คปก.ยื่นนายกฯชะลอร่างกฎหมาย 3 ฉบับ รอร่างประชาชนประกบ

3 ตุลาคม 2555 - นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. 3 ฉบับ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ...(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ไว้ก่อน และรอให้กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วเสร็จเสียก่อน เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับหลักการร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยประชาชนและที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีพร้อมกันไปในคราวเดียว

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ร่างพ.ร.บ.การประมงฯ และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ส่วนร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฯ ได้มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ คปก.เคยมีหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ชะลอการพิจารณามาแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์