ชาวไทใหญ่จัดประชุมหารือแนวทางสันติภาพเป็นครั้งแรกที่พม่า

หลังขัดแย้งทางการเมืองมาหลายสิบปีในรัฐฉาน ล่าสุดองค์กรภาคประชาชน ผู้แทนจาก 3 พรรคการเมืองและ 4 กองกำลังทหารในรัฐฉานได้จัดประชุมที่ย่างกุ้งเพื่อหารือเรื่องความสมานฉันท์และสันติภาพ มีการเชิญรัฐมนตรีเจรจาสันติภาพของพม่า “อ่อง มิน” มาร่วมเปิดงานด้วย โดยตัวแทนกล่าวเปิดงานย้ำว่าจะสมานฉันท์ได้ “การพูดกับการกระทำต้องสอดคล้องกัน”

ที่มาของภาพ: S.H.A.N./Hla Maung Hswe

องค์กรภาคประชาชนจากรัฐฉาน เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม Royal Rose นครย่างกุ้ง ประเทศพม่าองค์กรชุมชนไทใหญ่ ชมมรมศิลปวัฒนธรรม สื่อสายแปน ก๋อไต และเครือข่ายปฏิบัติงานผู้หญิงไทใหญ่ได้ร่วมกันจัดงานประชุมสัมมนา “การสร้างความสมานฉันสู่สันติภาพ ในรัฐฉาน สหภาพพม่า“ โดยมีผู้แทนจากพรรคการเมือง 3 พรรค กองกำลังทหาร 4 กองกำลัง องค์กรภาคประชาชน 11 ที่เคลื่อนไหวทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับผู้แทนประชาชน 42 เมืองจากรัฐฉาน รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 17 คน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 170 คน

ตลอดทั้งการสัมมนา 3 วัน ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญมา นำเสนอถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างความสมานฉันท์เพื่อสันติภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังอยู่ช่วงการเจรจาสันติภาพ ซึ่งองค์กร ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้นำเสนอ ประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนชาวไทใหญ่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลา 50 ปี โดยได้นำเสนอสรุปเป็นรายงาน 23 ฉบับ และได้จัดกลุ่มย่อยๆ แลกเปลี่ยนประเด็นที่ได้นำเสนอทั้งหมด

นอกจากนั้นก่อนการประชุมคณะจัดงาน ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนตามเมืองต่างๆในรัฐฉาน  เกี่ยวกับ การเจรจาหยุดยิง และกระบวนการสันติภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน เพื่อในเสนอในที่ประชุม

ตลอดการประชุมสัมมนา ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ได้แสดงออกถึง ความจำเป็นที่จะต้องหยุดปัญหาความขัดแย้ง สร้างสันติภาพอย่างแท้จริง รวมทั้งได้แสดงความกังวลถึงการไม่ถอยหลังกลับเข้าสู่ความขัดแย้ง ทุกๆคนมีต้องแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคประชาชน รวมทั้งสนับสนุน ซึ่งกันและกัน ในการลงพื้นที่ ปฏิบัติงานในทุกระดับในกระบวนการสู่สันติภาพ

“การสร้างความสมานฉันท์ ไม่ได้ซื้อมาด้วยเงิน ไม่ได้ทำด้วยการเสแสร้งภายนอก ต้องแสดงออกมาด้วยความจริงใจ ถึงจะทำได้ หากพูดสั้นๆ ก็คือ การพูด กับ การกระทำต้องสอดคล้องกัน” ศาสตราจารย์ เชอรี นางหอมเหล็ก ได้กล่าวพิธีเปิดสัมมนา

ในวันเปิดสัมมนาวันที่ 26 พ.ย. นั้น เจ้าเสือแท่น ประธานพรรคการพัฒนาแห่งรัฐฉาน (SSPP) เจ้าขุนทุนอู ประธาน พรรคสันนิบาตประชาธิปไตยรัฐฉาน (SNLD) พรรคประชาธิปไตยชาติพันธ์รัฐฉาน (SNDP) พรรคเพื่อการพัฒนาแห่งไตแดง (TNDP) สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตย รัฐฉานตะวันออก (เขตปกครองพิเศษเมืองลา - NDAA) ได้ส่งตัวแทนมาร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมีรัฐมนตรีจากสำนักงานประธานาธิบดี ผู้แทนการเจรจาสันติภาพของรัฐบาลพม่า อ่อง มิน มาร่วมกล่าวเปิดงาน

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์