote]

คาก
คาก
คาก.....

ข้อเสนอของเฮีย "เหนื่อยครับ" นี้
คงต้องถาม :

๑. นปช.
๒. พรรคเพื่อไทย
๓. พวก "มาโซคิสท์" -- ที่มีความสุขกับการที่ตัวเองได้ "ถูกกระทำให้เจ็บปวดและถูกลดค่าตัวเองลงให้เหมือนสัตว์ที่ไร้ความหมาย" เพียงฝ่ายเดียว

--------

บางที
"สันติอหิงสา" กับ "ความโง่บัดซบเชิงยอมจำนน" นั้น
มันก็มี "เส้นกั้นที่บางเฉียบ" กั้นอยู่-เท่านั้น.....

เฮีย"เหนื่อยครับ" ว่ามะ ?

------------------
คากคาก
คากคาก
คากคาก....
( ^O^ )
BBBB
BBBB