รอลุ้นศาลปกครองตัดสิน คดีชาวสระบุรีร้องผังเมืองช้า โรงงานรุกเขตเกษตรตรึม

25 ธ.ค.55 ที่ศาลปกครองกลาง  มีการพิจารณาคดีเป็นครั้งแรก ในคดีที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง จ.สระบุรี ฟ้องหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกผังเมือง ในฐานะละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควรในการประกาศผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ทำให้เกิดกรณีการสร้างโรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าหนองแซงที่เริ่มปักเสาเข็มแล้วและชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ก็ได้ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนใบอนุญาตด้วยเช่นกัน และอยู่ระหว่างรอนัดวันพิพากษาเช่นเดียวกับคดีนี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ตุลาการผู้แถลงคดีให้ ‘ยกฟ้อง’ คดีเพิกถอน ‘ใบอนุญาตโรงไฟฟ้า’ ชี้ EIA แก้ปัญหาแล้ว! รอลุ้นคำพิพากษาต่อ )

ในวันนี้ศาลได้อ่านสรุปข้อเท็จจริงต่างๆให้ผู้ฟ้องฟังและเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายแถลง นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ ทนายจากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW) กล่าวว่า การแถลงคดีในวันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งฝ่ายชาวบ้าน ฝ่ายโรงไฟฟ้ารวมถึงตุลาการผู้แถลงคดี ต่อไปจะเป็นการฟังคำพิพากษา ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับอีกคดีหนึ่งที่ฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งศาลยังไม่ได้นัดหมายวันฟังคำพิพากษาล่วงหน้า แต่โดยปกติมักจะใช้เวลา 1-2 เดือน

นายตี๋  ตรัยรัตนแสงมณี ชาวบ้านหนองแซง แถลงถึงเหตุผลที่หนองแซงถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมว่า เพราะเขตนี้เป็นเขตชลประทานมากกว่า 40 ปี มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้มีการปลูกข้าวกันเต็มพื้นที่มาอย่างยาวนาน ในร่างผังเมืองซึ่งเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2546 จนมาชัดเจนเมื่อ 2549 จึงกำหนดให้เขตนี้เป็นเขตเกษตรกรรม   แต่เพราะความล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศผังเมืองอย่างเป็นทางการ ได้มีโรงงานจำนวนมากเกิดขึ้นในพื้นที่

นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ ทนายแถลงว่า  ในขณะที่มีการยื่นฟ้องนี้ การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีผ่านมากว่า 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2546 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจะมีอายุบังคับเพียง 5 ปีเท่านั้น ท้ายที่สุดแม้จะมีการประกาศผังเมืองรวมแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555  แต่ก็ใช้เวลายาวนานกว่า 9 ปี โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 15(3) แห่งพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน อันจะทำให้ผังเมืองที่จัดทำนี้มีผลบังคับได้จริงเมื่อมีการประกาศใช้  ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้มีการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ตามผังเมืองเรื่อยมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองแซง ซึ่งผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมมีข้อกำหนดห้ามสร้างโรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานขนาดเล็กตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงฯ

สงกรานต์กล่าวด้วยว่า แม้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีจะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่ด้วยความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ทำให้ผังเมืองที่ประกาศใช้บังคับนี้ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน ฉะนั้น ผลแห่งคดีนี้ยังคงมีความสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานการใช้การตีความกฎหมายผังเมือง อันมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผังเมืองและประชาชนที่จะอยู่ภายใต้บังคับของผังเมืองรวมทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำกว่า 70 จังหวัด

ตัวแทนโรงไฟฟ้าหนองแซง แถลงว่า ขอให้ศาลจำหน่ายคดีนี้เนื่องจากกาประกาศผังเมืองรวมนั้นได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ส่วนตุลาการผู้แถลงคดี ได้แถลงแนวทางในเรื่องนี้ไว้ว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ เนื่องจากไม่กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินระหว่างที่ผังเมืองยังไม่ประกาศใช้ ส่วนประเด็นที่ว่าการทำผังเมืองล่าช้าหรือไม่นั้น เห็นว่าไม่ล่าช้าเกินไป เพราะการทำผังเมืองรวมมีกรระบวนการหลายขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงไม่ถือว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

ทั้งนี้ คดีนี้นายบุญชู  วงษ์อนุ และชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตรกรรม  อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและการผังเมือง, เจ้าพนักงานการผัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการผังเมือง ในฐานละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี และไม่ประกาศกำหนดห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดต่อร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวม เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์