นศ.ค้าน มข.ออกนอกระบบ ทวงถามข้อเสนอขอมีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง มหา’ลัย

หน้าห้องอธิการฯ รับเรื่อง แจงนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวันนี้ ด้านเครือข่ายนักศึกษายื่นหนังสือต่อ จี้แจงข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็น ทั้งการสนทนากลุ่ม-สัมภาษณ์เจาะลึก-เว็บไซต์ ที่ผู้บริหารอ้างกระบวนการมีส่วนร่วม

 
 
วันนี้ (1 ส.ค.55) เวลา 10.00 น. นักศึกษาตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบเดินทางไปติดตามความคืบหน้า หลังจากการยื่นข้อเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55 ที่ผ่านมา แต่ผ่านมากว่าสัปดาห์ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ
 
การติดตามเรื่องครั้งนี้นักศึกษาตัวแทนเครือข่ายฯ ได้พูดคุยกับ นางสาวบุษรา สุขวิเศษ เลขานุการปฏิบัติงานหน้าห้องอธิการบดี ได้รับข้อมูลว่า เรื่องดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวันนี้ โดยจะจัดประชุมที่ชั้นสองตึกอธิการ
 
จากนั้นนักศึกษาตัวแทนเครือข่ายฯ จึงยื่นอีก 1 ฉบับ เรื่อง ขอเอกสารบันทึกเกี่ยวกับประเด็นการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ระบุว่า ตามที่อธิการบดีได้ชี้แจงว่าได้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมแล้ว ทางเครือข่ายฯ พิจารณาแล้วว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จึงใคร่ขอเอกสารบันทึกสรุปการดำเดินการ ดังนี้1.ผลการรับฟังความคิดเห็นโดยการสนทนาเป็นกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกหน่วยงานตามที่ได้กล่าวอ้าง
 
2.ผลการรับฟังความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ที่อ้างว่าผู้ให้ข้อมูลคือ นักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคราชการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ 3.ผลการรับฟังความคิดเห็นจากช่องทางอื่นๆ ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กล่องรับฟังความคิดเห็น โทรศัพท์ โทรสาร
 
ทั้งนี้ การยื่นหนังสือดังกล่าวนางสาวปริยา โทณะพงษ์ เลขานุการปฏิบัติงานหน้าห้องอธิการบดีอีกคนหนึ่งรับจะประสานและดูแลเรื่องให้
“ทางเครือข่ายเองจะไม่นิ่งนอนใจ หากยังไม่รับการติดต่อกลับหรือถูกเพิกเฉยอีก จะไปติดตามเรื่องเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน” ตัวแทนเครือข่ายฯ ระบุ
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์