จวกรัฐฯ เล่นเล่ห์ ‘ภาวะฉุกเฉินพลังงาน’ จี้คืนค่า FT ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนชี้ รัฐบาล-ก.พลังงาน-กฟผ.มีหน้าที่หาแหล่งพลังงานเสริม แต่กลับผลักค่าจัดหาให้ ปชช.แบก ไม่ยอมชักเนื้อทั้งที่ฟันกำไรขายไฟฟ้าปีละหลายหมื่นล้าน เชื่อประโคมข่าวหวังใช้สร้างโรงไฟฟ้า

 
วันที่ 26 ก.พ.56 ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เผยแพร่แถลงการณ์ของสมาคมฯ เรื่อง ขอให้ยุติเล่ห์ฉลการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานและขอให้คืนค่า FT แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า จากกรณีข่าวที่ว่าอาจมีความจำเป็นในการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานไฟฟ้าในระหว่างวันที่ 5 – 14 เม.ย.นี้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตก๊าซในประเทศพม่าจะหยุดการจ่ายก๊าซให้กับประเทศไทยชั่วคราว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแท่นผลิตก๊าซ ซึ่งจะทำให้โรงงานไฟฟ้าในประเทศไทยขาดก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นปริมาณผลิตไฟฟ้าหายไป 6,000 เมกะวัตต์
 
แถลงการณ์ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมานานแล้ว และเป็นหน้าที่ของรัฐบาล กระทรวงพลังงาน และกฟผ.ที่จะต้องแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นมาเสริมหรือทดแทน
 
นอกจากนั้นรัฐบาลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้นำค่าใช้จ่ายในการแสวงหาพลังงานอื่นมาทดแทนเหล่านั้นไปกำหนดเป็นต้นทุนในการคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ในงวดที่ผ่านมาก่อนแล้ว ทั้งที่ รัฐบาล โดย กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีกำไรจากการจำหน่วยไฟฟ้าให้เอกชนและชาวบ้านในแต่ละปีหลายหมื่นล้านบาทอยู่แล้ว กลับไม่ยอมชักเนื้อตัวเองหรือรับภาระยอมขาดทุนกำไร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 
การที่กระทรวงพลังงานออกมาให้ข่าวจะพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานว่า เป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม โดยเอาความต้องการใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเป็นตัวประกัน และเชื่อว่าเป็นเล่ห์เพทุบายที่รัฐบาลพยายามจะใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 2012 ของรัฐบาลเท่านั้น
 
แถลงการณ์ ระบุข้อเรียกร้องว่า ให้รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน และ กกพ.สั่งให้คืนค่า FT และยกเลิกแนวคิดที่จะผลักภาระการจัดหาพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ไปให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ อีกทั้ง หากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนใด ผู้ประกอบการรายใด เห็นว่าการกระทำของรัฐบาล และ กกพ.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวคืน หรือปรึกษาสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้
 
 
 
แถลงการณ์
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
เรื่อง ขอให้ยุติเล่ห์ฉลการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานและขอให้คืนค่า FT แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
          
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาให้ข่าวต่อสาธารณะว่าอาจมีความจำเป็นในการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานไฟฟ้าในระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายนนี้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตก๊าซในประเทศพม่าจะหยุดการจ่ายก๊าซให้กับประเทศไทยชั่วคราวเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแท่นผลิตก๊าซ ซึ่งจะทำให้โรงงานไฟฟ้าในประเทศไทยขาดก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นปริมาณผลิตไฟฟ้าหายไป6,000 เมกะวัตต์ ความดังทราบแล้วนั้น
 
เหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่เรื่องผิดปกติเพราะเป็นเหตุที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องดังกล่าวมานานแล้ว และเป็นหน้าที่ของรัฐบาล กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จะต้องแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นมาเสริมหรือทดแทน ตามความต้องการของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศที่ถูกผูกขาดการค้าขายไฟฟ้าโดยหน่วยงานรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว (MonoPoly) อีกทั้งปัจจุบันปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีมากถึง 33,000 เมกะวัตต์อยู่แล้ว ในขณะที่ปริมาณความต้องการกระแสไฟฟ้าในช่วงพีคสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 เมษายนนี้มีเพียงไม่เกิน 26,600 เมกะวัตต์เท่านั้น และกระทรวงพลังงานก็สามารถบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมกำลังการผลิตมาเสริมหรือสำรองไว้ได้ เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าชีวมวลต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนการใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นน้ำมันเตาและดีเซลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ดังกล่าว
 
การแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่การที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้นำค่าใช้จ่ายในการแสวงหาพลังงานอื่นมาทดแทนเหล่านั้นไปกำหนดเป็นต้นทุนในการคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในงวดที่ผ่านมาก่อนแล้ว คือ งวด ม.ค.-เม.ย.56 ปรับขึ้นเป็น 4.04 สตางค์ต่อหน่วย มีผลให้ค่าเอฟทีรวมที่จะจัดเก็บเพิ่มจาก 48 สตางค์ต่อหน่วยเป็น 52.04สตางค์ต่อหน่วย และในงวดต่อไป (พ.ค.-ส.ค.56) จากที่จะเพิ่มขึ้นอีก 1.70 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 2.20 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 0.48 สตางค์ต่อหน่วยนั้น เป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้ไฟฟ้าโดยมิชอบ ทั้งที่รัฐบาล โดย กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีกำไรจากการจำหน่วยไฟฟ้าให้เอกชนและขายให้กับชาวบ้านในแต่ละปีหลายหมื่นล้านบาทอยู่แล้ว กลับไม่ยอมชักเนื้อตัวเองหรือรับภาระยอมขาดทุนกำไร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 
นอกจากนี้การที่กระทรวงพลังงานออกมาให้ข่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมโดยจะพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยเอาความต้องการใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเป็นตัวประกันนั้น เชื่อว่าเป็นเล่ห์เพทุบาย ที่รัฐบาลพยายามจะใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 2012 ของรัฐบาลเท่านั้น
 
สมาคมฯ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สั่งให้คืนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่แอบปล้นไปจากกระเป๋าของผู้ใช้ไฟฟ้าไปแล้วก่อนหน้านี้และยกเลิกแนวคิดที่จะผลักภาระการจัดหาพลังงานไฟฟ้าต่าง ๆ ไปให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศโดยทันที และหากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนใด ผู้ประกอบการรายใด เห็นว่าการกระทำของรัฐบาลและ กกพ.ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวคืนได้โดยทันที หรือปรึกษาสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เพื่อทวงสิทธิดังกล่าวให้กับทุกท่าน
 
ประกาศมา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
นายศรีสุวรรณ  จรรยา
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์