สภาแห่งชาติลาวเปิดประชุมสมัยสามัญ พร้อมลงมติสำคัญระดับชาติหลายญัตติ

สภาแห่งชาติลาวชุดที่ 7 เปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 5 ธันวานี้ เพื่อรับรองกฎหมาย 10 ฉบับ เช่นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ กฎหมายชลประทาน กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบรวมถึงรับรองโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำโขง แขวงไซยะบุลี

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4 ของสภาแห่งชาติลาวชุดที่ 7 มีกำหนดจะดำเนินการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 5-20 ธันวาคม 2012 นี้ เพื่อพิจารณาปัญหาสำคัญ และแผนการพัฒนาในหลายด้านด้วยกัน เช่นการพิจารณารับรองร่างกฎหมายใหม่ 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ กฎหมายชลประทาน กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ก็มีวาระการประชุมที่สำคัญด้านอื่นๆ อีกหลายวาระด้วยกัน เช่นการรับฟังรายงานของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการปฏิรูปยุทธศาสตร์ของกิจการสาธารณสุขใน 5 ปีต่อจากนี้ การพิจารณารับรองโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง ไซยะบุลี การรับรองรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ เกี่ยวกับบทสรุปของการปฏิบัติการงบประมาณปี 2010-2011 และรวมถึงการลงสัตยาบันต่ออนุสัญญาการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของลาวด้วย

ดั่งที่ท่านอุ่นแก้ว วุดทิลาด สมาชิกและเลขาธิการสำนักงานสภาแห่งชาติลาว ได้แถลงยืนยันว่า

“สภาจะพิจารณารับรองโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำโขง แขวงไซยะบุลี พิจารณาและรับรองบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ เกี่ยวกับการตรวจสอบบทสรุปเด็ดขาด งบประมาณประจำปี 2010-2011 และรายงานผลการตรวจสอบตามมติของสภาแห่งชาติลาว”

สภาแห่งชาติลาวจะจัดการประชุมสภาสมัยสามัญปีละสองครั้ง โดยการประชุมก่อนหน้านี้คือการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 ที่ได้ดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการลงมติรับรองทั้งหมด 10 วาระ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ คือกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา และกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่วนอีก 5 ฉบับเป็นการปรับปรุงมาตราของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วยการกีฬาและกายกรรมตามลำดับ

ส่วนวาระอื่นๆ ที่สำคัญนั้น ประกอบด้วยการพิจารณาและรับรองรายงานของรัฐบาล เกี่ยวกับการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม แผนงบประมาณแห่งรัฐปี 2011-2012 และทิศทางกิจการปฏิบัติงานปี 2012-2013 การพิจารณารายงานของประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ ประธานอัยการประชาชนสูงสุด ประธานศาลประชาชนสูงสุด และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ ก็มีรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติลาวในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการรับฟังความเห็นของผู้แทนองค์การจัดตั้งของพรรค-รัฐ ก็คือ แนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์กรรมบาลลาว สหพันธ์แม่หญิงลาว ศูนย์กลางเยาวชนปฏิวัติลาว และองค์การอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในการประชุมครั้งดังกล่าวนี้ คือการลงมติแต่งตั้งนางเวียงทอง สีพันดอน บุตรสาวของท่านคำไต สีพันดอน อดีตประธานพรรค และประธานประเทศลาว ให้เป็นประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐคนใหม่

 

แปลจาก http://lao.voanews.com/content/lao-na-to-open-4th-ordinary-session-for-approval-laws-and-develop-plans/1558233.html

 

เกร็ดภาษาลาว  เสนอศัพท์การปกครองของลาว ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ - (อำนาดกานปกคองเมือง) : เทศบาลเมือง, City administration office, municipal.

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์