มูลนิธิมิตรภาพบำบัดจับมือ สปสช.จัดงานมิตรภาพบำบัดมหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

 

22 ก.พ. 56 - มูลนิธิมิตรภาพบำบัดร่วมกับ สปสช.จัดงานมิตรภาพบำบัด มหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รำลึกห้าปีที่จากไปของนายแพทย์สงวน วันที่ 27 ก.พ.นี้ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตอาสามิตรภาพบำบัด และมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นนพ.สงวนประจำปี 55 ยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีนพ.สงวน เผยสปสช.สนับสนุนจัดตั้งศูนย์มิตรภาพบำบัดตั้งแต่ปี 49 ปัจจุบันมีกว่า 200 ศูนย์ทั่วประเทศ
 
นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  กล่าวว่า เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ป้องกันการล้มละลายจากการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยยึดหลักเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข จิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้นานาชาติให้การยอมรับระบบหลักประกันสุขภาพของไทยและขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศนั้นๆ
 
“บุคคลที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพสำเร็จและดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสปสช.ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและเป็นผู้นำในการสร้างระบบสุขภาพหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีอาสาสมัครมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นในระบบบริการสุขภาพอย่างกว้างขวาง ดังนั้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะสืบสานปณิธานมุ่งขยายงานจิตอาสามิตรภาพบำบัดเข้าสู่ชุมชนเต็มพื้นที่ประเทศไทยให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืน จึงได้จัดงาน “มิตรภาพบำบัด มหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รำลึกห้าปีที่จากไปของนายแพทย์สงวน”ขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ครบรอบ 5 ปีการจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสปสช.” เลขาธิการฯสปสช.กล่าว
 
แพทย์หญิงเรณู ศรีสมิต กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด(มมบ.) กล่าวว่า  ปัจจุบันมูลนิธิฯถือกำเนิดขึ้นมา 5 ปีแล้ว มีศูนย์มิตรภาพบำบัดกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เจตนารมณ์คุณหมอสงวน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมดำเนินกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัว สังคม เพื่อส่งเสริม เชิดชูเครือข่ายองค์กร  อาสาสมัคร ที่ทำงานมิตรภาพบำบัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานมิตรภาพบำบัดและเผยแพร่สู่การรับรู้ในสังคม ส่งเสริมฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างทีมงานมิตรภาพบำบัดบนฐานความรู้ทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนทุนรางวัลแก่ผู้ดำเนินงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นหรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น
 
ทั้งนี้ สปสช.ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัดจึงได้จัดงานมหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน และรำลึกห้าปีที่จากไปของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ขึ้น โดยมีคำขวัญของงานว่า รวมพลังพื้นที่ รวมพลคนจิตอาสา ร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จะถึงนี้ เวลา 08.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายละเอียดเพิ่มเติม www.nhso.go.th หรือ โทร.02-1414000
 
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “จากหลักประกันสุขภาพ สู่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” โดย นพ.ประเวศ วะสี, ปาฐกถาเกียรติยศ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ครั้งที่ 5 โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด, ทอล์กโชว์ “จิตอาสา มิตรภาพบำบัด คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” โดย ศุ บุญเลี้ยง และวงเสวนาเล่าสู่กันฟัง... เพื่อหลักประกันสุขภาพที่ โดยนางสาวรสนา โตสิตระกูล และนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นต้น ที่สำคัญภายในงานจะมีการแจกรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายจิตอาสาที่ทำงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2555 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณะต่อไป และระลึกถึงคุณงามความดีของ นายแพทย์สงวน ที่ได้ริเริ่มบุกเบิกงานมิตรภาพบำบัด  

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์