จราจรแออัด เดือนเดียวเวียงจันมีรถเพิ่มกว่าหกพันคัน

สภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ-สังคมของสปป.ลาว ในนครหลวงเวียงจันยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายรับเพิ่มขึ้น สภาพเงินใช้จ่ายหมุนเวียนมีมาก ขณะที่ความต้องการใช้ยวดยานพาหนะก็สูงขึ้นเช่นกัน 

เฉพาะในเดือนมกราคม 2013 เพียงเดือนเดียว มีผู้ขับขี่รถยนต์ใหม่นำรถมาขึ้นทะเบียนมากกว่า 6 พันคัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันในปีที่แล้วกว่าพันคัน โดยส่วนใหญ่เป็นจักรยานยนต์ประมาณ 60% ของทั้งหมด
 
ตามข้อมูลของกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ แผนกโยธาธิการและขนส่ง นครหลวงเวียงจัน รานงานต่อทีมข่าวเศรษฐกิจไม่นานมานี้ ระบุว่า เฉพาะเดือนมกราคม 2013 กองคุ้มครองยานพาหนะและการขับขี่ นครหลวงเวียงจัน ได้มีรถใหม่มาจดทะเบียนจำนวนทั้งหมด 6,229 คัน ส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ 3,983 คัน รถเก๋ง 635 คัน รถกระบะ 807 คัน รถจี๊บ 255 คัน รถตู้ 219 คัน รถโดยสาร 19 คัน และอีก 311 คัน เป็นรถบรรทุก
 
จากตัวเลขการนำรถใหม่มาขึ้นทะเบียนดังกล่าว ได้ทำให้สถิติการรวบรวมจำนวนรถที่ได้ขึ้นทะเบียนตลอด 10 ปีที่ผ่านมาในนครหลวงเวียงจัน ตั้งแต่ปี 2000 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2013 มีทั้งหมด 589,567 คัน
 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรถและพาหนะได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเมืองใหญ่และเขตชนบทไปแล้ว จึงทำให้จำนวนสถิติยานพาหนะในแต่ละปี มีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เคียงคู่กับปัญหาต่างๆ ที่ตามมาติดๆ โดยเฉพาะปัญหารถแออัด เกิดสภาพรถติดตามเส้นทางถนนในแต่ละวัน สร้างความยุ่งยากและล่าช้าในการไปมาหาสู่กันของผู้คน รวมถึงตัวเลขอุบัติเหตุก็เกิดมากขึ้นเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าลาวได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาควบคุมหลายฉบับแล้วก็ตาม
 
ขณะที่ในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนมกราคม 2013 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการยกปัญหาความยุ่งยากดังกล่าวขึ้นปรึกษาหารือ พร้อมชี้นำต่อการจัดสรรระบบจราจรในนครหลวงเวียงจันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดบทมาตรการ วิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าและระยะยาว โดยจะเร่งศึกษาอบรมวินัยจราจรให้ทุกภาคส่วน ทั้งด้านระเบียบและพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งอาจกำหนดเวลาเข้าเรียนของนักเรียนและเวลาเข้าทำงานของภาครัฐใหม่ 
 

 

ที่มา:พะนอมไพ ข่าวเสดถะกิด-สังคม นสพ. ปะซาซน

 

 


เกร็ดภาษาลาวจากข่าว
ລົດ¬ຈັກ - รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์)
ລົດເກັງ - รถเก๋ง (รถนั่งสี่ประตู)
ລົດກະ¬ບະ - รถกระบะ (รถบรรทุกเล็กขนาดไม่เกิน 1 ตัน)
ລົດ ຈິບ - รถจี๊บ
ລົດຕູ້  - รถตู้
ລົດໂດຍ¬ສານ - รถโดยสาร
ລົດບັນທຸກ - รถบรรทุก