'ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ยื่นอุทธรณ์ 'คดี 3G' ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว

ความคืบหน้าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและไม่คุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 2.1GHz พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีสิทธิและหน้าที่ เสมือนหนึ่งผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.55

ล่าสุด (3 ม.ค.56) ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องของศาลปกครองกลางแล้ว

โดยเว็บไซต์เนชั่นทันข่าว รายงานว่า รักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องของศาลปกครองกลางกรณีขอให้เพิกถอนการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว โดยยื่นทางไปรษณีย์ไปเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2555 และตรวจสอบแล้วว่าคำร้องอุทธรณ์ส่งถึงสำนักงานศาลปกครองแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการยื่นในประเด็นเดิมโดยผู้ตรวจฯ ได้ยืนยันว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคล การดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่  3G จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยธุรการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย คือสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ตรวจฯที่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลฯ ได้

นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 ให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถยื่นเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 3G ผู้ตรวจฯ เห็นว่าไม่ได้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม และสังคมมีความคลางแคลงใจในประเด็นนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการวินิจฉัย กรณีดังกล่าวจึงมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 47 ประกอบมาตรา 45 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2553 ซึ่งเชื่อว่าศาลปกครองสูงสุดน่าจะรับคำอุทธรณ์ของผู้ตรวจฯไว้พิจารณา และมีการพิจารณาคำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาที่ขอให้ศาลฯสั่งระงับการออกใบอนุญาต 3G ไว้ก่อนด้วย
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์