เริ่มเก็บ 30 บาทรักษาทุกโรคอีกครั้ง "วิทยา" เผยราบรื่นเพราะเตรียมการดี

"วิทยา" เผยการดำเนินการร่วมจ่าย 30 บาท วันแรก ราบรื่นดี ระบุเพราะเตรียมการดี ส่วนที่นครราชสีมา 30 บาทวันแรกไม่ราบรื่น เผย ปชช.ยังไม่เข้าใจ
       
1 ก.ย. 55  - ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่านายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาทวันแรก ในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลตรัง พร้อมมอบนโยบายแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านว่า รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะเพิ่มคุณภาพบริการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนป่วยหายเร็ว คนปกติมีสุขภาพแข็งแรง มีระบบบริการสาธารณสุขได้มาตรฐาน และเข้าถึงบริการได้ทั่วถึงและทัดเทียม
       
"จากการติดตามนโยบายร่วมจ่ายในวันแรกวันนี้ที่โรงพยาบาลตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 535 เตียง มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกวันละ 1,600-1,800 รายต่อวันและผู้ป่วยในวันละ 450-500 รายต่อวัน พบว่าราบรื่นดี เนื่องจากผู้บริหารมีการเตรียมการไว้อย่างดี"นาววิทยากล่าว
 
นครราชสีมา 30 บาทวันแรกไม่ราบรื่น ปชช.ยังไม่เข้าใจ
 
ด้านเนชั่นทันข่าวรายงานว่านายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วันนี้ (1 ก.ย. 55) เป็นวันแรก ก็ปรากฏว่าในสถานพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีประชาชนยังไม่เข้าใจเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 4 พันคน ที่มีปัญหาไม่เข้าใจเรเข้าใจมาสอบถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กันอย่างเนืองแน่น
 
ซึ่งตนก็ได้ให้นโยบายกับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ที่ร่วมโครงการ เร่งทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาความพร้อมให้บริการที่ดีขึ้นทุกด้าน ทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรื้อรัง บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยไม่มีเวลาหยุดพักเที่ยง ทั้งนี้สำหรับในจังหวัดนครราชสีมานั้น มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาครัฐ เข้าร่วมโครงการนี้ 30 แห่ง และภาคเอกชนอีก 4 แห่ง ซึ่งทุกแห่งก็พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วยความยินดี โดยจะมีการตรวจสิทธิ์ตามบัตรประชาชน 
 
ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท ทั้ง 21 กลุ่ม ก็จะยังได้รับการยกเว้นร่วมจ่ายเหมือนเดิม แต่หากใครมีความสมัครใจที่จะช่วยจ่ายให้กับสถานพยาบาล ก็ยินดี เพราะปัจจุบันนี้สถานพยาบาลแต่ละแห่งก็รับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งค่าอยู่เวรพยาบาล ค่าซื้อเครื่องมือแพทย์ และค่าตอบแทนแพทย์ชำนาญการ ซึ่งขณะนี้ก็ได้แต่เพียงจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินมาช่วยลดภาระเหล่านี้ แต่หากได้เงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อยมาช่วยก็จะช่วยลดภาระให้กับสถานพยาบาลได้บ้าง นายแพทย์วิชัยฯ กล่าว
 
รพ."รามาฯ-จุฬาฯ" ยังไม่เก็บ 30 บ. 
 
เว็บไซต์ข่าวสดรายงานว่าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการร่วมจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรค ในโครงการหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยมีเงื่อนไขต้องเก็บเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยา และหากผู้ป่วยไม่ประสงค์จ่ายก็ให้เป็นไปตามสิทธิผู้ป่วยว่า เพื่อลดความยุ่งยากในการตรวจสอบสิทธิ ลดการเผชิญหน้าของเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้จ่ายและผู้ไม่ประสงค์ร่วมจ่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ยกเว้นกับบุคคลที่ไม่ประสงค์ร่วมจ่าย ที่ประชุมของรามาธิบดีจึงมีมติยกเว้นการจัดเก็บเงินดังกล่าว และใช้ระบบเดิมด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดิมทุกอย่าง โดยร.พ.ยอมขาดรายได้และจะนำรายได้ส่วนอื่นมาทดแทน 
 
ด้านรศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผอ.ร.พ.จุฬาลงกรณ์กล่าวว่า ร.พ.ขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างทำแนวปฏิบัติและสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน หากไม่ทันก่อนวันที่ 1 ก.ย. ร.พ.จุฬาฯ จะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก่อนให้ได้มากที่สุด โดยจะยังไม่เก็บเงินดังกล่าว อาจต้องชะลอการเก็บเงินไปก่อน
 
นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า กรณีร.พ.ที่ประกาศว่าจะไม่เก็บ 30 บาทก็ต้องมีเหตุผล โดยเรื่องนี้ต้องการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่วนผู้ที่ใช้บริการตรวจโรคหรืออื่นๆ เช่น ทำแผล ฉีดวัคซีนที่ไม่ได้รับยา รวมทั้งใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ศูนย์สุขภาพชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล(ร.พ.สต.) ทั่วประเทศ ยังเป็นการให้บริการฟรีทั้งหมดเช่นเดิม ทั้งนี้ หากไม่ประสงค์จะร่วมจ่ายก็สามารถสงวนสิทธิ์ได้ โดยในปีงบประมาณ 2556 นี้รัฐบาลได้จัดสรรงบรายหัวในโครงการ 30 บาท ในอัตรา 2,755.60 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 หัวละ 209.12 บาท
 
ด้านนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ไม่ได้ระบุชัดถึงข้อปฏิบัติของหน่วยบริการว่าต้องดำเนินการเก็บร่วมจ่ายหรือไม่ แต่เน้นให้บริการประชาชนและให้ได้ร่วมจ่าย ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นจะผิดหลักกฎหมายหรือไม่ คงต้องกลับไปพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 ก.ย.ที่จะเริ่มเก็บเงินเป็นวันแรก สปสช.ได้เตรียมระบบรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วนโทร.1330
 
ร.พ.แม่สอด เริ่มโครงการร่วมจ่าย 30 บาท
 
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานว่าโรงพยาบาลแม่สอด เริ่มโครงการร่วมจ่าย 30 บาท ดีเดย์วันนี้ 1 กันยายน 2555 สร้างแรงจูงใจประชาชน ใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้บ้าน 
 
นายแพทย์รณไตร เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า โครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามนโยบายรัฐบาล จะเริ่มในวันนี้ (1 กันยายน 2555) โดยทางโรงพยาบาลแม่สอด มีความพร้อมที่สนองนโยบาย มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมจ่าย 30 บาท ในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป จนถึงโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และในโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่สอด เผยว่า โครงการร่วมจ่ายนี้ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้บ้านมากขึ้น ซึ่งสามารถดูแลประชาชนได้ดีเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยในอนาคตนี้จะใช้ระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต พูดคุยปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาในโรงพยาบาลแม่สอดโดยตรง หลังจากที่ นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ได้มีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอท่าสองยาง และส่งเสริมให้ใช้ระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เนต ผ่านการแชทวิดีโอกับประชาชน ที่มีปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอท่าสองยาง และจะลงมาที่อำเภอแม่ระมาด รวมทั้ง อำเภอแม่สอด ตามลำดับ
 
 
ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: ASTV ผู้จัดการออนไลน์, เนชั่นทันข่าว, ข่าวสด, ไอเอ็นเอ็น
 
 
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์