'พลเดช' แจงพร้อมรับข้อร้องเรียนแต่เดินหน้าสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส

(19 ก.ค.55) เว็บไซต์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข่าว นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการนโยบาย ชี้แจงกรณีมีข่าว-บทความ วิพากษ์การทำงานของผู้บริหารไทยพีบีเอส ระบุข้อมูลที่ปรากฏมีข้อมูลที่ไม่จริงปะปนอยู่มาก แต่ยินดีรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา กรณีจดหมายเปิดผนึกจากผู้อ้างว่าเป็นตัวแทนพนักงานไทยพีบีเอส เอกสารได้ส่งไปที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานซึ่งมีกำหนดประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อยู่แล้ว ชี้ยังไม่เห็นเคยจดหมายร้องเรียนตัวจริง ส่วนตัวเลขของพนักงานที่ระบุว่าเป็นร้อยคน ก็ต้องมีหลักฐาน แต่แม้ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวลงชื่อก็จะรับฟัง ขณะที่เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แม้ว่านายเทพชัย หย่อง จะถอนตัวไปแล้ว แต่ไม่กระทบต่อกระบวนการสรรหาต่อไปแต่อย่างใด

เนื้อหาข่าว มีดังนี้ ...

 

วันนี้ (19 ก.ค. 55) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวถึงข่าวและบทความที่แพร่ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ โดยวิพากษ์และมีข้อสังเกตต่อการทำงานของผู้บริหารไทยพีบีเอส โดยเห็นว่า ช่วงเวลาในขณะนี้กำลังมีการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสองเรื่อง คือ การสรรหาผู้อำนวยการและกรรมการนโยบาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่สื่อสาธารณะจะต้องถูกตรวจสอบจากสังคม

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆ ความเห็นและความห่วงใยที่มีต่อไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ ผมได้เห็นข้อมูลและบทความที่เผยแพร่แล้วพบว่า มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและข้อสังเกตที่ดี มีข้อมูลส่วนที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแต่ก็มีข้อมูลที่ไม่จริงปะปนอยู่มาก อย่างไรก็ตามไทยพีบีเอสยินดีรับข้อเสนอแนะเหล่านี้มาพิจารณา”

ประธานกรรมการนโยบายกล่าวเพิ่มเติมว่า กว่า 4 ปี ในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดหลายเรื่อง รวมทั้งรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ถึงกว่า 130 รางวัลจาก กว่า 60 หน่วยงาน และผลของการทำหน้าที่ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานทุกคน

“ผมต้องแสดงความชื่นชม คุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ ที่สามารถคุมกระบวนทัพ ทำให้การบริหารตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาเป็นไปโดยราบรื่น เราได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญๆ อย่างน้อย 4 เรื่องใหญ่ คือ วิกฤติทางการเมืองและน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว เราเน้นการทำงานอย่างอิสระบนฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง ความสำเร็จในวันนี้ คือความสำเร็จร่วมกันทั้งหมดของพนักงานและผู้บริหาร ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 55 ชาวไทยพีบีเอสก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะเป็นบ้านที่มั่นคงของเราต่อไป”

สำหรับจดหมายเปิดผนึกจากผู้อ้างว่า เป็นตัวแทนพนักงานไทยพีบีเอสร้องเรียนผ่านประธานกรรมการนโยบาย ซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ นั้น นพ.พลเดชกล่าวว่า ในขณะนี้ทราบว่าเอกสารได้ส่งไปที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน ซึ่งจะมีกำหนดประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อยู่แล้ว

“เราถือเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องดูแลทุกข์สุขของพนักงานทุกคน หลายประเด็น อาทิ กระบวนการประเมินผลผู้บริหาร เรื่องสวัสดิการ ฯลฯ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ฝ่ายบริหารเคยได้รับข้อมูลแล้วและกำลังพิจารณาอยู่ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นจดหมายร้องเรียนตัวจริง ส่วนตัวเลขของพนักงานที่ระบุว่าเป็นร้อยคน ก็ต้องมีหลักฐาน แต่แม้ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวลงชื่อเราก็จะรับฟัง”

สำหรับการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นพ.พลเดช กล่าวว่า มีผู้สมัครรวม 5 คน เป็น ชาย 4 หญิง 1 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก 3 คน ไปเมื่อวานนี้ แต่เพิ่งได้รับแจ้งการขอสละสิทธิ์การสมัครของนายเทพชัย หย่อง ในเช้าวันนี้ ดังนั้นจึงคงเหลือผู้สมัครสองคนที่จะผ่านเข้าไปสู่กระบวน การสรรหาของคณะกรรมการนโยบาย ในรอบแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์วันที่ 26 ก.ค. 55 คือ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนายสมชัย สุวรรณบรรณ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการสรรหา

ในวันนี้ คณะกรรมการนโยบายได้มีการประชุมประจำเดือน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้ง รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการนโยบาย แทน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ที่ลาออกจากตำแหน่งประธาน เนื่องจากได้ลงสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จึงต้องการให้เกิดความโปร่งใส

คณะกรรมการนโยบายที่จะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปีวันที่ 2 ส.ค. 55 มี จำนวน 5 คน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการองค์การ จำนวน 2 คนคือ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป และนางจินตนา พันธุฟัก ด้านด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน หรือ ท้องถิ่นการเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัวหรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางมัทนา หอมลออ รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ และนายกมล กมลตระกูล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ซึ่งมีตัวแทนจาก 15 องค์กรตามกฎหมาย จะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรกวันที่ 23 ก.ค. 55 ให้เหลือจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของที่ต้องการ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 27 ก.ค. 55 ก่อนนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ลงนามแต่งตั้งภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ต่อไป


 

 

ที่มา: พลเดชแจง เดินหน้าสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส พร้อมรับข้อร้องเรียนพนักงานเพื่อปรับปรุงการทำงานสื่อสาธารณะให้ดีขึ้น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์