ศาลแพ่งรับฟ้องคดีครูฝึกซ้อมพลทหารวิเชียรจนตาย เรียก14ล้าน

ญาติพลทหารวิเชียรยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 14 ล้าน กรณีถูกครูฝึกทรมานจนเสียชีวิต  ศาลแพ่งรับฟ้องและมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้รายงานว่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 พฤษภาคม 2555  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลแพ่ง  ( รัชดา ) ญาติของพลทหารวิเชียร เผือกสม ได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย กรณีครูฝึกได้ลงโทษพลทหารวิเชียรโดยการทรมาน เป็นเหตุให้พลทหารวิเชียรเสียชีวิต โดยญาติของพลทหารวิเชียรได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินกว่า 14 ล้านบาท และขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากญาติของพลทหารวิเชียร โจทก์ในคดีนี้มีฐานะยากจน 

เวลา 13.30 น.ศาลแพ่งได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องของโจทก์ในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยศาลได้ไต่สวนพยานโจทก์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เข้าเบิกความ หลังการไต่สวนศาลได้มีคำสั่งในวันเดียวกันว่า ในทางไต่สวนเชื่อได้ว่าโจทก์ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล และหากไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โจทก์จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ศาลรับฟ้องของโจทก์และนัดชี้สองสถานในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.

ที่มา:ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์