เวทีเจรจาล่ม นศ.วอล์กเอาต์ ชี้ผู้บริหารมหา'ลัยจัดเวทีหวังสร้างความชอบธรรมนำ มข.ออกนอกระบบ

เครือข่าย นศ.ค้าน ม.นอกระบบ ปฏิเสธเวทีเจรจากับอธิการบดี มข.ชี้ไม่ใช่เวทีเจรจาต่อรอง แต่ถูกใช้เป็นพื้นที่ปราศรัยให้ข้อมูลของฝ่ายผู้บริหาร มุ่งสร้างความชอบธรรมให้ตนเอง

 
 
สืบเนื่องจาก การทำกิจกรรมของเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เพื่อเรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วม ในการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ หรือการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายนักศึกษาฯ ได้จัดการชุมนุมใหญ่ และยกระดับการชุมนุมโดยทำการปิดถนนมิตรภาพบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกร้องการเจราจาร่วมกับผู้บริหาร
 
วันนี้ (5 ก.ค.55) เวลาประมาณ 10.00 น.เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตึกอธิการบดี ตามที่ได้ตกลงกันหลังจากหนึ่งวันก่อนหน้านี้ (4 ก.ค.55) ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาฯ ส่วนหนึ่งได้ติดตามไปเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ถึงที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับปากและนัดเจรจากับเครือข่ายนักศึกษาฯ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวทีพูดคุยในครั้งนี้เริ่มจากการแนะนำตัวของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการให้ข้อมูลของทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทำให้เวทีเจรจากลายเป็นเวทีสร้างความชอบธรรมว่าทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการเจรจากับนักศึกษาที่คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบแล้ว สร้างความไม่พอใจให้เครือข่ายนักศึกษาฯ จนนำไปสู่การวอล์กเอาต์จากเวทีเจรจาในที่สุด
 
วรรณวิศา เกตุใหม่ ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาฯ กล่าวว่า ฝ่ายผู้บริหารชี้แจงว่ากระบวนการทำประชาพิจารณ์ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และอ้างว่าไม่สามารถที่จะทำให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าใจทั้งหมด ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลนี้ ดังนั้นเวทีที่ผู้บริหารจัดแจงขึ้น จึงไม่ใช่เวทีตามที่ตกลงกันไว้ ทางเครือข่ายจึงขอปฏิเสธที่จะประชุมร่วมต่อไปจนจบและขออนุญาตลุกออกจากที่ประชุม เพื่อแสดงจุดยืนว่าเวทีที่จัดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เวทีเจรจาและหาทางออกอย่างแท้จริง
 
วรรณวิศา กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาของเครือข่ายนักศึกษาฯ พยายามทำทุกวีถีทาง เพื่อแสดงความคิดเห็นคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ตั้งแต่ในปีก่อนๆ ที่มีการรณรงค์ทั่วมหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนาวิชาการ แฟลตม็อบ รวมทั้งยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยพยายามแสดงจุดยืนให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้บิหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เคยกล่าวไว้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นด้วยและไม่มีใครคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้นไม่เป็นความจริง
 
“การคัดค้านเราได้ทำมานานและต่อเนื่องพอสมควรจะท่านควรจะทราบว่าเราคัดค้าน” วรรณวิศากล่าว 
 
ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวด้วยว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นหลักหนึ่งในการออกมารณรงค์ครั้งนี้ เนื่องจากทางเครือข่ายนักศึกษาฯ เห็นว่า การจะนำมหาวิทยาลัยออกระบบจะต้องถามความคิดเห็นและจัดเวทีประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาแทบไม่มี และทางเครือข่ายเองได้มีการพยายามสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาทั่วๆ ไปในมหาวิทยาลัย ผลที่ออกมาคือนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่อง จึงเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันนี้เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ยังได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนในการไม่เข้าร่วมเวทีเจรจาหาทางออกเรื่องการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยระบุยืนยันในหลักการทำประชาพิจารณ์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.ยุติกระบวนการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบโดยการนำร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับมาพิจารณาใหม่
 
2.เปิดให้มีเวทีในการให้ข้อมูลกับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทราบถึงว่า ม.นอกระบบคืออะไร มีผลดีผลเสีย อย่างไรพร้อมทั้งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วว่าเป็นเช่นไรอย่างทั่วถึง และ3.รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและเปิดให้มีการลงประชามติของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
“ข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากเวทีดังกล่าวทางเครือข่ายเครือข่ายไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าการเจราจายังไม่ยุติ ทั้งนี้ทางเครือข่ายจะขอดำเนินการต่อสู้เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป” แถลงการณ์ระบุ
 
แถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
 
 
แถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ (ฉบับที่ 3 )
แสดงจุดยืนในการไม่เข้าร่วมเวทีเจรจาหาทางออกเรื่อง ม.นอกระบบ
 
จากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีเพื่อเจรจากับเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ตึกอธิการบดี เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหากรณีที่นักศึกษาออกมาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ซึ่งในเบื้องต้นทางเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเพื่อเจรจาต่อรอง แต่เนื่องจากเวทีที่จัดขึ้นนั้นมิใช่เวทีในการเจรจาต่อรองแต่อย่างใด กลับกลายเป็นเวทีในการปราศรัยให้ข้อมูลของทางฝ่ายผู้บริหารชี้แจงกระบวนการทำประชาพิจารณ์ ว่าได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และอ้างว่าไม่สามารถที่จะทำให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าใจทั้งหมดได้ ทั้งที่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกมากที่ยังไม่รับทราบข้อมูล และยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบอยู่ ดังนั้นกระบวนการที่อธิการบดีกล่าวอ้างนั้นแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย
 
ตามหลักการประชาธิปไตยแล้วนั้น ควรที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาและประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างทั่วถึง ซึ่งทางเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบขอยืนยันในหลักการทำประชาพิจารณ์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 
1.ยุติกระบวนการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบโดยการนำร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับมาพิจารณาใหม่
 
2.เปิดให้มีเวทีในการให้ข้อมูลกับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทราบถึงว่า ม.นอกระบบคืออะไร มีผลดีผลเสีย อย่างไรพร้อมทั้งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วว่าเป็นเช่นไรอย่างทั่วถึง
 
3.รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและเปิดให้มีการลงประชามติของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การที่อธิการบดีไม่ได้เปิดเวทีเจรจาที่แท้จริง แต่กลับเปิดเวทีอภิปรายเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าได้เจรจากับนักศึกษาที่คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบนั้น ได้สร้างความเจ็บปวดให้ทางเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจนมิอาจที่จะกล้ำกลืนฝืนเข้าร่วมกับเวทีดังกล่าวได้ และขอคัดค้านด้วยการไม่เข้าร่วมเวทีที่จัดขึ้น
 
ข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากเวทีดังกล่าวทางเครือข่ายเครือข่ายไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าการเจราจายังไม่ยุติ ทั้งนี้ทางเครือข่ายจะขอดำเนินการต่อสู้เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป
 
ด้วยจิตแห่งความเป็นมนุษย์
5 กรกฎาคม 2555
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์