ครม.เพิ่มวงเงินเยียวยา "ผู้เสียชีวิต-ทุพพลภาพ" จากเหตุไฟใต้เป็น 5 แสน

(14 ส.ค.55)  เมื่อเวลา 13.00 น. น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเยียวยาฯเสนอ ดังนี้

1.กรณีประชาชนผู้เสียชีวิตสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพิ่มเป็น 500,000 บาท

2.กรณีประชาชนผู้ทุพพลภาพสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 80,000 บาท เพิ่มเป็น 500,000 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และให้ย้อนหลังครอบคลุมผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นมา โดยส่วนที่มีผลย้อนหลังจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นไม่ช้ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อไม่ให้เป็นภาระด้านงบประมาณในปีหนึ่งปีใดเกินสมควร และให้นำจำนวนเงินที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วมาหักออกจากจำนวนเต็มที่พึงจะได้รับด้วย

น.ส.ศันสนีย์กล่าวต่อว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้ใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 เมษายน 2555 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 866.9055 ล้านบาท คงเหลือ 1,133.0945 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอเพื่อการดังกล่าว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้ จำนวน 370 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ศอ.บต. ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 47 จนถึงปัจจุบัน มีตัวเลขผู้เสียชีวิยและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 3,042 คน แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 2,739 คนและทุพพลภาพ 303 คน

 

ที่มา: เว็บไซต์มติชนออนไลน์ และไทยพีบีเอส

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์