เกร็ดข่าว: คำขวัญวันครูประจำปี 2556

คำขวัญวันครูประจำปีนี้คือ "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน" แต่งโดยนายสะอาด สีหภาค จากจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นคำขวัญที่ชนะการประกวดของคุรุสภาซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2555

โดยนายสะอาดได้รางวัลจากการชนะประกวดเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ

ทั้งนี้ คุรุสภาได้จัดประกวดคำขวัญวันครู โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่

1)    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555

2)    เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

3)    เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

4)    เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

5)    เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพครู

โดยคุรุสภาเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งคำขวัญเข้าประกวด สำหรับเกณฑ์คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดนั้น ผู้เข้าประกวดต้องแต่งเอง, ต้องเป็นคำคล้องจอง จำนวนไม่เกิน 16 พยางค์ โดยมีคำว่า “ครู” ปรากฏอยู่ด้วย และคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดสื่อความหมายไปในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

นอกจากนายสะอาดแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลในลำดับรองและรางวัลชมเชยดังนี้

รางวัลางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นายทองสุข วงษ์อนันท์ จังหวัดกาฬสินธุ์ “พระบรมราชินีนาถ ครูแห่งศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นบูชา”

นายธันวา เดชะศิริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร “แปดสิบพรรษา มหาราชินี ทรงเป็นครูดีศรีแผ่นดิน”

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

1) นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน จังหวัดนนทบุรี “เทิดทูนแม่แห่งแผ่นดิน ครูแห่งศิลป์ศาสตร์ ‘บรมราชินีนาถ’”

2) นายนิวัฒน์ รักษ์รอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ครูแห่งแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ ทั้งชาติบูชา มหาราชินี”

3) นางสาวปาจรีย์ ทรงเสรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร “แม่ของแผ่นดิน ครูแห่งศาสตร์ศิลป์ ไทยทุกถิ่นน้อมบูชา”

4) นางบุญเรือง อุทนา จังหวัดน่าน “รวมใจไทยทั่วหล้า น้อมวันทาราชินี ครูศรีแห่งแผ่นดิน”

5) นางสาววันเพ็ญ แสงจักร จังหวัด อ่างทอง “16 มกรา เทิดบูชา “ราชินี” ครูดีศรีแผ่นดิน”

6) นายยุทธพล กล้าสงคราม จังหวัดกรุงเทพฯ “พระราชินีของแผ่นดิน บรมครูแห่งศาสตร์ศิลป์ถิ่นสยาม”

7) เด็กหญิงชนัญดา ลาหาญ จังหวัดอำนาจเจริญ “ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ บรมราชินีนาถสิริกิติ์”

8) นางสาวจิระนันท์ การสุวรรณ์ จังหวัดยโสธร “แปดสิบพรรษา ราชินีนาถ รัฐราษฎร์เชิดชู ครูแห่งแผ่นดิน

9) นางสายตา นำแก้ว จังหวัดพัทลุง “แปดสิบพรรษา แม่ฟ้าแผ่นดิน ครูแห่งศาสตร์ศิลป์ ทุกถิ่นบูชา”

10) นางจริยา จันทร์บุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช “ครูแห่งแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ ราษฎร์กตัญญูบูชาราชินี”

 

ที่มา: http://www.ksp.or.th/kru56/file/announce2.pdf

http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/informationnews/files/2998-1805.pdf

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์