สกต.ร้องรัฐฯ ดูแลความปลอดภัยพื้นที่นำร้องโฉนดชุมชน หลัง 2 ชาวบ้านหญิงถูกยิงดับ

ชี้ปัญหาการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรล่าช้า ทำให้เกิดความสูญเสีย จี้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ-เยียวยาการสูญเสียชีวิต พร้อมร้องรัฐส่งตำรวจเข้าประจำชุมชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

 
 
วันนี้ (21 พ.ย.55) สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง การสังหารโหดแกนนำผู้หญิง นักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินทำกิน จากกรณี สมาชิก สกต.ได้แก่ นางมณฑา ชูแก้ว อายุ 50 ปีเศษ และนางปราณี บุญรักษ์ อายุ 52 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถูกซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามจากคนร้ายไม่ทราบจำนวนจนเสียชีวิตคาที่ทั้งสองคน โดยในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน เอส.เค.และเอ็ม.16 จำนวน 19 ปลอกตกอยู่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 พ.ย.55
 
ตามการคาดการณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ กรณีการเสียชีวิตดังกล่าวเนื่องมาจากปมความขัดแย่งเรื่องที่ดินทำกิน เนื่องจากพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา เดิมเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งแต่ พ.ศ.2537 แต่มีการนำพื้นที่ไปใช้ปลูกปาล์มของบริษัทเอกชนและไม่มีการจัดสรรให้กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ ต่อมาชาวบ้านจึงเข้ามาเรียกร้องให้ทาง ส.ป.ก.ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล และถูกกดดันข่มขู่ คุกคามจากกลุ่มอิทธิพลที่ดูแลจัดการผลประโยชน์ให้บริษัทเอกชน
 
นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีการคุกคามโดยใช้รถแบ็คโฮไถดันบ้าน  เผาบ้าน และลอบสังหารชาวบ้านในชุมชนคลองไทรพัฒนา คือนายสมพร  พัฒภูมิจนถึงแก่ชีวิตมาแล้วเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งจนบัดนี้ก็ยังจับผู้กระทำผิดไม่ได้ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มอิทธิพลยัง มีความพยายามข่มขู่คุกคามชาวบ้านหลายครั้งหลายหน
 
ตามแถลงการณ์ ของ สกต.ระบุว่า เหตุที่มาของความขัดแย้งและการสูญเสียชีวิตในครั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากการทำงานที่ล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เร่งดำเนินการดังนี้ 1.เร่งรัดการติดตามจับกุมฆาตกรและผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้มาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และป้องกันมิให้มีการคุกคามชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป
 
2.ขอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจภาค 8 ไปอยู่ประจำชุมชน เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.ให้รัฐบาลดำเนินการเยียวยาการสูญเสียชีวิตของประชาชน ทั้ง 2 คนผู้ซึ่งได้รับความเสียหายถึงชีวิตจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น ซึ่งมีมวลเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรก็มีความล่าช้า นับตั้งแต่ประชาชนได้เรียกร้องสิทธิให้มีการนำที่ดินแปลงนี้เข้าสู่ขบวนการปฏิรูปให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด
 
4.ให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการในการปฏิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน และส่งมอบที่ดินให้กับชุมชนซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน 5.ให้รัฐบาลเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน และการซื้อขายที่ดินเขต ส.ป.ก.ในแปลงที่ถูกบุกรุกทำประโยชน์โดยบริษัทจิวกังจุ้ยอย่างผิดกฎหมายโดยเร่งด่วน
 
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวนั้น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 สำนักงานประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ตามขั้นตอนอย่างละเอียดแล้ว และอนุมัติให้พื้นที่คลองไทรพัฒนาจัดทำโฉนดชุมชนตามโครงการโฉนดชุมชนนำร่องในปี พ.ศ.2553 ช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินของเกษตรกร
 
ส่วนกรณีความคืบหน้าในทางคดีฟ้องขับไล่ระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดิน กับ บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา  คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาบริษัทยื่นขอทุเลาบังคับคดีคุ้มครองผลอาสินในขณะเดียวกัน สำนักงานปฏิรูปที่ดินก็ได้ยื่นร้องถึงอัยการ จังหวัดกระบี่ให้ยื่นเรื่องต่อศาลขอยกเลิกการทุเลาบังคับคดี เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ ส.ป.ก.แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมิได้ดำเนินการใดๆ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดนี้ขึ้น
 
ด้านนายสุทธิพงศ์  สุทธิชูเกียรติ รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินแห่งชาติซึ่งได้เคยลงไปสำรวจพื้นที่ในแปลงสวนปาล์มดังกล่าวด้วยตัวเองมาแล้วกล่าวว่า ต้องเร่งให้อัยการจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ ส.ป.ก. โดยเร็วเพราะนอกจากบริษัทฯ จะยังสามารถเก็บเกี่ยวผลอาสินแล้ว ยังได้ทำการตัดแบ่งที่ดิน ส.ป.ก.เป็นแปลงย่อยๆ เพื่อขายให้กับกลุ่มผู้มีเงิน เจ้าหน้าที่บางคนของรัฐ โดยมีกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่คอยดูแลจัดการซึ่งเป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าศาล สามารถที่จะยกเลิกการทุเลาบังคับคดีได้ เพื่อให้บริษัทฯ หยุดใช้เงื่อนไขทางกฎหมายมากระทำการรุนแรงกับชาวบ้านดังเช่นที่ผ่านมา
 
 
ภาพ: ที่เกิดเหตุยิงชาวบ้าน ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 
ทั้งนี้ แถลงการณ์ของเครือข่าย มีเนื้อหาดังนี้
 
 
 
แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
 
เรื่อง  การสังหารโหดแกนนำผู้หญิง นักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินทำกิน
 
เนื่องจากเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.00 น.สมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้แก่ นางมณฑา ชูแก้ว อายุ 50 ปีเศษ และนางปราณี บุญรักษ์ อายุ 52 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ขณะเกิดเหตุ ทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์เดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปขายผักที่ตลาดตามกิจวัตรประจำวัน เมื่อออกจากชุมชนได้ประมาณ 800 เมตร ก็ถูกซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามจากคนร้ายไม่ทราบจำนวนจนเสียชีวิตคาที่ทั้งสองคน ในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน เอส.เค.และเอ็ม.16 จำนวน 19 ปลอกตกอยู่
 
พื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งแต่ พ.ศ.2537 แต่มีนายทุนบุกรุกเข้าไปทำสวนปาล์ม และบ้านพักคนงาน จนไม่สามารถนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ ในการกันพื้นที่ จากเขตป่าสงวนได้ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2551 ได้ มีกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจำนวน 120 ครอบครัว  เข้ามาเรียกร้องให้ทาง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล และถูกกดดันข่มขู่ คุกคามจากกลุ่มอิทธิพลที่ดูแลจัดการผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ตลอดมาจนเหลือสมาชิกในชุมชน 70 ครอบครัว  ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 สำนักงานประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ตามขั้นตอนอย่างละเอียดแล้ว และอนุมัติให้พื้นที่คลองไทรพัฒนาจัดทำโฉนดชุมชนตามโครงการโฉนดชุมชนนำร่องในปี พ.ศ.2553 ช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินของเกษตรกร
 
การปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ส่งผลกระทบต่อนายทุนที่ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายสูญเสียผลประโยชน์ ที่ผ่านมามีการคุกคามโดยใช้รถแบ็คโฮไถดันบ้าน  เผาบ้าน และลอบสังหารชาวบ้านในชุมชนคลองไทรพัฒนา คือนายสมพร  พัฒภูมิจนถึงแก่ชีวิตมาแล้วเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งจนบัดนี้ก็ยังจับผู้กระทำผิดไม่ได้ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มอิทธิพลยัง มีความพยายามข่มขู่คุกคามชาวบ้านหลายครั้งหลายหน
 
อย่างไรก็ตาม เหตุที่มาของความขัดแย้งและการสูญเสียชีวิตของคนจนในครั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากการทำงานที่ล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
 
ดังนั้น พวกเราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เร่งดำเนินการดังนี้
 
1.ให้รัฐบาลเร่งรัดการติดตามจับกุมฆาตกรและผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้มาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และป้องกันมิให้มีการคุกคามชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป
 
2.ขอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจภาค 8 ไปอยู่ประจำชุมชน เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
3.ให้รัฐบาลดำเนินการเยียวยาการสูญเสียชีวิตของประชาชน ทั้ง 2 คนผู้ซึ่งได้รับความเสียหายถึงชีวิตจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น ซึ่งมีมวลเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรก็มีความล่าช้า นับตั้งแต่ประชาชนได้เรียกร้องสิทธิให้มีการนำที่ดินแปลงนี้เข้าสู่ขบวนการปฏิรูปให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด
 
4.ให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการในการปฏิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน และส่งมอบที่ดินให้กับชุมชนซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน
 
5.ให้รัฐบาลเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน และการซื้อขายที่ดินเขต ส.ป.ก.ในแปลงที่ถูกบุกรุกทำประโยชน์โดยบริษัทจิวกังจุ้ยอย่างผิดกฎหมายโดยเร่งด่วน
 
แถลง ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2555
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้  (สกต.)       
 
 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์