ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยเปิดตัว "สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรม"

ชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยจัดงานเปิดตัว "สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่" หวังเป็นศูนย์ศึกษาฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใหญ่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ 19 ส.ค. ที่วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชาวไทยใหญ่หลายกลุ่มองค์กร หลายสาขาอาชีพร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานที่ทำการสมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ ซึ่งเป็นสมาคมชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีทำบุญเปิดป้ายสำนักงานภายในวัดกู่เต้า มีพระครูประภัสธรรมรังสี เจ้าคณะตำบลศรีภูมิและเจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เป็นประธานพิธีสวดชัยมงคลคาถา

ต่อมาในช่วงเย็นเวลา 19.00 – 22.30 น. ทางสมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ได้จัดงานเลี้ยงขันโตกเปิดตัวแนะนำสมาคมอย่างเป็นทางการ ณ ลานเอนกประสงค์ของวัดกู่เต้า มีสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงตัวแทนชมรม องค์กรไทยใหญ่จากหลายที่ เช่น กรุงเทพฯ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย อ.ปาย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย และ อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาและกลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมในงานกว่า 500 คน

ระหว่างพิธีเปิดงานนายแสงเมือง มังกร นายกสมาคมฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมเล่าถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์สมาคมฯ จากนั้นตัวแทนชมรมองค์กรไทยใหญ่ที่ร่วมงานกล่าวคำแสดงความยินดี ภายในงานมีการแสดงนิทรรศกาลภาพกิจกรรมของสมาคมฯ มีการแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลายของชาวไทยใหญ่ อาทิเช่น การฟ้อนนก รำโต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยใหญ่ มีการร้องเพลงไทยใหญ่เดิม การแสดงการฟ้อนรำหนุ่มสาวชาวไตยจากหลายชมรมองค์กรที่มาร่วมในงาน

นายแสงเมือง มังกร นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ได้ยื่นขอจดทะเบียนตั้งแต่ 16 ก.ค. 2552 และได้รับการอนุมัติเป็นทางการเมื่อ 30 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมา ใช้เวลาเกือบ 3 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจพี่น้องชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นศูนย์ศึกษาฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใหญ่ อันเป็นเอกลักษณ์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ มีชื่อย่อคือ สศวท. ชื่อภาษาอังกฤษ Taiyai Education and Culture Association และชื่อภาษาไทยใหญ่ "สมาคมปายปัญญาและฟิงแง่ไตย" วัตถุประสงค์ตามคำยื่นร้องขอจดทะเบียนของสมาคม คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนา, ศึกษาและฟื้นฟูศิลประวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยใหญ่ในประเทศไทย, สนับสนุนให้สมาชิกตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ, สมาคมจะไม่ตั้งโต๊ะบีลเลียด หรือ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการเมืองการทหารใดๆ

สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 60 วัดกู่เต้า ถ.กู่เต้า ต.ศรึภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อีเมล์ติดต่อ taiyai.eca@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 080-3167443

 

ชมภาพ / อ่านข่าวย้อนหลังได้ที่
http://www.khonkhurtai.org/"คนเครือไท" เป็นศูนย์ข่าวภาคภาษาไทยเครือข่ายสำนักข่าวฉาน (SHAN – Shan Herald Agency for News) สำนักข่าวอิสระของไทยใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐฉาน สหภาพพม่า และตามแนวชายแดนไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมือง / การทหารกลุ่มใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shan_th@cm.ksc.co.th หรือ ติดตามอ่านข่าวสารภาคภาษาอังกฤษได้ที่ www.shanland.org ภาคภาษาไทใหญ่ที่ www.mongloi.org และภาคภาษาไทยที่ www.khonkhurtai.org