10 วันรอมฎอนตาย 20 มากสุดในรอบ 3 ปี ‘ยิ่งลักษณ์’ ไม่เชื่อแบ่งแยกดินแดน

สรุปสถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน 20-29 กรกฎาคม มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 20 คน และบาดเจ็บอีก 40 คน สูงสุดยังเป็นชาวบ้าน รองลงมาเป็นตำรวจและทหาร

เว็บไซด์ของพรรคเพื่อไทย รายงานเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันเดียวกันถึงกรณีมอบหมายให้ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ดูแลการแก้ปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในฐานะที่ร.ต.อ.เฉลิม ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จึงให้ร่วมกับ สมช.นำปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาไปศึกษา และดูว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการทำงานร่วมกัน แต่ยังคงใช้นโยบายและแนวทางเดิมที่เสนอไว้ต่อรัฐสภา เพียงแต่ให้ไปดูรายละเอียดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมกับสมช. ว่าจะลงไปทำความเข้าใจในพื้นที่และก่อให้เกิดความสงบได้อย่างไร โดยให้ตำรวจช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้ทั่วถึง

ยันไม่มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีลงไปดูแลเป็นการเฉพาะหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คงไม่ต้อง เพราะได้มอบให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯ เป็นคณะกรรมการดูแลอยู่แล้ว และยังมี ร.ต.อ.เฉลิม เข้ามาช่วยเสริม ส่วนการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียขวัญจากการถูกยิงรายวันนั้น นายกฯ กล่าวว่า มีกระบวนการดูแลเยียวยาอยู่แล้ว โดยเฉพาะกองทัพได้ให้ไปดูแลผู้ที่เสียชีวิตแล้ว เพราะทุกคนลงไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  ส่วนกล้องซีซีทีวีที่ถูกทำลายนั้น ก็ต้องป้องกันและเลือกจุดที่ติดตั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และปรับวิธีการทำงานในแต่ละพื้นที่อีกครั้ง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่ นายกฯ ปฏิเสธทันทีว่า "ไม่ใช่คะ อย่ามาพูดอย่างนั้น" จากนั้นนายกฯ หันไปทางพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมกล่าวว่า"คนนี้รู้เรื่องดี"

โพลล์ชี้ไฟใต้เกิดจากพวกค้ายา-อาวุธสงคราม

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ประเด็นข่าวร้อน ผลงานยอดเยี่ยม และต้องปรับปรุงของรัฐบาล กับพฤติกรรมคนไทย ความหวัง และความกลัว ภายใต้การนำของรัฐบาลชุดปัจจุบัน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ มุกดาหาร หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช จำนวน 2,229 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.2 ติดตามข่าวการเมืองเป็นประจำทุกสัปดาห์

ผลการศึกษาปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ร้อยละ 55.7 ระบุเป็นปัญหาขบวนการค้ายาเสพติด ค้าอาวุธสงคราม การผสมโรงกันของผู้ก่อการร้าย รองลงมาคือ ร้อยละ 46.6 ระบุ ความไม่เป็นเอกภาพของ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน ร้อยละ 45.3 ระบุ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 44.9 ระบุ ความล่าช้าในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ ร้อยละ 42.1 ระบุ เจ้าหน้าที่บางหน่วยใส่เกียร์ว่าง ขัดแย้งกันเอง ร้อยละ 36.9 ระบุ เจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกับขบวนการก่อการร้ายเสียเอง และร้อยละ 23.8 ระบุอื่นๆ เช่น สภาพพื้นที่เข้าถึงดูแลยาก ขบวนการสร้างผลงาน และกลุ่มก่อการร้ายต้องการทำลายขวัญ กำลังใจของเจ้าหน้าที่และประชาชน เป็นต้น

10 วันแรกรอมฎอนแรงสุดในรอบ 3 ปี

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้สรุปสถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 20 คน เฉลี่ยวันละ 2 คน และบาดเจ็บอีก 40 คน โดยทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงสุด ยังเป็นชาวบ้าน รองลงมาเป็นตำรวจและทหาร (อ่านรายละเอียดในตาราง)

โดยสถิติดังกล่าว พบว่า ในช่วง 10 วันแรกของเดือนรอมฎอนปี 2555 มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงมากกว่าในช่วง 10 วันแรกของเดือนรอมฎอนปี 2554 และปี 2553ที่ผ่านมา

โดยในช่วง 10 วันแรกของเดือนรอมฎอนปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง 8 คน โดยเป็นชาวบ้านมากที่สุด และมีผู้บาดเจ็บ 37 คน โดยเป็นทหารมากที่สุด

ส่วนช่วง 10 วันแรกของเดือนรอมฎอนปี 2553 มีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรง 15 คน ยังเป็นชาวบ้านมากที่สุด และมีผู้บาดเจ็บ 15 คน เป็นทหารมากที่สุด

ทั้งนี้ ศาสนาอิสลาม ได้แบ่งเดือนรอมฎอนออกเป็น 3 ช่วง และมีความสำคัญแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วง 10 วันแรก เป็นช่วงที่พระเจ้าเปิดประตูแห่งความเมตตา ช่วง 10 วันที่ 2 พระเจ้าเปิดประตูแห่งการอภัยโทษ และ ช่วง 10 วันสุดท้าย พระเจ้าเปิดประตูให้บุคคลที่พระองค์กำหนดเป็นชาวนรกออกจากขุมนรก (ที่มาhttp://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=60&id=1604)
"Times New Roman";color:#333333">

ตารางสถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม 2555) "Times New Roman";color:#333333">

รวบรวมโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ข้อมูลเมื่อ 12.00 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 "Times New Roman";color:#333333">

color:#333333">ตารางเปรียบเทียบจำนวนเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำแนกตามภูมิหลังในห้วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน ( mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 หรือ 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ.1433) - [คอลัมน์ A] ที่เทียบกับสิบวันแรกของเดือนกรกฎาคมในปีที่แล้ว (20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2554) – [คอลัมน์ B] และสิบวันแรกของเดือนรอมฎอนในปีที่แล้ว (1-10 กรกฎาคม พ.ศ.2554 หรือ 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ.1432) – [คอลัมน์ C]

"Times New Roman";color:#333333"> 

ภูมิหลัง mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

ของเหยื่อ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

A mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

B mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

C mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">1-10 รอมฎอน

ฮ.ศ. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1433

 

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">1-10 รอมฎอน

ฮ.ศ. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1432

20-29 กรกฎาคม

พ.ศ. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2555

20-29 กรกฎาคม

พ.ศ. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2554

1-10 สิงหาคม

พ.ศ. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2554

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">เสียชีวิต mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#984806;mso-themecolor:accent6;
mso-themeshade:128">

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">บาดเจ็บ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#984806;mso-themecolor:accent6;
mso-themeshade:128">

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">เสียชีวิต mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#984806;mso-themecolor:accent6;
mso-themeshade:128">

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">บาดเจ็บ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#984806;mso-themecolor:accent6;
mso-themeshade:128">

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">เสียชีวิต mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#984806;mso-themecolor:accent6;
mso-themeshade:128">

color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128">บาดเจ็บ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#984806;mso-themecolor:accent6;
mso-themeshade:128">

ราษฎร mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

8

18

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">4

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">5

9

4

ตำรวจ/ตชด/นปพ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

5

6

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">2

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

1

4

ทหาร mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

4

13

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">1

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">15

1

5

ชรบ/อส/อปพร mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

1

0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">7

1

0

ครู/บุคลากรทางการศึกษา mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

0

0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">4

1

1

กำนัน/ผญบ/ผชบ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

2

0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">1

1

0

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

0

1

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">1

0

0

ลูกจ้างของรัฐ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

0

0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">1

1

1

ลูกจ้างของเอกชน mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

0

0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">1

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

0

0

เยาวชนไม่เกิน mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 15 ปี

0

1

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">3

0

0

คนร้าย mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

0

1

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">0

0

0

รวม mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

20

40

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">8

color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191">37

15

15

mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 

หมายเหตุ: เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลามที่นับในแบบจันทรคติ (ฮิจเราะห์ศักราช: ฮ.ศ.) ซึ่งจะแตกต่างกับการนับวันในปฏิทินสากลแบบเกรกอเรี่ยนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเดือนรอมฎอนในแต่ละปีจะร่นเร็วขึ้นราว 10 – 11 วัน

ที่มาของตาราง http://www.deepsouthwatch.org/node/3430

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์