จวก มข.ย้ายที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เข้ากรุงฯ ปิดทาง นศ.ร่วมให้ความเห็น

เครือข่ายนักศึกษาคัดค้าน มข.ออกนอกระบบ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย มข.ร้องทบทวนกรณีการย้ายสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปจัดที่กรุงเทพฯ ชี้เลี่ยงปัญหา ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามหลักการของประชาธิปไตย

 
 
วันนี้ (2 ก.ค.55) เวลา 08.30 น. ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตึกอธิการบดี ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทบทวนเรื่องการย้ายสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจัดที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร ให้กลับมาประชุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนเช่นทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา
 
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาฯ ระบุว่า การย้ายสถานที่ประชุมดังกล่าวแสดงถึงเจตนาที่ต้องการหลบหลีก และบิดเบือนที่จะเปิดให้นักศึกษาได้มีการยื่นหนังสือในวันที่ 4 ก.ค.ที่จะถึงนี้ และไม่ต้องการเจรจาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ทางเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจึงเกิดความไม่ไว้วางใจ เกรงว่าจะเกิดความไม่ชอบธรรมในการประชุมในครั้งนี้ อีกทั้งไม่เห็นว่ามีเหตุผลจำเป็นในการย้ายสถานที่ประชุมไปที่กรุงเทพมหานคร
 
เครือข่ายนักศึกษาฯ มีข้อเสนอคือ ให้ทบทวนเรื่องย้ายที่ประชุมกลับมาเป็นมหาลัยขอนแก่นเหมือนเช่นเดิม และหากทางสภามหาวิทยาลัยไม่ยอมรับข้อเสนอ ทางเครือข่ายจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องกระบวนการการมีส่วนร่วมในวันที่ 3-4 ก.ค.55 และจะดำเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อทวงถามความชอบธรรมและต้องการให้มหาลัยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
 
 
 
ทั้งนี้จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้
 
 
 
จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  ถึงสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การย้ายที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
จากสถานการณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือสอบถามมายังสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ว่า ประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่เห็นด้วยกับการแปรสภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ มีความเห็นสอดคล้องร่วมกันในอันที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ แล้วหรือไม่ อย่างไรนั้น ปรากฏว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติและตอบหนังสือกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา (สกอ.) ว่า ประชาคมที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าว ได้มีความเห็นสอดคล้องในการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบแล้ว โดยที่ข้อเท็จจริงแล้วนั้น ยังมีเครือข่ายนักศึกษาและประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกนระบบอยู่
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสต่อต้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง และจะมีการยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 แต่ทางสภามหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยงปัญหา โดยย้ายสถานที่จัดการประชุมไปจัดที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานครแทน เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอันไม่เป็นประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
 
ดังนั้น เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จึงมีข้อเสนอให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทบทวนการย้ายสถานที่ประชุม และให้กลับมาประชุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดิม มิเช่นนั้น เราจะถือว่าการกระทำของพวกท่าน คือ เผด็จการทางการศึกษา  ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามหลักการของประชาธิปไตย และหากทางสภามหาวิทยาลัยไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จะทำการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องกระบวนการการมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบอย่างถึงที่สุด
 
 
ด้วยจิตคารวะ
 
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
2 กรกฎาคม 2555
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์