สัก กอแสงเรือง ได้รับเลือกเป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอส จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่กำลังจะครบวาระ โดยที่ประชุมเสนอสัก กอแสงเรือง ขึ้นตำแหน่งประธาน ส่วน ผอ.สสส. นั่งเลขานุการ เปิดรับสมัครกรรมการนโยบาย 7 มิ.ย – 8 ส.ค. 55 นี้

ใน เว็บไซต์ไทยพีบีเอส รายงานเมื่อ 1 มิ.ย. ว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จาก 15 องค์กร ได้จัดให้มีการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 จำนวน 5 คน จาก 9 คน โดยที่ประชุมเสนอให้ นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ ดำรงตำแหน่งประธาน และ ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. เป็นเลขานุการ

นายสัก กอแสงเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการนโยบาย กล่าวเชิญชวนผู้สนใจมาสมัครเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2555 เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารองค์กรนี้

“กรรมการนโยบาย เป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารขับเคลื่อนไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่คนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าของ ให้ทำหน้าที่ได้ตามกฎหมาย  และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนร่วม จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจมาสมัครเพื่อรับการคัดเลือก  ในเวลาเดียวกันก็อยากให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันติดตาม  ตรวจสอบ  รวมทั้งส่งข้อมูลและเสนอแนะความเห็นมาให้คณะกรรมการสรรหาฯ  เพื่อให้กระบวนการสรรหาฯ  เป็นไปโดยรอบด้านที่สุด” นายสักกล่าว

สำหรับกำหนดการรับสมัคร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2555 โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการสมัครทาง www.thaipbs.or.th และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกในรอบแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่ครบวาระ ได้แก่  ด้านบริหารจัดการองค์กร 2 คน คือ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป และนางจินตนา พันธุฟัก  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว  หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 คน คือ นางมัทนา หอมละออ  รศ.ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์ และนายกมล กมลตระกูล

ส่วนผู้แทนกรรมการสรรหา จาก 15 องค์กร ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ได้แก่
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
นายกสภาทนายความ
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหา กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้ที่ www.thaipbs.or.th/bog 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายสัก กอแสงเรือง ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนั้น ก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ส.ว. แบบสรรหา เมื่อเดือน เม.ย. พ.ศ. 2554 และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2555 กกต. ได้มีมติ ให้เพิกถอน นายสัก ออกจากตำแหน่ง ส.ว.สรรหา เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพ้นการเป็น ส.ว.ครั้งแรกไม่ถึง 5 ปี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์