คนหนองคาย 50 ตำบล ถกปัญหา ‘เขื่อนไซยะบุรี’ ถึงกรณี ‘NGO ลาว’ หายตัว

 

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคาย จัดประชุมระดับจังหวัด ย้ำ! ชะตากรรมคนลุ่มน้ำโขง เมื่อรัฐไทยไม่ฟังเสียงประชาชน เดินหน้า ‘เขื่อนไซยะบุรี’ พร้อมจัดสวดภาวนาระลึกถึง ‘สมบัด สมพอน’ เอ็นจีโอลาวที่ถูกอุ้มหาย

 

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคาย กว่า 50 ตำบล จัดประชุมระดับจังหวัด เพื่อเตรียมประเมินพื้นที่พร้อมขยายการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีเขื่อนไซยะบุรี เมื่อวันที่ 8 ม.ค.56 ที่โรงเรียนโรซารีโอ ริมแม่น้ำโขงในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย
 
สืบเนื่องจากที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จ.หนองคายร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) คัดค้านและทวงถามการป้องกันผลกระทบกรณีเขื่อนไซยะบุรีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไร้เสียงตอบรับใดๆ จากรัฐบาลไทย โดยการลงหมุดงานก่อสร้างยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นการดำเนินการนอกเหนืออธิปไตย แม้สื่อจะโหมโรงเพียงใดก็ตาม
 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยในประเทศที่เรียกตัวเองว่า “ประชาธิปไตย” กับการร้องขอเข้าไปมีส่วนร่วม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูล ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การตอบข้อกังวลของประชาชนลุ่มน้ำโขง กลับไม่ถูกหยิบยกเข้าไปหารือในวงการประชุมใดๆ แม้จะมีการประชุมระดับคณะมนตรีแม่น้ำโขง ที่เมืองหลวงพระบาง ในวันที่ 17 ม.ค.56 ที่จะถึงนี้ก็ตาม

กิจกรรมการเสวนา
 
หวั่น ‘เขื่อนไซยะบุรี’ ชะตากรรมที่คนลุ่มน้ำโขงต้องประสบ
 
นายอิทธิพล คำสุข สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) เลขานุการเครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด กล่าวในการประชุมระดับจังหวัดสภาองค์กรชุมชนจังหวัดหนองคายว่า วันนี้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดหนองคายกว่า 50 ตำบล มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการประเมินพื้นที่ สร้างเวทีระดับตำบล เพื่อสื่อสารถึงสาเหตุภาวะแม่น้ำโขงแห้งขอด และรวบรวมผลกระทบเพื่อสะท้อนเรื่องราวของพื้นที่ เสนอหน่วยงานทั้งในพื้นที่และระดับนโยบาย
 
“เพื่อเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่า จนถึงวันนี้ พี่น้องภาคประชาชนยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ ถึงข้อเรียกร้องและข้อกังวลกรณีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งในที่ประชุมระดับจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางถึงความเงียบที่ภาคประชาชนได้รับ” นายอิทธิพลกล่าว
 
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้ดูสรุปข่าวเขื่อนไซยะบุรีจากสื่อสาธารณะของปี 2555 ทีผ่านมา ยิ่งทำให้พี่น้องภาคประชาชนเกิดคำถาม ฮึดสู้เพื่อเดินหน้าทวงถามรัฐบาลหนักขึ้น และถึงแม้ทางเครือข่ายฯ จะเหนื่อยหนักกับการรณรงค์คัดค้าน กระทั่งประท้วงลอยเรือในน่านน้ำโขงในการประชุมอาเซม (การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป Asia-Europe Meeting: ASEM) ครั้งที่ 9 (5-6 พ.ย.55) ที่เป็นข่าวไปทั่วโลก ลาวกลับเดินหน้าก่อสร้าง ขณะที่รัฐบาลไทยไม่พูดอะไรเลย กลับให้นายเรวัติ สุวรรณกิติ จากบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ มาโต้ว่ามีการปรับแบบเขื่อนให้เป็นเขื่อนโปร่งใสไม่มีผลกระทบแล้ว
 
“ถึงเดี๋ยวนี้ ไม่มีใครออกมารับประกันว่าสิ่งที่บริษัทเอกชนรายนี้กล่าวอ้าง เชื่อถือได้เพียงใด ประชาชนลุ่มน้ำโขงแทบจะเรียกได้ว่า มีชีวิตที่แขวนบนเส้นด้าย” นายอิทธิพลให้ความเห็น
 
นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดหนองคาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านและเครือข่ายภาคประชาชนทำตามกฎหมายทุกอย่าง ทวงถามตามสิทธิชุมชนที่พึงมี การประชุมระดับคณะมนตรีแม่น้ำโขง (MRC Council) ที่จะถึงก็ยังไม่มีวาระการคุยเรื่องเขื่อนไซยะบุรี หรือเขื่อนใดๆ บนแม่น้ำโขง สถานการณ์ความแห้งขอดของแม่น้ำโขงยังคงเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่หลายฝ่ายบอกว่าเพราะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ “ภาวะโลกร้อน” ไม่ใช่สาเหตุจากเขื่อน
 

ฝากความเห็นและแสดงความห่วงใยท่านสมบัด สมพอน
 
สวดภาวนาระลึกถึง ‘สมบัด สมพอน’ เอ็นจีโอลาวที่ถูกอุ้มหาย
 
นางอ้อมบุญ กล่าวด้วยว่า นอกจากการประชุมในวันนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการปลาแม่น้ำโขง จัดนิทรรศการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ต้องแก้ไขการบริหารจัดการน้ำชุมชน ที่เป็นผลกระทบจากโครงการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง และที่สำคัญที่สุด โรงเรียนโรซารีโอแห่งนี้ เป็นสถานศึกษาที่สร้างการมีส่วนร่วมสำคัญกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง สภาองค์กรชุมชนตำบลจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมลงลายมือชื่อพร้อมสวดภาวนาเพื่อระลึกถึงท่านสมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสของลาว ที่ถูกลักพาตัวตั้งแต่เย็นวันที่ 15 ธ.ค.55 ที่ผ่านมา
 
“อ้ายสมบัดเป็นเจ้าของรางวัลเกียรติยศรามอนแมกไซไซด้านบริการสังคม ปี 2548 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุคใหม่ ที่อุทิศตัวทำงานด้านการพัฒนาและการศึกษาแบบองค์รวมมากว่าสามทศวรรษ รวมทั้งเป็นผู้นำแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ เมื่อ 5 ปีที่แล้วหนองคายก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพของนานาประเทศในการจัดประชุมเพื่อสร้างรูปธรรมเรื่องนี้ในฐานะเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก” อ้อมบุญ พูดถึง สมบัด
 
อ้อมบุญ ยังกล่าวด้วยว่า นักพัฒนาอาวุโสชาวลาวยังเป็นผู้นำภาคประชาชนที่มีความกล้าหาญในการจัดประชุมคู่ขนานกับรัฐบาลลาวในการประชุมอาเซมครั้งที่ผ่านมาในกรุงเวียงจันทน์ พอๆ กันกับพี่น้องฝั่งไทยที่กล้าลอยเรือกลางลำน้ำโขงประท้วง แบบไม่กลัวตายอีกด้วย
 
“เราให้ความสำคัญกับอ้ายสมบัด เพราะท่านเป็นผู้แทนของคนภูมิภาคที่ดำรงตนในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การคุกคามสิทธิมนุษยชนบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คน ในสังคมระดับภูมิภาค การถูกบังคับให้หายตัวไป เช่น กรณีทนายสมชาย นีละไพจิตรที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมในภาคใต้ ที่ถูกอุ้มหาย พวกเราจะช่วยกันทวงถาม พี่น้องภาคประชาชนคนลุ่มน้ำโขงไม่ปรารถนาจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก” อ้อมบุญ กล่าวทิ้งท้าย
 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์