คปก.ส่งหนังสือด่วนถึงนายกฯ-มท.1 ชะลอร่างกฎกระทรวงฯ คุมคนไร้สัญชาติ

 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคปก.เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. .... เนื่องจากภาคประชาชนมีความกังวลต่อร่างกฎกระทรวงที่จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ถึงประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้หารือกันในคราวประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 แล้วเห็นว่าควรมีการชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออกไปก่อน
 
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม    แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 นี้

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์