วรเจตน์ - คำนูณ ถกผ่าน "ตอบโจทย์" เรื่องคำสั่งศาล รธน.

"วรเจตน์" ชี้กรณีศาลสั่งสภาระงับการพิจารณาแก้ รธน. ตีความกว้าง แต่เป็น "ตีความผิด" ยันรัฐสภามี "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ส่วนคำนูณหวั่น การยกร่างจะหลุดไปสู่ สสร. กลายเป็นการยกอำนาจให้พรรคการเมือง โดยไม่สามารถมีองค์กรอะไรมาถ่วงดุลได้

เมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 55) รายการ "ตอบโจทย์" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดยภิญโญ ไตรสุริยะธรรมา มีการเชิญ รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์ และนายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ระบบสรรหา ร่วมอภิปรายกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้รัฐสภาระงับการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้างมาตรา 68 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 (คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปการอภิปรายระหว่างวรเจตน์ กับคำนูณ)

 

 

โดยนายภิญโญ เริ่มถามนายวรเจตน์ว่า ตกลงการเสนอแก้ไขกฎหมาย รธน. ม.291 เป็นการกระทำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

โดยนายวรเจตน์ กล่าวว่า คงไม่ใช่ ที่ทำมา 2 วาระ เป็นแก้ไข ม.291 เพื่อเปิดทางนำไปสู่การจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คล้ายๆ กับที่ทำมาตอนแก้รัฐธรรมนูญเมื่อปี 2534 และก่อให้เกิด สสร. และรัฐธรรมนูญปี 2540 สภาพก็คือเป็นการดำเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอน ในส่วนที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291

ทีนี้มีคนไปร้อง ศาลรัฐธรรมนูญก็เข้ามาออกคำสั่งระงับ หรือคุ้มครองช่วยคราว คือสั่งไม่ให้สภาลงมติในวาระ 3 ให้รอการวินิจฉัย จึงมีข้อถกเถียงในสังคมว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจไหม ที่จะสั่งได้ตามมาตรา 68

มาตรา 68 อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพ ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐ ทีนี้มาตรา 68 กำหนดว่าถ้าใครใช้เสรีภาพ ใช้สิทธิในการล้มล้างการปกครอง หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอไปที่อัยการสูงสุด ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ

เพราะฉะนั้น องค์ประกอบของมาตรา 68 มีอยู่ 2 ส่วน อันแรกต้องมีการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ล้มล้างการปกครอง หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจด้วยวิธีการที่ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ สอง คนที่รู้การกระทำการ ส่งเรื่องไปที่อัยการ อัยการจะตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่มีมูล พอมีมูลเขาจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ แล้วศาลก็จะวินิจฉัยว่าจะระงับ หรือสั่งห้ามกระทำ

ทีนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้เป็นการกระทำของบุคคลหรือพรรรคการเมือง แต่เป็นการกระทำของรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ อีกอย่างการเสนอเรื่อง คนฟ้องไปร้องตรงกับศาลรัฐธรรมนูญ คือไม่ได้ผ่านอัยการ เพราะฉะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณา ผมจึงมีความเห็นว่าไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ คือผิดในสองลักษณะ คือหนึ่ง ผิดในแง่ที่ว่า มันไม่ใช่เรื่องใช้สิทธิเสรีภาพ เพราะเป็นเรื่องสภาใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ อีกอันหนึ่ง ผิดที่ว่าคนยื่นก็เป็นคนธรรมดา ไม่ใช่อัยการสูงสุด นอกจากนี้ศาลก็ไปอนุโลมเอาอำนาจที่ตัวเองไม่มี คือไปเอากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไประงับการกระทำของรัฐสภา กลายเป็นว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็นองค์กรซึ่งไปหยุด หรือไปสั่งห้ามการดำเนินงานขององค์กรอื่น พูดง่ายๆ ในความเห็นผม คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่ให้องค์กรอื่นปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ส่วนนายคำนูญ กล่าวว่า อันที่จริง ก็เคยคิดว่ามันจะมีทางใดที่จะทำให้มีองค์กรใด องค์กรหนึ่งวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 ต้องเข้าใจว่า แก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 แก้เป็นรายมาตรา อาจจะแก้เป็น 100 มาตราก็ได้ แต่ทีนี้การแก้มาตราเดียว แต่มีผลทำให้รัฐธรรมนูญ 2550 ถูกยกเลิก และมีองค์กรทำหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรียกว่า สสร. อันนี้ ต้องยอมรับว่ามีผู้สงสัยยาวนานมาพอสมควร ตั้งแต่เริ่มต้นว่าทำได้หรือทำไม่ได้ประการใด

อาจจะมีการพูดถึงว่าสมัยปี 2539 ทำได้ มี สสร. 1 ทำ รัฐธรรมนูญ 2540 หรือย้อนไปถึง รัฐธรรมนูญ 2489 ซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญ 2475 สรุปคือเคยมีการทำมาแล้ว 2 ครั้ง แต่รัฐธรรมนูญ 2534 หรือ 2475 ไม่มีไม่มีเนื้อหาทำนองมาตรา 68 

เพราะเวลารัฐสภาลงมติวาระ 3 แล้ว กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มันหลุดลอยจากสภาเลย ไปสู่องค์กรของ สสร. แล้วไม่กลับมาอีก ก็คือไปลงประชามติเลย ประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าเป็นที่สงสัยกันมาก แล้วเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนให้อำนาจองค์กรใดองค์กรหนึ่งไว้โดยตรงว่าจะวินิจฉัยได้หรือไม่ว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้มันถูกต้องหรือไม่ ในขณะที่แม้กระทั่งร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่าง พรบ.ทั่วไป ถ้า สว. สส.สงสัย ก็ยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ แม้กระทั่งพระราชกำหนดก็ส่งให้ศาลตรวจสอบได้ 2 เงื่อน ผมก็เคยทำและศาลไม่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นเลยสงสัยว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญ มีลักษณะที่เป็นการโอนอำนาจรัฐสภาไปให้องค์กรอื่น แล้วหลุดลอยไปเลย จะไปเขียนอย่างไรก็ได้โดยไม่ได้กำหนดกรอบเอาไว้ เราสงสัยว่ามันขัด มันจะไปสู่องค์กรที่มีหน้าที่ชี้ขาดได้อย่างไร ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกัน มาตรา 68 ก็มีคนพูด ด้วยความเคารพด้วยความสัตย์จริง ทีแรกผมก็อ่านว่ามันต้องไปอัยการสูงสุดก่อน คำว่า "และ" นี่ ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่ามีมูลก็ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ แต่เผอิญความเห็นของผมก็เป็นผม ของวรเจตน์ก็เป็นของอาจารย์วรเจตน์  ความเห็นขัดกัน ไม่สามารถบอกได้ว่าใครถูกใครผิด องค์กรผู้มีหน้าที่ชี้ขาดคือศาลรัฐธรรมนูญ แต่คราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านแปลความมาตรา 68 อย่างกว้าง อาจเรียกว่ากว้างมากพอสมควร คือท่านมองว่าถ้าเผื่อศาลไม่มีอำนาจรับเสียเลย ก็จะผิดเจตนารมณ์ของมาตรา 68 ที่ไม่สามารถจะป้องกันหรือปัดเป่าการกระทำข้อความที่เขียนไว้ร้ายแรงตามมาตรา 68 ท่านจึงรับ แต่คำว่ารับของท่าน ถ้าดูคำชี้แจงของเลขาศาลรัฐธรรมนูญก็ดี หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์จริงๆ ก็ดี ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงเวลาที่ผู้ยื่นญัตติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับไปยื่นชี้แจงแล้ว ผู้คัดค้านทั้ง 5 สำนวนไปชี้แจงแล้ว ท่านต้องวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญ มันอาจจะไม่ขัดก็ได้

ทีนี้เรากำลังมาสู่ประเด็นที่ว่ารัฐสภา จะต้องเชื่อตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผมเห็นว่าประเด็นนี้มันก็จะมีมุมองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผมว่านักนิติศาสตร์ ทั้งอาจารย์วรเจตน์ ทั้งใครต่อใครก็อาจคิดต่างออกไป ที่ผมสนใจ ก็คือถ้าเผื่อรัฐสภาเดินหน้า นัดลงมติรัฐธรรมนูญวาระ 3 แล้วทำสำเร็จ อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ แล้วมันจะเป็นการทำร้ายหรือซ้ำเติมสถานการณ์ของประเทศนี้หรือไม่ ประธานรัฐสภาควรจะตัดสินใจอย่างไร ผมว่าประเด็นนี้สำคัฐ

 

นายภิญโญ ถามว่า ขอกลับมาที่ มาตรา 68 ว่าตกลงคำว่า "และ" ในกฎหมาย หมายความว่า คนธรรมดาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้เลย หรือต้องผ่านอัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

นายวรเจตน์ ตอบว่า บุคคลธรรมดายื่นไม่ได้ ผมตอบเรื่องนี้ด้วยความมั่นใจอย่างเป็นที่สุด เพราะว่าในเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เขียนเอาไว้ว่า เรื่องนี้คนที่จะยื่นคืออัยการสูงสุด ไม่ได้เขียนว่าอัยการสูงสุดหรือบุคคลทั่วไป อีกอย่างถ้ารัฐธรรมนูญให้สิทธิบุคคลทั่วไปจะเขียนไว้ชัดเจน เพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีอำนาจมาก มาตรา 68 เป็นการถ่วงดุลกัน ไม่อย่างนั้นก็ยื่นกันเปรอะหมด ใครสงสัยอะไรก็ไปยื่น ศาลจะรับไว้ทุกเรื่อง แล้วออกมาตัดสินก็วุ่นวายหมด 

 

นายภิญโญ ถามว่า ศาลมีสิทธิตีความอย่างกว้างหรือเปล่า นายวรเจตน์ ตอบว่า ด้วยความเคารพ ผมคิดว่านี่ตีความผิดไม่ได้ตีความอย่างกว้าง แล้วจริงๆ เวลาตีความ ถ้อยคำมันก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าอัยการรับเรื่องแล้วตรวจสอบว่ามีมูล แล้วส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งที่ตัดสินใจคดีนี้ ตอนที่เป็น สสร. ตอนที่ประชุมกันในสภาร่างรัฐธรรมนูญ ก็เข้าใจตามนี้ เข้าใจตรงกันหมดว่าเป็นเรื่องอัยการสูงสุด ดูทางภาษาให้ใครๆ อ่านก็เข้าใจว่า ผ่านอัยการ และไปที่ศาล

เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ บอกตรงๆ นี่ไม่ใช่เรื่องการขยาย แต่เป็นการที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความผิดพลาดชัดเจน อีกอย่างตอนนี้เราไปมุ่งเน้นที่อัยการ ผมเรียนว่าเรื่องนี้แม้ไปถึงอัยการ อัยการก็จะส่งไปไม่ได้เหมือนกัน เพราะไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพ หมวดนี้อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพ ความมุ่งหมาย ซึ่งเป็นเอกชน ไปทำอะไรก็ตาม ล้มล้างการปกครอง สั่งให้มีการระงับแต่การกระทำของรัฐสภา ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างไร มาตรา 68 ที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามา เข้ามาไม่ได้ ผิดหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้

 

นายภิญโญถามต่อว่า มีสิทธิหรือเปล่าที่รัฐสภาจะไปแก้รัฐธรรมนูญ แล้วโยนอำนาจให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเลย
นายวรเจตน์ ตอบว่า ในทางกฎหมายอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจคนละลักษณะจากอำนาจตรากฎหมาย อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการ พูดง่ายๆ รัฐธรรมนูญเวลาทำขึ้น ตัวรัฐธรรมนูญจะก่อตั้งอำนาจให้รัฐสภาในการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ ก่อตั้งอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการบริหารราชการแผ่นดิน ก่อตั้งอำนาจให้ศาลในการตัดสินคดี

ทีนี้รัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้แก้ไขตัวมันเองได้ อำนาจชนิดนี้ทางวิชาการเรียกว่า อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญให้เอาไว้กับองค์กรที่มีอำนาจแก้ไข เพราะฉะนั้นถามว่ากรณีนี้รัฐสภามีอำนาจไหม คำตอบคือ ถ้าเขาทำตามหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญ หมายความว่า ตราบเท่าที่การแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง หรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ รัฐสภามีอำนาจทำได้

ประเด็นก็คือแล้วระบบการตรวจสอบเป็นอย่างไร คำตอบคือในระบบของเรา ศาลรัฐธรรมนูญในบ้านเราเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจที่กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ เราไม่ได้มีศาลรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจเป็นการทั่วไป เนื่องจากจะกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญจะใหญ่กว่าองค์กรอื่นทั้งหมด และศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงองค์กรที่รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญ

ที่เราพูดถึงรัฐสภาตอนนี้ ที่วุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งด้วย ต้องเข้าใจว่ารัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่องค์กรนิติบัญญัติที่จะเท่าๆ กับศาลรัฐธรรมนูญ แต่เป็นองค์กรซึ่งทรงอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งสูงกว่า เพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญถึงสามารถตรวจสอบพระราชบัญญัติได้ ตรวจสอบกฎหมายอื่นได้ เป็นเพราะว่ากฎหมายเหล่านั้นตราขึ้นโดยอำนาจนิติบัญญัติ แล้วรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญชัดแจ้งว่าถ้าผ่านสภาไปแล้ว 3 วาระ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้า มีคนสงสัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ อย่างนี้ให้อำนาจศาลเข้ามาตรวจสอบ แต่กรณีของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้ เพราะว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญสูงกว่าอำนาจตุลาการ จึงเป็นเรื่องที่ให้รัฐสภาตัดสินใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เว้นไว้แต่เรื่องรูปของรัฐ และรูปแบบการปกครอง ที่ถ้าเกิดจะทำจะกลายเป็นเรื่องทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องกฎหมาย

ด้านนายคำนูณ อภิปรายต่อว่า ในทางทฤษฎีมันคงเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเวลาเราจะพูดเราจะพูดถึงทฤษฎี พูดถึงตัวบทรัฐธรรมนูญ โดยละเลยสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นไปได้ยาก ในขณะนี้เราคงได้ยินคำว่า "เผด็จการรัฐสภา" ในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้จงใจหมายถึงเฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทย แต่จงใจหมายถึงรัฐบาลทุกรัฐบาล เป็นแนวคิดที่นักนิติศาสตร์มองว่าการที่ประเทศไทยมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ บังคับให้ผู้ที่สมัครผู้แทนต้องสังกัดพรรค ปฏิบัติตามมติพรรค มีวินัยพรรค ทำให้กลายเป็นว่า เสียงข้างมากของอำนาจนิติบัญญัติเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลหรืออำนาจบริหาร

เพราะฉะนั้นอำนาจนิติบัญญัติ กับอำนาจบริหารถ้าร่วมมือกันแล้วก็จะใหญ่เหนืออำนาจทั้งปวง ก็เหมือนเรากำลังพูดว่า "เราปฏิเสธการรัฐประหาร" ใช่ ไม่มีใครยอมรับ แน่นอน แต่ว่าในอีกด้านหนึ่ง เราก็ต้องพูดถึงการปฏิรูปประเทศโดยรวมด้วย ที่ไม่ใช่ว่าถ้าเราปฏิเสธอำนาจการรัฐประหาร เราก็จะกลายเป็นยกอำนาจให้กับพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ภายในกรอบอย่างนี้ และทำอะไรโดยที่ไม่สามารถมีองค์กรอะไรมาถ่วงดุลได้ นี่เป็นประเด็นรากฐานที่ถกเถียงมาอยู่ก่อน เพราะฉะนั้น เราก็ต้องพูดรากฐานปัญหาด้วย และขณะนี้มันเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นมาว่า เสียงข้างมากของอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร แล้วการกระทำทุกอย่างในนามของการทำให้เป็นประชาธิปไตยขึ้น ในนามของการล้างผลของการรัฐประหาร อะไรต่อมิอะไร ผมไม่ได้พูดถึงนิติราษฎร์นะ ผมพูดถึงโดยรวม ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคุณทักษิณ ชินวัตร ในที่สุดก็ลงมาประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 309 มันรองรับการกระทำของคณะรัฐประหาร และองค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปรองรับความชอบธรรมให้องค์กรที่ตรวจสอบคุณทักษิณด้วย

ในเมื่อมันมีความไม่ไว้วางใจของสังคมในขณะนี้ ผมยังมองว่าถ้าเผื่อการแก้รัฐธรรมนูญใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ 2550 ตามมาตรา 291 ถ้าทำเข้ามาแล้วเอาให้เห็นชัดๆ เลยว่าแก้กี่ประเด็น แก้กี่มาตรา เอาแบบนิติราษฎร์ก็ได้ จะทำให้ทุกคนเห็นว่าแก้ยังไง แต่ในขณะนี้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นว่าจะแก้อย่างไร เพียงแต่ว่าในกระบวนการได้มาซึ่ง สสร. และการพิจารณาร่าง ม.291 ขณะนี้มันก็มีความระหกระเหิน ฉายแววให้เห็นถึงความเร่งรีบ ฉายแววให้เห็นถึงการที่คณะกรรมาธิการไม่ฟังเสียงที่คัดค้านเข้ามา และทำให้มองเห็นว่า พอออกไปแบบนี้คนที่จะเข้ามาเป็น สสร. ทั้งประเภท 1 และประเภท 2 รวมๆ กันแล้ว 70% อย่างน้อย หรือ 80% จะได้คนที่มีความเห็นตรงกับรัฐบาล ตรงกับพรรคเพื่อไทย ตรงกับทักษิณ ชินวัตร และตรงกับเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น ผมเห็นว่าถ้าจะพูดให้ทะลุกันจริงๆ ต้องพูดประเด็นนี้ด้วย และการที่จะหาทางออกให้ประเทศพ้นวิกฤต ผมว่าต้องคุยกันก่อน ก่อนดำเนินการเป็นส่วนๆ ทุกวันนี้เราดำเนินการเป็นส่วนๆ เรากำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เรากำลังออกกฎหมายปรองดอง เดินไปส่วนไหนมันติดขัดปัญหาหมด เพราะเราไม่เห็นภาพรวมว่าที่จะเอาคนที่มีความขัดแย้ง 5-6 ปีมาเลิกรากัน แล้วเดินหน้าประเทศไทยไปใหม่ อะไรที่เรารับกันได้ อะไรที่เรารับกันไม่ได้ ทำในส่วนที่เรารับกันก่อนได้ไหม

โดยรายการตอบโจทย์จะเผยแพร่เทปการอภิปรายระหว่างวรเจตน์ และคำนูณ ในช่วงที่สองต่อในช่วงค่ำวันนี้ (6 มิ.ย.)

Comments

ขอบคุณประชาไทมากครับ แต่กรุณา

ขอบคุณประชาไทมากครับ

แต่กรุณาแก้ ผศ. เป็น รศ. ด้วยครับ

ผมจะรวม video บทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไข รธน. ไว้ตรงนี้ ท่านใดสนใจ เชิญดูเพิ่มได้ครับ

https://sites.google.com/site/verapat/constitution

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กลัว

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กลัว ตกงานละสิ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จ องค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของ คมช. กลัวตัวสั่น ตกงานแน่ๆ....

ดันทุรังแบบ

ดันทุรังแบบ แมงอีนูน
คั่วใสเกลือกรอบอร่อยมาก

คุณคำนูน สว.สรรหา คนนี้

คุณคำนูน สว.สรรหา คนนี้

ผมฟังคำพูดจาพาทีของคุณแล้ว มีความเห็นว่า

ตัวคุณ น่าจะไปทำงานประเภทบันเทิง เกมโชว์ งานโฆษณาชวนเชื่อ หรือเป็นครีเอทีฟ วางแผนงานออกแบบโฆษณามากกว่ามาเป็นนักกฏหมาย

เพราะการตีความด้านกฏหมายนั้น ต้องตีความตามตัวอักษรเท่านั้น ตีให้แตกตรงตัวอักษร ไม่ใช่ออกไปนอกตัวอักษร คิดเอง เออเอง คิดไำปไกลสุดกู่ จนกู่ไม่กลับ

องค์ความรู้ทางกฏหมายของคุณ ยังห่างจาก อ. วรเจตน์มากครับ

ด้วยเหตุผลที่คุณมีจิตนาการไปไกล ซึ่งจะจริงหรือไม่ ไม่มีความหมาย และไม่สำคัญ ถ้างานนั้น เป็นงานด้านบันเทิง เกมโชว์ ดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น

แต่ไม่ใช่งานบ้านงานเมืองครับ เพราะงานเกี่ยวกับบ้านเมือง หากได้คนอย่างคุณมาร่วม บ้านเมืองพังครับ

บ้านเมืองไทยทุกวันนี้ ต้องใช้ความจริงมากที่สุด ไม่ใช่ใช้จินตนาการที่เลื่อนเลือย จะพาบ้านเมืองถอยลงคลองครับ สวัสดี.

ปล. ผมในฐานะพลเมืองไทย ก็สามารถวิพาย์คุณได้ เพราะคุณเป็นคนสาธารณะ หวังว่า คงรับฟังคำของผมไว้พิจารณาครับ

@ อำนาจจาก รัฐประหาร

@ อำนาจจาก รัฐประหาร อันสร้างไว้
จักสืบทอด ต่อไป ไม่สิ้นสุด
กดขี่ถึง ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
และรั้งฉุด ความเป็น ประชาธิปไตย

@ สภาผู้แทนราษฎร จากราษฎร
ต้องเดือดร้อน จากอำนาจ บาตรใหญ่
ต้องร่วมกัน ต่อสู้ เพื่อกู้ภัย
เพื่ออำนาจ อธิปไตย ประชาชน

@ ต้องแน่วแน่ แก้ไข รัฐธรรมนูญ
ประชาชน สมบูรณ์ เพิ่มพูนผล
ลดอำนาจ รัฐประหาร อันแสนกล
ประชาชน ได้ประชาธิปไตย

@ มีสิทธิ เสรีภาพ ภราดรภาพ
ไม่ถูกปราบ ถูกปราม ห้ามแก้ไข
คนทุกคน เท่าเทียม เปี่ยมน้ำใจ
เกิดประชาธิปไตย ที่แท้จริง

@ การถ่วงดุล โดยอำนาจ ครอบจักรวาล
ที่เชิดชู รัฐประหาร นั้นร้ายยิ่ง
เหมือนการ รักษาผล การปล้นชิง
สาธุชน คนจริง ไม่นิ่งยอม

ความเห็นของท่านคำนวย

ความเห็นของท่านคำนวย ส.ว.สรรหา ส่อให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่แฝงลุ่มลึกอยู่ในตัวของท่านว่ามีอุดมการณ์รับใช้เผด็จการ ไม่ยอมรับอำนาจที่มาจากประชาชน คำว่าประชาธิปไตยคืออะไรครับท่านส.ว.คำนวย ไม่ยอมรับอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญว่าเป็นอำนาจของประชาชน มีอคติต่อประชาชนเจ้าของอำนาจว่าจะล้มล้างระบอบ ในความเห็นของผมเมื่อผ่านวาระ3ส่งแล้วต่อไปยัง ส.ส.ร.และผ่านการลงประชามติไปแล้วนั่นคือสิ่งประชาชนเจ้าของอำนาจเขาอยากได้เขาอยากเห็นเขาต้องการให้เป็นไป หลังจากนั้นฝ่ายบริหาร-ตุลาการและนิติบัญญัติก็ต้องนำเอาส่วนแบ่งอำนาจที่ได้รับมาดำเนินการปกครองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ตอบสนองอำนาจตุลาการ/ทหาร/ชนชั้นนำ/อำมาตย์ที่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยซึ่งเป็นผู้ได้เปรียบอยู่แล้วในสังคมที่พยายามบังคับกำหนดทิศทางผ่านองค์กร/กลุ่มต่างๆ/ทหาร/เครือข่ายที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความเชื่อ-วัฒนธรรม เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ ในเมื่อคนกลุ่มน้อยดังกล่าวบังคับทิศทางการปกครองได้โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วจะไม่ให้เรียกว่าเป็น"เผด็จการโดยเสียงข้องน้อย"(มันคือนวัตกรรมทางการรัฐประหารซึ่งชนชั้นนำได้ผลิตออกมาหลายรูปแบบนอกจากทหาร+อาวุธ)แล้วจะให้เรียกว่าอะไร เพราะเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัตท่านก็กล่าวว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาและในอนาคตท่านก็อาจกล่าวหาผลการลงประชามติว่าเป็น"เผด็จการประชามติ"อีกก็ได้

ประเทศนี้ปกครองใน ระบอบประชาธ

ประเทศนี้ปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ระบบที่เราใช้คือ ระบบรัฐสภา

รัฐสภา มีอำนาจมากที่สุด
เพราะเป็นองค์กรก่อตั้งกฎหมายหลัก ของบ้านเมือง
ด้วยเหตุว่า องค์กรนี้ ยึดโยงกับประชาชน

ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการจัดการบริหารและพัฒนาบ้านเมือง
มีอำนาจในการออก กฎหมายได้บ้าง ในกรณีจำเป็น เร่งด่วน
องค์กรนี้ก็ยึดโยงกับประชาชน

ฝ่ายตุลาการ มีหน้าที่ในการพิจารณาอรรถคดี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยมีเป้าหมายหลักในการ ดำรงความเป็นธรรมให้แก่บ้านเมือง
องค์กรนี้ ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลย

"คำนูณ

"คำนูณ สิทธิสมาน

เป็นอดีตเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ในยุค 14 ตุลา โดยเขามีโอกาสแทรกตัวเข้ามา"จากวิกฤติความแตกแยกขบวนนักศึกษา" ระหว่าง ศนท. และ "กลุ่มอิสระ" ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงนั้น "ที่มา: ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย
ครับหมอนี่หากิน กับ รอยแตกรอยแยก เป็นสานดัน อาเมน...

วรเจตน์

วรเจตน์ มันไม่ได้มีหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันจะพูดอย่างไรก็ได้เพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อัยการสูงสุดมีหน้าที่แค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นคำร้องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลไม่มีสิทธิ์รับคำร้องนั้นเลยหรือไร ต้องไปผ่านอัยการสูงสุดก่อนหรือครับ สมมุติว่าอัยการสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ขอตัดสินให้อาจารย์วรเจตน์มีข้

ขอตัดสินให้อาจารย์วรเจตน์มีข้อวินิจฉัยที่น่าเชื่อถือกว่า สว.สรรหาคนนี้แบบคนละชั้นเลยครับ

ถ้าย้อนดูภูมิหลังของ สว.สรรหาก็จะพบว่ามีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายรัฐบาลตลอดมา จึงไม่แปลกใจที่จะค้านและต้านหัวชนฝาโดยไม่ยึดหลักเหตุผลและความจริง

เมื่อจนด้วยเหตุผลและความจริงก็จะใช้จินตนาการมาอ้างอิงซึ่งแม้จะมีความเป็นไปได้แต่ก็สามารถแก้ไขป้องกันได้(ถ้าต้องการจะทำ) ก็ให้เสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่ได้จินตนาการไว้ด้วยนะครับ แต่พฤติกรรมแบบนี้เหมือนการเปิดพจนานุกรมค้นหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินยังไงยังงั้น

สรุปได้ว่าคนหนึ่งเอาหลักการและเหตุผลเชิงสร้างสรรค์บนฐานความจริงมาแสดงทัศนะ แต่อีกฝ่ายเอาความกลัว(จินตนาการ)มาหักล้าง...เอวัง

คน wrote:วรเจตน์

[quote=คน]วรเจตน์ มันไม่ได้มีหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันจะพูดอย่างไรก็ได้เพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อัยการสูงสุดมีหน้าที่แค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นคำร้องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลไม่มีสิทธิ์รับคำร้องนั้นเลยหรือไร ต้องไปผ่านอัยการสูงสุดก่อนหรือครับ สมมุติว่าอัยการสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แล้วจะเกิดอะไรขึ้น[/quote]
ใช้เหตุผลหน่อยครับ อย่ากล่าวอ้างอะไรอย่างเลื่อนลอย ที่เขาพูดมามันเป็นหลักการในรายงานการประชุม สสร ครั้งที่ 27 ชัดเจนว่าวันนี้ ปชป และหลากสีทั้งหลายแถไปเรื่อยครับ น่าเศร้าจริง

ในสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาศาลสูงจะถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีและต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาก่อนเข้ารับตำแหน่งซึ่งหมายความว่าผู้พิพากษาศาลสูงจะเข้ารับตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆได้รับควานเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น แล้วของเราล่ะครับตั้งกันเองแล้วยังมาโอหังวางก้ามออกมากดหัวตัวแทนของประชาชนซะอีก ห่วยแตก

ทำไมต้อง"เผด็จการเสียงข้างมาก

ทำไมต้อง"เผด็จการเสียงข้างมาก"ระบอบประชาธิปไตยบ้านใหนเมืองใหนเขาจะแข่งกันเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อย แล้วมันประเทศใหนให้พวกเสียงข้างน้อยมาบริหารประเทศ ต้องยอมรับความจริงกันหน่อยเถอะบ้านเมืองจะได้เดินหน้าเสียที

คน wrote:วรเจตน์

[quote=คน]วรเจตน์ มันไม่ได้มีหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันจะพูดอย่างไรก็ได้เพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อัยการสูงสุดมีหน้าที่แค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นคำร้องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลไม่มีสิทธิ์รับคำร้องนั้นเลยหรือไร ต้องไปผ่านอัยการสูงสุดก่อนหรือครับ สมมุติว่าอัยการสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แล้วจะเกิดอะไรขึ้น[/quote]
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกตัวอักษรเช่นกัน มีบัญญัติข้อไหนในรัฐธรรมนูญไหมที่อนุญาติให้ตุลาการพวกนี้ตีความรัฐธรรมนูญได้กว้างกว่าองค์กรอื่นแบบว่ากว้างเท่าไหร่ก็ได้ตามความพอใจน่ะ ไม่มีหรอกอย่ามั่วผิดก็ยอมรับว่าผิดแล้วรีบแก้ไขซะ

ศาลรัฐฯ คว่ำเลน อำนาจอื่น

ศาลรัฐฯ คว่ำเลน อำนาจอื่น รับรองมีรบกันแน่ๆ
หน้าด้านๆ ผิดเจตนารม ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ถ้าจะทำอย่างงี้แล้วจะมีอัยการสูงสุดไว้ทำมั้ย น่าเกลียด สงสารรัฐไทย

อ.วรเจตน์ก็น่าฟังแต่คิดเป็นส่

อ.วรเจตน์ก็น่าฟังแต่คิดเป็นส่วนๆ มองเป็นส่วนๆ ตีความแล้วเป็นทางตัน
คำนูนพิจารณาอย่างรอบด้านกว่า วิเคาระห์-ตีความนาเชื่อถือ

อ.วรเจตน์ว่าตีความผิด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าถูก

แล้วไงต่อ

[quote=chuang]ในสหรัฐอเมริกา

[quote=chuang]ในสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาศาลสูงจะถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีและต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาก่อนเข้ารับตำแหน่งซึ่งหมายความว่าผู้พิพากษาศาลสูงจะเข้ารับตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆได้รับควานเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น แล้วของเราล่ะครับตั้งกันเองแล้วยังมาโอหังวางก้ามออกมากดหัวตัวแทนของประชาชนซะอีก ห่วยแตก[/quot

this is my country do it my way shut up your mouth don't smile

เห็นแต่อคติ กับการคาดการณ์

เห็นแต่อคติ กับการคาดการณ์ กลัวอะไรหนักหนากับนายกฯทักษิณ ถ้าศาลฯ ยึดบรรทัดฐานนี้ ประเทศจะเดินไปในทางไหน ประเทศไทยกำลังติดกับกับคำว่า "ความดี" จนลืมนึกถึง "ความถูกต้อง" ทั้งที่ "ความดี" ที่แต่ละคนคิดนั้นมาตรฐานและตรรกะไม่เหมือนกัน คุณคิดว่ากลุ่มที่คุณเชียร์เป็น "คนดี" แต่บางคนอาจจะคิดว่าเป็น "พวกเกรียน" ก็ได้ เสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องสำคัญไม่เช่นนั้นจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยไปทำไม

ฟังดูไม่ต้องมีภูมิความรู้มากน

ฟังดูไม่ต้องมีภูมิความรู้มากนัก แค่ขออย่าให้อคติอย่าบังปัญญา อย่าเป็นโรคเกลียดทักษิณขึ้นสมอง จนละเลยหลักคิด หลักการ ก็ต้องรู้ว่าใครพูดบนพื้นฐานวิชาการ ใครพูดแถก เอาสีข้างเข้าถู

ผู้แทนราษฏรทั้งหลาย

ผู้แทนราษฏรทั้งหลาย โปรดฟังทางนี้

สภา และ ผู้แทนราษฏรของปวงชนชาวไทย ที่ได้รับการมอบหมายอำนาจให้ทำหน้าที่แทนราษฏรไทยอย่างสง่างาม ถูกต้องชอบธรรม ได้ผ่านการคัดเลือกและความยินยอมของพี่น้องประชาชนไทยให้มาทำหน้าทีแทน ดูแลรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน ไม่ให้ใครมาถือวิสาสะ มาอวดอ้างแอบผูกขาดอำนาจไปใช้ ขณะนี้ได้มีองค์กรเถื่อนที่ตั้งมาจากภูตผีปีศาจ อำนาจมนต์ดำ กำลังย่ามใจ คิดว่าสามารถสั่งให้สภาหันซ้ายหันขวาได้ตามใจชอบ ผู้แทนต้องหงอพูดแล้งต้องฟัง ต้องกราบกรานรับคำสั่งอย่างเซื่องๆ จงพิจารณาด้วย ใครเป็นคนมีอำนาจสถาปนาอำนาจรัฐ ออกกฏหมายบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อย่าว่าแต่ไม่ฟัง แม้แต่รัฐสภาจะออกกฏหมายยุบเสียก็ได้ ตามครรลอง ถ้าสภาต้องฟังคำสั่งอันย่ามใจนี้ ก็จงยกประเทศให้เขาเสียเถิด เพราะรัฐบาลเองก็ไม่สามารถดำริเริ่ม บริหารอะไรได้เลย โดนง้างว่าผิดกฏหมายนั่นนีอยู่ร่ำไป ฝ่ายบรืหารก็ติดหนึบแล้ว ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้เป็นองค์กรที่บัญญัติกฏหมายต้องยอมอีก ระบบการถ่วงดุลอำนาจจะอยู่ที่ไหน จงกำจัดพวกสถุลเสียเถิด อย่ากลัวว่าจะเกิดอะไร มันเกิดก็ต้องเกิด อยากปฏิวัติได้ทำไป มันจะครองอำนาจได้กี่ปี ใครจะคบ เลือกใหม่ก็มาอีก จะเอากันเบบนี้ก็เอากัน ผลข้างเคียงของการยึดอำนาจอะไรได้อะไรเสียคราวนี้ มโหฬารแน่ คุ้มไม่คุ้มให้พวกมันคิดดู คิดว่าเอาปืนมากดหัวประชาชนแล้วจะได้ตลอดไปก็ให้มันรู้ไป ลูกเมียครอบครัวพวกมันคงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ โผล่หัวออกจากค่ายจะปลอดภัยดีอยู่หรือน่าคิด
เพราะฉะนั้น ผู้แทนหลาย อย่ากลัว อย่าหงอ อย่าถอย มันควรถึงคราวเสื่อมของมนุษย์วิเศษพันธุ์พวกนี้ได้แล้ว ขับมันไปให้สูญพันธุ์ เลี้ยงพวกมันเปลืองข้าวสุก เลี้ยงหมายังมีสำนึกบุญคุณ เคยบอกแล้ว พวกนี้เป็นพวกเหลือขอจากงานกระทรวงไม่มีอะไรให้ทำ ว่างๆ ก็หาทีลงให้ มันเปลื่องงบประมาณแผ่นดินเข้าใจไหม

หงส์แดง...คุณภิญโญครับ

หงส์แดง...คุณภิญโญครับ หงส์แดงปรารถนาจะดูคุณปลื้มกับศาลรัฐธรรมนูญครับ

ที่มา เฟซบุ๊ค M.l. Nattakorn Devakula
5 มิถุนายน 2555

"ทักษิณต้องรุกแล้ว คุณไปต่อรองกับบุคคลที่มีแนวคิด​เผด็จการไม่ได้ เขาไม่มีวันต่อรองกับคุณหรอก เพราะเขาเพียงแต่แค่รอจังหวะทุบ​คุณให้แตกอีกรอบ ควรจัดกำลังทุกๆด้านให้พร้อม เพราะรอบนี้เขาพร้อมทำทุกอย่างเ​พื่อรักษาอำนาจไว้ น่าจะนำบัญญัติ 10 ประการ ที่ผมเคยพูดไว้ใน Daily Dose มาพิจารณา ถ้าทักษิณไม่ลุยภายในสัปดาห์และ​ปล่อยให้มีการปิดประชุมสภา ศาลรัฐธรรมนูญจะเผด็จศึกคุณก่อน​ที่จะถึงสมัยประชุมหน้า คุณทักษิณอยู่ในสงครามของนักรบต้องเลิกมีแนวคิด​แบบนักธุรกิจหรือนักต่อรองได้แล้ว ต้องคิดแบบเผด็จการ... อีกฝ่ายเขาแค่เล็งหาจังหวะทางกฎ​หมายและสถานการณ์การเมืองที่จะชิงยุบพรรคเพื่อไทย อำนาจนำไม่มีวันรอให้ พรบ.ปรองดองผ่านและเกิดการแก้รั​ฐธรรมนูญที่แท้จริงหรอก และบรรดา ส.ส.เพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าเขาเต​รียมเงินรอซื้อพวกคุณอยู่ เพราะเขาคิดว่าคุณซื้อได้ หากสภารับอำนาจของศาลในรอบนี้ จะเป็นการเสียงรังวัดอย่างมาก และเป็นการยกธงขาวให้กระบวนการตุลาการวิบัติ ขอบอกอีกครั้งว่าหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทย แผ่นดินจะลุกเป็น... เพราะฉะนั้น ทักษิณต้องสั่งให้สภาหักดิบศาล พธม. ปชป. จะย้ายทหารตอนนี้ก็สายเกินไปแล้​ว ควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้ว"

"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเมิณค่าเเละบทบาทตนเองผิดไปเเล้วจริง​ๆ ทำเกินหน้าที่เเละก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติอย่างให้อภัยมิได้ สงครามรอบนี้ไม่มีจบอย่างรอมชอม​กับกลุ่มคนที่ขัดขวางกระบวนการแก้ใขรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นประ​ชาธิปไตยเเน่นอน"

"ถ้าคุณไม่ยอมถูกถอดถอน วันหนึ่งก็ต้องถูกยุบ องค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒน​าชาติอย่างนี้ต้องเปลี่ยนที่มา ให้สภาเสนอชื่อเเล้วคัดกรอง ให้เชื่อมโยงกับประชาชนบ้าง ณ เวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญ + พรรคปชป. เเละพันธมิตรได้เตือนให้ประเทศไ​ทยเห็นอีกครั้งว่า อักษะเเห่งการปกป้องเผด็จการนั้​นมีหน้าตาเป็นอย่างไร พอกันทีกับการรอมชอมกับคนพวกนี้​ เราต้องปฏิรูปประเทศอย่างเด็ดขา​ดซักที"

"รัฐบาลนี้อุตสาห์มีจิตใจที่อ่​อนน้อมเเละยอมที่จะประนีประนอมกับหลายฝ่าย รวมทั้งเเละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั​บกองทัพเเละอำนาจนำ เเต่ฝ่ายตรงข้ามกับไม่เห็นค่า..​.กลับทำตัวกลับกลอก เเล้วส่งบรรดาผู้ที่บังอาจ เรียกตั้งเองว่าเป็นผู้พิพากษา มาสั่งโน่นสั่งนี่กับผู้เเทนประ​ชาชน ซึ่งส.ส.ทุกคนล้วนเเต่มีสิทธิเเ​ละหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเเละหลัก​การความเป็นประชาธิปไตยที่จะเเก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้ากว่าฉบับปัจจุบันที่มาจากคมช."

"ถ้ายึดตามหลักการปกติเเล้ว สภามีสิทธิเเม้กระทั่งที่จะสถาป​นารัฐธรรมนูญใหม่เลยด้วยซ้ำ เเต่นี่เขาอุตสาห์เดินตามกติกาเ​เถมเพื่อความ 'ปรองดอง' ไม่เเตะหมวดกษัตริย์เเม้เเต่น้อ​ย..ก็ยังไม่พอ..ดันมากล่าวหากัน​ว่า นี่เป็นการเเก้รัฐธรรมนูญที่มุ่​งที่จะเปลี่ยนเเปลงการปกครอง...​มันเริ่มจะมากเกินไปเเล้ว ผมทนมาเยอะกับความไร้หลักการของ​คนดี เเต่ไม่มีวันหรอกที่ผมจะปล่อยให้รุ่นลูกรุ่นหลานผม อยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมทางการเมื​องที่เป็นเผด็จการ..เผด็จการซ่อ​นรูปที่ปรากฏชัดผ่านอักษะปชป.+ศ​าลรัฐธรรมนูญ+พันธมิตร..."

"เเค่ยื่นก็ผิดเเล้ว เอาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 สส.กำลังใช้อำนาจหน้าที่ในการเเ​ก้ไขรัฐธรรมนูญ เเต่ผู้ยื่นกลับอ้างมาตรา 68 ซึ่งในวรรค 1 ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นการใ​ช้สิทธิเสรีภาพเเบบที่มีเจตจำนง​ค์ที่จะล้มล้างการปกครอง ยื่นก็อ้างผิดมาตรา ผู้รับก็รับด้วยการอ้างเหตุผลที่ผิดหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไ​ว้เองในวรรค 2 เเถมทั้งผู้ยื่นเเละผู้รับไม่เข้าใจถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขอ​งประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้เเทนรา​ษฎรขั้นที่ 2 รองลงมาจากการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งถ้าเอาจริงๆ ทุกมาตราก็เเตะได้หากเป็นตามเจต​นารมณ์ของประชาชนซึ่งคือองค์รัฏ​ฐาธิปัตย์ในปัจจุบัน เเล้วยังไม่พอตอนนี้มาขู่อีกว่า​หากไม่ทำตามคำสั่งอาจถึงขั้นยุบ​พรรค ทำไมไม่ยุบไปเลยละครับจะได้รู้ว่าเเผ่นดินลุกเป็นไฟมันเป็นอย่า​งไร เสียดายที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรร​มนูญดันยังไม่รู้เลยว่าองค์กรตน​เองได้เคยออกระเบียบไว้ที่ระบุว่าหากศาลรับคำร้องเองโดยที่ไม่ไ​ด้ผ่านอัยการสูงสุดศาลจะต้องมีคำนิจฉัยในขั้นต้นภายใน 3 วัน เเต่ผมก็ไม่เเปลกใจหรอกครับเพรา​ะรอบนี้ผู้พิพากษาได้เเสดงตนเอง​ชัดเจนว่าต้องการเเถ เเต่เถียงยังไงก็เถียงไม่ขึ้นหร​อกครับ เป็นมติของสังคมวิชาการกฏหมายไป​เเล้วว่าคราวนี้ศาลได้ลุเเก่อำน​าจอย่างไม่มีข้อสงสัย รอเขาปิดประชุมสภาเเล้วค่อยยุบพ​รรคเพื่อไทยจะดีกว่าครับ งามกว่าเเล้วเราจะได้มีเวลาเตรี​ยมมวลชนระดับเดียวกับอียิปต์หรื​อลิเบีย ไม่เชื่อรอดู ครับด้วยความเคารพ ม.ล. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล "

"P.S. ช่องไหนกล้าเชิญผมไปออกเเล้วเอา​ตุลาการมา 1 คน ผมจะเถียงให้ตกโต๊ะไปเลยรอบนี้ก​ารโต้วาทีเชิงวินิจฉัยมันจบเเล้​ว ศาลผิดเเละศาลเเพ้ กรุณาถอยก่อนประเทศจะพังเเล้วคร​าวนี้พังจริงอย่างกู้ไม่กลับมาเ​หมือนเดิม"

นานา wrote:เห็นแต่อคติ

[quote=นานา]เห็นแต่อคติ กับการคาดการณ์ กลัวอะไรหนักหนากับนายกฯทักษิณ ถ้าศาลฯ ยึดบรรทัดฐานนี้ ประเทศจะเดินไปในทางไหน ประเทศไทยกำลังติดกับกับคำว่า "ความดี" จนลืมนึกถึง "ความถูกต้อง" ทั้งที่ "ความดี" ที่แต่ละคนคิดนั้นมาตรฐานและตรรกะไม่เหมือนกัน คุณคิดว่ากลุ่มที่คุณเชียร์เป็น "คนดี" แต่บางคนอาจจะคิดว่าเป็น "พวกเกรียน" ก็ได้ เสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องสำคัญไม่เช่นนั้นจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยไปทำไม[/quote]
ถ้าพวกตุลาการจำอวดพวกนี้ มีความกล้าหาญซักน้อยนิด ไม่ยอมรับกบฏปล้นอำนาจรัฐเมือ 5-6 ปีก่อน บ้านเมืองคงไม่วุ่นวายขนาดนี้ นี่ขี้พวกมันหดไปอยู่บนหัว กลัวขี้เเตกขี้เเตน ยอมเขาเซื่องๆ เสียดายข้าวสุกประประชาชน ที่เลี้ยงพวกมันมา นอกจากไม่เคยคิดพิทักษ์ปกป้องสิทธิของประชาชนพลเมืองแล้ว ยังคอยคิดแต่จะเข้าข้างกดขี้ประชาชนเสียอีก เนรคุณจริงๆ

หงส์แดง

[quote=หงส์แดง]หงส์แดง...คุณภิญโญครับ หงส์แดงปรารถนาจะดูคุณปลื้มกับศาลรัฐธรรมนูญครับ

ที่มา เฟซบุ๊ค M.l. Nattakorn Devakula
5 มิถุนายน 2555

"ทักษิณต้องรุกแล้ว คุณไปต่อรองกับบุคคลที่มีแนวคิด​เผด็จการไม่ได้ เขาไม่มีวันต่อรองกับคุณหรอก เพราะเขาเพียงแต่แค่รอจังหวะทุบ​คุณให้แตกอีกรอบ ควรจัดกำลังทุกๆด้านให้พร้อม เพราะรอบนี้เขาพร้อมทำทุกอย่างเ​พื่อรักษาอำนาจไว้ น่าจะนำบัญญัติ 10 ประการ ที่ผมเคยพูดไว้ใน Daily Dose มาพิจารณา ถ้าทักษิณไม่ลุยภายในสัปดาห์และ​ปล่อยให้มีการปิดประชุมสภา ศาลรัฐธรรมนูญจะเผด็จศึกคุณก่อน​ที่จะถึงสมัยประชุมหน้า คุณทักษิณอยู่ในสงครามของนักรบต้องเลิกมีแนวคิด​แบบนักธุรกิจหรือนักต่อรองได้แล้ว ต้องคิดแบบเผด็จการ... อีกฝ่ายเขาแค่เล็งหาจังหวะทางกฎ​หมายและสถานการณ์การเมืองที่จะชิงยุบพรรคเพื่อไทย อำนาจนำไม่มีวันรอให้ พรบ.ปรองดองผ่านและเกิดการแก้รั​ฐธรรมนูญที่แท้จริงหรอก และบรรดา ส.ส.เพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าเขาเต​รียมเงินรอซื้อพวกคุณอยู่ เพราะเขาคิดว่าคุณซื้อได้ หากสภารับอำนาจของศาลในรอบนี้ จะเป็นการเสียงรังวัดอย่างมาก และเป็นการยกธงขาวให้กระบวนการตุลาการวิบัติ ขอบอกอีกครั้งว่าหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทย แผ่นดินจะลุกเป็น... เพราะฉะนั้น ทักษิณต้องสั่งให้สภาหักดิบศาล พธม. ปชป. จะย้ายทหารตอนนี้ก็สายเกินไปแล้​ว ควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้ว"

"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเมิณค่าเเละบทบาทตนเองผิดไปเเล้วจริง​ๆ ทำเกินหน้าที่เเละก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติอย่างให้อภัยมิได้ สงครามรอบนี้ไม่มีจบอย่างรอมชอม​กับกลุ่มคนที่ขัดขวางกระบวนการแก้ใขรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นประ​ชาธิปไตยเเน่นอน"

"ถ้าคุณไม่ยอมถูกถอดถอน วันหนึ่งก็ต้องถูกยุบ องค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒน​าชาติอย่างนี้ต้องเปลี่ยนที่มา ให้สภาเสนอชื่อเเล้วคัดกรอง ให้เชื่อมโยงกับประชาชนบ้าง ณ เวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญ + พรรคปชป. เเละพันธมิตรได้เตือนให้ประเทศไ​ทยเห็นอีกครั้งว่า อักษะเเห่งการปกป้องเผด็จการนั้​นมีหน้าตาเป็นอย่างไร พอกันทีกับการรอมชอมกับคนพวกนี้​ เราต้องปฏิรูปประเทศอย่างเด็ดขา​ดซักที"

"รัฐบาลนี้อุตสาห์มีจิตใจที่อ่​อนน้อมเเละยอมที่จะประนีประนอมกับหลายฝ่าย รวมทั้งเเละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั​บกองทัพเเละอำนาจนำ เเต่ฝ่ายตรงข้ามกับไม่เห็นค่า..​.กลับทำตัวกลับกลอก เเล้วส่งบรรดาผู้ที่บังอาจ เรียกตั้งเองว่าเป็นผู้พิพากษา มาสั่งโน่นสั่งนี่กับผู้เเทนประ​ชาชน ซึ่งส.ส.ทุกคนล้วนเเต่มีสิทธิเเ​ละหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเเละหลัก​การความเป็นประชาธิปไตยที่จะเเก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้ากว่าฉบับปัจจุบันที่มาจากคมช."

"ถ้ายึดตามหลักการปกติเเล้ว สภามีสิทธิเเม้กระทั่งที่จะสถาป​นารัฐธรรมนูญใหม่เลยด้วยซ้ำ เเต่นี่เขาอุตสาห์เดินตามกติกาเ​เถมเพื่อความ 'ปรองดอง' ไม่เเตะหมวดกษัตริย์เเม้เเต่น้อ​ย..ก็ยังไม่พอ..ดันมากล่าวหากัน​ว่า นี่เป็นการเเก้รัฐธรรมนูญที่มุ่​งที่จะเปลี่ยนเเปลงการปกครอง...​มันเริ่มจะมากเกินไปเเล้ว ผมทนมาเยอะกับความไร้หลักการของ​คนดี เเต่ไม่มีวันหรอกที่ผมจะปล่อยให้รุ่นลูกรุ่นหลานผม อยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมทางการเมื​องที่เป็นเผด็จการ..เผด็จการซ่อ​นรูปที่ปรากฏชัดผ่านอักษะปชป.+ศ​าลรัฐธรรมนูญ+พันธมิตร..."

"เเค่ยื่นก็ผิดเเล้ว เอาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 สส.กำลังใช้อำนาจหน้าที่ในการเเ​ก้ไขรัฐธรรมนูญ เเต่ผู้ยื่นกลับอ้างมาตรา 68 ซึ่งในวรรค 1 ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นการใ​ช้สิทธิเสรีภาพเเบบที่มีเจตจำนง​ค์ที่จะล้มล้างการปกครอง ยื่นก็อ้างผิดมาตรา ผู้รับก็รับด้วยการอ้างเหตุผลที่ผิดหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไ​ว้เองในวรรค 2 เเถมทั้งผู้ยื่นเเละผู้รับไม่เข้าใจถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขอ​งประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้เเทนรา​ษฎรขั้นที่ 2 รองลงมาจากการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งถ้าเอาจริงๆ ทุกมาตราก็เเตะได้หากเป็นตามเจต​นารมณ์ของประชาชนซึ่งคือองค์รัฏ​ฐาธิปัตย์ในปัจจุบัน เเล้วยังไม่พอตอนนี้มาขู่อีกว่า​หากไม่ทำตามคำสั่งอาจถึงขั้นยุบ​พรรค ทำไมไม่ยุบไปเลยละครับจะได้รู้ว่าเเผ่นดินลุกเป็นไฟมันเป็นอย่า​งไร เสียดายที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรร​มนูญดันยังไม่รู้เลยว่าองค์กรตน​เองได้เคยออกระเบียบไว้ที่ระบุว่าหากศาลรับคำร้องเองโดยที่ไม่ไ​ด้ผ่านอัยการสูงสุดศาลจะต้องมีคำนิจฉัยในขั้นต้นภายใน 3 วัน เเต่ผมก็ไม่เเปลกใจหรอกครับเพรา​ะรอบนี้ผู้พิพากษาได้เเสดงตนเอง​ชัดเจนว่าต้องการเเถ เเต่เถียงยังไงก็เถียงไม่ขึ้นหร​อกครับ เป็นมติของสังคมวิชาการกฏหมายไป​เเล้วว่าคราวนี้ศาลได้ลุเเก่อำน​าจอย่างไม่มีข้อสงสัย รอเขาปิดประชุมสภาเเล้วค่อยยุบพ​รรคเพื่อไทยจะดีกว่าครับ งามกว่าเเล้วเราจะได้มีเวลาเตรี​ยมมวลชนระดับเดียวกับอียิปต์หรื​อลิเบีย ไม่เชื่อรอดู ครับด้วยความเคารพ ม.ล. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล "

"P.S. ช่องไหนกล้าเชิญผมไปออกเเล้วเอา​ตุลาการมา 1 คน ผมจะเถียงให้ตกโต๊ะไปเลยรอบนี้ก​ารโต้วาทีเชิงวินิจฉัยมันจบเเล้​ว ศาลผิดเเละศาลเเพ้ กรุณาถอยก่อนประเทศจะพังเเล้วคร​าวนี้พังจริงอย่างกู้ไม่กลับมาเ​หมือนเดิม"[/quote]
สุดยอดอ่ะ ยกนิ้วให้ กล้าหาญกล้าวิจารณ์ สส มีอำนาจแท้ๆ อย่าหัวหด เอาให้ถึงที่สุด รำคานพวกเจว็ดเหล่านี้ ผยองพองขน ขุ่มขู่คิดว่าตัวเองแน่เสียเต็มประดา ในเมือมันบอกว่าไม่กลัว สส ทั้งหลายก็อย่าไปกลัว เอามัน ๆ สู้มัน

ไม่คิดว่า

ไม่คิดว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างใด-ตีความผิดหรือตีความอย่างกว้าง

คนอย่างตุลาการฯก็ผ่านงานมามาก มีหรือที่จะไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ว่า ใครมีอำนาจหน้าที่ใด ใครออก-แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย /รัฐธรรมนูญ ใครเป็นผู้บริหารบ้านเมือง ใครเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินคดีตีความกรณีมีข้อขัดแย้ง อำนาจอธิปไตยแตละฝ่ายจะก้ายก่ายล้ำเส้นกันได้ไหม (อยากเห็นการเขียนกฎหมาย/รัฐธรรมนูญแต่ละมาตราให้ชัดเจน ว่าองค์กรใดมีอำนาจหน้าที่ใดให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ...)

ที่ผ่านมา (ตัวคนร่าง-มีชัย บอกว่า) มีการหมกเม็ด ซ่อนเจตนาแฝง ดูแค่ตัวอักษรไม่พอ ต้องตีความ แทนที่จะอ้างอิงกฎหมายใกล้เคียงก็ไปอ้างพจนานุกรม (ไม่มีมาตรฐานในการ)ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาพยานหลักฐานแค่ไหนจึงจะพอ กรณีไหนถึงจะให้ประกันตัว มั่วไปหมด บางคน บางพวกไม่ต้องจองจำ-ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้ประกันตัวทันที ขณะที่บางคนบางกลุ่มถูกตีตรวน ยัดเข้าคุก ไม่ยอมให้ประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจงใจ (ตั้งใจ) ที่จะระงับยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อก้าวไปสู่การยุบพรรค (เพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล)-ตัดสิทธิ์อิกคำรบหนึ่ง หลังจากที่ได้ทำมาแล้วตั้งกะปี50-51

น่าประหลาดใจ ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสั่งรัฐสภาให้ชะลอการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามไปก่อน ทั้งที่ไม่มีอำนาจ ทั้งที่แค่รับเรื่อง ยังมิได้มีการนั่งพิจารณาเป็นองค์คณะ ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลฯ

ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง-หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครอง แต่เป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ...อันเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา หาใช่ของศาลรัฐธรรมนูญไม่.

รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดว่า กรณีใดทียื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง-กรณีใดให้เสนอผ่านอัยการสูงสุด อย่าไปใช้วิธีศรีธนญชัยทางการเมืองเพื่อกำจัดศัตรูนำไปสู่การได้อำนาจทางลัดเลยทูนหัว.

กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ. ผู้ที่ถูกละเมิดยื่นคำร้องต่อศาล รธน.โดยตรง.เพื่อมีคำวินิจฉัยได้ตาม ม.212

กรณีที่ทราบว่ามีบุคคลหรือพรรคการเมืองล้มการปกครองในปัจจุบันหรือเพื่อแย่งอำนาจทาลัดที่ไม่วิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด. ผู้ทราบเรื่องมีสิทธิเสนอให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้อัยการฯยื่นคำร้องต่อศาล รธน.เพื่อวินิจฉัยสั่งการ (ตรงนี้แหละที่คนหัวหมอไปตีความว่ายื่นได้ 2 วิธีคือยื่นต่ออัยการและต่อศาลฯ)...

ต่อไปต้องเขียนกฎหมายให้ชัดเจน อย่าเขียนถ้อยคำกำกวม จะได้ไม่ต้องตีความกันเอง..

.รัฐธรรมนูญ ม.68 วรรค 2 กำหนดว่า...ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ...

-ถ้าเปลี่ยน "และ"เป็น"เพื่อ"ก็จะไม่มีปัญหา

หรือจะเขียนว่า...ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้ความประการใด ให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งการ...

คำนูณมันก็แถพอๆกับรสนา

คำนูณมันก็แถพอๆกับรสนา และเจ้านายเขาโกเต๊กลิ้มน่ะแหละ คนพวกนี้ถ้าไม่ขึ้นเวทีพันธมิตรคงไม่ได้เข้าสภา ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารได้ ก็ไม่จำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งให้เสียเวลาเสียงบประมาณ มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่มีไว้ทำลายรัฐบาลที่พวกเขาไม่ถูกใจ สังเกตุได้รัฐบาลที่อำมาตย์ลากตั้งมาในราบ11 ทำผิดทำเฮี่ยอะไร หลุดพ้นทุกข้อกล่าวหา โดยอธิบายแบบไร้หลักการหน้าด้านๆ ช่วยกันต่อสู้และต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบของพวกอำนาจเผด็จการตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้ ไม่อย่างนั้นพกนี้สันดานเสีย คิดว่าทำอะไรก็ได้เพราะมีอำนาจของมือที่มองไม่เห็นคอยหนุนหลังอยู่ร่ำไป เอ้าประชาชนเตรียมทำสงครามกับพวกมันได้แล้ว

หงส์แดง

[quote=หงส์แดง]หงส์แดง...คุณภิญโญครับ หงส์แดงปรารถนาจะดูคุณปลื้มกับศาลรัฐธรรมนูญครับ

ที่มา เฟซบุ๊ค M.l. Nattakorn Devakula
5 มิถุนายน 2555

"ทักษิณต้องรุกแล้ว คุณไปต่อรองกับบุคคลที่มีแนวคิด​เผด็จการไม่ได้ เขาไม่มีวันต่อรองกับคุณหรอก เพราะเขาเพียงแต่แค่รอจังหวะทุบ​คุณให้แตกอีกรอบ ควรจัดกำลังทุกๆด้านให้พร้อม เพราะรอบนี้เขาพร้อมทำทุกอย่างเ​พื่อรักษาอำนาจไว้ น่าจะนำบัญญัติ 10 ประการ ที่ผมเคยพูดไว้ใน Daily Dose มาพิจารณา ถ้าทักษิณไม่ลุยภายในสัปดาห์และ​ปล่อยให้มีการปิดประชุมสภา ศาลรัฐธรรมนูญจะเผด็จศึกคุณก่อน​ที่จะถึงสมัยประชุมหน้า คุณทักษิณอยู่ในสงครามของนักรบต้องเลิกมีแนวคิด​แบบนักธุรกิจหรือนักต่อรองได้แล้ว ต้องคิดแบบเผด็จการ... อีกฝ่ายเขาแค่เล็งหาจังหวะทางกฎ​หมายและสถานการณ์การเมืองที่จะชิงยุบพรรคเพื่อไทย อำนาจนำไม่มีวันรอให้ พรบ.ปรองดองผ่านและเกิดการแก้รั​ฐธรรมนูญที่แท้จริงหรอก และบรรดา ส.ส.เพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าเขาเต​รียมเงินรอซื้อพวกคุณอยู่ เพราะเขาคิดว่าคุณซื้อได้ หากสภารับอำนาจของศาลในรอบนี้ จะเป็นการเสียงรังวัดอย่างมาก และเป็นการยกธงขาวให้กระบวนการตุลาการวิบัติ ขอบอกอีกครั้งว่าหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทย แผ่นดินจะลุกเป็น... เพราะฉะนั้น ทักษิณต้องสั่งให้สภาหักดิบศาล พธม. ปชป. จะย้ายทหารตอนนี้ก็สายเกินไปแล้​ว ควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้ว"

"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเมิณค่าเเละบทบาทตนเองผิดไปเเล้วจริง​ๆ ทำเกินหน้าที่เเละก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติอย่างให้อภัยมิได้ สงครามรอบนี้ไม่มีจบอย่างรอมชอม​กับกลุ่มคนที่ขัดขวางกระบวนการแก้ใขรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นประ​ชาธิปไตยเเน่นอน"

"ถ้าคุณไม่ยอมถูกถอดถอน วันหนึ่งก็ต้องถูกยุบ องค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒน​าชาติอย่างนี้ต้องเปลี่ยนที่มา ให้สภาเสนอชื่อเเล้วคัดกรอง ให้เชื่อมโยงกับประชาชนบ้าง ณ เวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญ + พรรคปชป. เเละพันธมิตรได้เตือนให้ประเทศไ​ทยเห็นอีกครั้งว่า อักษะเเห่งการปกป้องเผด็จการนั้​นมีหน้าตาเป็นอย่างไร พอกันทีกับการรอมชอมกับคนพวกนี้​ เราต้องปฏิรูปประเทศอย่างเด็ดขา​ดซักที"

"รัฐบาลนี้อุตสาห์มีจิตใจที่อ่​อนน้อมเเละยอมที่จะประนีประนอมกับหลายฝ่าย รวมทั้งเเละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั​บกองทัพเเละอำนาจนำ เเต่ฝ่ายตรงข้ามกับไม่เห็นค่า..​.กลับทำตัวกลับกลอก เเล้วส่งบรรดาผู้ที่บังอาจ เรียกตั้งเองว่าเป็นผู้พิพากษา มาสั่งโน่นสั่งนี่กับผู้เเทนประ​ชาชน ซึ่งส.ส.ทุกคนล้วนเเต่มีสิทธิเเ​ละหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเเละหลัก​การความเป็นประชาธิปไตยที่จะเเก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้ากว่าฉบับปัจจุบันที่มาจากคมช."

"ถ้ายึดตามหลักการปกติเเล้ว สภามีสิทธิเเม้กระทั่งที่จะสถาป​นารัฐธรรมนูญใหม่เลยด้วยซ้ำ เเต่นี่เขาอุตสาห์เดินตามกติกาเ​เถมเพื่อความ 'ปรองดอง' ไม่เเตะหมวดกษัตริย์เเม้เเต่น้อ​ย..ก็ยังไม่พอ..ดันมากล่าวหากัน​ว่า นี่เป็นการเเก้รัฐธรรมนูญที่มุ่​งที่จะเปลี่ยนเเปลงการปกครอง...​มันเริ่มจะมากเกินไปเเล้ว ผมทนมาเยอะกับความไร้หลักการของ​คนดี เเต่ไม่มีวันหรอกที่ผมจะปล่อยให้รุ่นลูกรุ่นหลานผม อยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมทางการเมื​องที่เป็นเผด็จการ..เผด็จการซ่อ​นรูปที่ปรากฏชัดผ่านอักษะปชป.+ศ​าลรัฐธรรมนูญ+พันธมิตร..."

"เเค่ยื่นก็ผิดเเล้ว เอาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 สส.กำลังใช้อำนาจหน้าที่ในการเเ​ก้ไขรัฐธรรมนูญ เเต่ผู้ยื่นกลับอ้างมาตรา 68 ซึ่งในวรรค 1 ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นการใ​ช้สิทธิเสรีภาพเเบบที่มีเจตจำนง​ค์ที่จะล้มล้างการปกครอง ยื่นก็อ้างผิดมาตรา ผู้รับก็รับด้วยการอ้างเหตุผลที่ผิดหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไ​ว้เองในวรรค 2 เเถมทั้งผู้ยื่นเเละผู้รับไม่เข้าใจถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขอ​งประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้เเทนรา​ษฎรขั้นที่ 2 รองลงมาจากการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งถ้าเอาจริงๆ ทุกมาตราก็เเตะได้หากเป็นตามเจต​นารมณ์ของประชาชนซึ่งคือองค์รัฏ​ฐาธิปัตย์ในปัจจุบัน เเล้วยังไม่พอตอนนี้มาขู่อีกว่า​หากไม่ทำตามคำสั่งอาจถึงขั้นยุบ​พรรค ทำไมไม่ยุบไปเลยละครับจะได้รู้ว่าเเผ่นดินลุกเป็นไฟมันเป็นอย่า​งไร เสียดายที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรร​มนูญดันยังไม่รู้เลยว่าองค์กรตน​เองได้เคยออกระเบียบไว้ที่ระบุว่าหากศาลรับคำร้องเองโดยที่ไม่ไ​ด้ผ่านอัยการสูงสุดศาลจะต้องมีคำนิจฉัยในขั้นต้นภายใน 3 วัน เเต่ผมก็ไม่เเปลกใจหรอกครับเพรา​ะรอบนี้ผู้พิพากษาได้เเสดงตนเอง​ชัดเจนว่าต้องการเเถ เเต่เถียงยังไงก็เถียงไม่ขึ้นหร​อกครับ เป็นมติของสังคมวิชาการกฏหมายไป​เเล้วว่าคราวนี้ศาลได้ลุเเก่อำน​าจอย่างไม่มีข้อสงสัย รอเขาปิดประชุมสภาเเล้วค่อยยุบพ​รรคเพื่อไทยจะดีกว่าครับ งามกว่าเเล้วเราจะได้มีเวลาเตรี​ยมมวลชนระดับเดียวกับอียิปต์หรื​อลิเบีย ไม่เชื่อรอดู ครับด้วยความเคารพ ม.ล. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล "

"P.S. ช่องไหนกล้าเชิญผมไปออกเเล้วเอา​ตุลาการมา 1 คน ผมจะเถียงให้ตกโต๊ะไปเลยรอบนี้ก​ารโต้วาทีเชิงวินิจฉัยมันจบเเล้​ว ศาลผิดเเละศาลเเพ้ กรุณาถอยก่อนประเทศจะพังเเล้วคร​าวนี้พังจริงอย่างกู้ไม่กลับมาเ​หมือนเดิม"[/quote]
ผมชอบจริงๆครับหม่อมปลื้ม ตรงไปตรงมาที่สุด

ลายไทย wrote:หงส์แดง

[quote=ลายไทย][quote=หงส์แดง]หงส์แดง...คุณภิญโญครับ หงส์แดงปรารถนาจะดูคุณปลื้มกับศาลรัฐธรรมนูญครับ

ที่มา เฟซบุ๊ค M.l. Nattakorn Devakula
5 มิถุนายน 2555

"ทักษิณต้องรุกแล้ว คุณไปต่อรองกับบุคคลที่มีแนวคิด​เผด็จการไม่ได้ เขาไม่มีวันต่อรองกับคุณหรอก เพราะเขาเพียงแต่แค่รอจังหวะทุบ​คุณให้แตกอีกรอบ ควรจัดกำลังทุกๆด้านให้พร้อม เพราะรอบนี้เขาพร้อมทำทุกอย่างเ​พื่อรักษาอำนาจไว้ น่าจะนำบัญญัติ 10 ประการ ที่ผมเคยพูดไว้ใน Daily Dose มาพิจารณา ถ้าทักษิณไม่ลุยภายในสัปดาห์และ​ปล่อยให้มีการปิดประชุมสภา ศาลรัฐธรรมนูญจะเผด็จศึกคุณก่อน​ที่จะถึงสมัยประชุมหน้า คุณทักษิณอยู่ในสงครามของนักรบต้องเลิกมีแนวคิด​แบบนักธุรกิจหรือนักต่อรองได้แล้ว ต้องคิดแบบเผด็จการ... อีกฝ่ายเขาแค่เล็งหาจังหวะทางกฎ​หมายและสถานการณ์การเมืองที่จะชิงยุบพรรคเพื่อไทย อำนาจนำไม่มีวันรอให้ พรบ.ปรองดองผ่านและเกิดการแก้รั​ฐธรรมนูญที่แท้จริงหรอก และบรรดา ส.ส.เพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าเขาเต​รียมเงินรอซื้อพวกคุณอยู่ เพราะเขาคิดว่าคุณซื้อได้ หากสภารับอำนาจของศาลในรอบนี้ จะเป็นการเสียงรังวัดอย่างมาก และเป็นการยกธงขาวให้กระบวนการตุลาการวิบัติ ขอบอกอีกครั้งว่าหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทย แผ่นดินจะลุกเป็น... เพราะฉะนั้น ทักษิณต้องสั่งให้สภาหักดิบศาล พธม. ปชป. จะย้ายทหารตอนนี้ก็สายเกินไปแล้​ว ควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้ว"

"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเมิณค่าเเละบทบาทตนเองผิดไปเเล้วจริง​ๆ ทำเกินหน้าที่เเละก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติอย่างให้อภัยมิได้ สงครามรอบนี้ไม่มีจบอย่างรอมชอม​กับกลุ่มคนที่ขัดขวางกระบวนการแก้ใขรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นประ​ชาธิปไตยเเน่นอน"

"ถ้าคุณไม่ยอมถูกถอดถอน วันหนึ่งก็ต้องถูกยุบ องค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒน​าชาติอย่างนี้ต้องเปลี่ยนที่มา ให้สภาเสนอชื่อเเล้วคัดกรอง ให้เชื่อมโยงกับประชาชนบ้าง ณ เวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญ + พรรคปชป. เเละพันธมิตรได้เตือนให้ประเทศไ​ทยเห็นอีกครั้งว่า อักษะเเห่งการปกป้องเผด็จการนั้​นมีหน้าตาเป็นอย่างไร พอกันทีกับการรอมชอมกับคนพวกนี้​ เราต้องปฏิรูปประเทศอย่างเด็ดขา​ดซักที"

"รัฐบาลนี้อุตสาห์มีจิตใจที่อ่​อนน้อมเเละยอมที่จะประนีประนอมกับหลายฝ่าย รวมทั้งเเละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั​บกองทัพเเละอำนาจนำ เเต่ฝ่ายตรงข้ามกับไม่เห็นค่า..​.กลับทำตัวกลับกลอก เเล้วส่งบรรดาผู้ที่บังอาจ เรียกตั้งเองว่าเป็นผู้พิพากษา มาสั่งโน่นสั่งนี่กับผู้เเทนประ​ชาชน ซึ่งส.ส.ทุกคนล้วนเเต่มีสิทธิเเ​ละหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเเละหลัก​การความเป็นประชาธิปไตยที่จะเเก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้ากว่าฉบับปัจจุบันที่มาจากคมช."

"ถ้ายึดตามหลักการปกติเเล้ว สภามีสิทธิเเม้กระทั่งที่จะสถาป​นารัฐธรรมนูญใหม่เลยด้วยซ้ำ เเต่นี่เขาอุตสาห์เดินตามกติกาเ​เถมเพื่อความ 'ปรองดอง' ไม่เเตะหมวดกษัตริย์เเม้เเต่น้อ​ย..ก็ยังไม่พอ..ดันมากล่าวหากัน​ว่า นี่เป็นการเเก้รัฐธรรมนูญที่มุ่​งที่จะเปลี่ยนเเปลงการปกครอง...​มันเริ่มจะมากเกินไปเเล้ว ผมทนมาเยอะกับความไร้หลักการของ​คนดี เเต่ไม่มีวันหรอกที่ผมจะปล่อยให้รุ่นลูกรุ่นหลานผม อยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมทางการเมื​องที่เป็นเผด็จการ..เผด็จการซ่อ​นรูปที่ปรากฏชัดผ่านอักษะปชป.+ศ​าลรัฐธรรมนูญ+พันธมิตร..."

"เเค่ยื่นก็ผิดเเล้ว เอาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 สส.กำลังใช้อำนาจหน้าที่ในการเเ​ก้ไขรัฐธรรมนูญ เเต่ผู้ยื่นกลับอ้างมาตรา 68 ซึ่งในวรรค 1 ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นการใ​ช้สิทธิเสรีภาพเเบบที่มีเจตจำนง​ค์ที่จะล้มล้างการปกครอง ยื่นก็อ้างผิดมาตรา ผู้รับก็รับด้วยการอ้างเหตุผลที่ผิดหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไ​ว้เองในวรรค 2 เเถมทั้งผู้ยื่นเเละผู้รับไม่เข้าใจถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขอ​งประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้เเทนรา​ษฎรขั้นที่ 2 รองลงมาจากการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งถ้าเอาจริงๆ ทุกมาตราก็เเตะได้หากเป็นตามเจต​นารมณ์ของประชาชนซึ่งคือองค์รัฏ​ฐาธิปัตย์ในปัจจุบัน เเล้วยังไม่พอตอนนี้มาขู่อีกว่า​หากไม่ทำตามคำสั่งอาจถึงขั้นยุบ​พรรค ทำไมไม่ยุบไปเลยละครับจะได้รู้ว่าเเผ่นดินลุกเป็นไฟมันเป็นอย่า​งไร เสียดายที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรร​มนูญดันยังไม่รู้เลยว่าองค์กรตน​เองได้เคยออกระเบียบไว้ที่ระบุว่าหากศาลรับคำร้องเองโดยที่ไม่ไ​ด้ผ่านอัยการสูงสุดศาลจะต้องมีคำนิจฉัยในขั้นต้นภายใน 3 วัน เเต่ผมก็ไม่เเปลกใจหรอกครับเพรา​ะรอบนี้ผู้พิพากษาได้เเสดงตนเอง​ชัดเจนว่าต้องการเเถ เเต่เถียงยังไงก็เถียงไม่ขึ้นหร​อกครับ เป็นมติของสังคมวิชาการกฏหมายไป​เเล้วว่าคราวนี้ศาลได้ลุเเก่อำน​าจอย่างไม่มีข้อสงสัย รอเขาปิดประชุมสภาเเล้วค่อยยุบพ​รรคเพื่อไทยจะดีกว่าครับ งามกว่าเเล้วเราจะได้มีเวลาเตรี​ยมมวลชนระดับเดียวกับอียิปต์หรื​อลิเบีย ไม่เชื่อรอดู ครับด้วยความเคารพ ม.ล. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล "

"P.S. ช่องไหนกล้าเชิญผมไปออกเเล้วเอา​ตุลาการมา 1 คน ผมจะเถียงให้ตกโต๊ะไปเลยรอบนี้ก​ารโต้วาทีเชิงวินิจฉัยมันจบเเล้​ว ศาลผิดเเละศาลเเพ้ กรุณาถอยก่อนประเทศจะพังเเล้วคร​าวนี้พังจริงอย่างกู้ไม่กลับมาเ​หมือนเดิม"[/quote]
ผมชอบจริงๆครับหม่อมปลื้ม ตรงไปตรงมาที่สุด[/quote]

อัดอั้นมากแน่ๆ ถึงขนาดใช้คำว่า " เราจะได้มีเวลาเตรียมมวลชน " จะออกหน้า สร้างอีกมิติของการเรียกร้องหรือปล่าว ......ศาล 8 คน ปะทะทางความคิด กับประชาชน ครึ่งค่อนประเทศ หลากหลายหมู่เหล่า ตั้งแต่ยาจก ยันลูกผู้ดีมีตระกูล .....ด้านหนาขนาดไหน คงต้องปริต้องร้าวบ้างละ..... ดี....แต่มีตำหนิ โยนทิ้งดีไหม หรือจะทนใช้ ทั้งที่มีแต่รอยแตกรอยร้าว มันจนตรอกขนาดนั้นหรือสังคมไทย ....รอดูว่า
ศาลจะดัน หรือประชาชนจดัน เข้าสู่มุมอับ ......ถ้าเรียกร้องให้เสียสละ จะให้ประชาชน นับ ล้านคน
ต้องเสียสละ หรือ จะให้ 8 คนเสียสละ สังคมไทยคงได้เห็น เร็วๆนี่แหละ แถไปได้ไม่นานหรอก ที่สุด
สังคมต้องเลือก ระหว่างถูกต้อง กับจงใจแถเพื่อผลประโยชน์พวกพ้อง เพราะประชาชนหลายฝ่ายเขา
ลงความเห็นแล้ว ว่า ไม่ได้ทำเพื่อประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย เพราะชัดจนแล้วว่า แถ เพื่อรับใช้
เผด็จการช่อนรูป

ผมมีข้อสังเกต

ผมมีข้อสังเกต ความเห็นอ.วรเจตน์ดังนี้
1. กรณีรัฐธรรมนูญ ต่อให้มีการยื่นเรื่องจากอัยการสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจจริง แต่ไม่ให้วิธีใช้อำนาจนั้น ทั้งอ.วรเจตน์และอ.ปิยบุตร โจมตีศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ด้วย เป็นเหตุผลอันดับสอง ถ้าถือเอาตามอ.วรเจตน์หรืออ.ปิยบุตร ผมเกรงว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะกลายเป็นเจว็ดไป เพราะพรรคเสียงข้างมาก เอะอะอะไรก็สามารถแก้รัฐธรรมนูญเอาได้ แล้วค่อยไปออกกฏหมายในสภาอีกที ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยตามนั้น

2. ในกรณีมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ใครจะเป็นคนยืนยันว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจริงๆ ไม่ได้เป็นเผด็จการเสียงข้างมาก รูปแบบของรัฐมันไม่ได้รับประกันว่า จะไม่มีรัฐบาลเผด็จการเกิดขึ้น

กรณีตัวอย่างที่ชัดเจน ก็คือ ครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญอเมริกา กับรัฐธรรมนูญอาเจนตินา เหมือนกันเดะๆ ยกเว้นอยู่ข้อเดียวคืออาเจนตินาบัญญัติให้มีศาสนาประจำชาติ นอกนั้นเหมือนกันหมด เพราะอาเจนตินาใช้วิธีลอกทำสำเนาไป ปรากฏว่า อเมริกาเป็นประชาธิปไตย แต่อาเจนตินากลายเป็นระบอบประชานิยมคั่นด้วยรัฐบาลทหารสลับกันไป รัฐก็มีรูปแบบเดียวกันแท้ๆ

3. อัยการสูงสุดควรออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ให้ชัดแจ้งไปว่า คิดอ่านอย่างไรและจะทำอะไรอย่างไร เพราะถ้าคิดว่าผู้ยื่นเรื่องหัวหมอ ตรรก "และ" นั้นไม่ได้กินความถึง ลำดับก่อนหลัง นั่นหมายถึงว่า สามารถยื่นเรื่องได้ทั้งสองทาง แต่ต้องยื่นเรื่องที่อัยการก่อน
ในกรณีนี้ มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า ผู้ยื่นคำร้องได้ทำการยื่นไปที่อัยการสูงสุดแล้ว แต่ไม่มีการตอบกลับ ผู้ยื่นคำร้องจึงไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญอีก ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้อัยการสูงสุดลอยตัวไม่ยุ่งเกี่ยวเอาตัวรอดไปคนเดียว

ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย เพราะผมกำลังจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอลำดับเรื่องก่อน

เวปนี้มีแต่ผู้รอบรู้ทั้งนั้น

เวปนี้มีแต่ผู้รอบรู้ทั้งนั้น โพสวิจารณ์กันอย่างมันหยดสุดขอบโลก แต่ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น แสดงความคิดเห็นรู้มากอย่างเดียว เคยไปถามนายสมศักดิ์ ประธานรัฐสภาบ้างไหมว่าจะทำอย่างไร เมื่อเจอกรณีนี้ เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว ตามกฎหมายนายสมศักดิ์จะต้องรับผิดชอบเป็นลำดับแรก ตามติดด้วยสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมกันโหวตผ่านรัฐธรรมนูญวาระ 3 ผมกล้าท้าได้เลยหากเกิดอะไรขึ้น นายสมศักดิ์ ซวยก่อนเพื่อ หากพวกคุณเป็นนายสมศักดิ์ พวกคุณจะกล้าให้มีการลงมติผ่านรัฐธรรมนูญวาระ 3 ไหมครับ หัดไปถามคนที่เขาเดือดร้อน ( สมศักดิ์ ) ดูก่อนว่าเขาจะทำอย่างไรครับ

คน

[quote=คน]เวปนี้มีแต่ผู้รอบรู้ทั้งนั้น โพสวิจารณ์กันอย่างมันหยดสุดขอบโลก แต่ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น แสดงความคิดเห็นรู้มากอย่างเดียว เคยไปถามนายสมศักดิ์ ประธานรัฐสภาบ้างไหมว่าจะทำอย่างไร เมื่อเจอกรณีนี้ เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว ตามกฎหมายนายสมศักดิ์จะต้องรับผิดชอบเป็นลำดับแรก ตามติดด้วยสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมกันโหวตผ่านรัฐธรรมนูญวาระ 3 ผมกล้าท้าได้เลยหากเกิดอะไรขึ้น นายสมศักดิ์ ซวยก่อนเพื่อ หากพวกคุณเป็นนายสมศักดิ์ พวกคุณจะกล้าให้มีการลงมติผ่านรัฐธรรมนูญวาระ 3 ไหมครับ หัดไปถามคนที่เขาเดือดร้อน ( สมศักดิ์ ) ดูก่อนว่าเขาจะทำอย่างไรครับ[/quote]

ล่าสุด คณะตลก แถ ลง แล้ว สรุปแบบสั้นๆเลย ว่า...... ไม่ได้สั่งสภา แค่รับเรื่อง และยังไม่วินิจฉัย

จริงๆแล้ว การใช้สิทธิทางศาล

จริงๆแล้ว การใช้สิทธิทางศาล เพื่อระงับยับยั้งหรือขัดขวางการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาสิ จึงเป็นใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

เพราะการใช้อำนาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติ ถือเป็นหัวใจสูงสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากมีการกล่าวหาว่าการใช้อำนาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ เพื่อระงับยับยั้งหรือขัดขวางการใช้อำนาจนิติบัญญัติ ก็คือการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ว่าไปแล้ว เมื่อศาลวินิจฉัยเปิดช่องให้ฟ้องอัยการ แล้วไปฟ้องศาลโดยตรงได้ พวกเรา น่าจะไปใช้สิทธินี้ ฟ้องว่าผู้ยื่นคำร้อง นั่นแหล่ะที่กระทำผิดตามมาตรา เอง (แต่ต้องยื่นหลังตุลาการชุดนี้ถูกถอดถอนก่อนนะ)

รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์...และเป็นอาจารณ์สอนวิชากฏหมายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ท่านเป็นนักกฏหมายที่ผ่านการรับรองถูกต้อง...ตามกฏระเบียบของประเทศไทย..และท่านก็ชี้ฐานความผิดของตุลาการ 2 ฐาน อย่าว่าแต่นักกฏหมายเลย...ชาวบ้านธรรมดาอ่านรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ใช้ความรู้สึกธรรมดาก็เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญให้ยืนผ่านอัยการสูงสุด...

ฐานความผิดที่ 1. ทุจริตต่อหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ฐานความผิดที่ 2. ทุจริตด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ความคิดส่วนตัวของผม

ความคิดส่วนตัวของผม ลุ้นอยากจะให้สภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ใจแทบขาด เพราะเป็นเรื่องที่สนุกมาก เพราะผมอยากรู้ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แต่ผมเดาได้แล้วแหละว่าฝ่ายใดแพ้แน่นอน ผมเห็นว่าถึงจะมีมวลชนหนุนมากก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับ เพราะข้อเท็จจริงว่ากันด้วยข้อกฎหมาย มิใช่ใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักในการตัดสิน

sunny wrote:รศ.วรเจตน์

[quote=sunny]รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์...และเป็นอาจารณ์สอนวิชากฏหมายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ท่านเป็นนักกฏหมายที่ผ่านการรับรองถูกต้อง...ตามกฏระเบียบของประเทศไทย..และท่านก็ชี้ฐานความผิดของตุลาการ 2 ฐาน อย่าว่าแต่นักกฏหมายเลย...ชาวบ้านธรรมดาอ่านรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ใช้ความรู้สึกธรรมดาก็เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญให้ยืนผ่านอัยการสูงสุด...

ฐานความผิดที่ 1. ทุจริตต่อหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ฐานความผิดที่ 2. ทุจริตด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย[/quote]

อ้อ งั้นหรอหนู ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านเป็นผู้พิพากษามาก่อนนะจ๊ะตุลาการเหล่านี้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งนั้น เก่งกว่าวรเจตน์เยอะ โลกใบนี้กว้างกว่าที่คิดนะ วรเจตน์เป็นแค่ครูสอนเด็ก แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาผ่านประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายโดยตรงทั้งนั้นแหละ

-ไอ้พวกอำมาตย์เหลืองมันก็ชอบเ

-ไอ้พวกอำมาตย์เหลืองมันก็ชอบเอาพวกโง่ๆมาให้อ.วรเจตน์ด่าเล่นนะ เดียวมันก็หลุดออกมาว่าไฮฮิตเลอร์หรอกครับหรือไม่ก็อำมาตย์เหลืองจงเจริญ คงจะเหมือนกับที่คมชัดลึกทางช่อง9เขาเอานักฎหมายอิสระชื่อวีระพัตน์มานั้งโต้กันกับสว.กรุงเทพชื่อรสนาเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูณนั้นล่ะครับสว.กรุงเทพรสนาเจอเด็กสอนเขาไปนั้งน่าเครียดกัดฟันตลอดคงแค้นหนักที่โดนเด็กสอน คนกรุงเทพมันโง่ขนาดหนักถึงขนาดเลือกสว.เหลืองอำมาตย์เข้าสภายิ่งมาเจอเด็กสอนมวยออกTVไม่รู้ว่ามันจะเอาน่าไปไว้ที่ไหน คำรนก็คงจะเหมือนกันเจออ.วรเจตน์เขาไป ขนาดเอาพวกเหลืองขี้มาลุ่มอ.วรจเจตน์ตอนออกรายการตอบโจทย์ก้ยังโดนอ.วรเจตน์สอนมวยมาแล้วนี้มาออกกันแบบเดียวๆศพไม่สวยอีกตามเคยพวกอำมาตย์เหลือง

ครับ เท่าที่ฟัง

ครับ เท่าที่ฟัง เรื่องนี้(บังเอิญมันยังไม่จบหรือสะเด็ดน้ำ ผมจึงยังไม่สรุป) แต่เท่าที่ฟังแล้วอ.วรเจตน์ เข้าประเด็นชัดเจนมาก แม่นเป๊ะ? เพราะคือหน้างานในวิชาการที่ตัวเองถนัด และชี้ประเด็นได้ชัดมากแล้ว คงไม่ขยายผลหรือเพิ่มเติมตรงจุดนั้น?อ.วรเจตน์ชัดเจนแล้ว

แต่คุณคำนูณ(ครั้งนี้ระมัดระวังมากขึ้นในท่าทีไม่ออกข้างใดข้างหนึ่งชัดมากกว่าแต่ก่อนที่ยังไงก็สาวกพธม.) แต่คราวนี้ ท่านนิ่งกว่าปานเทพมาก? ระมัดระวังในการออกแอ็คชั่นและกำหนดท่าทีจุดยืนและการให้ความเห็น ผมจึงฝากถึงปานเทพด้วย? ด้วยความห่วงใย โดยส่วนตัวผมยอมรับเขาน่ะ?ปานเทพในหลายๆเรื่องเขาจะมีประโยชนืกับบ้านเมืองในหลายๆเรื่องได้ ถ้าเขาไม่อยู่ในมุมตัวเองมากเกินไป? มันจะคุยอะไรได้กว้างกว่านี้ ไม่เต๋าถ่วงแบบนี้? น่ะคุณปานเทพน่ะ? ผมฝากไปถึงแล้วกัน ว่างถ้ามีเวลารับคำท้าผมไหม? เชิญทุกคนในพธม. และปชป.จะได้คุยที่เดียวพร้อมกันมาดีเบตแลกหมัดทางความคิดกัน???

แ่ต่เท่าที่วรเจตน์ปะทะคร่าวๆกับคุณคำนูณ ตัวแทนพธม. ก็พอมองออกว่าใครมวยวัดมวยอาชีพ เพราะวรเจต์เขามวยอาชีพอยู่แล้ว? ชัดเจน มีสังกัดมีที่มาที่ไปออกหมัดชัดเจน? แต่ท่านคำนูณ ครั้งนี้ด้วยความเคารพ ท่านรู้ว่ามาแบบมีธง? จึงมีสัมภาระมากไปหน่อย จึงอาศัยต่อยตามน้ำ ตามความรู้สึก แม้ตรงนี้ละเลยไม่ได้? เพราะทฤษฎีกับปฎิบัติในเงื่อนไขศรีธนญชัย แบบไทยๆมันเป๊ะๆไม่ได้โดยหลักการผมเข้าใจสิ่งท้วงติงมีจริงบนความน่าจะเป็นแบบไทยๆ

ดังนั้นเนื้อหาที่ท่านคำนูณพยายามนำเสนอจริงๆมันมีประเด็นจริงๆ ตามนั้นเพราะลักษณะไทยเป็นแบบนั้น แต่เงื่อนไข คือแล้วเราจะเอาอะไรล่ะ? วิธีการแบบนี้(สสร.)เป็นกระบวนการทีมีการยอมรับสูงสุด และเคยได้รับการยอมรับผ่านกระบวนการที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนภูมิใจและยอมรับมากที่สุดเพราะกระบวนการและการได้มา

แม้ทุกเรื่องไม่มีกระบวนการแบบไหนสมบูรณ์สุด แต่ ถ้าไม่เอาอะไรเลย? แล้วเราจะไปทางไหน? กระบวนการผ่านสสร. คือกระบวนการที่ ทุกคนถามหา?พูดถึง? แม้เงื่อนไขใหม่คือม.68 จะเป็นตัวที่จะมีการเทียบเคียงอ้างอิงเพิ่มจากกระบวนการสสร.ปี39 แต่เนื้อหาสาระของม.68 ก็ไม่ได้เนื้อหาอะไรกระทบเงื่อนไขสสร3ที่กำลังจะมีแบบที่ศาลมั่วมา(วรเจตน์ชีไว้ชัดแล้ว)

เพราะความรู้สึกส่วนใหญ่ที่คำนูณตั้งขอสงสัยมันเป็นแค่ความรู้สึกจากการระแวงลักษณะแบบไทยๆ(ศรีธนญชัย) แม้ตัวกระบวนการจะเป็นที่ยอมรับสุด? และไม่มีวิธีการไหนกระบวนการไหนดีกว่านี้อีกแล้วในขณธนี้? และถ้าไม่เอาแบบนี้ ก็คือกลับไปที่กับดักที่โครงสร้างอำมาตย์วางยาทางอำนาจไว้ในร.50 มหาศาลมากมายหลายชั้นมาก

ถ้าเราไม่ทำจุดนี้ เท่ากับพันธนาการหลายเรื่อง ที่จะโยงเรื่องนี้ เช่นรบ.ไหน?มาแบบไหน?ตอนนี้ เจอกับดักแบบนี้ผมต่อให้เทวดารบ.เทวดา? ก็ไปไม่เป็นไปไม่รอดครับกับกับดักแบบนี้ ครับ สังเกตุขั่วไหนมาก็เละ? ทั้งปชป.เพื่อไทย? เพราะโครงสร้างอำนาจแบบนี้ และตอบคำถามไร้เดียงสาของปชป.ที่เป็นตัวเล่นสำคัญๆ และจุดที่ปชป.เล่นมาตลอดว่าทำไม่ไม่ไปทำเรื่องอื่นๆ เช่นปากท้องก่อนเรื่องนี้ แต่เงื่อนไขเพราะ เรื่องนี้คือยูเนี่ยนหรือต้นน้ำของทุกๆเรื่องครับ???

ทุกๆเรื่องทุกๆมิติ เช่นปากท้อง มีทีมาจากต้นน้ำเรื่องนี้คือกับดักที่วางไว้หลายชั้นแบบนี้ คืออำนาจบริหาร เป็นง่อย อำนาจอื่นๆ ทำอะไรไม่ได้ ศาลเป็นทั้งผู้กำกับผู้เล่น ชงเองตบเองหมดมั่วทุกสนามแบบนี้ รบ. พร้อมที่จะโดนสอยทุกเมื่อ?จากโครงสร้างอำนาจที่เหนือปชต.อีกที???จนมิติ ความต่อเนื่องวิสัยทัศน์ พลวัฒน์ ไปข้างหน้าไม่มีมันจะหมุนแล้วก้วนๆๆๆอยู่แบบนี้? อย่าไปพูดถึง ใครมาต้องรีบโกยรีบไป? เพราะไม่รู้ว่าจะโดยสอยเมื่อไหร่? ภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบนี้?มันโยงทุกเรื่องครับนู๋ พรรคประชาวิบัติ ที่ชอบ เอาประเด็นปากท้องมาก่อนแก้รัฐธรรมนูญหรือเรื่องนี้ไหม? ก็นี่ไงครับมันเป็นกับดัก ถ้าไม่ถอดสลักนี้ก่อนอย่าฝันกลางวันเรื่องอื่นๆเลย???

นั้นคือทำไมผมให้ความสำคัญเรืืองนี้กว่าเรื่องอื่นๆ เพราะทางหนีไฟนี้ ถ้ายิ่งเอาไว้นาน ยิ่งแช่ไว้นาน อย่างน้อยๆทุกองคาพยพ จนถููกอำมาตย์กลืนไปเรื่อยๆๆๆพัฒนาการไหลย้อนกลับไปหาเรือสำเภากางใบมากขึ้นๆๆๆฝังรากมากขึ้นๆๆๆ ที่สำคัญวิกฤติไฟไหม้ ถ้ายิ่งเอาไว้นานยิ่งเสียหายบานปลายครับ?เช่นจากแค่สำลักควันก็มการตายเสียหายบานปลายแบบที่เห็นและที่เป็นเพราะความรั้น ว่าไม่มีวันติดกระดุมผิด นั้นล่ะ???

ทางหนีไฟตรงนี้จึงต้องเป็นทางออกที่สำคัญมากสำหรับผม? และเชื่อว่าคนที่วางยาอำนาจไว้เขาก็คงก้นร้อนเพราะลงทุนระดับนั้น? กว่าจะได้มาขนาดนั้น? คุณคำนูณครับผมเข้าใจเนื้อหาในการตั้งบนความรู้สึก แบบนั้นแม้มันน่าจะเป็นจริง แต่คุณมีข้อเสนอในกระบวนการไหนที่เป็นที่ยอมรับกว่ากระบวนการทางสสร3ไหม?ที่สำคัญคุณติดกับดักทางความคิดที่เขาวางยาไว้แบบดักดานถาวรโงหัวไม่ขึ้นแล้วครับ ผมฟันธงตัวตนคุรเป็นแบบนั้นยังอีกนานกว่าจะหลุดพ้นออกมาจากพันธนาการทางความคิดแบบนั้น???

ถ้ายัง?(ไม่หลุดพ้นจากับดักแบบนั้น) กรุณาอย่าเอาความรู้สึกไปไฮแจ๊คบันไดหนีไฟแบบที่ พธม.ทำการปิดสนามบินเอาขี้เหลืองอ๋อยเต็มสนามบินไฮแจ๊คบันไดหนีไฟใน แบบบาทหนึ่งใครก็ห้ามแตะ ในหน้าที่ท้าวสุวรรณ ณ.กะทะตุ๋นกบอำมาตยืหรือแมตทริกซ์สยามซู ในบทบาททหารราบในกรงลิงกักขังหน่วงเหนียวไฮแจ็คทางหนีไฟไว้แบบนี้เลย? เพราะบทบาทแบบนี้มันตัวซวยไม่ใช่ตัวช่วยภาคปชช.หรือหรือแนวทางพัฒนาปชต.ไปข้างหน้า? ไม่ใช่ทิศทางไหลย้อนกลับแบบพธม.ครับ???

00000000000000000

[quote=00000000000000000]-ไอ้พวกอำมาตย์เหลืองมันก็ชอบเอาพวกโง่ๆมาให้อ.วรเจตน์ด่าเล่นนะ เดียวมันก็หลุดออกมาว่าไฮฮิตเลอร์หรอกครับหรือไม่ก็อำมาตย์เหลืองจงเจริญ คงจะเหมือนกับที่คมชัดลึกทางช่อง9เขาเอานักฎหมายอิสระชื่อวีระพัตน์มานั้งโต้กันกับสว.กรุงเทพชื่อรสนาเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูณนั้นล่ะครับสว.กรุงเทพรสนาเจอเด็กสอนเขาไปนั้งน่าเครียดกัดฟันตลอดคงแค้นหนักที่โดนเด็กสอน คนกรุงเทพมันโง่ขนาดหนักถึงขนาดเลือกสว.เหลืองอำมาตย์เข้าสภายิ่งมาเจอเด็กสอนมวยออกTVไม่รู้ว่ามันจะเอาน่าไปไว้ที่ไหน คำรนก็คงจะเหมือนกันเจออ.วรเจตน์เขาไป ขนาดเอาพวกเหลืองขี้มาลุ่มอ.วรจเจตน์ตอนออกรายการตอบโจทย์ก้ยังโดนอ.วรเจตน์สอนมวยมาแล้วนี้มาออกกันแบบเดียวๆศพไม่สวยอีกตามเคยพวกอำมาตย์เหลือง[/quote]งั้นเอานายกก่ะผู้นำฝ่ายค้านมาเจอกันหน่อย ท่าทางน่าจะหนุกดี เอาตัวเป้งๆมาถกกันออกทีวีให้รู้แล้วรู้รอดไป

คน wrote:sunny

[quote=คน][quote=sunny]รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์...และเป็นอาจารณ์สอนวิชากฏหมายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ท่านเป็นนักกฏหมายที่ผ่านการรับรองถูกต้อง...ตามกฏระเบียบของประเทศไทย..และท่านก็ชี้ฐานความผิดของตุลาการ 2 ฐาน อย่าว่าแต่นักกฏหมายเลย...ชาวบ้านธรรมดาอ่านรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ใช้ความรู้สึกธรรมดาก็เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญให้ยืนผ่านอัยการสูงสุด...

ฐานความผิดที่ 1. ทุจริตต่อหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ฐานความผิดที่ 2. ทุจริตด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย[/quote]

อ้อ งั้นหรอหนู ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านเป็นผู้พิพากษามาก่อนนะจ๊ะตุลาการเหล่านี้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งนั้น เก่งกว่าวรเจตน์เยอะ โลกใบนี้กว้างกว่าที่คิดนะ วรเจตน์เป็นแค่ครูสอนเด็ก แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาผ่านประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายโดยตรงทั้งนั้นแหละ[/quote]

ถ้าเป็นไปโดยสุจริตจริงๆ ข้อความสั้นๆใน ม.68 จะไม่มีทางพลาด และประสพการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูง แต่ถ้าไม่รอบคอบ มักง่ายในการตีความ แถไปข้างๆคู พอถูกรุกหนักเข้า ก็แถให้ไปอ่านฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ไปนุ้นเลย ค่อนข้างแปลกใจมาก รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย บอกให้ไปอ่านฉบับแปลเป็นอังกฤษ Thair pai luaey puaey jhone sirkang dang thuaek ตลก

ผู้ที่เดือดร้อน จาก

ผู้ที่เดือดร้อน จาก รัฐธรรมนูญปี 50 คือ 1 ทักษิณ 2 พรรคไทยรักไทย 3 พรรคพลังประชาชน 4 พรรคชาติไทย 4 แดงสยาม 5 กลุ่มต้องการเปลี่ยนสถาบัน แต่ประชาชน ไม่ได้เดือดร้อนเลย ทำไมต้องอ้างประชาชน อ้างเสียงส่วนใหญ่ ด้วย ผมว่านักการเมืองไม่ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ คุณเป็นผู้ใช้อำนาจ จากการร่างรัฐธรรมนูญ ครับ อ วรเจตต์ จะอ้างข้อก ฏหมายไปทำไม ในเมื่อรู้เจตนาคนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ มันไม่ใช่การแก้เพื่อคนส่วนใหญ่แต่อย่างไร แต่ทำเพื่อคนเพียงคนเดียว

คน wrote:วรเจตน์

[quote=คน]วรเจตน์ มันไม่ได้มีหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันจะพูดอย่างไรก็ได้เพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อัยการสูงสุดมีหน้าที่แค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นคำร้องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลไม่มีสิทธิ์รับคำร้องนั้นเลยหรือไร ต้องไปผ่านอัยการสูงสุดก่อนหรือครับ สมมุติว่าอัยการสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แล้วจะเกิดอะไรขึ้น[/quote]

ไอ้คนนี่ก็บ้าตลอด โง่เป็นควายเสือกเอาความคิดเห็นควายๆ มาเผยแพร่ เก็บไว้เอาไปสั่งสอนครอบครัวควายๆ ของมึงเถอะ สมองมีแต่โกเต็กส์ละมั้ง ไอ้บื้อ แน่ะๆ เขางอกออกมาข้างหูแล้ว

Submitted by lucky (visitor)

Submitted by lucky (visitor) on Wed, 2012-06-06 20:39.
ผู้ที่เดือดร้อน จาก
ผู้ที่เดือดร้อน จาก รัฐธรรมนูญปี 50 คือ 1 ทักษิณ 2 พรรคไทยรักไทย 3 พรรคพลังประชาชน 4 พรรคชาติไทย 4 แดงสยาม 5 กลุ่มต้องการเปลี่ยนสถาบัน แต่ประชาชน ไม่ได้เดือดร้อนเลย ทำไมต้องอ้างประชาชน อ้างเสียงส่วนใหญ่ ด้วย ผมว่านักการเมืองไม่ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ คุณเป็นผู้ใช้อำนาจ จากการร่างรัฐธรรมนูญ ครับ อ วรเจตต์ จะอ้างข้อก ฏหมายไปทำไม ในเมื่อรู้เจตนาคนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ มันไม่ใช่การแก้เพื่อคนส่วนใหญ่แต่อย่างไร แต่ทำเพื่อคนเพียงคนเดียว

ตอนหาเสียงเลือกตั้งเขาประกาศหาเสียงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจน เมื่อประชาชนเลือกเขาเป็นเสียงข้างมากและทำตามสัญญาประชาคมมันผิดตรงใหนครับ แล้วพฤติกรรมและผลงานชิ้นโบว์ดำของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่ว่าเปิดพจนานุกรมตัดสิน การตัดสินว่าคดีหมดอายุความในการยุบพรรคประชาวิบัติ และการกระทำครั้งนี้ชัดเจนโจ๋งครึ่มอย่างหนาตราช้างสุดยอดอย่างไร้ยางอาย จึงเกิดการแก้ผ้ากลางบ้านกลางเมือง

ปวินางงไปหมดแล้วค่ะ

ปวินางงไปหมดแล้วค่ะ แล้วเรื่องอากงละค่ะ ? หายไปไหน ? ฝ่ามือตุ๊ดของปวินามีใครสนใจมั่งมั๊ยคร้าาา
แอร๋ย

คำนูญกลัวการเผชิญหน้าทั้งสองฝ

คำนูญกลัวการเผชิญหน้าทั้งสองฝ่าย และต้องการให้ปิดสมัยประชุมเพื่อเลื่อนไปก่อน
1 ความกลัวมักทำให้เสื่อม หากกลัวการเผชิญหน้าก็ให้ไปดูบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและปฏิบัตตามทุกตัวอักษรอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่มีการเผชิญกัน
2 แล้วถ้าเลื่อนการพิจารณาออกไปและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะมีประโยชน์อะไร เป็นเพียงแค่เตะถ่วงเวลา

สิ่งที่ฝ่ายเผด็จการกลัวคือระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้มาจากการยึดอำนาจจากปะชาชน เป้าหมายสูงสุดของเผ็ดจการก็คือการรักษารัฐธรรมนูญของพวกเขาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้ากฎหมายของเขาพังเรี่ยวแรงของระบอบเผด็จการก็จะออ่นลงอย่างมาก

แนวคิดของคำนูญ......6

แนวคิดของคำนูญ......6 ปีแล้วมันไม่จบ
ลองแบ่งประเทศ....ให้คนอื่นเขากอดบ้าง
น่าจะดีกว่าที่คิด......จะกอดจะรัดไว้แต่กรู
หากเอาความรู้สึกมาตัดสิน..คาดว่าเชื่อว่า
ไม่นำพา..........ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย
ปัญหา...ไม่มีทางจบ...สุดท้าย...ตีกันอีก
สันติภาพ...มันจะต้องเกิดหลังสงคราม...
เสมอไป....กระนั้นฤา....

ขณะนี้เกิดวิกฤตการณ์

ขณะนี้เกิดวิกฤตการณ์ "เผด็จการเสียงข้างน้อย" ในรัฐสภา โดยพรรคประชาธิปัตย์ และ สว. สรรหา หรือที่เรียกกัน 40 ห่า(ฝน) สว.

พฤติกรรมของเผด็จการ คือ ใช้กำลังบังคับ เช่น ขว้างปา(หัว) ฉุดกระชาก แย่งเก้าอี้ ประธานสภา เช่น ปชป., หาพรรคพวกมาช่วยกันรุม เช่น สมุน คมช. 4-5 คน วิ่งหาศาลรัฐธรรมนูญ, สุดท้ายเรียกร้องให้ทหารทำรัฐประหาร เช่น พธม.

คำนวยฯ :...

คำนวยฯ :... ก็เหมือนเรากำลังพูดว่า "เราปฏิเสธการรัฐประหาร" ใช่ ไม่มีใครยอมรับ แน่นอน แต่ว่า...(พวก)กรูยอมรับ

คำนวยฯ เป็น เป็น สว. สรรห่า ไม่ได้เป็นตัวแทนปวงชน เขาเป็นตัวแทน คมช.ผลิตผลของต้นไม้พิษ

janeesa

[quote=janeesa][quote=00000000000000000]-ไอ้พวกอำมาตย์เหลืองมันก็ชอบเอาพวกโง่ๆมาให้อ.วรเจตน์ด่าเล่นนะ เดียวมันก็หลุดออกมาว่าไฮฮิตเลอร์หรอกครับหรือไม่ก็อำมาตย์เหลืองจงเจริญ คงจะเหมือนกับที่คมชัดลึกทางช่อง9เขาเอานักฎหมายอิสระชื่อวีระพัตน์มานั้งโต้กันกับสว.กรุงเทพชื่อรสนาเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูณนั้นล่ะครับสว.กรุงเทพรสนาเจอเด็กสอนเขาไปนั้งน่าเครียดกัดฟันตลอดคงแค้นหนักที่โดนเด็กสอน คนกรุงเทพมันโง่ขนาดหนักถึงขนาดเลือกสว.เหลืองอำมาตย์เข้าสภายิ่งมาเจอเด็กสอนมวยออกTVไม่รู้ว่ามันจะเอาน่าไปไว้ที่ไหน คำรนก็คงจะเหมือนกันเจออ.วรเจตน์เขาไป ขนาดเอาพวกเหลืองขี้มาลุ่มอ.วรจเจตน์ตอนออกรายการตอบโจทย์ก้ยังโดนอ.วรเจตน์สอนมวยมาแล้วนี้มาออกกันแบบเดียวๆศพไม่สวยอีกตามเคยพวกอำมาตย์เหลือง[/quote]งั้นเอานายกก่ะผู้นำฝ่ายค้านมาเจอกันหน่อย ท่าทางน่าจะหนุกดี เอาตัวเป้งๆมาถกกันออกทีวีให้รู้แล้วรู้รอดไป[/quote]
-ไม่ต้องเอาผมไปหรอกครับ ผมพูดไม่เก่งแต่ผมกระทืบคนเก่งนะครับ แค่เห็นหน้าผมก็เอาเหล็กฟาดหัวมันแล้วเดียวตายเปล่าๆ และผมก้ไม่อยากติดคุกด้วยอยากจะอยู่รอดูพวกอำมาตย์อำนาจเหนือมนุษย์มันตายอยู่คุกมากกว่า

ผมเห็นคุณวีรพัฒน์ ในคมชัดลึก

ผมเห็นคุณวีรพัฒน์ ในคมชัดลึก ที่เป็นรายการคุณจอมขวัญ ร่วมกับผู้ร่วมรายการหลายท่าน(ได้ดูแค่ตอนท้ายๆต้นๆไม่ทัน)คุณวีรพัฒน์ได้เสนอทางออกได้น่าสนใจ(ให้ถอยคนละก้าวรัฐสภาฯหรือฝ่ายนิติบัญฯแก้กฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่งศาลที่ีกำลังเป็นประเด็นปัญหานี้)

เป็นข้อเสนอที่ก้าวหน้ามีไอเดียร์ดีน่ะ? แต่ผมเห็นว่าวิธีการนั้น มันจะยิ่งไปสร้างเื่งื่อนไขให้กลุ่มต้านการแก้ร.50หรือเชียร์ศา?ล เพราะขนาดกระบวนการสสร.นี้เป็นไปตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ ชัดเจนเคยมีแนวปฎิบัติเป็นประเพณี จนได้ร.40มาอย่างสง่างามมาแล้ว ยังมีปัญหาในที่มาของต้นเรื่องนี้(ตีความว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง)เลย?

สำหรับผมทางลัดที่สุดคือ ถ้าการออกคำสั่ง(ศาล)คุ้มครองชั่วคราวนี้ ไม่เห็นด้วย กระบวนการทางกฎหมายก็มี ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ร้องให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง ให้ศาลทบทวนได้???

ตรงนี้ง่ายกว่าข้อเสนอวีรพัฒน์ เพราะแม้แต่ศาลเองยังออกมายอมรับกลายๆ แบบกลัวเสียหน้าจึงแก้เกี้ยวไปว่าบอกเองว่าใครจะปฎิบัติตามหรือไม่ก็ได้? แต่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำ?(แมสเซสจริงๆคือขู่โดยเฉพาะจรัลฯ ศาลพระโคตัวนั้นผมมองเห็นแววตาอำมหิตว่าเขาจะเล่นอะไรต่อ)เพราะคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่มีอำนาจ?มันชัดแล้ว???

นั้นคือศาลตอนนี้กร่างหนักหมกเม็ดอะไรไว้โดยอ้างอำนาจศาลแล้วออกคำสั่งอะไรมาแบบช๊อคความคาดหมายหลายๆเรื่อง

ดังนั้นช่องทางที่ผมชี้ไว้ ลัดสุด? ดีกว่ามารอมันบ้าให้มีคำวินิจฉัยออกมาก่อนเป็นเดือนๆความเสียหายต่างๆที่จะตามมามันรับผิดชอบอะไรไหมกับการบ้าอำนาจโดยที่ตัวเองไม่มีอำนาจแบบนั้น? ภายใต้คำสั่งที่ตัวเองไม่มีอำนาจ(มั่ว)มาแบบนั้น ความรับผิดชอบเบาสุดคือเพิกถอนหรือทบทวนคำสั่ง คนอื่นเขาจะได้ทำงานต่อได้???

และอีกช่องทางหนึ่งให้อัยการไต่สวนสำนวนที่ส่งศาล นั้น สำนวนคำร้อง หรือฟ้องศาลนั้น ถ้าดูถ้อยคำร้องคำฟ้อง ไม่น่าจะผ่านชั้นอัยการด้วยซ้ำ? หรือถ้าให้ผ่านไปถึงศาล อัยการก็ต้องมั่วไปแน่ๆ เพราะคำฟ้องนั้นอ่อนมาก(เด็กอนุบาลคนไหนเขียนคำฟ้องมามันถึงอ่อนได้ขนาดนี้ยังไปบ้าตามพวกฟันน้ำนมนี้) และตกไปตั้งแต่เนื้อหาแล้ว(ไปดูดีๆ เทียบเคียงกับข้อกฎหมายกับคำร้องัมนคนละเรื่องเลย)

สรุปคือถ้ายื่นผ่านอัยการตามขั้นตอน เนื้อหาคำร้องหรือฟ้องนั้น มันไม่น่าผ่านชั้นอัยการด้วยซ้ำ? และผมดูโดยคอมมอนเซ้นท์ไม่ใช่นักกฎหมายก็ฟันธงเลย? คำร้องเด็กอุบาลหิวนมแบบนี้ตกตั้งแต่ชั้นอัยการด้วยซ้ำ จะไปบ้าถึงศาลทำไมจะเป้นจะตายกันทั้งประเทศ เต้นเป็นเจ้าเข้าเลย แค่คำร้องเด็กหิวนมนี่ีน่ะ

นั้นคือบทบาทอัยการจะทำให้งานนี้จบเร็วขึ้นเพราะคำร้องไม่ผ่านชั้นอัยการโดยเนื้อหาคำฟ้องไม่เข้าข้อกฎหมาย(ไปดูดีๆไม่เข้าข้อกฎหมายจริงๆครับ) แม้เนื้อหาในจินตนาการความเสียหายล่วงหน้า(ผมใช้คำนี้ชัดที่สุด) เพราะกระบวนสสร.ยังไม่เกิด? ผลจึงยังไม่มีให้ศาลตีความตามนั้น? และกระบวนการนี้ไม่ใช่คณะบุคคลหรือบุคคล แต่เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญกำหนด ให้เป็นหน้าที่ไม่ใช่ใช้เสรีภาพ

ที่สำคัญขัดกับข้อโต้แย้งของคุณสุรชัย(อดีตสภาฯร่างร.50) บอกว่าช่องทางที่ไม่ต้องผ่านชั้นอัยการเรื่องนี้ในม.68มีคือเทียบเคียงม.237 แต่ช่องทางนั้น ต้องเป็นเนื้อหา บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เสรีภาพ หรือฯลฯ แต่ไม่ใช่กรณีนี้

ดังนั้นถ้าศาลไม่ทบทวนคำสั่งที่เป็นทางลัดสุด ก็เล่นชั้นอัยการ(ไปดูดีๆคำร้องไม่ผ่านตั้งแต่ชั้นนี้แล้ว) แต่ถ้าเขาข้องใจจะส่งมาอีกก็ต้องไปเขียนคำร้องคำฟ้องให้เข้าข้อกฎหมายก่้อนหรือเอาคนเขียนที่สูงกว่าอนุบาลกว่านี้หน่อย? จึงจะผ่านชั้นอัยการไปถึงศาลได้? นี่มันบ้าอะไรกัน สำนวนคำร้องแบบนี้เอามาเช็ดตูดยังมีค่ากว่า? จะไปบ้ากันไปไกลระดับนี้คำร้อง,คำฟ้องนี้มันค่าแค่กระดาษเช็ดตูดเพราะเขียนสำนวนคำฟ้องมาแบบนี้มันเด็กตดหนึ่งทีใส่หน้าคู่กรณีพ่อมัน ก็คงมีเรื่องรบกันทั้งประเทศมั่ง???

ส่วนที่คุณคำนูณ

ส่วนที่คุณคำนูณ เคยเปรยๆ(ที่ไหนไม่ทราบรู้สึกจะกับคุณปานเทพผมได้ยินผ่านๆ) ว่า กระบวนการยกร่าง หรือสสร.3 ครั้งนี้ คือการปฎิวัติด้วยสภาฯ เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องปฎิวัติโดยศาลหรือทหาร คือพูดเอามันมันก็พูดได้

เพราะการปฎิวัติสองอย่าง(ศาล,ทหาร)ที่แล้วๆมา นั้นคือวิธีการด้วยอำนาจนอกกติกาปชต. แต่กระบวนการทางสสร3 ตามม.291 มันคือกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ครับ เคยมีประเพณีปฎิบัติจนเป็นการยอมรับอย่างสวยงามสง่างามจนได้ร.40 ที่หลายคนชมว่าดีที่สุด? เป็นความภูมิใจในที่มา ที่สง่างามนั้นที่มีผลทั้งจิตวิทยาในด้านการยอมรับและเนื้อหามันผ่านกระบวนการที่หลายคนเห็นว่าดีที่สุดแล้วเท่าที่มีกระบวนการทางการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ แต่เอามาใช้ศรีธนญชัยใช้แค่นั้นมันเลยมีปัญหา???

ดังนั้นสังคมไทยควรมีสติ? ไม่ใช่เต้นตามขาป่วนไปทุกเรื่อง ก็แบบเดียวกับตัวอย่างคำร้อง,คำฟ้องเด็กหิวนมนั้น? ไม่ดูเนื้อหาสาระของคำร้องอ้อแอ้ๆ แค่นั้น ไปเต้นตามที่นี้ก้ได้เรื่องสิ? พอเด็กตดใส่หน้าแค่นั้นก็ได้เรื่องรบกันทั้งประเทศเลยมั่ง? ประเทศโคตระฮาสาระขันนี่มันไร้สาระกันจริงๆ???

อยากเพิ่มเติม

อยากเพิ่มเติม เพื่อเน้นความเห็นแรกของผม เราต้องพาประเทศออกจากกับดักทางอำนาจ ที่เราติดหล่มโครงสร้างอำนาจแบบนี้มานาน เสียเวลาเสียหายมหาศาล เราไม่มีเวลามานั่งเล่นขายของกับศาลบ้าๆพวกนี้หรือโครงสร้างอำนาจแบบนี้อีกต่อไปแล้ว หยุ่มหยิ่มไร้สาระมามากพอแล้ว

เราต้องมองข้ามไปถึง ข้างหน้า และต้องหลุดจากพันธนาการกับดักนี้ให้ได้ก่อน? ไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้จริงๆ รบ.ไหนมา? ก็เละ ไม่เละได้ไง ผมถึงต่ิอให้เป็นเทวดาจริงๆ ส่งรบ.ในฝันมาให้ ก็ต้องนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่ง? ไปไม่เป็น? เพราะทวดาตอแหลแบบศรีธนญชัย นักการเมืองไทยไม่เป็นเพราะโครงสร้างอำนาจแบบนี้ต้องไปแบบนั้น? เละกว่าเดิมอีก เพราะโครงสร้างอำนาจแบบนี้เทวดามาก็จะโดนศาลพระโคนั่งแท่นเหล่านี้เล่นงานอีก เละอีก?

กับโครงสร้างอำนาจที่ออกแบบไว้ให้มันอีรุงตุงนัง พันแข้งพันขามั่วกันไปหมด? เช่นเรื่องนี้ สาระมันไม่มีอะไรเลย? แค่ระแวง? แล้วเป็นความระแวงที่ไร้สาระด้วย? (วัดได้จากคำร้องคำฟ้องเด็กอนุบาลนั้น) สังคมยังกระเพื่อม เต้นตามกันทั้งประเทศแบบนี้

และฝากตอบคำถามคุณ"lucky" ด้วยท้ายข้อความแรกผมและเนื้อหาตรงนี้ มันคือต้นน้ำของทุกๆเรื่อง มันไม่ใช่เรื่องแก้เพื่อคนๆเดียวหรือพรรคที่คุณว่ามาตามความเข้าใจแค่กระพรี้นั้น แต่เนื้อหาผลกระทบของเรื่องนี้มันไปกระทบทุกมิติทุกเรื่องเพราะโครงสร้างอำนาจแบบนี้???

ถ้าไม่ถอดสลักหรือกับดักนี้ออก มันก็จะวนแบบนี้ใครมาก็เละแบบนี้ เพราะกับดักทางอำนาจ วิธีคิด มันพันธนาการพวกคุณไว้หลายชั้นมาก จนดักดานถาวรแบบนี้ นี่มันหนักหนาสาหัสระดับนี้? ขนาดนี้? แล้วยังคิดได้แค่นี้? เป็นกระบือติดปรักกันแค่นี้เองเลยมันพันปัญหาที่ปลายน้ำของปัญหา มองไม่เหตุแห่งปัญหา? หรือตัวแปรต้นน้ำของปัญหา? ไม่ถอดสลักออก กับดักแบบนี้มันจึงพันธนาการคุณไว้บนความดักดานถาวรครับ???

แม่นเป๊ะ

แม่นเป๊ะ เลยครับ???(หลายอันแล้ว) อัยการออกแถลงตอนเย็น หลังคำพยากรณ์ผมยังไม่ขาดคำ? ตรงตามนั้น( ทั้งกรณีพธม.,ปชป.จูบปากกัน ผมฟัีนธงตั้งแต่สนธิ(บัง) เสนอร่างกฎหมายปรองดองวันแรกที่กระแสสังคมป่วนหนักตอนนั้นที่สนั่นออกโรงมาขวางเอง ว่าเกมนี้พธม.จะกลับมาจูบปากปชป.แท็คทีมเล่นแน่ๆ(ทั้งที่ตอนนั้นเหม็นขี้ฟันกัน ชนิดไม่เผาผีเพราะขากถุยใส่หน้ากันตลอดแต่ผมฟันธงสวนกระแส) แต่แม่นเป๊ะ???

อันที่สองปฎิวัติโดยศาล(พูดยังไม่ถึงสามวัน เจอเลย? กับกรณีนี้) และล่าสุด ผมฟันธงว่าอัยการจะยกคำร้อง เพราะเนื้อหาคำร้องไม่เข้าข้อกฏหมายม.68(ข้างบนที่ชี้ไว้เช้า พอตกเย็นเป็ะเลย)อันนี้เดลิเวอรี่มาแบบจัดด่วน???

ก็ตามนั้นครับ ขนาดนั้นพธม.และปชป.ยังจะแถต่อว่า อัยการไม่มีสิทธิวินิจฉันเรื่องนี้ แทนศาล(ปานเทพออกมาสวนทันควันแถมเล่นหนักจะส่งถอดทอน) แต่จริงๆเรื่องนี้ เป็นหน้าที่โดยเจตนาที่อยากให้ม.นี้กรองผ่านชั้นอัยการ เพราะหน้าที่ศาลไม่มีหน้าที่รวบรวม และสรุปหลายๆเรื่อง รวมถึงเรืองแบบนี้ซับซ้อน กลั่นแกล้งกันได้ง่ายเจตนารมณ์จึงให้กฎหมายนี้ผ่านชั้นอัยการกรองอีกทีเพื่อกันคดีล้นศาล?

แล้วที่พธม.โต้ว่ามันล่าช้า เขาเสนอมาตั้งแต่มีนาฯ แต่นั้นคืออำนาจโดยดุลยพินิธ และขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานโดยหน้าที่ อัยการ ถ้าเขาอ้างตรงนี้ คำแย้งพธม.จึงไม่มีน้ำหนักในการที่จะ ส่งปปช.หรือยื่นถอดทอนตามนั้น และการแถลงข่าวตอนเย็นเมื่อวาน นั้นศาลใช้หน้าที่โดยดุลยพินิจ หรือใครตีความเป็นวินิจฉัย แบบนั้น(พธม)

ผมว่า เป็นอำนาจหน้าที่ชั้นอัยการตามเจตนารมณ์ข้อกฎหมายนี้ ครับ เพราะขั้นตอนมันต้องรวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสำนวนความเป็นไปได้ในคดี ตรงนี้เป็นหน้าที่ชั้นอัยการจะชี้ขาด ไม่ใช่ใช่อำนาจวินิจฉัยแทนศาล(อย่างที่ปานเทพพธม.แย้งและส่งเรื่องถอดทอนอัยการชุดนี้) แต่ โดยอำนาจหน้าที่ชั้นกลั่นกรอง,รวบรวมพยานหลักฐาน,จนถึงสรุป ในชั้นดุลยพินิจอัยการว่า เข้าข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไร?(ตามที่ผมชี้ไว้ข้างบนว่าที่สุดมันน่าจะจบแค่ตรงนี้)

เป็นอำนาจโดยหน้าที่ตามข้อกฎหมายและเจตนารมณ์ข้อกฎหมายนี้ เพราะไม่งั้นงานล้มศาลเพราะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองมีการ ยื่นเรื่องคำร้องคำฟ้องได้ง่ายๆ ทั้งเชิงกลั่นแกล้งกันทางการเมือง(โทษถึงยุบพรรคหรืออาญาร้ายแรง) นั้นจึงคือเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ขั้นตอนม.68 ต้องผ่านชั้นอัยการ

และคนละเนื้อหากับที่อดีตสสร50 แย้งว่าช่องทางที่ไม่ผ่านมีในการตีความผ่านช่องทางม.237 นั้นยิ่งไม่ใช่ เพราะ อันนั้นเทียบเคียงกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใช้เสรีภาพจนเข้าข้อกฎหมายได้ แต่นี่ไม่ใช่เพราะเขาใช้อำนาจหน้าที่ตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดในม.291

นั้นคือตรงเป๊ะครับ? เราต้องดักขามั่วด้วยการเปิดไฟทางปัญญาดักคอขามั่วไว้ก่อนที่เขาจะปู้ยี่ปู้ยำสังคมเพราะมั่วมา ขนาดดักมันระดับนี้แล้วมันยังตะแบงดันทุรังไปต่ออีก หน้าด้านอีกศาล รัดซ่ะทำมันนูน ยิ่งประธานศาล (วสันต์ฯ)นั้นยิ่งออกทะเล บุคคลิกน่าจะไปเล่นตลกมากกว่าเพราะหน้าตาแกคล้ายๆ ดอนจมูกบานบวกกับตลก รุ่นๆเดียวกับดอนฯที่กำลังดังตอนนี้ที่สำเนียงการพุดออกไม่ชัดออกจีนๆ แต่ตอนนนี้มาแรงผมจำชี้ไม่ได้ ประธานแกหน้าเหมือนคนนนั้นมาก?

ผมว่าถ้าโดนถอดทอน คราวนี้ ไปเล่นตลกคาเฟ่น่าจะเวิร์คกว่าน่ะท่านวสันต์555???

sp 5wat

[quote=sp 5wat]อ่านทุกความเห็น
แต่ของคุณ
ถุย............ แถ[/quote]
5555555 หัวเราะที่หลังดังกว่า รึรับไม่ได้ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ตลกฉากใหญ่

อ.วรเจนต์

อ.วรเจนต์ ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นนักวิชาการอิสละน่าจะเปิดใจให้มากกว่านี้ครับ เท่าที่ฟัง อ.วรเจนต์ไปอ้างเรื่องกฎหมายเป็นหลัก โดยตั้งธงว่าการตีความกฎหมายของตัวเองถูกต้อง คุณคำนูณก็ไปดูความเป็นไปได้ของผลที่จะออกในแต่ละทาง ไม่น่าเชื่อว่าจะคุยกันรู้เรื่อง

- แก้ไข ม.291 เปิดทางให้นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้ามองในแง่การแก้ไข เฉพาะ ม.291 ทั้ง 3 วาระมันใช่ แต่การเลือกตั้ง สสร.จำนวนน้อยกว่า สส.เพื่อจะแก้กฎหมายทั้งฉบับ โดยนำ ม.291 ที่ถูกแก้มารองรับ โดยพยายามแยกออกจาก สส.ปัจจุบัน การออกแบบแบบนี้ เพื่อที่จะหลบหลีกรัฐธรรมนูญในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสส.เอง สส.ที่เลือกไปเพื่อให้มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย ถ้าจะตั้ง สสร.อีกคณะเพื่อมีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญแบบใหม่ มันก็สมควรจะตีความเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน ไม่ใช่อ้าง ปี34 ทำได้แล้วจะต้องทำได้ตลอดไป
- จุดประสงค์ในการแก้ทั้งฉบับมันก็ชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างมีนัยสำคัญ มันก็เสี่ยงกับการตีความในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบที่ไม่เหมื่อนปัจจุบัน ถ้าส่วนใหญ่จะเหมื่อนเดิม หมายถึง รัฐธรรมนูญแบบใหม่ก็จะเอาของเก่ามาเป็นส่วนใหญ่ ก็ใช้วิธีแก้โดยสส.ไม่สวยกว่าหรือ
- สสร.ปี 50 เขาบอกให้รับ ๆไปก่อนแล้วมาแก้ที่หลัง หมายถึงอาจจะต้องแก้ไขบางข้อหลังจากที่ใช้ไปแล้วเห็นข้อผิดพลาด หรือการออกกฎหมายลูก แต่ส่งที่คุณวรเจนต์ก็รู้อยู่แก่ใจ คือเขาแก้ทั้งฉบับ จะไปอ้างแบบนี้มักง่ายไปหน่อยครับ
- ความเข้าใจว่าศาลรัฐธรรรมนูญสั่งให้สภาไม่ลงมติ น่าจะเข้าใจผิดอย่างมาก สภามีมติลงได้แน่นอน เพราะศาลไม่มีอำนาจอะไรไปห้ามได้ แต่ สส.ไปกลัวที่เวลาลงมติไปแล้วจะต้องรับผิดขอบเวลาลงมติ กลายเป็นเรื่องปกติที่ สส.เวลาลงมติแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ไม่น่าจะถูกต้อง ศาลท่านชี้แจงชัดเจน การสั่งก็สังไปที่เจ้าพนักงานรัฐที่มีหน้าที่ในการประชุม ข้อความที่ถึง ประธานสภาก็ให้ทราบ และขอความร่วมมือในการชะลอลงมติวาระ 3 หมายความว่าสภามีชอบธรรมเต้มที่ในการลงมติ ไม่ใช่สั่งสภาไม่ให้ลงมติ และเขาอยู่ในวาระไต่สวนความจริง น่าจะเปิดใจให้กว้าง มันถือเป็นส่วนหนึ่งการสร้างความถุกต้องให้กับสภา แตถ้าสภาไม่ต้องการก็ทำไป แต่ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบ การอ้างให้ศาลถอนคำสั่ง ตลกดี คิดว่าตัวเองถูกก็ทำไป แต่ถ้าไม่แน่ใจความถูกต้องก็ชะลอ ไม่ใช่ไปเอาศาลมารองรับความถูกต้องในการลงมติของสภา เรื่องการรับเรื่องถูกหรือไม่ คูณวรเจนต์ก็ไม่มีหน้าที่ตัดสิน แค่ออกความเห็นก็น่าจะพอแล้ว
- การอ้าง ม.68 ของคุณวรเจนต์ เรื่องสิทธิ์และหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กับสภาที่หมายถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐ คุณวรเจนต์น่าจะกลับไปคิดดู ต่อไปนี้ สส.จะแก้รัฐธรรมนูญแบบไหนก็ได้ใช่หรือไม่ สส.มีวาระ 4 ปี หมายถึง ประชาชนหมดสิทธิและหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญใช้หรือไม่ เพราะการแก้ไขครั้งแรกก็ตัดขั้นตอน/ข้อจำกัดการแก้รัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น เพื่อครั้งที่ 2 ก็จะแก้อะไรก็ได้ แค่คงโครงไว้ แต่ไม่มีกฎหมายสอดรับก็ทำได้
- การสร้างปัญหาไม่ใช่เกิดจากศาลรัฐธรรมนูญ เกิดจาก สส.แก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญแบบใหม่ ถ้าแก้รัฐธรรมนูญปกติมันก็ไม่มีเรื่องไมใชหรือ การยื่นเรื่องก็ผ่านอัยการมาแล้ว ยิ่งถ้าอ้าง ม.68 ที่อัยการตรวจสอบความถูกต้องและยื่นศาลรัฐธรรมนูญ การให้สิทธิในการตัดสินและไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญมันก็ตีความเกิน ม.68 จุดประสงค์น่าจะให้อัยการส่งความเห็นเพื่อประกอบให้ศาลพิจารณา เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ อัยการอิงการเมืองทำให้พอรู้ว่าผลจะออกมาแนวไหน มันเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ยื่น แปลว่าประชาชนใช้สิ่ทธิ์ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุดแทน
- เรื่องกฎหมายมันไม่ใช่จะต้องมาเอาชนะกัน ไร้สาระไปหน่อย กฎหมายอยู่ความถูกต้อง เพื่อเอามาบังคับใช้กับคนทั่งประเทศ ถ้าเชื่อว่าตัวเองทำถูกต้องก็ทำไป แต่ถ้าใช้ช่องว่างทางกฎหมายพลาดขึ้นมาก็ต้องยอมรับความจริง

ตอนแรกจะจบแค่ข้างบน

ตอนแรกจะจบแค่ข้างบน แต่บังเอิญได้ดูรายการคุณจอมสมัภาษณ์ท่านจรัลฯ จึงต้องให้ความเห็นเพิ่มตามนี้

"""ครับ คำชี้แจงนี้ของศาล(อ้างแม้อัยการไม่ส่งคำร้องมาศาล แต่ศาลก็มีำอำนาจรับฯและออกคำสั่งไปตามเนื้อหาประเด็นตอนนี้) ผมได้ดูรายการที่หนึ่งในศาลรัฐธรรมนูญ(ท่านจรัลฯ) ในรายการคุณจอม เพชรประดับ ออกมา ให้สัมภาษณ์ลงลึกเรื่องนี้ไปกว่่าเนื้อหาในข่าวนี้

นั้นคือ โดยเจตารมณ์ ของม.68 นั้นคือที่มาโดยเนื้อหาที่ต้องยึดโยงหลักคิดหลักพิจารณาหรือการตีความตามกรอบนั้น? สาระจริงๆที่ผมอยากชี้คือ เจตนารมณ์ของม.68 คือต้องการให้ กระบวนการผ่าน ชั้นอัยการ เนื่องจากหน้างานแบบนี้มีโอกาส มีการกลั่นแกล้งทางการเมือง ที่ต้องเน้นการตรวจสอบพยานหลักฐาน ในชั้นอัยการให้รอบคอบ เพราะมันโยงหลายเรื่องเช่นยุบพรรค หรือกระทบองคืกรหลักสำคัญๆ เช่นนิติบัญ,สภาฯ

นั้นคือที่มาที่เจตนารมณ์การเขียนม.68 จึงต้องให้อำนาจหน้าที่ชั้นอัยการไว้มาก และคุณจรัลฯ(ในรายการคุณจอมฯก็ยอมรับออกมาว่าศาลรับโดยยังไม่มีการไต่สวนเบื้องต้นว่า จะมีเนื้อหาในคำร้องแบบไหนอย่างไร?แต่รับเพราะเสนอมาตามที่อ้างฯ) นั้นเท่ากับว่ากระบวนการตามนี้ ศาลต้องรับทุกกรณีที่ผิดเจตนารมณ์ม.68เพราะแบบนี้ (คำร้องขยะแบบกรณีนี้มันผิดตั้งแต่ชั้นอัยการแล้ว)ถ้าไม่มีชั้นการกรองงานจะล้นศาล ?แล้วเป็นงานขยะ(เน้นว่าขยะ เพราะคำร้องตามที่เป็นข่าวนี้ตัวตนแค่ขยะ ?หรือกะดาษชำระหรือเด็กอนุบาลร้องไห้งอแงหานมหรือฟูมฟายไร้สาระ) เพราะชั้นอัยการฟันธงมาแล้ว(ผมฟันธงก่อนชั้นอัยการแล้วด้วย)

ดังนั้น การที่ศาลอ้างว่ารับเพราะ มาถูกต้องตามการตีความช่องทางนั้น(ที่จริงๆผิดเจนตนารมณ์ม.68 หรือแถใช้วิธีการแบบศรีธนญชัยในการโยงช่องทางอื่นแบบด้านๆ) ดังนั้นเมื่อด้านมา มันจึงค้านเจตนารมณ์ของม.68มันจึงได้ผมลัพธืแบบนี้? และหลักการ การพิจารณาคดีที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ม.68 นั้นคือศาล จะต้อง พิจารณามูลฟ้องขยะเต็มศาลไปหมด เช่นเรื่องที่เป็นประเด็นแทนทีี่จะกรองผ่าชั้นอัยการอีกทีตามเจตนารมณ์กฎหมาย

แม้ศาลอ้างว่า จะละเลยช่องทางตรงจากภาคปชช.ไม่ได้?(จริงใช่แต่คนอ้างต้องมองเงื่อนไขปชต.ทางตรงว่ามันตรงไม่ได้ทุกเรื่อง) แต่เงื่อนไขคือ งานจะล้นศาลเพราะ ทุกคนมีสิทธิในการส่งขยะเข้าศาล อย่างสำนวนล่าสุด ผมอ่านนัดเดียวฟันธงว่าไม่เข้าข้อกฎหมายหรือเป็นคำร้องขยะเลย?(ฟันธงก่อนชั้นอัยการนี่ผมไม่ใช่นักกฎหมายอะไรเลยแต่ฟันธงก่อนศาลก่อนอัยการได้เลยเพราะมัดชัดมาก) จนอัยการมาชี้ชัดยืนยันตามผม นั้นคือเนื้อหา

และเงื่อนไขคือศาลไปให้น้ำหนักขยะเพราะมีใบสั่งพิเศษ แล้วเอาขยะมาสร้างเื่งื่อนไขในการรีไซเคิ้ล ไปยังหน้างาน หรือป่วน หน้างานของอำนาจหลัก เช่นนิติบัญฯ สภาฯ ที่อาจจะเกิดความเสียหาย ในมิติความล่าช้า หรือ หลายๆเรื่องที่เคยมีปรากฏความเสียหายมามากมายหลายกรณี(ยกมายาวมาก)

ประเด็นที่ผมจะชี้คือ เพียงแค่ศาลทบทวนตัวเองในบทบาทก่อนกำหนดมาตรการที่เกินหน้าที่(คำสั่งไปยังนิติบัญฯแบบนั้นจากต้นน้ำคำร้องขยะ) ให้ชัดเจน เรื่องแบบนี้จะไม่เกิด นั้นคือ ศาลต้องรอขั้นตอนชั้นอัยการตามเจตนารมณ์ข้อกฎหมายนี้ก่อน เพราะกรองขยะ(แบบคำร้องขยะที่สร้างประเด็นนี้)อีกชั้น นั้นคือ มันไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งไปหาหน่วยงานอื่นแบบไม่ถูกต้องแบบนี้ จนสร้างความเสียหายแบบนี้เพียงแค่มีสติ และลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องหรือสำคัญสูงสุดคือรับใบสั่งมั่วๆมาแบบนี้???

ถ้าเพียงแค่ศาล กรองเนื้อหาคกร้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง นั้นคือสิ่งที่ผมติงคือศาลรับขยะมาสร้างเื่งื่อนไขให้หลายๆ องคกรหลัก(เป็นองค์กรสูงสุดของประเทศด้วย) แล้วตัวองค์กรศาลเป็นองค์กรที่ต้องได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจสูงสุด แต่ ออกมาตรการหละหลวม หรือมั่วมา หรือไม่ขนาดมั่ว(แต่แถมา)และขาดความระมัดระวังในขั้นตอนที่ถูกต้องมันจึงสร้างเงื่อนไขแบบนี้???"""

ผมพูดตรงๆ

ผมพูดตรงๆ ว่างานนี้ตรงตามเจตนาแผนล่อซื้อมัน(???ไม่อธิบาย) แต่บรรลุเป้าหมายผมแล้วตามแผนเป๊ะ?ทีสุด มัน แก้ผ้ากลางถนนเลย? ที่บอกว่าตัวเองใช้อำนาจแบบมือที่มองไม่เห็น? แต่ตอนนี้จะจะ ทั้งศาลและ???นั้นเลยสมฯ? มันกร่างนักเดี๋ยวมีอีกดอก???

มีคนลือว่าดร

มีคนลือว่าดร วรเจตน์เป็นลูกกะหรี่ท่าน้ำเขียวไข่กาแต่นายสถานีรถไฟขอไปเลี้ยง

มีคนลือว่าดร

มีคนลือว่าดร วรเจตน์เป็นลูกกะหรี่ท่าน้ำเขียวไข่กาแต่นายสถานีรถไฟขอไปเลี้ยง

มีคนลือว่าดร

มีคนลือว่าดร วรเจตน์เป็นลูกกะหรี่ท่าน้ำเขียวไข่กาแต่นายสถานีรถไฟขอไปเลี้ยง

ครับยกนี้แพ้(ที่สภาฯ)

ครับยกนี้แพ้(ที่สภาฯ) แต่ยังไงซ่ะ ก็เข้าแผนล่อซื้อผมอยู่ดี? เพราะเป้าหมายผม ไม่ได้อยู่ที่เพื่อไทยจะเดินเกมสำเร็จตอนไหน? เพราะยังไงเสียมหากาพยฯ เพราะกับดักอันนี้ เขาจะลงมือเมื่อไหร่ก็ใช่หรือใช้ได้เมื่อนั้น? เพราะลงทุนวางกับดักตั้งแต่ปฎิวัติและก่อนปฎิวัติมาออกแบบวางยามานานหลังคว่ำปีดีย์ได้ คืองานนี้ดูเหมือนเขาเหนือเขาเก่ง?คุมได้หม?ด แต่จริงๆไม่ใช่? กว่าจะได้มาง่ายๆแบบนี้ ลงทุนใช้หลายๆกลยุทธ ทั้ง"นกกระจิบในแหนายพราน"ฯลฯ หรือเอาหน้าด้านๆ(ปฎิวัติทั้งศาลหรือทหาร) คือถ้าด้านได้อายอดเอาแบบด้านๆแบบนี้ ไม่ได้ขนาดนี้ ก็เอาหัวจุ่มถังขี้ตายไปเลย???

งานนี้เข้าแผน ผม"ล่อซื้อ" ล่อนจ้อนกันทั้งหมดเลย? ทั้งมือที่มองไม่เห็น? และตัวสตั้นแมน ทั้งหลายตัวไส้ศึกฝ่ายปชต.(ปชป.,พธม,ขี้หลากสี) มวยเขาวัดกันหลายยก? หรือไม่แค่หลายยก แต่หลายไฟ้ต์ครับ? แล้วมวยตัวไหนออกอาการแบบไทสัน เช่นกัดหูจะจะหรือเตะลูกเตะเมียข่มขืน แบบนี้ ความชอบธรรมยิ่งเร่งรอบสู่การดับ?

หมดอนาคตแบบไทสัน? แม้จะตัวใหญ่หมัดหนัก ที่สุดไม่เดินเข้าคุกก็หาที่ชกไม่ได้? เพราะโดนแบน การออกหมัดโฉ่งฉาง แถมมีกัดหูต่อยใต้เข็มขัด และขัดรถย้อนศร?นิสัยอันธพาล กร่างหนักไปเรื่อยๆๆๆ เอาแบบดิบๆเถื่อนๆถ่อยๆ แบบนี้ ปัญหามันไม่ใช่มีแค่คู่กรณีที่เป็นเหยื่อ แต่คือคนดูหรือมหาประชาชน? เพื่อไทยอาจจะแพ้เกมบนเวทีหรือในสนาม โดนรถอันธพาลเบียดตกลงข้างทางแบบขับรถสวนเลนมาแบบหน้าด้านๆของศาล

แม้ตำรวจมาก็คือของเขา มาถึงไม่ได้ระงับเหตุ แต่มาก็คือมาเพื่อร่วมก่อเหตุ มาดั้นเมฆกลับข้างว่า คนขับถูกเลนวิ่งสวนเลน แต่ในโชคร้ายยังมีความโชคดี ที่อัยการปาดหน้าศาล (ตามคำแนะนำผม)จนเขาเบรคเอี๊ยดกลับลำแทบไม่ทัน แต่ขนาดนั้นอัยการยังเล็กไป? แต่มันทำให้ งานนี้เขาเสียหายด้านความชอบธรรมมาก???

ที่คนดูทั่วสนาม หรือข้างถนนจนถึงมหาประชาชน? มองเห็นพฤติกรรมอันธพาลชัด แล้วยิ่งชัดไปเรื่อยๆเพราะ อันธพาลแก้ผ้าแล้วตอนนี้? เห็นหมดเลยว่าลงพุงทางอำนาจแบบไหน?เพราะสวามปามแบบ กักขฬะ มุมมามไปเยอะ? เพราะเขาเข้าใจว่า แค่มือที่มองไม่เห็น มันไม่พอ? ต้องระดับหายตัวหายกรรมได้?(ความเชื่อจากขันทีกุนซือกาลียุค) ที่คอยยุ, บลิ้ว ให้แก้ผ้าเลย เอาแบบหน้าด้านๆ แบบนี้ล่ะ? เพราะยังไงขนาดมือยังมองไม่เห็น? ถ้าแก้ผ้านี่หายตัวได้เลย???

นี่ไงครับสังคมเห็นคนบ้าอำนาจ อันธพาลตัวใหญ่หมัดหนัก เดินโท่งๆกลางถนนแล้ว? ยัง ๆ ยังอีกยาว เรื่องนี้มหากาพยฯ แต่เงื่อนไขคือคนที่วิ่งหนีความจริง แล้วพยายามใช้ความมืดพลางตัวสร้างมายาสัมพัทธให้ความจริงโคลนนิ่งผ่านตัวแสดงแทน สตั้นแมนแบบปชป.และพธม. ยังไงยืนระยะได้ไม่นาน ตอนนี้เหลือแค่หน้าด้าน แบบด้านได้อายอดแค่นั้น? ที่ไปได้ แบบแถๆถูๆไถๆไป อย่างเงี๊ยะ?

นั้นคืออัตราเร่ง ไปสู่รอบการดับของ"""เชื้อเพลิงความชอบธรรม"""??? แล้ว พอมากๆๆๆเข้า คนทนไม่ไหวจริงๆ เพราะยุคนี้บริบททางสังคมเปลี่ยน? เงื่อนไขตัวแปรเปลี่ยนจากชุดความคิดสมัยฉิ่นซี ที่เขาฝังงมงายกับความยิ่งใหญ่แบบนั้นที่บริบททางสังคมต่างกัน เอามาใช้เป็นชุดความคิดสำเร็จรูปแบบสมัยนั้นหรือสมัยเจ่งกีดข่าน หรือยุคล่าเมืองขึ้น ก็กาลอวสานครับ ยุคสมัยเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน ถ้าไม่ปรับตัวเข้าหาตามหลักพึ่งพาไม่ใช่นักล่าหรือปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าหาสังคม ไม่มีทางไปรอด?

เตือนด้วยความหวังดีไปหลายๆครั้ง? มีหันหน้าหันหลังบ้าง แต่เงื่อนไขเพราะเขาเลือกเชื่อกุนซือยุคกาลียุค เพราะมองว่าการ์ดทหารแน่น อะไรก็ได้ไม่สน และพวกที่ถวายโอสถพิษประจบ แบบรักลูกไม่ถูกทาง ตัวบลิ้วตัวถือหางแบบผิดๆ ตัวไส้ศึกฝ่ายปชต. ทั้งหลายอย่างตัวซวยพธม.และปชป.ตัวซวยแหลบริโภคแบบนี้ล่ะ? ไปสร้างเงื่อนไขให้เขายังเชื่อว่าแถฯ แบบนั้นจะไปได้ต่อ? จึงไม่ยอมที่จะปรับตัวเข้าหา แต่เลือกชักธงรบ? ผมรับสัญญานชักธงรบมาแล้วบอกให้ทราบแล้วเตือนกัน ว่า พลังทางสังคมต้องเป็นตัวช่วยเรื่องนี้

แต่ปรากฏว่าตัวถือหาง แบบพธม,ปชป.ที่ควบรวมฐานมวลชนส่วนตัวผนวกมวลชนอำมาตย์ฯ ฐานศักดินาล้าหลัง นั้นคือตัวพันธนาการสำคัญจนสร้างพลังทางสังคมที่อ่อนแอ ตามกลยุทธ"นกกระจิบในแหนายพราน" ตัวซวยที่ผมผิดหวังที่สุดคือพธม.??? เพราะลำพังปชป.มันสันดานแบบนั้นอยู่แล้ว? นักฉวยโอกาสมืออาชีพไม่มีจุดยืนเพื่อปชต.ไหลตามน้ำ? แถมแหลบริโภค? หวังตกถังข้าวสารทางอำนาจนทางลัดแบบเดิมๆ

เหตุที่มันได้ผลลัพธ์พลังทางสังคมพลังทางปชต.ที่อ่อนแอขนาดนี้เพราะเขากุมมวลชน ภายใต้กลยุทธ"นกกระจิบในแหนายพราน"ส่วนตัวไว้เยอะพอประมาณในสัดส่วนที่ครอบงำควายไทยส่วนหนึ่งให้ดักดานถาวรได้ และผนวกกันตามที่ว่าไว้ มันสร้างพันธนการฐานมวลชนจัดตั้ง ได้ดักดานถาวร เช่นคนกอทอมอ มอหลังชัดมากว่าเชื่องสนิทศิษย์ส่ายหน้าเลยควายตัวพ่อ???

ตอนนี้เพื่อไทยต้องรอจังหว่ะสอ

ตอนนี้เพื่อไทยต้องรอจังหว่ะสอง เต้นฟุตเวิร์คไปก่อน เพราะกำลังปะทะตรงๆตอนนี้ไม่ได้ วัดหลายครั้งแล้ว นั้นคือเงื่อนไข??? แต่เราหันมา เก็บตัวสตั้นแมนให้ได้ก่อน(ตัวซวยตัวไส้ศึกสองตัวนั้นน่ะพธม.กับปชป.) เพื่อใช้กลยุทธ"แยกจิ๊กโก๋ออกหักออกจากอันธพาลตัวใหญ่หมัดหนัก"หรือทำให้ทีมงาน"วิ่งพลัดกี่คูณให้ร้าย"(จิ๊กซอร์ตัวป่วนตัวซซยกาลีบ้านกาลีเมืองปชตกลุ่มนี้) แม้มันจะต่อกันได้หันมาจูบปาก(เน่าๆนั้น) แต่ความไม่ชอบธรรมที่มันปากเหม็น? ไม่มีหลักกงหลักการทางปชต.อะไรเลยนอกจากแถฯหรือใช้มวลชนจัดตั้งเพื่อป่วน ฝ่ายปชต. พันธนาการความดักดานให้สังคมซ้ำแบบนั้น

มันกำลังเซฯเสียรังวัด ฐานความชอบธรรมจริงๆ มันเป๋ฯแล้วตรงนี้ แม้จริงๆในเวทีเพื่อไทย,รบ.เป๋กว่าเมาหมัดกว่าแต่ไม่ใช่หมัดตรงๆจากพวกกะเลกะลาดกลุ่มนี้? แต่คือมาจาก"อันธพาลตัวใหญ่หมัดหนัก "เราโดนจริงๆจะจะเห็นๆแต่แปรมาเป็นคะแนนสงสารและยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง แต่เราได้ใจเพราะเป็นฝ่ายถูกกระทำ? เราวัดตรงๆตรงนั้นไม่ได้ ก็หันมาหาสตั้นแมนมัน

ขยายแผล ตรงนั้นเพื่อให้ปชช.เห็นว่ามันรวมหัวกันทำอะไร? ความเสียหายซ้ำซาก แบบนี้จะจะรับกันอีกไหม?มีโอกาสนองเลือดอีกรอบทั้งที่มันพึ่งจะกำกับละครย้อนประวัติศาสตร์ฆ่าแขวนคอ"ตุลา19"มุกตะโกนในโรงหนัง ประกอบอาวุธร้ายแรงและปรุงเมนูอำมหิต"ลาบซ่ะประสงค์" เลือดยังอุ่นสดๆอยู่นี่เลย?มันจะเอาอีกแล้ว"ประชาวิบัติ"แล้วตัวซวยที่ทำเสียหายตอนเคลื่อนไหวแบบขาดวุฒิภาวะทางปชต.ไประบายออกเหลืออ๋อยเต็มสนามบิน แบบนั้น ต้นทุนทางสังคมจากผลงานแบบนั้นมใันเป็นแผลที่ขยายได้???

พวกนี้เขามีการ์ด แน่นแค่มวลชนจัดตั้งฐานเสียง เช่นในกอทอมอ และฐานจัดตั้งของอำมาตยฯ ของอำมาตยฯ ยากหน่อย?แต่ของปชป.ในกอทอมอ นั้นมีโอกาส? เพราะคนกทม.สมาธิสั้น? กระแสไหลไปไหลมา เอาแน่เอานอนไม่ได้? มีโอกาสครับตรงนี้?โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เช่นสนนท. ส่วน ภาคใต้ตรงนั้นดักดานถาวรเห็นแก่ตัวภาคนิยมเกินกว่าจะหาหลักการและเนื้อหาเพื่อปชต.จริงๆจากพื้นที่นั้นได้ในสัดส่วนที่มากพอแต่สื่อคือที่มั่นหลักแต่ผมไม่หวังเป๋เมาหมัดพอๆกับรบ.และตัวประกันอดทนปชชไทย???

แฉขยายแผลพวกนี้ด้วยสื่อในมือ และ หมู๋บ้านเสื้อแดงฐานมวลชนจัดตั้งนั้น แล้วเดินเกมขอความเห็นใจจากมหาปชช.ที่ถูก"อันธพาลตัวใหญ่หมัดหนัก"กระทำซ้ำๆย้ำๆแผลเดิม โดยมีไส้ศึกฝ่ายปชต.สองตัวนี้? ที่ไม่เอาหลักการปชต.อะไรเลย? ต้นทุนตรงนี้มันเสียเปรียบเรา? เราต้องนิ่งที่หลักการปชต.ที่ถูกต้องต้นทุนตรงนี้เราเป็นต่อมหาศาล เราเป็นรองแค่กำลังข่มขู่ขืนใจแบบอันธพาลของไส้ศึกด้วยกัน(อันธพาลยังไม้ใต้องพูดถึงรู้กันแยก"อันธพาลออกจากสตั้นแมน"ได้เดียวคิวต่อไป) ถ้าไม่มีปัญญาเอาออกมาไม่ชัดขยายแผลปชป.และพธม.ตัวสตั้นแมนตัวไส้ศึกตัวซวยนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ชัด ให้ได้

จัดมา? ถ้าใครจัดได้? เอามันมาพร้อมๆกันทุกตัวเลย? ถ้าไม่มีปัญญาโต้มัน? เอามันมานี่? ทั้งหมดทั้งพธม.,ขี้หลากสี ,ปชป.มาพร้อมๆกันคุยในเวทีดีเบตเดียวกัน เอาให้จะจะชัดๆไปเลย ว่าสังคมจะเลือกอะไร? จะไปทางไหน? เรือสำเภากางใบตามปชป.พธม.ไป? หรือเรื่องยนต์ปชต.กันแน่? แต่ถ้ายักแย่ยักยันดันกันอยู่แบบนี้ล่มอีกหลายๆรอบครับไม่ใช่แค่เรือยนต์ปชต.แค่เรือสำเภากางใบก็ไม่รอดแม้เหมือนจะคุม แต่เพราะพัฒนาการมันไหลย้อนกลับ ไปหายุคฉินซี?นี่มันบ้าอะไรกันนี่???

ข้อเสนอผมเหมือนจะโทนแรงมาแรงต

ข้อเสนอผมเหมือนจะโทนแรงมาแรงตอบขัดแนวทางปรองดอง(ที่ผมเชื่อมั่นแต่ต้น) แต่เงื่อนไขมาจาก ฝ่ายนั้นสัญญานอำมหิตแรงกว่าหลายเท่า แบบนี้มันแค่ตั้งรับ ให้พอรับป้องกันตัวชั่วคราวได้? หรือให้เขาเห็นว่าเราสู้น่ะ เราจะเตรียมแผนป้องกันตัวน่ะ เพื่อปราม ให้"ผู้กระทำ"ลดท่าที่ ที่ตัวเองคุมหรือกำหนดได้นั้น หรือสัญญญานอำมหิตแบบนั้น กลับไปที่ตั้งเดิมก่อนหน้านั้น? หรือกลับไปทบทวนตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคุณกับส่วนรวมหรือกับบ้านกับเมืองที่บวบช้ำมามากแล้ว เพื่อคนๆเดียว?ไม่ใช่เห็นแก่ตัวงกอำนาจจนกักขังสังคมรวมให้ติดกับดักถาวรแบบนี้?

แทนที่ปรับตัวเข้าหาปชต.แบบระบบพึ่งพา แต่กระทำในสิ่งตรงกันข้ามตอนนี้ นั้นคือ ปรับสัญญาน"ไล่ล่า" วนไปหาที่เดิม อีกแล้ว ท่าที่อำมหิตแบบนี้ เกินกว่าสังคมแบบปชต.จะรับได้? มันมากมันซ้ำซากเกินไปแล้ว ? ติดกับดักอยู่ตรงนี้นานแล้ว?ไม่ไหวแล้ว? แหนายพรานตรงนี้ เรา (หมายถึงทั้งเขาทั้งเรา)หันมาร่วมือกันปลดพันธนาการดักดานถาวรนี้ ด้วยกันได้ไหม?

เพราะลำพังผู้ถูกกระทำมีแรงต้านได้แค่นี้ ยกเว้นผู้กระทำยอมปลดพันธนาการที่วางกับดักยาวนานนี้ออกเสีย? พอได้แล้ว"กาสิโนอำนาจ"ไร้สาระนี้? มันหนักหนาเสียหายมหาศาลมากพอแล้ว บ้านเมืองเราต้องเดินหน้าต่อไป? ไม่ใช่หันกลับไปวนแล้วก็วนดักดานถาวรแบบนั้น???