ทุนนิยาม: เกร็ดการเลือกตั้งสหรัฐ 2012 "มุมมองจากแรงงาน"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในสหรัฐฯ นั้นพบว่าจำนวนสมาชิกสหภาพฯลดลงเรื่อยๆ ปี 1983 สัดส่วนสมาชิกสหภาพฯ 20.1% ของแรงงานทั้งประเทศ ปี 2011 มีสมาชิกสหภาพฯ 11.8%

และจำนวนสมาชิกสหภาพฯ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐ ยังคงสูงอยู่คือ 37% ในปี 2011 แต่ในปัจจุบันกำลังถูกกดดันจากนโยบายปรับลดรายจ่ายของภาครัฐ ในปี 2011 มีสมาชิกสหภาพฯ ทั้งประเทศ 11.8% ในบริษัทเอกชนมีสมาชิกสหภาพฯ เพียง 6.9 % เท่านั้น

ทั้งนี้บรรษัทมีอิทธิพลต่อการเมืองสหรัฐมาก ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อสหภาพฯและคนงานที่พวกเขาเป็นตัวแทน

ในปี 2010 ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินสำคัญกรณีระหว่างองค์กรเอ็นจีโอชื่อ Citizen’s United (ซึ่งเป็นเอ็นจีโอสายอนุรักษ์นิยม) กับคณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐ (Federal Election Commission) โดยสุดท้ายผลการตัดสินสรุปได้ว่า อนุญาตให้บรรษัทให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งได้โดยไม่จำกัด (จากที่เคยจำกัดไว้ในกฎหมาย)

ประมาณการว่าจะมีการใช้เงินสนับสนุนดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งนี้ราว 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินส่วนใหญ่จะเอื้อประโยชน์ต่อพรรครีพับบลิกันที่ต่อต้านสหภาพแรงงานอย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่น ในปีนี้ พรรครีพับลิกันมีนโยบายในการออกกฎหมายที่ชื่อว่า “Right-to-Work” หรือสิทธิในการทำงาน ซึ่งถือเป็นนโยบายต่อต้านสหภาพแรงงานในเรื่องต่างๆ และกฎหมายจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สหภาพเคยทำมา เช่น ในเรื่องการเก็บค่าสมาชิก โดยปกติ เมื่อสหภาพได้ทำข้อตกลงกับนายจ้างแล้ว จะเป็นระบบหักค่าสมาชิกสหภาพจากเงินเดือนของคนงานโดยอัตโนมัติแล้วส่งให้สหภาพเพื่อดำเนินกิจกรรม ซึ่งร่างกฎหมายนี้จะกำหนดข้อห้ามไว้ และระบุว่า ให้สหภาพเป็นตัวแทนของคนงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่สมาชิกไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าสมาชิก ซึ่งองค์กรสหภาพในสหรัฐเป็นปัญหาหากสหภาพต้องดำเนินการกิจกรรมให้แก่สมาชิก แต่อาจขาดงบประมาณจากค่าสมาชิกที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมของสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการที่สหภาพในสหรัฐ มองว่าริดรอนสิทธิของคนงานในการรวมกลุ่มตั้งเป็นสมาชิกสหภาพในอีกหลายเรื่อง

ทั้งนี้ แต่ละรัฐจะมีสิทธิตัดสินใจว่าจะออกกฎหมายนี้หรือไม่ ปัจจุบัน 23 รัฐได้ออกกฎหมายนี้ไปแล้ว โดยอินเดียน่า เป็นรัฐแรก และอาจจะมีการกำหนดเป็นกฎหมายระดับชาติในอนาคตอีกด้วย

ดังนั้น ในมุมมองของสหภาพแรงงานในสหรัฐ พรรคริพับพลิกันเป็นพรรคที่ต่อต้านสหภาพแรงงาน และสนับสนุนบรรษัทขนาดใหญ่ ส่วนพรรคเดโมแครตมีท่าทีสนับสนุนสหภาพแรงงานมากกว่า เช่น การนัดหมายอำนวยความสะดวกให้องค์กรแรงงานมีการประชุมพบปะกับผู้พิพากษาศาลมลรัฐ ศาลสูง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ระดับชาติ กระทรวงแรงงาน

สนับสนุนกฎหมายการเลือกอย่างเสรีของพนักงาน (ในการรวมกลุ่ม) หรือ free choice act ซึ่งทำให้คนงานตั้งสหภาพในสถานที่ทำงานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในสมัยรัฐบาลโอบาม่ามีนโยบายสนับสนุนคนงาน เช่น ให้สิทธิในการตั้งสหภาพขนาดเล็กได้ ให้การศึกษาแก่คนงานโดยรับรองสิทธิของสหภาพในการติดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในโรงงาน พยายามทำให้การเลือกตั้งตัวแทนสหภาพมีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งนายจ้างมักจะร้องเรียนเพื่อให้การเลือกตั้งสหภาพเป็นไปอย่างล่าช้า และยังมีนโยบายที่คนงานได้ผลประโยชน์ เช่น กฎหมายการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมกับแก่ผู้หญิง (Lilly Ledbetter Law – Equal Pay for Women) กฎหมายประกันสุขภาพราคาถูก (Affordable Health Care Act 2010)

กล่าวโดยสรุปคือ นโยบายที่แตกต่างกันในเรื่องของแรงงานของสองพรรคการเมืองนี้ สหภาพแรงงานถูกนับรวมอยู่ในนโยบายการหาเสียงของของพรรคเดโมแครตมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2008 ซึ่งกล่าวว่า จะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของคนชั้นกลางอเมริกัน และเป็นที่ยอมรับกันดีว่า สหภาพแรงงานในสหรัฐต่อสู้มายาวนาน และช่วยสร้างให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นมาจนเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ ทั้งจากการเรียกร้องเรื่องสภาพการจ้างงาน ความมั่นคงในการทำงาน สวัสดิการทางสังคม และวันหยุดต่างๆ ในขณะที่ การลดลงของจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นโยบายของพรรครีพับบลิกันที่ถูกมองว่าต่อต้านสหภาพแรงงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชนชั้นกลางอเมริกันมีส่วนแบ่งในทางเศรษฐกิจและทางสังคมน้อยลง

อนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ รายงานที่ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐจนถึงเดือนกรกฎาคม 2012 เงินในมือที่พรรครีพับบลิกันมีไว้ใช้จ่ายคือ 238.4 ล้านเหรียญ ส่วนเดโมแครต 129.9 ล้านเหรียญสหรัฐ รีพับบลิกันได้เปรียบโดยมีเงินสดมากกว่า 108.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลบางส่วนจากการนำเสนอของ คุณ Tyler Brown สหภาพแรงงานสากลคนทำหม้อไอน้ำ (International Brotherhood of Boilermakers) ที่เกาหลีใต้ กันยายน 2012

แสดงความคิดเห็น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์