"ญาติวีรชนพฤษภา 35" ร้องจ่ายเยียวยาตามเกณฑ์ใหม่ ปคอป.

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ยื่นหนังสือ ขอให้รัฐบาล โดยประธาน ปคอป. พิจารณาชดใช้เยียวยาแก่ญาติวีรชนพฤษภา 35 โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อคืนศักดิ์ศรีญาติวีรชน ตามบรรทัดฐานที่ ปคอป. กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง

 

วันนี้ (18 ก.ค.) ที่กระทรวงมหาดไทย นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 พร้อมด้วยญาติวีรชน เดินทางเข้าพบนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) พร้อมยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องต่อนายยงยุทธ ขอให้ดำเนินการพิจารณาชดใช้และเยียวยาแก่ญาติวีรชนพฤษภา 2535 อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของ ปคอป.

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ระบุว่า เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเป็นคณะกรรมการอิสระชุดแรกของประเทศไทย ภายใต้คำสั่งแต่งตั้งของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 ซึ่งต่อมาหมดภาระหน้าที่และมีข้อเสนอการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ต่อรัฐบาลแล้วเสร็จนั้น รัฐบาลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ แต่อย่างใด โดยเฉพาะการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าเสียหายตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 30 ธันวาคม 2546 ได้มีมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ แล้วก็ตาม แต่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับอนุมัติงบประมาณตามกฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ ซึ่งขัดแย้งและผิดเงื่อนไขกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ ที่ต้องการสร้างบรรทัดฐานในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอ้างว่า ยังไม่มีกฎหมายรองรับฯ

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 จึงขอให้รัฐบาล โดยประธาน ปคอป. แก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาชดใช้เยียวยาแก่ญาติวีรชนพฤษภา 35 โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยแก้ไขและคืนศักดิ์ศรีญาติวีรชน 2535 ตามบรรทัดฐานที่ ปคอป. กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง ตามที่เห็นชอบในหลักการให้เสนอแนะมาตรการ กลไก และวิธีการเพื่อส่งเสริมการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่าย โดยประกาศขอโทษและยกเลิกการใช้ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 เพื่อคืนความเป็นวีรชนที่ถูกลบหลู่ เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 30 ธันวาคม 2546 ที่มีมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ และพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 และหลักเกณฑ์ใหม่ของ ปคอป. ซึ่งเป็นการชดเชย เยียวยาและฟื้นฟูที่ไม่อยู่ในกรอบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเดิม โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากลกับการกำหนดค่าชดเชยของสหประชาชาติและประเทศที่มีการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งแตกต่างจากการเยียวยาในกรณีปกติ อันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐที่ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ในกรอบและดำเนินไปตามครรลองของสันติวิธีจนเกิดความรุนแรงและสร้างความเสียหายแก่บุคคลและสังคม เพื่อเป็นการแสดงออกว่า รัฐตระหนักและรับรู้ถึงความเจ็บปวดสูญเสียของผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ยังให้กำลังใจนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยระบุด้วยว่า นายยงยุทธควรจะได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะลุล่วงตามนโยบายด้วย
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์