สมาชิกสหภาพแรงงาน อิเลคโทรลักซ์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ระยอง

สมาชิกสหภาพแรงงาน อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อขอความเป็นธรรม เหตุถูกเลิกจ้างหลังเจรจาขอปรับค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น.สมาชิกสหภาพแรงงานอิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำนวนกว่า 30 คนได้เดินทางไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองเพื่อขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อร้องเรียนและขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลิกจ้างเนื่องจากขอปรับค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล ประธานสหภาพแรงงานนายไพวรรณ์ เมทา ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องคือ นายสมมุ่ง พันทิพย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดระยองและนายอนุรักษ์ คล้ายขำ ฝ่ายป้องกันจังหวัดระยองได้มารับเรื่องแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

หลังจากนั้นนายอนุรักษ์ คล้ายขำได้ชี้แจงกับสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ว่าจะรายงานเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ทราบเพื่อเรียกให้นายจ้างมาชี้แจงและหาทางยุติปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในสัปดาห์หน้าและในเวลาเดียวกันก็ได้ยื่นเรื่องให้กับหัวหน้าสำนักงานแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการหลังจากที่ผ่านมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ได้พยายามประสานงานให้ผู้บริหารมาชี้แจงและรับสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมดกลับเข้าทำงาน แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทสไทย จำกัด แต่อย่างไร และจะติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

สหภาพแรงงานฯ ได้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานกว่า 127 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ทางบริษัทก็ไม่ได้มีการออกมาประกาศความรับผิดชอบหรือชี้แจงเหตุผลให้กับสังคมให้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดในเรื่องของการที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานโดยการกักขังหน่วงเหนี่ยวพนักงานไว้ในโรงงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งมีทั้งพนักงานที่ออกกะกลางคืนและพนักงานในกะกลางวัน และในจำนวนนั้นมีพนักงานที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วย โดยที่ไม่ยอมให้ออกไปเข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหารเที่ยง และมีพนักงานชายบางคนนำอาหารมาให้ภรรยาที่กำลังท้องและถูกกั้นบริเวณอยู่ก็ถูกเลิกจ้างไปด้วย ซึ่งการกระทำของบริษัทอีเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่ง

และการเลิกจ้างในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกเลิกจ้าง เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด ส่วนกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง 8 คน นายจ้างได้ออกประกาศห้ามเข้าโรงงานโดยอ้างว่าอยู่ระหว่างขออนุญาตศาลแรงงานเลิกจ้าง การเลิกจ้างในครั้งนี้จึงสันนิฐานได้ว่ามีเจตนาที่ทำลายหรือล้มล้างสหภาพแรงงานอย่างชัดเจน

บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มีโรงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม RIL เลขที่ 169 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารอีเลคโทรลักซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310 ผลิตเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องดูดฝุ่น ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียนกว่า 833 ล้านบาท ปัจจุบันมีนายสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น และนายโบ โทมัส คลิงเบิร์ก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการมารวม 10 ปี ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 800 คน โดยมีผลประกอบการย้อนหลัง 6 ปี ดังตาราง

ตารางแสดงผลประกอบการ(กำไร)บริษัทอิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

 

ปี พ.ศ.2549

ปี พ.ศ.2550

ปี พ.ศ.2551

ปี พ.ศ.2552

ปี พ.ศ.2553

ปี พ.ศ.2554

1.เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (ล้านบาท)

7.6

9.7

3.3

933

1514.1

943.7

2.ลูกหนี้การค้า+บริษัทที่เกี่ยวข้อง+บริษัทอื่น (ล้านบาท)

846.4

957.6

1,360

1,298

1,499.40

1,549.50

3.VAT.รอขอคืน (ล้านบาท)

101.5

101.5

38.4

63.2

40.1

47.8

4.อากรรอขอคืน (ล้านบาท)

-

-

40.2

12.7

3.3

2.3

*รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)

1,756.30

1,862.20

2,199.30

2,713.90

3,456.10

3,038

*ที่ดิน+เครื่องจักร (ล้านบาท)

1,188.40

1,514.80

1,428.10

1,364.80

1,546.80

2,124

*รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)

3,009.40

3,414

3,683.90

4,102.20

5,073.70

5,235.10

*รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

3,258.60

4,092.10

6,571.90

6,536.70

6,853.10

7,928.10

*ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

2,704.80

3,522.40

5,166.70

5,022.10

5,299.30

6,357.70

5.กำสุทธิ/(ขาดทุน)

-167.7

-54.2

693

697.7

693.34

605.01

*กำไรต่อหุ้น(บาท)

-25.25

-7.18

83.32

83.95

?

?

*เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)บุริมสิทธิ

264

297

363

330

396

429

รวมกำไรต่อปี  (ล้านบาท) 1+2+3+4+5

787.8

1,015.60

2,137.70

3,004.60

3,750.20

3,148.40

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง

 

ซึ่งทางสหภาพแรงงานฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผลประกอบการของบริษัทฯ มีมากขึ้นมาโดยตลอดและมีการขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานกลับเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามพนักงานส่วนใหญ่อายุงานเฉลี่ย 5-8 ปี และมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 8000 – 9,000 บาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้สหภาพแรงงานฯ ยังระบุว่าการออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเกินเลยกว่าสิ่งที่บริษัทฯ จะสามารถจ่ายให้คนงานได้ได้ 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์