ประกาศรายชื่อนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

14 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ. สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ถนนพหลโยธิน คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสภาวิจัยแห่งชาติ จำนวน 10 ท่านใน 9 สาขาวิชา โดยมติคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ โดยพิจารณานักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประจำปี 2555 ทั้งหมด 10 ท่านดังนี้

1. สาขาปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์ แห่ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. สาขาสังคมวิทยา ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ แห่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี แห่งคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รุจิจนากุล แห่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น แห่ง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

8. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ แห่ง คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ศาสตราจารย์ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ยังได้ประกาศรางวัลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดี รวม 28 ชิ้นงาน จาก 12 สาขาวิชาการ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์