ร้อง ‘สาทิตย์’ สอบอุทยานฯ บุกเขาบรรทัด-วอนตั้งกระทู้จี้ ‘ยิ่งลักษณ์’ เดินตามนโยบาย

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ยื่นหนังสือร้องสาทิตย์ เลขาฯ กมธ.ที่ดินฯ สอบอุทยานบุกเขาบรรทัด วอนตั้งกระทู้ยิ่งลักษณ์จี้เดินตามคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เผยข่าวแว่วชุดปฏิบัติการขีดเส้นตายฟันยางตรัง-พัทลุงเรียบสิงหานี้

 
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ยื่นหนังสือกับนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เลขานุการกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร สอบอุทยานฯ ปราบชาวบ้านเทือกเขาบรรทัด
ภาพโดย: บัณฑิตา อย่างดี
 
 
27 สิงหาคม 2555 - นายสมนึก พุฒนวล กรรมการเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ประมาณ 40 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่บ้านของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร นำปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนจากปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าสู่กรรมาธิการฯ และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน
 
นายสมนึก เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ได้ขอให้นายสาทิตย์ ในฐานะฝ่ายค้านช่วยตั้งกระทู้ถามรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำเนินการตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนจากปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าขัดกับนโยบายที่แถลงไว้หรือไม่
 
เผยข่าวแว่วชุดปฏิบัติการขีดเส้นตายฟันยางตรัง-พัทลุงเรียบเดือนสิงหา
 
ด้านนายอานนท์ สีเพ็ญ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเขาบรรทัด สมาชิกสมัชชาคนจน เปิดเผยว่า ตนได้ข่าวซึ่งยังไม่ได้กรองว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะบุกฟันยางพาราชาวบ้านในแนวเทือกเขาบรรทัด ทั้งจังหวัดพัทลุง และตรัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดังนั้นในวันนี้ (27 สิงหาคม 2555) เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเขาบรรทัดจึงเปิดแถลงข่าวถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ฟันยางพาราของชาวบ้านแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ถูกอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดประกาศทับที่
 
“ส่วนหนังสือที่จะยื่นถึงนายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชาคนจน ให้หยุด หรือชะลอการตัดฟันยางพาราของชาวบ้านเขาบรรทัด ผ่านนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนั้น ต้องหารือกับสมาชิกเครือข่ายก่อนว่าจะยื่นหรือไม่ยื่น ถ้ายื่นจะยื่นวันไหน อย่างไร ต้องประเมินก่อนว่ายื่นไปแล้วหวังผลได้หรือไม่” นายอานนท์ กล่าว
 
ร้องกองทัพภาค 4 คุ้มกัน ‘โฉนดชุมชนเขาบรรทัด’ หวั่นชาวบ้านปะทะอุทยานฯ
 
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.วันที่ 27 ส.ค.55 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ขอให้ชะลอการรื้อถอนพืชผลเกษตร สิ่งปลูกสร้าง และคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน จากนโยบายปราบปรามผู้บุกรุกทำลายป่าในภาคใต้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 
หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.55 กรณีมีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาทเพื่อปราบปรามผู้บุกรุกทำลายป่าในภาคใต้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำมาซึ่งการตัดฟันทำลายพืชผลอาสิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่มีการแยกแยะระหว่างผู้บุกรุกทำลายป่าไม้กับพื้นที่ทำกินของเกษตรกรซึ่งถูกประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับซ้อน และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ส.ค.55 ได้มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งสนธิกำลังกว่า 1,500 นาย พร้อมอาวุธปืน มีดพร้า และเครื่องเลื่อยยนต์ เข้าไปตัดฟันทำลายต้นยางพารา และพืชผลเกษตรที่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ประมาณ 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่
 
จากปฏิบัติการดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านที่ทำกินและอยู่อาศัยบริเวณเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.สตูล และ จ.สงขลา เกิดความเจ็บแค้นไปกับชาวบ้านที่ถูกตัดฟันต้นยางพารา เนื่องจากผู้เสียหายเป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งทำกินและอยู่อาศัยในชุมชนดั้งเดิม และมีที่ดินรายละไม่มาก ประกอบกับได้มีการปล่อยข่าวว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะสนธิกำลังเข้าตัดฟันต้นยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวาว่ากองกำลังดังกล่าวจะเข้ามาตัดฟันต้นยางพารา ชาวบ้านในหลายชุมชนเริ่มใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปกป้องพื้นที่ จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง และเป็นเงื่อนไขก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงตามมาในอนาคตอันใกล้
 
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย มีสมาชิกใน จ.ตรัง จ.พัทลุง และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับผลกระทบเช่นกัน แม้รัฐบาลมีนโยบายโฉนดชุมชน มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 มารองรับการจัดทำโฉนดชุมชน แต่ไม่มีการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน
 
โดยเมื่อวันที่ 30 มี.ค.55 หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า นำกำลังเข้าตัดฟันต้นยางพารา และพืชผลเกษตรในพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู รอยต่อ อ.นาโยง จ.ตรัง กับ อ.ศรีนครินทร์ จ.ดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เห็นชอบให้ดำเนินการโฉนดชุมชนแล้ว
 
วันที่ 6 เม.ย.55 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า นำกำลังเข้าทำการรื้อถอนทำลายสะพานไม้ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคม รวมทั้งข่มขู่ คุกคามชาวบ้านในพื้นที่ดำเนินการโฉนดชุมชนบ้านหาดสูง รอยต่อ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด กับ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานโฉนดชุมชนมีหนังสือชะลอการรื้อถอนสะพาน
 
อีกทั้งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เข้าจับกุมและแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านในพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนบ้านตระ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ขณะนำหมากแห้งจากสวนออกไปขายหลายครั้ง
 
“เจ้าหน้าที่อุทยานฯ มีการเตรียมการรื้อถอนพืชผลเกษตรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สมาชิกเครือข่ายฯ หลายชุมชน เครือข่ายฯ จึงข้อให้กองทัพภาคที่ 4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลักดันให้มีการชะลอการรื้อถอนพืชผลเกษตร และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดำเนินการโฉนดชุมชน และขอคุ้มครองชั่วคราวในพื้นที่ของสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด จนกว่ารัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรีคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน” หนังสือดังกล่าว ระบุ
 
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์