ร้องกรรมการสิทธิฯ สอบกรมเจรจาฯ เร่งดัน FTA ไทย-EU

กรรมการสิทธิ​ฯ รับเรื่องเครือข่ายประชาชนร้องให้ตรวจสอบกรมเจรจาฯละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการเร่งผลักดันการเจรจาเอฟทีเอไทยกับสหภาพยุโรป

(19 ก.ย.55) เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายประชาชน 14 องค์กรนำโดย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ได้เข้าพบ นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อ​ขอให้ กสม.ตรวจสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการเร่งผลักดันการเจรจาเอฟทีเอไทยกับสหภาพยุโรป

หนังสือร้องเรียน กสม.ระบุถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพบว่า พยายามให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการยอมรับข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อรัฐบาล ซึ่งอาจมีผลต่อการโน้มน้าวให้การตัดสินใจของรัฐบาลขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น การอ้างว่า  การยอมรับข้อผูกพันที่มากกว่าข้อตกลงว่าด้วยการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก (หรือ ข้อตกลง TRIPs) จะไม่มีผลกระทบต่อราคายา ทั้งที่จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศจะเพิ่มขึ้นทุกปีจากปกติที่เคยเป็น ในระยะเวลา 5 ปี ประเทศไทยจะต้องสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อปีมากกว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่ง จะส่งผลให้ประเทศต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น และประชาชนจำนวนอาจไม่สามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้ เพราะรัฐบาลอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุน และจะส่งผลถึงระบบสาธารณสุขของประเทศโดยรวม เนื่องจากต้องปรับงบประมาณสาธารณสุขด้านอื่นมาเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านยา

กรมเจรจาฯยังมิได้นำผลงานวิจัยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงผลได้และผลเสีย จากการที่รัฐบาลจะยอมรับข้อเสนอด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ซึ่งได้มีการจัดทำไว้หลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา หรือแม้แต่ที่กรมเจรจาฯให้การสนับสนุน ถือเป็นเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลทางวิชาการที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบเป็นข้อมูลนำเสนอต่อรัฐบาล และถือเป็นการหลบเลี่ยงหน้าที่และไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ

"การกระทำดังกล่าว ถือได้ว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำลังกระทำการที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะสิทธิด้านสุขภาพ  นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 190 และเป็นการกระทำที่ขาดธรรมาภิบาลที่ข้าราชการพึงมี จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะพฤติกรรมและธรรมาภิบาลของอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทยในฐานะเลขานุการการประชุมระดับสูงเพื่อพิจารณาเตรียมเปิดการเจรจาการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน"

ทางด้าน นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า เรื่องนี้มีความสำคัญมาก ทางกรรมการสิทธิจะเร่งรับพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยจะรีบเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง

ทั้งนี้เครือข่ายประชาชนที่ร่วมกันร้องเรียนครั้งนี้ประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ชมรมเพื่อนโรคไต เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเภสัชชนบท กลุ่มศึกษาปัญหายา มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิสุขภาพไทย และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์