WTO รับลาวเข้าเป็นสมาชิก

หลังเจรจาต่อรองกว่า 15 ปี องค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็ได้เชิญประเทศลาวเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อศุกร์ที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา


 

องค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้เสนอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยังยากจน และปกครองด้วยพรรคเดียวเข้าเป็นสมาชิกได้ หลังจากดำเนินการเจรจามาอย่างช้า เป็นเวลาหลายปี ซึ่งในระยะดังกล่าวนี้ สปป. ลาว ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางเศรษฐกิจของตน ออกจากเศรษฐกิจรวมศูนย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ไปสู่เศรษฐกิจแบบอิงตลาด

หลังจากเจรจาต่อรองกันมาได้ 15 ปี องค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็ได้เชิญประเทศลาวเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของตน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้

การเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวย่อมเป็นการรับทราบถึงความพยายามอย่างยิ่งของ สปป. ลาว ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับกำหนดขององค์การการค้าโลก และการเรียกร้องต้องการเพื่อเข้าหาตลาดกว่า 150 สมาชิกขององค์การ

นอกจากนี้ เนื่องจากว่า สปป. ลาว มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอในอัตราเฉลี่ยสูงกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ตลอดหลายปีมานี้ ซึ่งปีนี้อาจจะเติบโตถึง 8 เปอร์เซ็นต์ได้ อันเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไมเคิล ยูอิง ชาว ประธานศูนย์กลางกฎหมายสากลของ WTO ประจำสิงคโปร์ กล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิกของ สปป. ลาว หมายถึงการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จาก WTO แต่ในชณะเดียวกัน ก็เป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมากกว่า สำหรับ สปป. ลาว

ท่านยูอิง ชาว ยังกล่าวว่า “คุณค่าแท้จริงของลาวก็คือ การกำลังหันเหเศรษฐกิจของตนออกจากการเป็นเศรษบกิจรวมศูนย์และวางแผนโดยศูนย์กลางในอดีต ไปสู่ระบบที่ได้ศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างวิสาหกิจในตลาดเสรีของประเทศตน”

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศเล็กและยากจน ไม่มีทางออกสู่ทะเลนั้น ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวซึ่งได้ยึดอำนาจในปี 1975 เป็นต้นมา

เช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ เศรษฐกิจของลาวได้ถูกควบคุมโดยศูนย์กลาง ก็คือรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมกลุ่มกับบรรดาประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต

แต่จากกลางทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา รับบาล สปป. ลาว ได้ค่อยๆ ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยตลาดมากขึ้น จนถึงบัดนี้ สปป. ลาว ที่ครั้งหนึ่งเคยพึ่งพาความช่วยเกลือจากต่างประเทศนั้น ก็กำลังกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญแห่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งในเฉพาะปีนี้ มูลค่าการลงทุนใน สปป. ลาว สูงเกินสองพันล้านดอลลาร์

สปป. ลาว เป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่ม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

ท่านปีเตอร์ อึ๊งภากรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ WTO กล่าวว่า หลังจาก สปป. ลาวได้รับรองข้อตกลงแล้ว สมาคมอาเซียนก็จะสามารถรวมมติได้เป็นเสียงเดียวใน WTO และยังกล่าวอีกว่า การเป็นสมาชิกอาจช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจลาวมากขึ้น ดังที่ได้เกิดขึ้นกับ จีนและเวียตนาม ที่เคยมีระบบเศรษฐกิจรวมศูนย์เช่นกัน

ปีเตอร์ ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ (การเข้าเป็นสมาชิก WTO) ก็ทำให้ลาวสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศได้มากขึ้น เพราะว่าลาวจะแสดงให้โลกรู้ว่าตนสามารถนำหลักการที่คาดการณ์ล่วงหน้ามาใช้ได้ มีความโปร่งใส และมีกฎเกณฑ์ต่อเศรษฐกิจของตน”

ปัจจุบัน ประเทศที่ลงทุนรายใหญ่ในลาว และเป็นคู่ค้าและประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ ได้แก่ จีน ไทย และ เวียตนาม แต่การลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการเกษตร ไฟฟ้าพลังน้ำ และเหมืองแร่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน

บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า การได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO นั้น ก็น่าจะช่วยให้การลงทุนต่างประเทศมีความหลากหลายไปยังภาคส่วนอื่นๆ ด้วย โดยนิโคไล อิมโบเดน ผู้อำนวยการศูนย์กลางทางความคิดที่ Idea Center ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการรวมตัวกันในโลกเศรษฐกิจ ท่านอิมโบเดนได้กล่าวว่า ลาวยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในฐานะการเป็นฐานการผลิต ซึ่งบริษัทในยุโรปและอเมริกาคงจะเข้าไปลงทุนช้ากว่าประเทศอื่น

“ไทยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในลาว และในตอนนี้ เวียตนามและสิงคโปร์ก็เริ่มลงทุนมากขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่า เกาหลีใต้ก็จะเข้ามาด้วย ดังที่ท่านๆ รู้กันอยู่แล้วว่า การผลิตต้นทุนต่ำกำลังย้ายฐานออกจากจีนลงมาทางภาคใต้ และข้าพเจ้าคิดว่า ลาวจะได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้”

โดยที่สมาคมอาเซียน กำลังจะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในปี 2015 เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน ส่วนจีนก้กำลังวางแผนการใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการรถไฟความเร็วสูง และถนนเชื่อมต่อต่างๆ ผ่านลาว

 ท่านยูอิง ชาว กล่าวอีกว่า นั่นย่อมทำให้ลาวเป็นสูนยืกลางการค้าแห่งหนึ่งที่สำคัญอันสามารถเชื่อมต่ออาเซียนกับจีนได้

“จีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่สุดของลาวทางทิศเหนือ และเพื่อนบ้านที่สำคัญทางใต้คือไทย ทั้งสองประเทศนี้กำลังมีบทบาทสำคัญในประเทศลาวมากขึ้น และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลาวกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของเขตลุ่มน้ำโขงแล้ว ก็จะทำให้ลาวสามารถก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการคมนาคมขนส่งที่เชื่อโยงจีนกับสมาคมอาเซียนอีกด้วย”

แต่ถึงแม้ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างรวดเร็ว ยังปรากฏว่าประชาชนลาวมากกว่าหนึ่งส่วนสี่ของประชากรทั้งหมดหกล้านห้าแสนคน ยังใช้ชีววิตด้วยความยากจนอยู่

สหประชาชาติจัดให้ลาวอยู่ในลำดับที่ 138 จาก 187 ประเทศในด้านการพัฒนา ส่วน สปป. ลาวเองนั้น หวังว่าการได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO จะช่วยให้ตนพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้

คาดว่าสภาแห่งชาติลาว จะได้ลงสัตยาบันให้ลาวเข้าเป็นสมาชิก WTO อย่างเป็นทางการ ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

 

แปลจาก http://lao.voanews.com/content/laos-wro-/1534953.html

ที่มาภาพ: รมต.กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ นาม วิยะเกด ในพิธีรับรองการเป็นสมาชิก WTO

 

ภาษาลาววันละคำ วันนี้ เสนอคำว่า ຊຸມປີ - ซุมปี : ทศวรรษ, decade

ตัวอย่างจากข่าว 

ຈາກກາງຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຄ່ອຍໆກ້າວໄປສູ່ ລະບົບເສດຖະກິດ ທີ່ອາໄສຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ

จากกลางทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา รัฐบาล สปป. ลาว ได้ค่อยๆ ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ที่อาศัยตลาดมากขึ้น

 

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai