องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลั่นหากไม่คุ้มครอง "เหนือเมฆ" เจอกันหน้าศาลปกครอง 8 ม.ค. นี้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกแถลงการณ์ ชี้ช่อง 3 ผิดรุนแรงละเมิดสิทธิผู้บริโภคและขัดต่อกฎหมายอันสมควรที่รัฐจะต้องใช้เป็นเหตุในการเพิกถอนสัมปทานละเมิดสิทธิผู้บริโภคและรัฐธรรมนูญ สคบ.และ กสทช. ต้องให้การคุ้มครองสิทธิผู้ชมโดยทันที ลั่นไม่เช่นนั้นไปเจอกันที่ศาลปกครองวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. 

 
5 ม.ค. 56 - ศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมมารคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ช่อง 3 ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและรัฐธรรมนูญ สคบ.และ กสทช. ต้องให้การคุ้มครองสิทธิผู้ชมโดยทันที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
เรื่อง ช่อง 3 ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและรัฐธรรมนูญ สคบ.และ กสทช. ต้องให้การคุ้มครองสิทธิผู้ชมโดยทันที
ไม่เช่นนั้นไปเจอกันที่ศาลปกครองวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.
 
ตามที่ละคร "เหนือเมฆ 2 ตอน มือปราบจอมขมังเวทย์" ทางช่อง 3 ของผู้จัดละครชื่อดัง นายฉัตรชัย เปล่งพานิช โดยมีกระแสข่าวลือออกมาและในที่สุดก็ปรากฏข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์แล้วว่า ละครเรื่องดังกล่าวถูกสั่งให้จบในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา โดยไม่มีเหตุผล ทั้งที่เพิ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงบีบบังคับ เนื่องจากเนื้อหาในละครเป็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการสั่งสอนนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลให้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเจ้าของประเทศที่แท้จริง ซึ่งเนื้อหาสาระดังกล่าวของละครไม่ว่าจะเป็นตอนใด ไม่มีข้อความหรือเนื้อหาใดที่เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ปี 2551 เลย ดังนั้นการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ออกมาให้ข่าวว่ามีเนื้อหาไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมนั้น จึงไม่อยู่ในฐานข้อเท็จจริงแต่ประการใด
 
พฤติการณ์หรือการกระทำของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ซึ่งได้สิทธิในการใช้สื่อสาธารณะของชาติไปดำเนินการแสวงหากำไรและผลประโยชน์ในรูปสัมปทานส่วนตนนั้น จึงได้ดำเนินการในลักษณะริดรอนสิทธิของผู้บริโภคหรือของสาธารณะโดยชัดแจ้ง อันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 45 และมาตรา 61 ประกอบมาตรา 4 แห่ง พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 โดยชัดแจ้ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค (สคบ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล มิให้ผู้ประกอบการกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้ชมหรือผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ จะต้องออกมาปกป้องสิทธิของผู้ชมหรือผู้บริโภคมิให้เจ้าของสถานีดังกล่าวละเมิดสิทธิของผู้บริโภค โดยไม่แคร์ว่าละครดังกล่าวจะออนแอร์จนจบหรือไม่
 
ทั้งนี้หาก สคบ. และ กสทช. ไม่ดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อมีคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ให้นำละครเรื่องดังกล่าวกลับมาออนแอร์ได้ตามปกติภายใน 3 วันนับแต่วันนี้ ก็ถือได้ว่า สคบ. และ กสทช. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค สมาคมฯ จะได้ร่วมมือกับผู้ชมละครดังกล่าวและหรือผู้บริโภค ในการยื่นฟ้องทั้ง 2 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2555 เวลา  10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐทั้ง สคบ. - กสทช. และช่อง 3 นำละครดังกล่าวออกมาออนแอร์ต่อจนจบตามที่ควรจะเป็นต่อไป รวมทั้งขอให้ศาลสั่งยกเลิกสัญญาสัมปทานที่รัฐทำไว้กับช่อง 3 เสีย เนื่องจากการกระทำของผู้รับสัมปทานช่อง 3 มีพฤติการณ์อันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและขัดต่อกฎหมายอันสมควรที่รัฐจะต้องใช้เป็นเหตุในการเพิกถอนสัมปทานดังกล่าวได้ต่อไป
 
ประกาศมา ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2556
นายศรีสุวรรณ  จรรยา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์