เมื่อสิงคโปร์ขาดแคลนแรงงานและ ‘แรงงานต่างชาติ’ คือคำตอบที่เลี่ยงไม่ได้

 

ผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ทำให้สิงคโปร์ต้องการแรงงานต่างชาติในภาคสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นจาก 13,000 คนในปี ค.ศ. 2011 เป็น 28,000 คน ในปี ค.ศ. 2030 และแรงงานต่างชาติในงานภาคแม่บ้านนั้น จะเพิ่มจาก 198,000 คนในปีที่แล้ว เป็น 300,000 คนในปี ค.ศ. 2030 ด้วยเช่นกัน

 

ที่มาภาพ: NEO XIAOBIN / straitstimes.com

20 พ.ย. 55 – สิงคโปร์ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ทำให้ต้องการแรงงานต่างชาติในภาคสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้น โดยเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกมาระบุว่าความต้องการแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคสาธารณสุข ภาคการก่อสร้าง และแม่บ้าน

สำนักงานประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (National Population and Talent Division - NPTD) ของสิงคโปร์ คาดการณ์ว่าความต้องการแรงงานในภาคสาธารณสุขจะเพิ่มจาก 50,000 คนในปี ค.ศ. 2011 เป็น 91,000 คนในปี ค.ศ. 2030

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุ ซึ่งจะทำให้ความต้องการแรงงานต่างชาติในภาคสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นจาก 13,000 คนในปี ค.ศ. 2011 เป็น 28,000 คน ในปี ค.ศ. 2030 ด้วยเช่นกัน โดยการคาดการณ์ตัวเลขดังกล่าวของ NPTD มาจากสมมติฐานเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรและความต้องการแรงงานของประเทศ

ด้านความต้องความต้องการแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้างจะเพิ่มจาก 250,000 คนเมื่อปีที่แล้วเป็น 280,000 คนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนความต้องการณ์แรงงานต่างชาติในงานภาคแม่บ้านนั้น จะเพิ่มจาก 198,000 คนในปีที่แล้ว เป็น 300,000 คนในปี ค.ศ. 2030

ทั้งนี้สิงคโปร์เองก็พึ่งบังคับใช้กฎหมายให้คนทำงานบ้านในสิงคโปร์จะมีวันหยุดสัปดาห์ละครั้ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลังจากเมื่อปีที่แล้ว องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสภาพการทำงานของคนทำงานบ้านในสิงคโปร์ โดยเฉลี่ยต้องทำงานวันละ 16-20 ชั่วโมง และมีสภาพการทำงานที่เลวร้าย

อนึ่งจากข้อมูลของ สำนักงานแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ (อัพเดทข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2554) พบว่ามีแรงงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 40,000 คน โดยส่วนใหญ่ประมาณ 33,000 คน หรือร้อยละ 83 เป็นแรงงานก่อสร้างและแรงงานในอู่ต่อเรือ / ซ่อมเรือ และคนทำงานแม่บ้าน ที่เหลือเป็นแรงงานระดับสูงและระดับบริหารที่มีใบอนุญาตทำงานแบบ E pass และ S pass ประมาณ 7,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของแรงงานไทยทั้งหมด

 

ที่มาข่าวบางส่วนเรียบเรียงจาก:

Government estimates increased foreign worker demand in 2030 (straitstimes.com, 12-11-2012)

Singapore Urged to Improve Foreign Maids' Work Conditions (thejakartaglobe.com, 19-11-2012)

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์