สมบัติ บุญงามอนงค์ รับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม” ประจำปี 55

1 ก.ค.55 "หนูหริ่ง" สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด บุคคลที่คนไทยรู้จักกันดีในกลุ่มประชาชนเคลื่อนไหวเรียกร้องการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยในปี 2553 และเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมอันดับต้นๆยามประเทศไทยเกิดภัยพิบัติ เช่น ก่อตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครช่วยผู้ประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2547 และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือศปภ.ภาคประชาชนที่สนามบิน ดอนเมือง  เมื่อปี 2554

จากบทบาทนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มละครมะขามป้อม ก้าวสู่การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมหลายด้านเช่น มูลนิธิกระจกเงา  ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์  ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ "บ้านนอกทีวี" และยังมีส่วนผลักดันมติคณะรัฐมนตรีแก้ไขพระราชบัญญัติเด็กไร้สัญชาติในสมัย นายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถทำให้เด็กชนกลุ่มน้อยกว่า 2000 คนได้สิทธิ์สัญชาติไทยเพื่อรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตลอดจากทำงาน 24 ปีเพื่อสังคมไทย ทำให้วันนี้ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้รับรางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ คนที่ 4 ประจำปี 2555 และได้เงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นรางวัลด้านการพัฒนาสังคมเมืองในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 6 สาขาของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิดวงประทีป โดยการมอบรางวัลนี้ เปรียบเสมือนการส่งไม้ต่อจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นักพัฒนาสังคมที่มีบทบาทต่อการช่วยเหลือสังคมมาหลายสิบปีไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมร้อยสร้างสรรค์การช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

ที่มา: Vioce TV