‘สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้’ ร้อง ปจช.เร่งสางปมความรุนแรงใน ‘พื้นที่โฉนดชุมชน’

เหตุยิงชาวบ้านพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนดับ 2 ศพยังระอุ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ร้องประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ระงับความรุนแรง เร่งนำเข้าที่ประชุมสางปมปัญหา 24 ธ.ค.นี้

 
วันนี้ (17 ธ.ค.55) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อระงับความรุนแรงที่จะเกิดแก่เกษตรกร โดยล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์สมาชิก สกต.ในชุมชนคลองไทรพัฒนาซึ่งเป็นผู้หญิง 2 คนถูกคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามจนถึงแก่ชีวิต เมื่อวันที่ 19 พ.ย.55 ขณะขี่รถจักรยานยนต์เดินทางออกไปขายผักที่ตลาดตามกิจวัตรประจำวัน และก่อนหน้านี้ก็มีกรณียิงนายสมพร พัฒนภูมิ สมาชิกชุมชนบ้านคลองไทรพัฒนาเสียชีวิตในปี พ.ศ.2553 ซึ่งขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า
 
ตามหนังสือของ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ระบุว่า เหตุที่มาของความขัดแย้งปมปัญหาที่ดินและการสูญเสียชีวิตของชาวบ้านในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานที่ล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และได้เรียกร้องต่อ ปจช.ให้เร่งดำเนินการดังนี้ 1.ให้บรรจุวาระการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและปัญหาที่ดินทำกิน กรณีชุมชนคลองไทรพัฒนา เป็นวาระเร่งด่วนในการพิจารณาในที่ประชุม ปจช.ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค.55
 
2.ให้ ปจช.เร่งรัดดำเนินการในการปฏิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชนที่ค้างคาอยู่นาน นับแต่ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.53 โดยกรณีชุมชนคลองไทรพัฒนานั้น ในระหว่างที่รอคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่ บริษัท จิวกังจุ้ย จำกัดนั้น เบื้องต้นขอให้มีการทำบันทึกข้อตกระหว่าง ปจช. ส.ป.ก. และ ผู้แทน สกต.โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมส่งมอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว จำนวน 1,051 ไร่ให้กับชุมชนคลองไทรพัฒนา (ในนามสหกรณ์การเกษตรฯ)
 
และ 3.ขอให้เชิญ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เข้าร่วมการประชุมของ ปจช.ในวันในวันที่ 24 ธ.ค.55
 
ทั้งนี้ ชุมชนคลองไทรพัฒนา เป็นสมาชิกใน สกต.พื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ในปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งที่ผ่านมาถูกบริษัทเอกชนเขาครอบครองทำประโยชน์ จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้ทำการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ ส.ป.ก.นำที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกรทำกิน
 
ต่อมาในช่วงกลางปี พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่แล้วอนุมัติให้พื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนาเป็นชุมชนในโครงการโฉนดชุมชนนำร่อง ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินของเกษตรกร
 
 
รายละเอียดของหนังสือดังกล่าวระบุ ดังนี้
 
 
 
 
ที่ สกต. ๐๒๕ / ๒๕๕๕
 
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
 ๖๓๔ / ๒ ถนนหน้าเมือง
 ตำบล ตลาด อำเภอเมือง
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
                                                                                                                       
เรื่อง ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อระงับความรุนแรงที่จะเกิดแก่เกษตรกร
เรียน ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)
 
เนื่องจากเช้าวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ถูกยิงและถูกตีด้วยของแข็งเสียชีวิต ได้แก่ นางมณฑา ชูแก้ว อายุ ๕๐ ปีเศษ และนางปราณี บุญรักษ์ อายุ ๕๒ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ ๒ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะเกิดเหตุ ทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์เดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปขายผักที่ตลาดตามกิจวัตรประจำวัน เมื่อออกจากชุมชนได้ประมาณ ๘๐๐ เมตร ก็ถูกยิงด้วยอาวุธสงครามจากคนร้ายไม่ทราบจำนวนจนเสียชีวิตคาที่ทั้งสองคน ในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน เอส.เค. และเอ็ม.16 จำนวน 19 ปลอกตกอยู่
 
พื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่มีนายทุนบุกรุกเข้าไปทำสวนปาล์มน้ำมันและบ้านพักคนงาน เป็นเหตุให้ ส.ป.ก.ไม่สามารถนำที่ดินมาจัดสรรให้กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ ในการกันพื้นที่ จากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้(ป่าบ้านหมากและป่าปากพัง) ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ มีกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจำนวน ๑๒๐ ครอบครัว เข้ามาเรียกร้องให้ทาง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก).ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล แต่ถูกกดดันข่มขู่คุกคามจากกลุ่มอิทธิพลที่ดูแลจัดการผลประโยชน์ให้บริษัทฯ มาโดยตลอดจนเหลือสมาชิกในชุมชน ๗๐ ครอบครัว
 
การเรียกร้องสิทธิของเกษตรกร ในประเด็นการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ส่งผลกระทบต่อนายทุนที่ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายทำให้เริ่มสูญเสียผลประโยชน์ ที่ผ่านมามีการคุกคามเกษตรกรโดยใช้รถแบคโฮไถดันบ้าน เผาบ้าน และลอบสังหารชาวบ้านในชุมชนคลองไทรพัฒนา คือนายสมพร พัฒภูมิจนถึงแก่ชีวิตมาแล้วเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งจนบัดนี้ก็ยังจับผู้กระทำผิดไม่ได้ และในช่วงห้าปีที่ผ่านมากลุ่มอิทธิพลยัง มีความพยายามข่มขู่คุกคามชาวบ้านหลายครั้งหลายหน
 
ต่อมาในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพื้นที่จริงตามขั้นตอนอย่างละเอียดแล้ว ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวเมื่อ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงได้อนุมัติให้พื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา เป็นชุมชนที่มีความพร้อมความสามารถดำเนินงานบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชนตามโครงการโฉนดชุมชนนำร่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินของเกษตรกร
 
อย่างไรก็ตาม เหตุที่มาของความขัดแย้งและการสูญเสียชีวิตของคนจนในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานที่ล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
 
ดังนั้น พวกเราขอเรียกร้องต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)
ให้เร่งดำเนินการดังนี้
 
๑. ให้บรรจุวาระการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและปัญหาที่ดินทำกิน กรณีชุมชนคลองไทรพัฒนา เป็นวาระเร่งด่วนในการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ซึ่งจะมีการประชุมในวัน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
 
๒. ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)เร่งรัดดำเนินการในการปฏิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชนที่ค้างคาอยู่นาน นับแต่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยกรณีชุมชนคลองไทรพัฒนานั้นในระหว่างที่รอคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่ บริษัท จิวกังจุ้ย จำกัด นั้น เบื้องต้นขอให้มีการทำบันทึกข้อตกระหว่าง ปจช. และ ส.ป.ก. กับ ผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมส่งมอบที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว จำนวน ๑,๐๕๑ ไร่ให้กับชุมชนคลองไทรพัฒนา (ในนามสหกรณ์การเกษตรฯ) ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือขาดแคลนที่ดินทำกิน
 
๓. ขอให้เชิญ รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ในวันดังกล่าวข้างต้นด้วย
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายประทีป ระฆังทอง)
ผู้แทน สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
 
 
 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์