เคาะงบหนุนสร้างสภาวะเอื้อดับไฟใต้ กพต.อนุมัติซื้อโรงแรมร้างกลางเมืองยะลา

อนุมัติ ศอ.บต.ซื้อโรงแรมร้างบนทำเลทองกลางเมืองยะลา สร้างศูนย์เยียวยา เผยได้ของถูก ต่ำกว่าราคาประเมินเกือบ 60 ล้าน ตั้งอนุกรรมการซื้อที่ดินชายแดนใต้

 

ศอ.บต.ซื้อ - โรงแรมชางลีกลางเมืองยะลาถูกทิ้งร้างมานานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบ
กำลังจะได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหลังจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ได้รับอนุมัติให้ซื้อมาสร้างเป็นศูนย์เยียวยา
(ภาพจาก 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1298545&page=81)

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2555 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2555 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแผนบูรณาการ/โครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเร่งด่วน ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ซึ่งจะเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้ง 5 กลุ่มงาน มีดังนี้ 1.กลุ่มงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งบประมาณ 1,003 ล้านบาท 2.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงการพื้นฐาน 1,050 ล้านบาท 3.กลุ่มงานยุติธรรม 1,134 ล้านบาท 4.กลุ่มสิทธิมนุษยชนและการสร้างความเข้าใจ 49 ล้านบาท และ 5.กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 23 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,262 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ศอ.บต. ซื้อโรงแรมชางลี ซึ่งเป็นโรงแรมหรูชื่อดังบนถนนสิโรรส กลางเมืองยะลาพร้อมที่ดินซึ่งปัจจุบันถูกทิ้งร้าง เพื่อจัดทำเป็นสถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และศูนย์ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ งบประมาณทั้งสิ้น 167 ล้านบาท  โดยใช้จ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินปีงบประมาณ 2555 จำนวน 90 ล้านบาท ที่เหลือใช้งบปี 2556 จำนวน 76 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าว ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินประมาณ 59 ล้านบาท

ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการให้ตั้งอำเภอใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา โดยรวมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมือง กับตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขึ้นเป็นอำเภอใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน รวมทั้งประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ซึ่ง กพต.จะมอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินจากสถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดสรรงบ 1,200 ล้านบาท ในการซื้อที่ดินคืนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ จนต้องย้ายออกจากพื้นที่

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์