สพท.ชม.1 สั่งให้ย้าย "ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่" - มิเช่นนั้นจะฟ้องแพ่ง

ขอคืน "พิพิธภัณฑ์" เปลี่ยนเป็น "บ้านพัก ผอ.ฯ" ยังไม่จบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทำหนังสือถึงมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ผู้ดำเนินการ "ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่" ให้ย้ายออกจากบ้านพักศึกษาธิการเชียงใหม่ พร้อมขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ และขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการรื้อปรับปรุงอาคาร-จ่ายค่าเช่าย้อนหลัง

“ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน” พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งปรับปรุงมาจากบ้านพักของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพท.ชม.1) คนก่อน และต่อมาในปี 2554 หลังผู้อำนวยการคนใหม่ได้ย้ายมารับตำแหน่ง และ สพท.ชม.1 ได้ทำหนังสือขอคืนพื้นที่กลับมาเป็นบ้านพักข้าราชการนั้น ล่าสุดเมื่อ 2 พ.ย. 55 มีการทำหนังสือมาจาก สพท.ชม. 1 อีก ขอให้ย้ายศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ออกภายใน 1 เดือน และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการปรับปรุง และชำระค่าเช่าย้อนหลัง (ที่มาของภาพ: Facebook/ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ (Creative Urban Solutions Center)

ตามที่ประชาไท รายงานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพท.ชม.1) ได้อนุญาตให้มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ใช้พื้นที่บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มุมถนนราชวิถีตัดกับถนนราชภาคินัย ซึ่งไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลานานมาปรับปรุงเป็น “ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน” ซึ่งมีรูปแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และสนับสนุนการศึกษานอกระบบที่เกี่ยวกับวิชาท้องถิ่น เช่น เรื่องผังเมือง สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553

และเมื่อ 30 ก.ย. ปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ทำหนังสือที่ ศธ.04047/6291 ถึงเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ขอพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวกลับไปเป็นบ้านพักข้าราชการเหมือนเดิม หลังจากที่ นายชุมพล รัตน์เลิศลบ จะย้ายมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยในหนังสือระบุด้วยว่า "“เป็นสิทธิในการเข้าพักอาศัยบ้านพักดังกล่าวเป็นสิทธิตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1" นั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ล่าสุด วันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหนังสือเลขที่ ศธ 040/520 ถึงประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่อ้างถึงคำสั่งธนารักษ์ที่ 258/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 อ้างว่ากรมธนารักษ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอำนาจให้นายวชิระ พรหมเมือง เป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา กับมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่) เพื่อให้ออกจากบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชม.6 เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
โดยแจ้งให้มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่)ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ให้มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่) ออกไปจากพื้นที่และบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่และบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้
 
2.ให้มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่)ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่) รื้อห้องน้ำชั้นสอง ของบ้านพักออกไป 3 ห้อง เป็นเงิน 94,400 บาท
 
3.ให้มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่) ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่) รื้อถอนโรงรถ ทั้งหลัง เป็นเงิน 163,350 บาท
 
4.ชดใช้ค่าเช่าอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ใช้สอย 490 ตารางเมตร ในอัตราตารางเมตรละ 24 บาท ต่อเดือน เป็นเงินเดือนละ 11,760 บาท
 
5.ชดใช้ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งนอกอาคาร เนื้อที่ 420.75 ตารางวา ในอัตราตารางวาละ 24.50 บาทต่อเดือน เป็นเงินเดือนละ 11,150 บาท
 
โดยค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ ในอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดและที่ดินนอกที่ตั้งอาคารข้างต้น นับแต่วันแรกที่เช้าใช้ประโยชน์ จนถึงวันที่ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ราชพัสดุดังกล่าว และคิดดอกเบี้ยค่าเสียหายตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 นับตั้งแต่วันที่ทำละเมิดถึงวันที่ชำระเสร็จแก่ทางราชการในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง(เชียงใหม่)ชำระค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 ข้างต้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภายในสามสิบวันรับตั้งแต่ได้รับหนังสือนี้
 
หากมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่) ไม่ดำเนินการตามที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น จะดำเนินการตามกฎหมายกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่) ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์