เลื่อนถกข้อมูล ‘พลังงานหมุนเวียน’ กับ ‘โรงไฟฟ้าถ่านหินตรัง’

เครือข่ายคนตรังเลื่อนเวทีเสวนา “พลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดตรัง” ไป 9 มิ.ย.นี้ พ่วงเวทีเสวนาการให้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดตรังเลื่อนด้วย

 
 
นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศน์วิทยา (สจน.) เปิดเผยว่า จากการที่เครือข่ายคนตรัง อันประกอบด้วย เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง มูลนิธิหยาดฝน มูลนิธิอันดามัน โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา มีวงสนทนาในระดับจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 16 พ.ค.55 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง จะจัดเวทีเสวนาเรื่อง “พลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดตรัง” ในวันที่ 30 พ.ค.55 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรังนั้น ล่าสุดมีความเห็นร่วมกันว่าควรเลื่อนไปเป็นวันที่ 9 มิ.ย.55 ในเวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ห้องประชุมดุสิตตรัง อาคารดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตตรังแทน
 
สำหรับเวทีพลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดตรัง มีการเชิญนายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิชาการด้านพลังงานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ นำเสนอเรื่องนโยบายพลังงานของประเทศไทย และเทคโนโลยี ผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยและต่างประเทศ ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอเกี่ยวกับศักยภาพความเป็นไปได้ของภาคใต้และจังหวัดตรังในการทำพลังงานหมุนเวียน และนายอำนาจ คงทอง พลังงานจังหวัดตรัง นำเสนอเกี่ยวกับศักยภาพและตัวอย่างการทำพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดตรัง
 
นางสาวศยามล กล่าวอีกว่า ส่วนเวทีเสวนาการให้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดตรังในวันที่ 13 มิ.ย.55 นั้นก็เห็นว่าควรกำหนดวันเวลาใหม่อีกครั้งจากการสนทนาตกลงร่วมกันในวันที่ 9 มิ.ย.55 นี้ เพื่อวางแผนการจัดเวทีเสวนาครั้งต่อไปในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้กับประชาชนในจังหวัดตรังรับรู้อย่างทั่วถึง
 
นางสาวศยามล กล่าวให้ข้อมูลว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนงานที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 9 โรง เฉลี่ยกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงละ 800 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนักตามแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาล จากรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด กฟผ.ในพื้นที่ศักยภาพจังหวัดตรัง ระบุว่าใช้ถ่านหินจำนวน 7,184 ตันต่อวัน คิดเป็น 2.23 ล้านตันต่อปี โดยนำเข้าถ่านหินซับบิทูมินัส จากอินโดนีเซีย การขนส่งถ่านหินใช้เรือท้องแบนขนาดบรรทุก 8,000 – 9,000 ตัน
 
กรณีที่พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เรือไม่สามารถเข้าได้ จะขนส่งต่อด้วยรถบรรทุกขนาด 40 ตัน จำนวน 200 คัน เดินทาง 400 เที่ยวต่อวัน และต้องมีสายพานลำเลียงถ่านหินขึ้นจากเรือผ่านชุมชนหรือป่าชายเลน ระยะทาง 5-7 กิโลเมตร และจะมีการส่งไฟฟ้าเข้าระบบที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ กฟผ.มีทางเลือก สามพื้นที่ ได้แก่ คลองเจ้าไหม ต.บางสัก อ.กันตัน บริเวณลุ่มแม่น้ำตรัง ต.นาเกลือ อ.กันตัน และบริเวณลุ่มแม่น้ำปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง
 
“เป็นเวลาเกือบ 3 ปีที่เจ้าหน้าที่ กฟผ.ได้มาทำงานมวลชนสัมพันธ์ กับชุมชนใน ต.วังวน ตำบลใกล้เคียง ผู้ปกครองท้องที่ ผู้ปกครองท้องถิ่น และพาไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแผนงานระยะที่ 1 ในช่วงของการริเริ่มโครงการ โดยที่กำลังหาบริษัทที่ปรึกษาเพื่อว่าจ้างการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสับสน ขัดแย้งทางความคิด ระหว่างกลุ่มที่เอากับกลุ่มที่ไม่เอา คนตรังที่มีจิตใจอาสาในนามสมัชชาตรัง และเครือข่ายเพื่อความร่วมมือพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน มีความเห็นว่าควรเร่งดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านแก่ประชาชนและข้าราชการใน จ.ตรัง และประชาชนพื้นที่ ต.วังวน และตำบลใกล้เคียงใน อ.กันตัง” นางสาวศยามล กล่าว
 
 
 
กำหนดการเวทีเสวนา
“นโยบายพลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดตรัง”
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตตรัง อาคารดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
 
12.30 – 13.00 น.            ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวที โดย อ.เสน่ห์ หมื่นโพธิ์
13.15 – 14.15 น.            นายศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
 นำเสนอ “นโยบายพลังงานของประเทศไทย และเทคโนโลยี และผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยและต่างประเทศ”
                                    พร้อมแลกเปลี่ยนซักถาม
14.15 – 14.45 น.           อ.อุษา อ้นทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 นำเสนอ “ศักยภาพความเป็นไปได้ของภาคใต้และจังหวัดตรังในการทำพลังงานหมุนเวียน”
14.45 – 15.15 น.            นายอำนาจ คงทอง สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
 นำเสนอ “ศักยภาพและตัวอย่างการทำพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดตรัง”
15.15 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนตัวอย่างการทำพลังงานหมุนเวียนในตรัง
16.00 – 16.45 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตรังกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินและ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดตรัง
16.45 – 17.00 น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา                                    
 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์