WTO รับลาวเข้าเป็นสมาชิก

หลังเจรจาต่อรองกว่า 15 ปี องค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็ได้เชิญประเทศลาวเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อศุกร์ที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา


 

องค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้เสนอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยังยากจน และปกครองด้วยพรรคเดียวเข้าเป็นสมาชิกได้ หลังจากดำเนินการเจรจามาอย่างช้า เป็นเวลาหลายปี ซึ่งในระยะดังกล่าวนี้ สปป. ลาว ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางเศรษฐกิจของตน ออกจากเศรษฐกิจรวมศูนย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ไปสู่เศรษฐกิจแบบอิงตลาด

หลังจากเจรจาต่อรองกันมาได้ 15 ปี องค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็ได้เชิญประเทศลาวเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของตน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้

การเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวย่อมเป็นการรับทราบถึงความพยายามอย่างยิ่งของ สปป. ลาว ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับกำหนดขององค์การการค้าโลก และการเรียกร้องต้องการเพื่อเข้าหาตลาดกว่า 150 สมาชิกขององค์การ

นอกจากนี้ เนื่องจากว่า สปป. ลาว มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอในอัตราเฉลี่ยสูงกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ตลอดหลายปีมานี้ ซึ่งปีนี้อาจจะเติบโตถึง 8 เปอร์เซ็นต์ได้ อันเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไมเคิล ยูอิง ชาว ประธานศูนย์กลางกฎหมายสากลของ WTO ประจำสิงคโปร์ กล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิกของ สปป. ลาว หมายถึงการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จาก WTO แต่ในชณะเดียวกัน ก็เป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมากกว่า สำหรับ สปป. ลาว

ท่านยูอิง ชาว ยังกล่าวว่า “คุณค่าแท้จริงของลาวก็คือ การกำลังหันเหเศรษฐกิจของตนออกจากการเป็นเศรษบกิจรวมศูนย์และวางแผนโดยศูนย์กลางในอดีต ไปสู่ระบบที่ได้ศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างวิสาหกิจในตลาดเสรีของประเทศตน”

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศเล็กและยากจน ไม่มีทางออกสู่ทะเลนั้น ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวซึ่งได้ยึดอำนาจในปี 1975 เป็นต้นมา

เช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ เศรษฐกิจของลาวได้ถูกควบคุมโดยศูนย์กลาง ก็คือรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมกลุ่มกับบรรดาประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต

แต่จากกลางทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา รับบาล สปป. ลาว ได้ค่อยๆ ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยตลาดมากขึ้น จนถึงบัดนี้ สปป. ลาว ที่ครั้งหนึ่งเคยพึ่งพาความช่วยเกลือจากต่างประเทศนั้น ก็กำลังกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญแห่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งในเฉพาะปีนี้ มูลค่าการลงทุนใน สปป. ลาว สูงเกินสองพันล้านดอลลาร์

สปป. ลาว เป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่ม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

ท่านปีเตอร์ อึ๊งภากรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ WTO กล่าวว่า หลังจาก สปป. ลาวได้รับรองข้อตกลงแล้ว สมาคมอาเซียนก็จะสามารถรวมมติได้เป็นเสียงเดียวใน WTO และยังกล่าวอีกว่า การเป็นสมาชิกอาจช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจลาวมากขึ้น ดังที่ได้เกิดขึ้นกับ จีนและเวียตนาม ที่เคยมีระบบเศรษฐกิจรวมศูนย์เช่นกัน

ปีเตอร์ ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ (การเข้าเป็นสมาชิก WTO) ก็ทำให้ลาวสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศได้มากขึ้น เพราะว่าลาวจะแสดงให้โลกรู้ว่าตนสามารถนำหลักการที่คาดการณ์ล่วงหน้ามาใช้ได้ มีความโปร่งใส และมีกฎเกณฑ์ต่อเศรษฐกิจของตน”

ปัจจุบัน ประเทศที่ลงทุนรายใหญ่ในลาว และเป็นคู่ค้าและประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ ได้แก่ จีน ไทย และ เวียตนาม แต่การลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการเกษตร ไฟฟ้าพลังน้ำ และเหมืองแร่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน

บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า การได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO นั้น ก็น่าจะช่วยให้การลงทุนต่างประเทศมีความหลากหลายไปยังภาคส่วนอื่นๆ ด้วย โดยนิโคไล อิมโบเดน ผู้อำนวยการศูนย์กลางทางความคิดที่ Idea Center ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการรวมตัวกันในโลกเศรษฐกิจ ท่านอิมโบเดนได้กล่าวว่า ลาวยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในฐานะการเป็นฐานการผลิต ซึ่งบริษัทในยุโรปและอเมริกาคงจะเข้าไปลงทุนช้ากว่าประเทศอื่น

“ไทยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในลาว และในตอนนี้ เวียตนามและสิงคโปร์ก็เริ่มลงทุนมากขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่า เกาหลีใต้ก็จะเข้ามาด้วย ดังที่ท่านๆ รู้กันอยู่แล้วว่า การผลิตต้นทุนต่ำกำลังย้ายฐานออกจากจีนลงมาทางภาคใต้ และข้าพเจ้าคิดว่า ลาวจะได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้”

โดยที่สมาคมอาเซียน กำลังจะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในปี 2015 เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน ส่วนจีนก้กำลังวางแผนการใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการรถไฟความเร็วสูง และถนนเชื่อมต่อต่างๆ ผ่านลาว

 ท่านยูอิง ชาว กล่าวอีกว่า นั่นย่อมทำให้ลาวเป็นสูนยืกลางการค้าแห่งหนึ่งที่สำคัญอันสามารถเชื่อมต่ออาเซียนกับจีนได้

“จีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่สุดของลาวทางทิศเหนือ และเพื่อนบ้านที่สำคัญทางใต้คือไทย ทั้งสองประเทศนี้กำลังมีบทบาทสำคัญในประเทศลาวมากขึ้น และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลาวกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของเขตลุ่มน้ำโขงแล้ว ก็จะทำให้ลาวสามารถก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการคมนาคมขนส่งที่เชื่อโยงจีนกับสมาคมอาเซียนอีกด้วย”

แต่ถึงแม้ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างรวดเร็ว ยังปรากฏว่าประชาชนลาวมากกว่าหนึ่งส่วนสี่ของประชากรทั้งหมดหกล้านห้าแสนคน ยังใช้ชีววิตด้วยความยากจนอยู่

สหประชาชาติจัดให้ลาวอยู่ในลำดับที่ 138 จาก 187 ประเทศในด้านการพัฒนา ส่วน สปป. ลาวเองนั้น หวังว่าการได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO จะช่วยให้ตนพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้

คาดว่าสภาแห่งชาติลาว จะได้ลงสัตยาบันให้ลาวเข้าเป็นสมาชิก WTO อย่างเป็นทางการ ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

 

แปลจาก http://lao.voanews.com/content/laos-wro-/1534953.html

ที่มาภาพ: รมต.กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ นาม วิยะเกด ในพิธีรับรองการเป็นสมาชิก WTO

 

ภาษาลาววันละคำ วันนี้ เสนอคำว่า ຊຸມປີ - ซุมปี : ทศวรรษ, decade

ตัวอย่างจากข่าว 

ຈາກກາງຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຄ່ອຍໆກ້າວໄປສູ່ ລະບົບເສດຖະກິດ ທີ່ອາໄສຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ

จากกลางทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา รัฐบาล สปป. ลาว ได้ค่อยๆ ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ที่อาศัยตลาดมากขึ้น

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท