เครือข่ายผู้หญิงร้องเรียน กสม. ให้ตรวจสอบกรณี การขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง “การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวธนวดี ท่าจีน และ ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล พร้อมด้วยคณะ  ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ที่มีองค์กรภาคีสมาชิกที่เป็นองค์กรสตรีและองค์กรพัฒนาภาคประชาสังคมมากกว่า ๘๐ องค์กร และเครือข่ายผู้หญิง ๔ ภาค ขอให้ กสม. พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  ซึ่งทางเครือข่ายฯ เห็นว่ามีลักษณะของการเลือกปฏิบัติอันเป็นการรอนสิทธิของประชากรหญิงกว่า ๒๓ ล้านคน เนื่องจากมิได้เป็นสมาชิกกองทุน หรือนับเป็นอัตราร้อยละ ๘๐ ของประชากรหญิงทั้งหมดของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หญิงที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนที่มีสิทธิจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๘ วรรคท้าย มาตรา ๓๐ วรรค ๓ มาตรา ๕๒ และการดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มิได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๘๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ ๒๕๕๐
 
ในการนี้ นายแพทย์แท้จริงฯ แจ้งแก่คณะผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่าขอรับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวนี้ไว้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์