แถลงการณ์ นปช.เสนอ พรก.นิรโทษกรรม เร่งรัฐบาลดำเนินการโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.แดงทั้งแผ่นดิน) ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมนักโทษการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้มีผลนิรโทษกรรมกับประชาชนทั้งสองฝ่าย ยกเว้นผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจกระทำการ "เพราะพวกเขาไม่ใช่อาชญากรที่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน" โดยรายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้
 
0 0 0
 

แถลงการณ์
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.แดงทั้งแผ่นดิน)

เพื่อเสนอร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษหรือถูกกล่าวโทษทางอาญา อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อดำเนินการโดยเร็ว

สืบเนื่องจากการทำรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ที่เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ และเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่แบ่งประชาชนเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมีส่วนริเริ่มและเคลื่อนไหวสนับสนุนการทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยเชื่อว่าเป็นรัฐบาลของผู้นำที่เป็น “ทุนสามานย์” และการได้รับเลือกตั้งมานั้นเกิดจากกระบวนการฉ้อฉล ซื้อเสียง และประชาชนถูกหลอกลวง แม้จะเป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ คนฝ่ายนี้ก็ไม่อาจยอมรับได้ จึงมีความเคลื่อนไหวชุมนุมและเคลื่อนไหวอื่น ๆ เป็นลำดับมาตลอด จนมีความรุนแรงและเสียหายเกิดขึ้นหลายครั้ง ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดคดีความและการบาดเจ็บล้มตายส่วนหนึ่ง

ประชาชนและผู้คนอีกฝ่ายหนึ่ง คัดค้านและต่อต้านการทำรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จึงดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อคัดค้านต่อต้านผู้มีส่วนริเริ่ม, ตระเตรียม, ผู้กระทำการรัฐประหารและผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองสนับสนุนการทำรัฐประหารที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายระบอบอำมาตยาธิปไตย มีการจัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐประหารในยุคที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ฉีกรัฐธรรมนูญ 2540 แต่งตั้งรัฐบาลและคณะบุคคลเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ยึดกุมและสร้างกติกากลไกรัฐตามความเชื่อและผลประโยชน์ของตนเอง ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านโดยประชาชนจำนวนมากและยืดเยื้อยาวนานนับจากปี พ.ศ.2549 มาจนถึงปัจจุบัน เกิดการบาดเจ็บ ล้มตาย สูญหาย และคดีความนับพันคดี มีผู้ถูกจับกุมคุมขังหลายพันคน แม้ประชาชนส่วนที่ไม่ได้มาชุมนุมก็ได้รับผลกระทบกระเทือนจากเคราะห์กรรมของประชาชนที่ถูกกระทำจากการปราบปราม เข่นฆ่า จับกุมคุมขัง และถูกพิพากษาลงโทษทั้งสองฝ่าย
 
แม้นว่า นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายสนับสนุนการทำรัฐประหารที่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยเกินกว่าจะบรรยาย ณ ที่นี้ แต่ในฐานะที่เป็นประชาชนไทยด้วยกัน และคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้นำในการตัดสินใจกระทำการ ประชาชนเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในคดีความทางอาญาที่จะได้รับทั้งปวง ทั้งที่พิพากษาถึงที่สุด และอยู่ในระหว่างพิจารณา ระหว่างสอบสวนรวบรวมข้อมูล เช่นเดียวกับฝ่ายที่เคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้านการทำรัฐประหารและรัฐบาลที่ได้มาโดยมิชอบด้วยระบอบประชาธิปไตย
 
นั่นคือนิรโทษกรรมให้กับประชาชนทั้งสองฝ่าย ยกเว้นผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจกระทำการ
 
ในเวลานี้ผ่านการต่อสู้ของประชาชนและผู้คนในแต่ละฝ่ายระลอกแล้วระลอกเล่า ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย ถูกจับกุมคุมขัง ถูกพิพากษารับโทษหนักเบามากมาย เมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสามารถดำเนินงานผ่านมากว่า 1 ปี ก็น่าจะเป็นเวลาที่สมควรดำเนินการพิจารณาร่างพระราชกำหนดฉบับนี้ของ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งสองฝ่ายได้พ้นทุกขเวทนา อันเนื่องมาจากการดำเนินคดีและการถูกจับกุมคุมขัง และคำพิพากษาแห่งคดีอาญาอันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง เพราะพวกเขาไม่ใช่อาชญากรที่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ยิ่งกว่านั้น จะเป็นการลดปัจจัยความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่อาจมีความรุนแรง เพราะประชาชนแต่ละฝ่ายเชื่อว่า ตนไม่ได้รับความยุติธรรม ด้วยอคติแห่งการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมือง และนโยบายทางการเมืองของอำนาจรัฐที่ได้มาโดยมิชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นสอบสวน การตั้งข้อหารุนแรงเกินจริง และการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรม จึงทำให้ผู้ถูกกระทำมีความโกรธแค้นเจ็บช้ำน้ำใจที่ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิการประกันตนและการต่อสู้คดีที่ยุติธรรม ก่อให้เกิดความเครียด ต้องเสียชีวิตในห้องขัง บ้างก็มีปัญหาทางจิต แม้กระทั่งผู้ถูกดำเนินคดีที่เขาเชื่อว่าไม่ถูกต้อง ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่เป็นจริงก็มีความเคียดแค้นหนักเช่นกัน
 
ทั้งหมดนี้ นปช.แดงทั้งแผ่นดินพิจารณาแล้วว่า ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไป ประชาชนทั้งประเทศและทั้งสองฝ่าย จะมองไม่เห็นอนาคตความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ มองเห็นแต่ความทุกขเวทนาของประชาชน และรัฐบาลนี้ก็ไม่อาจเป็นความหวังของประชาชนที่จะขจัดทุกขเวทนาของเขาได้ นปช.แดงทั้งแผ่นดินจึงขอให้รัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โปรดพิจารณาร่างพระราชกำหนดนี้และดำเนินการให้เป็นผลโดยเร็ว และขอให้รัฐสภาได้มองเห็นทุกขเวทนาของประชาชนที่ถูกดำเนินคดีและถูกจับกุมคุมขังจนถึงปัจจุบัน ได้โปรดสนับสนุนร่างพระราชกำหนดฉบับนี้ในคราวที่จะต้องลงมติรับรองให้เป็นพระราชบัญญัติ ทั้งหมดนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการหาทางออกให้กับสังคมไทย และเป็นเสาหลักที่พึ่งได้ของประชาชน
 
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.แดงทั้งแผ่นดิน)
15 มกราคม 2556

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์