กสทช.เตือนเอกชนเร่งทำตามกติกา “ครอบงำกิจการ” ก่อนประมูลคลื่น 3จี

วันที่ 2 ส.ค.55 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า จากการที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.55

ส่งผลทำให้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2554 ถูกยกเลิกไปทันที ดังนั้นจึงอยากให้ภาคเอกชนหรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อประกาศฉบับนี้ ควรศึกษาและปฏิบัติตาม กฎ กติกาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีในกิจการโทรคมนาคม ที่มุ่งเน้นการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม
 
สำหรับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทเอกชน หรือ นิติบุคคล  หลังจากที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก็คือ มีหน้าที่ต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยอาศัยข้อห้ามตามที่ระบุไว้ในท้ายประกาศ ทั้ง 8 ข้อ เป็นแนวทางในการกำหนดข้อห้ามให้กับตัวเอง และให้รายงานเข้ามายัง กสทช.ตามกำหนดเวลาต่อไป
 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติดังกล่าวจะมีรอยต่อระหว่าง กติกาเก่า (ประกาศครอบงำกิจการฯ พ.ศ.2554) และกติกาใหม่ (ประกาศครอบงำกิจการฯ 2555) ซึ่งในบทเฉพาะกาลของประกาศฯฉบับใหม่ ได้ให้การรับรองผู้ประกอบการ หรือนิติบุคคล ที่ได้ยื่นข้อห้ามตามประกาศ กสทช.เดิมนั้น ให้ถือเป็นการกำหนดข้อห้ามตามที่ประกาศฉบับใหม่กำหนดไว้
 
ส่วนผู้ประกอบการหรือนิติบุคคล ซึ่งก่อนหน้านี้มีการขอผ่อนผัน และยังไม่มีการยื่นข้อห้ามฯเข้ามาให้ กสทช.ตรวจสอบ เนื่องจาก ประกาศ กสทช.ฉบับเดิม เปิดช่องให้มีการผ่อนผันในการยื่นข้อห้ามฯนั้น เมื่อประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ก็มีหน้าที่จะต้องไปกำหนดข้อห้ามตามที่ประกาศฉบับใหม่กำหนดไว้และต้องกำหนดข้อห้ามและยื่นต่อ กสทช.ตามกำหนด
 
การปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะเห็นได้ชัดก็คือ ในช่วงของการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ซึ่งบริษัทที่อยู่ในกิจการโทรคมนาคมที่สนใจเข้าประมูลคลื่น 3 จี จะต้องเคลียร์ตัวเองให้โปร่งใส เพราะในเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้ารับการประมูลนั้นจะต้องเสนอหลักฐานที่กำหนดไว้ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาต จะต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อยื่นต่อ กสทช.พร้อมคำรับรองที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจในการผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดข้อห้ามข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 8 วรรค 3 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย ในการนี้คณะกรรมการอาจกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เป็นนิติบุคคลจะต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวด้วยก็ได้
 
ดังนั้น หากมีการยื่นหลักฐานครบถ้วนให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกลั่นแกล้งกันในระหว่างที่มีการประมูลคลื่น 3 จี 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์