จดหมายเปิดผนึก 'RED USA' ถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ ขอให้ลาออกทั้งคณะ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

 

 

เรื่อง  
ขอให้ลาออกทันทีทั้งคณะ
ก่อนที่ประเทศชาติจะเสียหายเพราะพวกท่านไปมากกว่านี้

ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก่อกำเนิดมาจากคณะรัฐประหาร จึงนับว่ามีที่มาที่ไม่ชอบธรรม แต่กำเนิดมาเพียงเพราะขบวนการยุติธรรมไทยขลาดกลัว ลนลาน ก้มหัวยอมรับให้คณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์ มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน  เมื่อก่อเกิดมาแล้วก็มัวเมาอยู่ในอำนาจและผลประโยชน์ที่คณะรัฐประหารปรนเปรอให้ ซึ่งอำนาจและผลประโยชน์น่าจะสิ้นสุดไปพร้อมๆ กับการสลายตัวของคณะรัฐประหารหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว แต่ก็ยังด้านชาอยู่ในตำแหน่ง ท่ามกลางกระแสการประนามหยามเหยียดจากประชาชน  การคงอยู่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศเป็นตัวตลก แต่ยังฉุดรั้งการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศ นอกเหนือจากเป็นองค์กรคอยสุมไฟแล้ว  ยังช่วยโหมกระหน่ำกระพือไฟแห่งความแตกแยกของคนในชาติให้ร้าวลึกยิ่งขึ้น เพียงเพื่อการดำรงอยู่ของตนเอง พวกพ้องและเจ้านายที่ถือปลายโซ่ดึงปลอกคอของพวกท่านอยู่ด้านหลังโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนว่ามากมายเพียงใด

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นตัวตลกในสายตาประชาคมโลก การตัดสินให้อดีตนายกรัฐมนตรี สมัคร  สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยใช้เพียงพจนานุกรมอ้างอิงในกรณีทำรายการอาหารออกโทรทัศน์ สร้างความขบขันให้คนทั้งโลกพร้อม ๆกับความขบขันและเสียงหัวเราะเยาะใส่หน้า ผลเสียที่ติดตามมายังใหญ่หลวงนัก นั่นคือความไม่เชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมของไทย ส่งผลต่อการลงทุนและการทำนิติกรรมระหว่างประเทศเพราะต่างชาติไม่มั่นใจว่าเมื่อไรขบวนการยุติธรรมของไทยจะเล่นตลกที่ขำไม่ออก แต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นความตายของการลงทุนระหว่างประเทศ แต่ส่วนหนึ่งของคณะตุลาการที่กระชากนายสมัคร  สุนทรเวช ลงจากบัลลังก์นายกรัฐมนตรีด้วยข้อหารับจ้างตามพจนานุกรมนั้น  กลับไม่มองดูตัวเอง ที่ทำตัวเป็นลูกจ้าง มีรายได้จากการรับจ้างที่มากกว่าเสียอีก

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีโง่ให้ประเทศชาติเสียหาย การสั่งให้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกและการใช้ประโยชน์ของที่ดินทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นโมฆะนั้น  นับเป็นการสูญเสียอย่างมหาศาลของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นั่นคือผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศที่มีมูลค่ามหาศาลต้องหยุดชะงักไปด้วย ซ้ำยังนำไปสู่ความแตกแยกฆ่าฟันกันเองของคนในชาติ และก่อให้เกิดการสู้รบตามชายแดนระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย คำสั่งให้เป็นโมฆะของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูณในเรื่องนี้ยังส่งผลให้ประเทศกัมพูชาส่งเรื่องให้ศาลโลกรื้อฟื้นคำตัดสินคดีเขาพระวิหารเมื่อปี 2505 ซึ่งไทยเป็นผู้แพ้คดีขึ้นมาใหม่ และมีแนวโน้มอาจทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนให้ประเทศกัมพูชามากขึ้น เพราะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนายชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี มรว.สุขุมพันธ์  บริพัตร เป็น รมช.ต่างประเทศได้ไปลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU 2543) ตอกย้ำคำตัดสินของศาลโลกอีกครั้ง

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสำนึกของความยุติธรรม  การตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัฌชิมาประชาธิปไตย เป็นการตัดสินที่มิได้ตั้งอยู่บนสำนึกของความเที่ยงธรรมตามจรรยาบรรณของขบวนการยุติธรรม ในขณะที่ตัดสินให้พรรคประชาธิปัตย์รอดจากการถูกยุบพรรคครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งๆ ที่มีหลักฐานและประจักษ์พยานยืนยันแน่นหนา การตัดสินที่ไร้มาตรฐานและขาดสำนึกของความชอบธรรมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่อถึงจิตวิญญาณที่ละโมภเอนเอียงเพียงเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องตลอดจนเจ้าของคอกที่ตนสังกัดได้เสพสุขดูดซับทรัพยากรของชาติ เกาะกุมอำนาจกดขี่ประชาชนต่อไป

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   กระทำการล้ำแดนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติ พฤติกรรมล่าสุดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ทำให้กระแสการเมืองร้อนระอุ ก่อให้เกิดความแตกแยกโหมกระพือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกคุกคาม และอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติถูกล่วงละเมิด คือการออกคำสั่งให้รัฐสภายุติการประชุมลงมติในวาระสามของการแก้ไขรัฐธรรมนูณมาตรา 291 จนกว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูณจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การก้าวล่วงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นการละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไป เป็นความผิดที่ต้องสะสางและชำระความให้เป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน ต้องก้าวออกมาจัดการตรวจสอบและจัดการ เหมือนกับที่ท่านทำในกรณีของรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทย

 จากพฤติกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น RED USA ขอเรียกร้องให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกทั้งคณะโดยทันที หากปล่อยให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้คงอยู่ต่อไป จะนำมาซึ่งความแตกแยก ความเสียหาย ตลอดจนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุขโดยส่วนรวมของประเทศ และก่อนการลาออก ขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะ จัดแถลงข่าวขอโทษต่อประชาชนในพฤติกรรมที่ไร้สำนึกของความเป็นธรรมตลอดมาของตนเองและคณะที่ก่อความเสียหายให้ประเทศชาติและประชาชน หรือจะออกเป็นจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน ก็ขึ้นอยู่กับสำนึก จริยธรรม และมโนธรรมของพวกท่าน

                                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ลุล่วงตามคำร้อง
                                                5 มิถุนายน 2555

 

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์