ท้วง! รับฟังความเห็นขยายโครงการเหมืองแร่ทองคำ ของ กพร. ขัดเจตนารมณ์ รธน.

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านส่งแวดล้อม ชี้การรับฟังความคิดเห็นโดยคณะกรรมการรับฟังฯ ของ กพร.จัดเวที 9 ก.ย.นี้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 67 เปิดโอกาสให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลน้อย

 
6 ก.ย.55 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม และสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกใบแถลงข่าว การรับฟังความคิดเห็นโดย คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในวันที่ 9 ก.ย.55 ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67
 
จากการที่ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ของ กพร.จะจัดรับฟังความคิดเห็น โครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.55 ก่อนที่องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จะให้ความเห็นประกอบภายในวันที่ 20 ก.ย.2555
 
เอกสารดังกล่าวระบุว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะจัดขึ้น จึงตัดโอกาสที่จะรับฟังความคิดเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเวทีดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความเข้าใจและพิจารณารายงานความเห็นประกอบขององค์การอิสระฯ ก่อนการให้ความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว
 
ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 ที่รับรองสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรุนแรง ให้มีความครบถ้วนและรอบด้าน ก่อนที่หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต จะตัดสินใจตามอำนาจของตน
 
เอกสารแถลงข่าวระบุด้วยว่า ถึงแม้ว่า คณะกรรมการรับฟังฯ ของ กพร. จะเปิดรับฟังอีก 15 วันหลังจากจัดเวทีไปแล้ว แต่การจัดเวที ซึ่งเป็นกระบวนการสาธารณะที่สำคัญก็ได้จบไปแล้ว รวมทั้งประชาชนก็จะมีเวลาเพียง 4 วันในช่วงวันที่ 21-24 ก.ย.55 ที่จะต้องพิจารณาความเห็นขององค์การอิสระฯ และส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทันก่อนที่จะปิดรับฟังความคิดเห็น
 
ดังนั้น ทางคณะกรรมการรับฟังฯ ของ กพร. ควรเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นออกไป โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณาความเห็นประกอบขององค์การอิสระฯ ก่อนอย่างน้อย 15-30 วัน แล้วจึงจัดรับฟังความคิดเห็น น่าจะเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์